Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar oplossing voor sluipverkeer ten oosten van Leuven

Studie naar oplossing voor sluipverkeer ten oosten van Leuven

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

E314
N2
N25
E40

Wat en waarom?

Sluipverkeer, een realiteit voor woonstraten ten oosten van Leuven 

Sluipverkeer is al decennialang een realiteit voor de bewoners van Leuven en de omliggende gemeenten Lubbeek, Holsbeek, Boutersem en Bierbeek. Woonstraten worden door auto’s en vrachtwagens gebruikt om de drukte op de hoofdwegen te vermijden. Dat is niet goed voor de levenskwaliteit van die straten. Talrijke studies boden inzichten in deze complexe problematiek, maar leidden niet tot een oplossing.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om een studie uit te voeren waarbij oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek onderzocht worden, waaronder ook de haalbaarheid van een tunneloplossing. Deze opdracht is gegund aan het studieconsortium Maatschap Leuven-Oost (SBE – TML – ANTEA - DenS Communicatie). De Maatschap onderzoekt de haalbaarheid van een brede waaier van  mogelijke alternatieven die in het studiegebied tussen de E314 en de N3 en N25 kunnen bijdragen aan het terugdringen van het sluipverkeer.

Projectgebied

Maatschap Leuven-Oost onderzoekt de sluipverkeerproblematiek tussen de E314 en de E40

Na een grondige inventarisatie, bleek dat de noord-zuid gerichte sluipverkeersstromen zich vooral situeren in de straten die de verbinding tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg maken. Het gaat onder meer over deze straten:

  • Kessel-Lo: Lange Lostraat en de Rozenweg
  • Bierbeek: Panoramalaan en Koning Albertlaan
  • Lubbeek: Plein en Ganzendries

Onderstaande kaart bakent het projectgebied af.

Lees meer over wat we onderzoeken op het tabblad 'Inhoud studie'

Waar staan we nu?

Van potentiële alternatieven naar kansrijke alternatieven

Nu de inventarisatiefase is afgerond, kunnen de verschillende oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek onderzocht worden: waar kan een nieuwe verbinding (met of zonder tunnel) komen en wat zijn andere mogelijke oplossingen? De effecten van alle mogelijke oplossingen worden met elkaar vergeleken. Dit stelt ons in staat om de beste tracés en alternatieven te selecteren en in de volgende fase verder te onderzoeken.

Lees alles over het verloop van de studie in 3 fasen op het tabblad 'Projectverloop'.  

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier