Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostelijke tangent

Oostelijke tangent

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N70
R42

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt van R42 met de N70 en de E17. Het project is ook gekend als de oostelijke tangent

Wat houdt het project in?

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Waar staan we in de procedure?

GRUP (Gewestelijk uitvoeringsplan) 

Een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) is noodzakelijk wanneer de bestemming van een gebied aangepast wordt. Dit was het geval binnen het project van de Oostelijke Tangent.
In het GRUP zijn alle opmerkingen, adviezen en bezwaren grondig onderzocht en beoordeeld. Zowel op de infomarkten als in de bezwaren kwam de vraag naar een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Damstraat. De studie hoe een mogelijke ondergrondse kruising eruit moet zien, loopt. 

Op 13 januari 2017 heeft de Vlaamse Regering het GRUP definitief vastgesteld en op 1 februari 2017 ging het van kracht. Meer info op de website van Ruimte Vlaanderen. Er is ook een klein deel van het GRUP vernietigd, namelijk de zone waar een nieuwe toegangsweg naar de industriezone is ingetekend. Dit wordt nu verder onderzocht.

Voorontwerp 

Alle partners (stad Sint-Niklaas, gemeente Temse, Infrabel, De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen) werkten mee aan het voorontwerp van het plan.. De geplande parallelwegen en het autosnelwegcomplex van het project zijn ook onderworpen aan een ‘VerkeersVeiligheidsAudit (VVEA)’. Hierin zijn de specifieke aandachtspunten op vlak van veiligheid voor autosnelwegen en op- en afrittencomplexen in detail bekeken. 

Ontheffing project-MER

De ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER is op 12 april 2018 gegeven. 

Verwervingen

Verschillende gronden zijn nodig om het project te realiseren. De verwervingen hiervoor lopen.  

Timing

Van zodra er zicht is op het afronden van alle onteigeningen, kunnen we een concrete datum voor de start van de werken inplannen. 

Infomarkt 

AWV organiseerde op 26 januari 2016 een infomarkt in de Vrije Technische School in Sint-Niklaas. Er kwamen meer dan 300 geïnteresseerden over de vloer. We werkten aan de hand van een 15-tal panelen met kaart- en beeldmateriaal over het project. Hieronder kunt u alle panelen bekijken.

infomarkt

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
09 / 276 26 00

Contactformulier