Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N253 in Huldenberg, Bertem en Leuven

Herinrichting N253 in Huldenberg, Bertem en Leuven

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N253

Wat en waarom?

Veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gebeurd ter voorbereiding van de herinrichting van de gewestweg N253. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de weg volledig opnieuw aan te leggen, met veilige infrastructuur voor fietsers, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, en met een gescheiden rioleringsstelsel.  De herinrichting van de N253 is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, vaak dicht bij de rijweg.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de foto volledig en groter te zien.

Kleinere ingrepen voorafgaand aan herinrichting

In afwachting van deze grote herinrichting voerde Wegen en Verkeer een aantal kleinere ingrepen uit langs de N253 om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. Deze ingrepen, die tussen eind 2020 en het voorjaar van 2021 uitgevoerd werden, zorgen op kortere termijn al voor een veiligere omgeving langs de N253. Ze zorgen er ook voor dat de grote herinrichting vlotter kan verlopen.

 

Timing en impact?

Nieuwe studieopdracht van start in voorjaar 2022 

Vanaf het voorjaar van 2022 (niet in het voorjaar van 2022, zoals hier eerder te lezen stond)  zal een studiebureau in opdracht van Wegen en Verkeer de ontwerpplannen die ondertussen reeds enkele jaren geleden gemaakt werden, doorlichten en waar nodig aanpassen. Omdat de ontwerpplannen al van een aantal jaar geleden dateren, is er ondertussen een en ander veranderd langs de steenweg. Het ontwerp moet daaraan aangepast worden. Het studiebureau zal ook nieuwe "onteigeningsplannen" opmaken waarop aangeduid zal worden welke percelen verworven moeten worden om daarna veilige fietspaden langs de steenweg te kunnen aanleggen.  Zodra er meer nieuws is over het aangepaste ontwerp of de onteigeningsprocedures, zullen we dat ook melden op deze webpagina. 

Huidige stand van zaken en planning

Omdat er extra ruimte nodig is voor de nieuwe fietspaden, zijn er voor de uitvoering van het project heel wat onteigeningen noodzakelijk. In het verleden werd daarom al 15 miljoen euro geïnvesteerd in de onteigeningen van dertig woningen. Ook voor de (gedeeltelijke) onteigeningen van ongeveer 500 voortuintjes, die nog moeten uitgevoerd worden, heeft Wegen en Verkeer een bedrag van 13,4 miljoen euro gebudgetteerd. Het is pas nadat alle nodige onteigeningen zijn uitgevoerd, dat Wegen en Verkeer kan starten met de grote herinrichting van de N253. Wanneer de grote herinrichting uitgevoerd wordt, is op dit moment nog niet bepaald.