Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Diestesteenweg / Staatsbaan / Leuvensesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

Verbeteringen

Verbeteringen

Status

In Studie

Weg

N2

Fietsinfrastructuur volgens de huidige normen 

De N2 (in Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge heet die respectievelijk de Diestsesteenweg, de Staatsbaan en de Leuvensesteenweg) heeft over het grootste deel van het tracé tussen Kessel-Lo en Tielt-Winge één rijstrook per rijrichting, maar ook veel onbenut asfalt. Op enkele plekken gebruikt het verkeer dit als middenrijstrook, maar op de meeste plaatsen wordt dit helemaal niet gebruikt. Fietsers moeten daarentegen op veel stukken van de steenweg over een smal, niet-gescheiden fietspad. Daarom plant Wegen en Verkeer verbeteringen op de kortere termijn in Lubbeek en in Tielt-Winge en Bekkevoort in afwachting van de grote herinrichting (zie "Algemeen overzicht"). Een belangrijke doelstelling is om de fietsers tussen Leuven en Tielt-Winge een veilige en aangename doorgang te verzekeren. Dat betekent concreet bredere en verhoogde of fysiek gescheiden fietspaden en, waar nodig, beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 

De fietspaden in de bebouwde kom leggen we aan in rode asfalt, net zoals de oversteekplaatsen langsheen de N2 over de zijstraten. Dit moet een maximale doorstroom voor de fietsers garanderen. De fietsoversteken over de N2 zelf worden niet in rode asfalt aangelegd, aangezien dit enkel wordt gedaan als fietsers voorrang hebben.

Meer en stipter openbaar vervoer

Naast verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer, is een belangrijke doelstelling van de herinrichting de upgrade van de Diestsesteenweg / Staatsbaan tot een “hoogwaardige openbaar vervoersas”. Vandaag is de Diestsesteenweg / Staatsbaan al een belangrijke verbindingsas voor de bussen van De Lijn. De lijn 370 tussen Leuven Gasthuisberg en het treinstation van Diest, de sneldienst 475 en een tiental andere lijnen met meer lokale, fijnmazige verbindingsfuncties maken al druk gebruik van de steenweg.

De Lijn is van plan om, met het oog op de doelstellingen rond “basisbereikbaarheid” van de Vlaamse Regering, de kwaliteit van het busaanbod op de Diestsesteenweg op te voeren. Dat betekent dat er meer bussen zullen rijden, maar ook dat die bussen stipter zullen aankomen. Dit doel kan De Lijn halen door bijvoorbeeld vrije busbanen aan te leggen of door te werken met systemen van “busbeïnvloeding” aan kruispunten – waarbij verkeerslichten op groen springen als een bus een kruispunt nadert.    

Wegen en Verkeer nam in 2019 alvast maatregelen om het busverkeer richting Leuven vlotter te doen verlopen. Na twee testperiodes voerde het een systeem van “verkeersdosering” in aan het kruispunt van de Borstelstraat en Rerum Novarumlaan, waar er een busbaan voor het stadinwaartse busverkeer is. De aangepaste regeling van de verkeerslichten zorgt dat de bussen niet langer in de rij wachtende auto’s staan aan te schuiven, maar de busbaan veel intensiever kunnen gebruiken. Hierdoor rijden de bussen ook stipter.

Daarnaast verplaatsen we in de ontwerpplannen de bushalte ter hoogte van het Woonzorgcentrum Campus Dommelhof opnieuw meer in de richting van het woonzorgcentrum om de bereikbaarheid van het optimaal te houden. 

Wegprofiel aangepast aan omgeving en snelheidsregime

De Diestsesteenweg / Staatsbaan heeft een relatief brede rijweg, ook in de dorpskernen die het doorkruist. Een belangrijke doelstelling van het project is om de rijweg beter aan te passen aan de omgeving en het snelheidsregime. In overeenstemming met de ontwerprichtlijnen van Wegen en Verkeer, zal de weg in de dorps- en handelskernen smaller zijn en zullen er aan het begin van een kern “poorteffecten” (asverschuivingen, verkeerseilanden…) gecreëerd worden zodat automobilisten spontaan hun snelheid aanpassen.

We onderzoeken de mogelijkheid om de dorpskern van Tielt-Winge uit te breiden met een poorteffect en veiligere fietsoversteken binnen de beperkt beschikbare ruimte. Dit moet zorgen voor een uitbreiding van de bebouwde kom, waarbij autoverkeer een aangepaste snelheid moet hanteren. De omgeving van Woonzorgcentrum Campus Dommelhof maken we hiermee veiliger. We onderzoeken tegelijk hoe we de schoolomgeving en het onveilige kruispunt met de Hoekstraat en Vlaaistraat veiliger kunnen maken.

Het kruispunt aan de Wingerstraat vormen we om tot een dynamische zone 30 om zowel de veiligheid te vergroten als om een vlotte doorstroming te kunnen garanderen.

Kruispunten veilig voor alle weggebruikers en zo vlot mogelijk autoverkeer

Vandaag is in Kessel-Lo tijdens de drukke momenten zoveel autoverkeer, dat bepaalde kruispunten volledig vastlopen. Dit zorgt voor lange files op de Diestsesteenweg en in de zijstraten. Ook verderop is er een probleem van congestie van het autoverkeer op bepaalde stukken van de Diestsesteenweg / Staatsbaan. Dat komt voor een groot deel door sluipverkeer door automobilisten die de verkeersdrukte op de E314 omzeilen via de steenweg. De omwonenden in de omgeving van de steenweg ondervinden ook overlast van het sluipverkeer dat de Staatsbaan zelf vermijdt en hun weg zoekt door hun landelijke woonstraten.

Terwijl de eerste prioriteit van de herinrichting is om de verkeerssituatie voor de fietsers en voetgangers veiliger te maken, zal er daarnaast ook aandacht zijn voor de vlotte afwikkeling van het autoverkeer op de steenweg.

Meer groen en barrière-effect steenweg verminderen

Wegen en Verkeer zal meer groen aanplanten langs de steenweg. Hierbij is er aandacht voor verbindingen met groene gebieden of zones van erfgoedkundige waarde. Vandaag is de overgang van een groen gebied of een erkend dorpsgezicht naar de steenweg vaak heel hard en verstoort de steenweg de (ecologisch of erfgoedkundig) waardevolle ruimte. We onderzoeken hoe we dat barrière-effect kunnen verminderen, bijvoorbeeld door meer groen aan te planten of aangepaste materialen te gebruiken.