Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe riolering, onderhoud wegdek en veiligere fietspaden op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Nieuwe riolering, onderhoud wegdek en veiligere fietspaden op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N2

Wat en waarom?

Gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe indeling rijweg en bredere fietspaden

Wegen en Verkeer plant vanaf het najaar van 2022 verschillende ingrepen op de Diestsesteenweg/Staatsbaan. Over een afstand van 4,2 kilometer tussen de Robbesrodestraat in Bekkevoort en de Blerebergstraat in Tielt-Winge wordt onder meer het gescheiden rioleringsstelsel verder doorgetrokken, krijgt de rijweg een nieuwe indeling en wordt er ruimte gemaakt voor bredere fietspaden in beide richtingen.

2021-06-30_AWV_N2_Tielt-Winge_Bekkevoort_projectzone

Nieuwe gescheiden riolering voor milieuvriendelijke afwatering

De huidige rioolbuizen zijn toe aan vervanging. Op bepaalde plaatsen langs de gewestweg stroomt het water zelfs gewoon de weg op. Na de werken van Aquafin loopt de afwatering via een gescheiden stelsel waarbij huishoudelijk afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. Dat is conform de huidige Europese regelgeving en ook beter voor het milieu. De geplande werken zijn een samenwerking tussen verschillende partijen.

Herindeling rijweg: van drie naar twee rijstroken 

De Diestsesteenweg/Staatsbaan is een brede gewestweg met drie rijstroken waarvan de middenstrook, met uitzondering van afslaande bewegingen naar de zijstraten, vaak niet benut wordt. Om de rijweg overzichtelijker en minder breed te maken zagen we een stuk van de huidige betonplaten af en brengen we het aantal rijstroken terug naar twee: één in de rijrichting van Leuven en één in de rijrichting van Diest. De weg zal op die manier centraler liggen, en daardoor ook verder weg van woningen.

De volledige rijweg krijgt ook een onderhoudsbeurt. We vervangen beschadigde betonplaten en werken oneffenheden weg. Zo zorgen we voor meer rijcomfort. De oneffenheden worden weggewerkt door het beton van het wegdek "fijn te frezen". Dat betekent dat er een dun laagje beton wordt afgeschraapt. Het daverende gevoel dat er nu nog is bij het rijden over de weg zal op die manier verdwijnen.

Bredere, veiligere fietspaden

In de huidige toestand rijden fietsers vlak naast het verkeer, wat vaak voor onveilige situaties en ongemak zorgt voor wie langs de Diestsesteenweg/Staatsbaan fietst. De vrijgekomen ruimte door de herindeling van de rijweg gebruiken we daarom om de fietspaden aan beide kanten van de weg breder te maken. Na afloop van de werken worden de fietspaden vrijliggend. Autoverkeer en fietsers worden van elkaar gescheiden door een tussenstrook die deels in beton en deels in asfalt wordt aangelegd. De afstand tussen fietsers en het auto- en vrachtverkeer wordt daardoor een stuk groter. 

9 nieuwe, comfortabele haltehavens voor bussen

Op het grondgebied van Tielt-Winge vernieuwen we 9 bushaltes zodat op langere termijn ook de trambus er kan stoppen. Waar er voldoende ruimte is, zullen de fietspaden ook achter de haltehavens doorlopen. 

Heraanleg groene berm en inritten

Aan de zijkanten van de weg komen er groene bermen. Inritten en toegangen van de woningen en handelszaken die aansluiten op de gewestweg worden conform de regelgeving en dienstorders van Wegen en Verkeer heraangelegd. 

Timing en impact?

Sinds najaar 2021: opmetingen grens openbaar domein en overige administratieve stappen

De werken worden uitgevoerd binnen het openbaar domein. Dat betekent dat er in principe geen onteigeningen van voortuinen of percelen van omwonenden nodig zijn. Om exact te kunnen bepalen waar de grens openbaar domein zich bevindt, maar ook om de grachten en bermen optimaal aan te kunnen leggen binnen dat openbaar domein, zullen er dit najaar (vanaf eind oktober-begin november) opmetingen starten langs de 4,2 kilometer lange projectzone. Omwonenden langs de projectzone zullen hierover persoonlijk geïnformeerd worden via een brief in de bus. 

De opmetingen lopen nog door tot de start van de werken. In tussentijd zal een studiebureau in opdracht van Wegen en Verkeer de ontwerp- en rioleringsplannen finaliseren om terwijl ook al een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) aan te vragen en in te dienen.

Najaar 2022: verplaatsen nutsleidingen

Volgens de huidige planning starten de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius in het najaar van 2022 met het verplaatsen van de nutsleidingen (elektriciteit, telecom, …). Dat is nodig om de nieuwe rioolbuizen in een latere fase aan te kunnen leggen. 

Voorjaar 2023: start werken Wegen en Verkeer

Pas als alle nutsleidingen verplaatst zijn, kan Wegen en Verkeer starten met de eigenlijke werken. Volgens de huidige inschattingen, is dat vanaf het voorjaar van 2023. Zodra er een concrete timing is vastgelegd en er meer informatie over de impact/ de hinder van de werken gekend is, leest u dat op deze webpagina.
 

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  De werken in Bekkevoort en Tielt-Winge worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.

Contact

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website