Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Aalter

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden februari 2016 tot voorjaar 2020

Nu de structuur van de fly-over klaar is, kunnen de stellingen weg en kan de aannemer starten om de Lostraat (N499) en de Steenweg op Deinze (N409) met elkaar te verbinden. Het verkeer aan de Lostraat en de rotonde is gewijzigd. Het verkeer op de E40 blijft over 3 rijstroken rijden in elke richting. Die werken aan de Lostraat zijn gestart op maandag 4 november 2019 duren tot het einde van het jaar. Lees hier meer over de huidige fase. 

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

Wat leggen we aan?

Met drie lokale rotondes en een fly-over van E40 naar de N44 kiest het Agentschap Wegen en Verkeer voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Er komen ook twee nieuwe bruggen, namelijk waar de Steenweg op Deinze en de Tielstesteenweg onder de E40 gaan. AWV investeert in veilige fietsinfrastructuur, vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de zuidelijke rotondes. Tot slot legt men nog een carpoolparking aan en komen er ook twee bufferbekkens.

Het is een bewuste zet om fiets-, auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk te scheiden, wat de veiligheid ten goede komt.

Aansluitend op de werken worden geluidsschermen gebouwd. Er komen schermen:

 • langs de E40 richting kust, zowel voor als achter het op- en afrittencomplex:
  • zone brug Ganzeplas tot complex
  • zone langs Sportlaan 
 • langs de nieuwe fly-over (afrit Aalter van E40 richting kust) tot iets voor de tunnel van de Knokkweg onder de Brouwerijstraat,
 • langs de E40 richting Gent voor wijk Beukenpark

Blik op de werken

 

 

Fasering en timing

Uitvoering

Duur van de werken: +- 3 jaar

Mijlpalen in de fasering:​

 • Van 1 maart ‘16 tot april ‘17: impact ten zuiden van E40
 • Van april '17 tot zomer '17: impact op en onder E40
 • Van zomer ‘17 tot voorjaar ‘19: impact ten noorden van E40

Nieuwe planning

Tot het najaar zullen we bouwen aan de nieuwe fly-over. Tijdens deze werken zal er geen hinder zijn op de E40 en blijft het lokale verkeer rijden zoals nu. We zullen de nieuwe afrit eerst aansluiten op de nieuwe rotonde en nog niet rechtstreeks op de N44. Dat geeft ons de kans om zonder grote hinder, de verbinding van de Steenweg op Deinze naar de Lostraat onder de brug af te werken. Zo blijft de verbinding van de E40 naar de N44 steeds gegarandeerd. 

Werken Lostraat vanaf 4/11/2019 tot eind december

Van zodra de fly-over in gebruik is, gaat de oude afrit van de E40 uit dienst. vanaf 4 november starten we met de afwerking van de zone van de Steenweg Op Deinze naar de Lostraat. Op dat moment sluiten we de Lostraat af van het rondpunt en zal de Lostraat bereikbaar zijn via de Brouwerijstraat en het centrum van Aalter. Deze werken zullen tot eind 2019 duren. 

Fase 1 van 4/11 tot en met 12/11

In de eerste fase legt de aannemer een tijdelijke weg vooraan de Lostraat zodat het gemotoriseerd verkeer tijdens de heraanleg aan de Lostraat kan blijven inrijden richting centrum.

 • De Lostraat inrijden blijft mogelijk.
 • De Lostraat uitrijden naar de rotonde is niet meer mogelijk. De omleiding loopt via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan.
 • Fietsers rijden om via de Lovelddreef. 

 

 

Fase 2 van 13/11 tot eind december 2019

De aannemer start met de heraanleg van de Lostraat. 

 • Wie van de E40 vanuit Gent komt, kan op het einde van de afrit niet meer rechtdoor maar moet linksaf via een nieuw aangelegde weg naar de rotonde aan de Steenweg op Deinze. Van daaruit kan het verkeer dan alle richtingen uit.
 • Het verkeer richting centrum rijdt vanaf nu over de tijdelijke aangelegde weg.
 • De Lostraat uitrijden naar de rotonde blijft niet mogelijk. De omleiding blijven dezelfde via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan.
 • Fietsers rijden om via de Lovelddreef. 

 

 

Werken tot voorjaar 2020

De structuur van de fly-over is zo goed als klaar en de aannemer is al volop bezig met het wegnemen van de stellingen. De aannemer start nadien met de werken aan de bovenkant van de fly-over. Er komt waterdichting en een nieuw wegdek in asfalt. Deze werken vereisen vaak droog weer.

Na deze werken zal er op de E40 zelf nog één week hinder zijn om de aansluiting van de nieuwe fly-over op de E40 te maken. Ook de rechterrijstrook van de E40 richting kust krijgt dan op dat moment nog een opknapbeurt. Deze data worden tijdig gecommuniceerd.

Het einde van alle werken is voorzien voor het voorjaar 2020.

