Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Weg

N2

Najaar 2021: opmetingen grens openbaar domein en overige administratieve stappen

De werken worden uitgevoerd binnen het openbaar domein. Dat betekent dat er in principe geen onteigeningen van voortuinen of percelen van omwonenden nodig zijn. Om exact te kunnen bepalen waar de grens openbaar domein zich bevindt, maar ook om de grachten en bermen optimaal aan te kunnen leggen binnen dat openbaar domein, vonden er sinds eind oktober 2021 opmetingen plaats langs de 4,2 kilometer lange projectzone.

De opmetingen lopen nog door tot de start van de werken. In tussentijd zal een studiebureau in opdracht van Wegen en Verkeer de ontwerp- en rioleringsplannen finaliseren om terwijl ook al een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) aan te vragen en in te dienen.

26 september 2022 tot voorjaar 2024: verplaatsen nutsleidingen

Vooraleer we kunnen starten met de riolerings- en wegenwerken, moeten de nutsleidingen worden verplaatst. De nutsmaatschappijen starten vanaf maandag 26 september 2022 onder leiding van De Watergroep met de voorbereidende werken voor het verplaatsen van de nutsleidingen (elektriciteit, water, gas en telecom). Dat is nodig om de nieuwe rioolbuizen in een latere fase aan te kunnen leggen. Binnen de projectzone zullen zij hun leidingen aan beide kanten van de gewestweg verplaatsen. 

De Watergroep coördineert de nutswerken. Zij staan tot aan de start van de eigenlijke wegenwerken in voor de communicatie- en informatieverspreiding. Voor meer informatie kan u met hen contact opnemen via 02/238 96 99 of nico.havet@dewatergroep.be. U kan ook de werfleider van de aannemer Visser & Smit contacteren via info@vshanab.be.

16 oktober 2023: start werken Wegen en Verkeer

Op maandag 16 oktober 2023 start Wegen en Verkeer met de eigenlijke wegen- en rioleringswerken. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2025

We delen de werfzone op in 2 zones:

  • Zone 1: Blerebergstraat tot Oude Tiensebaan
  • Zone 2: Oude Tiensebaan tot Robbesrodestraat

De werken starten op de noordelijke weghelft (weghelft richting Leuven) aan de Blerebergstraat en schuiven op richting Schillekensberg, om daarna over te gaan op de zuidelijke weghelft (weghelft richting Diest) en van aan de Statiestraat opnieuw op te schuiven richting de Robbesrodestraat.