Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst: fase 3B

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht midden 2018 te kunnen starten met het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst. Dan wordt in fase 3A het stuk N14 tussen de Kerkstraat en het Shell-tankstation net voorbij het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313 vernieuwd. De tweede deelfase, fase 3B, loopt van vanaf het tankstation tot aan het kruispunt van de N14 met de Nijlensesteenweg. De uitvoering van deze tweede deelfase is echter nog niet voor meteen: de werken beginnen ten vroegste in 2021. Eerst moet nog de procedure voor de grondverwervingen opgestart worden. Dat gebeurt ten vroegste eind 2018.

Hieronder vindt u meer informatie over fase 3B. Op zoek naar informatie over fase 3A? klik dan op deze link

Ontwerp

De N14 krijgt zowel in fase 3A als 3B dezelfde inrichting. Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden in asfalt aangelegd. Meer info op deze webpagina.

Procedure grondverwervingen

Vooraleer fase 3B van start kan gaan, moet eerst nog de grondverweringsprocedure worden opgestart. Eigenaars van woningen of gronden langs de N14 die geheel of gedeeltelijk onteigend worden, zijn hierover reeds persoonlijk ingelicht. De individuele gesprekken met eigenaars/gebruikers zullen ten vroegste eind 2018 plaatsvinden. De wegeniswerken starten ten vroegste in 2021. Dat betekent ook dat woningen zeker nog bewoond kunnen blijven tot begin 2021.

De volgende stappen bij grondverwerving:

 • Opmaak onteigeningsplan
 • AWV: verkrijgen onteigeningsmachtiging
 • Afdeling Vastgoedtransacties: schatting vergoeding per inneming
 • Ten vroegste eind 2018: Individuele besprekingen met eigenaars/gebruikers
 • Voorstel tot minnelijke schikking
 • Opmaak en betekening van de akte

Communicatieproces grondverwervingsprocedure

 • Bericht enkele maanden voor start gesprekken
 • Infomoment voor eigenaars/huurders van percelen die onteigend worden
 • iedere eigenaar krijgt individuele fiche van eigendom thuisgestuurd
 • Individueel gesprek om fiche/plan technisch te bespreken
 • financiële bespreking met eigenaars > huisbezoeken

Naast de communicatie in verband met de grondverwervingsprocedure zal er ook nog gecommuniceerd worden naar aanleiding van het openbaar onderzoek en zal er voor de start van de werken nog een infomoment plaatsvinden over de aanpak van de werken, de verkeershinder, de bereikbaarheid, ...

Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden over de heraanleg van de N14 deel 3 (fase 3A en 3B). Telkens als er nieuws te melden valt (bijvoorbeeld wanneer de werken starten of bij een fasewissel) ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op deze link en vervolgens op het icoontje met de enveloppe rechtsboven en schrijf u in op de nieuwsbrief.