 

 

 

Probleemstelling

Elke avond staan er files op de E40 richting Oostende ter hoogte van de afrit Knokke-Heist/Aalter. Het verkeer dat de snelweg in Aalter verlaat, moet aanschuiven. Dat komt omdat de afrit aansluit op een rotonde die niet is aangepast aan de grote toevloed van verkeer. Het gevolg is dat zowel het doorgaande verkeer op de snelweg als het lokale verkeer in de regio vertraging oploopt. Dat leidt tot heel wat tijdverlies, sluipverkeer en maakt de omgeving weinig aantrekkelijk.

Bovendien is de huidige situatie onveilig. Fietsers rijden op smalle fietspaden naast deze drukke wegen of op de rotonde. Ook voor het autoverkeer is de situatie ver van ideaal. De files ter hoogte van de rotonde hebben een terugslag tot ver op de rechterrijstrook van de E40 richting Oostende, die normaal voorbehouden is voor afslaand verkeer.

Doel van de werken

Vlot verkeer

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter zorgt voor een vlotte verbinding tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aansluit op de E34 (Knokke – Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet.

Meer veiligheid

De herinrichting omvat de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verder zetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Zo blijft de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Betere leefbaarheid

Het wordt aangenamer wonen in de buurt van het op- en afrittencomplex. Bewoners van de wijk Loveld en de wijk Beukenpark zullen vlotter en veiliger hun woning bereiken.

Herinrichting op- en afritten

De bestaande oprit richting Oostende verdwijnt. Verkeer komende van Maldegem kan via een aparte by-pass vlot de E40 oprijden. Verkeer dat van de Tieltsesteenweg (N37) of de Steenweg op Deinze (N409) komt, beschikt over een tweede oprit, die aansluit op de noordelijke rotonde.
De afrit richting Oostende blijft bestaan, maar zal dichter bij de E40 liggen.
De op - en afritten in de rijrichting van Brussel blijven behouden, maar worden wel heraangelegd.

Nieuwe fietspaden

Fietsers kunnen via aparte tunnels onder de zuidelijke rotondes passeren, veilig afgescheiden van het drukke auto- en vrachtverkeer. Ter hoogte van de carpoolparking komt er een veilige oversteekplaats, voorzien van een middenberm.

Scheiding lokaal en doorgaand verkeer

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze twee rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking. De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. De grote meerwaarde van dit concept is de scheiding van het lokale en doorgaande verkeer, wat een pak veiliger is.

Toekomstbeelden

 

Terug naar boven

Respect voor de omgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor verzachtende maatregelen voor de omgeving. Een greep uit de maatregelen:

 • Er komen geluidsschermen om de hinder voor de buurtbewoners te verminderen: op de N44 richting Maldegem, alsook (later ook) op de E40 richting Oostende (nabij de wijk Loveld) en op de E40 richting Brussel (nabij de wijk Beukenpark).
 • Om mogelijke verontreiniging van de bodem (resten van olie) te voorkomen, krijgt de carpoolparking een harde, ondoorlatende bodem.
 • Ten zuiden van de carpoolparking komt er een groenzone, om het zicht van enkele bewoners van de Veldstraat te respecteren.
 • De nieuwe verbindingsweg wordt zo noordelijk mogelijk aangelegd, om de hinder voor de bewoners van de Veldstraat zo beperkt mogelijk te houden.
 • Omdat een deel van het nieuwe afrittencomplex, het stuk ten noorden van de E40, in overstromingsgevoelig gebied ligt, werden er studies uitgevoerd om de afwatering in kaart te brengen. Met de komst van dit nieuwe complex neemt de verharde oppervlakte toe. Het water dat niet meteen in de grond sijpelt, zal worden opgevangen in twee bufferbekkens, één in de lus van de op- en afrit richting Brussel en één ten noorden van de nieuwe afrit richting Oostende.

Terug naar boven

Minder hinder

 • Goed uitgekiende fasen om hinder zoveel mogelijk te beperken
 • Om het doorgaand verkeer op E40 zo weinig mogelijk te hinderen zal een tijdelijke  parallelweg ten zuiden van de E40 gebouwd worden.
 • De verbinding noord- zuid zal altijd mogelijk zijn ofwel via de Tieltsesteenweg, ofwel via de Steenweg op Deinze.
 • Een veilige fietsverbinding zal altijd mogelijk zijn.
 • De werken zullen afgestemd worden met alle werken in de omgeving.
 • Goede communicatie
 • Bereikbaarheidsadviseur aangesteld als brugfiguur voor de ondernemers 

Vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Terug naar boven

Communicatie

AWV informeert via verschillende kanalen:

 • Abonneer je rechts bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo ontvang je bij elke belangrijke wijziging een mail in je mailbox. 
 • Op deze webpagina vindt u actuele informatie over de vooruitgang van het project en de toekomstige werf. Als u in de omgeving van de werfzone woont, hebt u nood aan specifieke informatie. Op sleutelmomenten zal AWV u informeren via een bewonersbrief.
 • De presentaties van alle infovergaderingen vindt u hieronder:
 • Aankondigingsborden langs de 4 invalswegen naar het huidige rondpunt maken doorgaand verkeer attent op de werken. 
 • AWV zal bij de belangrijkste stappen in het project een persbericht uitsturen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer via wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be of het telefoonnummer 09 276 26 00.

Terug naar boven