Wilsele-Putkapel: Aanleg oversteekplaats ter hoogte van Van Calsterenstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Maart - April 2020

Wegen en Verkeer voert in maart 2020 aanpassingen uit aan de fietsoversteekplaats over de Aarschotsesteenweg (N19) in Wilsele-Putkapel ter hoogte van de Van Calsterenstraat. Na de werken zal er een fietsoversteekplaats en een zebrapad gemarkeerd zijn. De werken zullen ongeveer een week duren. 

Veilige oversteekplaats over Aarschotsesteenweg

Om het voor fietsers en voetgangers veiliger te maken om de Aarschotsesteenweg over te steken, legt Wegen en Verkeer een zebrapad aan ter hoogte van de Van Calsterenstraat. De fietsoversteekplaats, die er nu al ligt, blijft bestaan. 


De huidige situatie ter hoogte van Van Calsterenstraat

 

Timing en hinder

De werken vinden plaats vanaf eind maart 2020. Ze duren ongeveer een week. Tijdens de werken geldt er plaatselijk een parkeerverbod ter hoogte van de Van Calsterenstraat. De aannemer voert zoveel mogelijk werken uit vanop de parkeerstrook, om de hinder voor het verkeer te beperken.

Voor de afwerking van de klinkers tegen de Aarschotsesteenweg moet er wel gewerkt worden op de rijweg zelf. Tijdens deze werken wordt er tijdelijk één rijstrook ingenomen. Dit is enkel het geval tijdens de daluren, tussen 9u00 en 15u30. Fietsers en voetgangers zullen steeds doorgang hebben langs de werfzone, ofwel via een afgescheiden doorgang op de rijweg ofwel over het bestaande fiets- en voetpad.