Leuven/Bertem: vernieuwen wegdek en fietspad op de Tervuursesteenweg (N3)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Nog te bepalen

Update 05/03/2020: Via de klantendienst ontvangt Wegen en Verkeer vragen van handelaars i.v.m. de start van de werken op de Tervuursesteenweg (N3). Via een geautomatiseerd systeem stuurt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) brieven uit naar handelaars die recht hebben op een hinderpremie. De planning en exacte startdatum van deze werken liggen echter nog niet vast. Handelaars hoeven voorlopig dan ook geen stappen te ondernemen i.v.m. een mogelijke hinderpremie. Planningen van werven kunnen uiteraard verschuiven en ook wanneer een voorlopige planning vermeld staat, worden er automatisch brieven verstuurd vanuit het systeem. Wegen en Verkeer zal opnieuw contact opnemen met VLAIO om een werkbare oplossing hiervoor te vinden. Wanneer exacte uitvoeringsdata beschikbaar zijn, wordt de webpagina zo snel mogelijk geactualiseerd en zullen handelaars en omwonenden via een bewonersbrief op de hoogte worden gebracht. Wegen en Verkeer excuseert zich voor de verwarring dat de meldingen via VLAIO eventueel met zich meebrengen. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in het najaar van 2020 onderhoudswerken uit op de Tervuursesteenweg (N3) in Leuven en Bertem. Over een afstand van ongeveer 3 kilometer, tussen de Berg Taborweg en de Weygenstraat wordt de rijweg in beide richtingen voorzien van een nieuwe onderliggende fundering en toplaag asfalt. Naast de vernieuwing van het wegdek, krijgt ook het fietspad een onderhoud op de plaatsen waar de situatie er slecht aan toe is. Het merendeel van de fietspaden op dit traject zijn aanliggend verhoogd aangelegd in beton. Een deel van de fietspaden in asfalt binnen het grondgebied van Leuven tussen de Terbankstraat en de Groeneweg krijgt een betere signalisatie met een opvallende kleur en duidelijke markering. De ligging van de fietspaden zelf verandert niet.

Situeringskaart met aanduiding van de werfzone tussen de Weygenstraat en Berg Taborweg

Omleidingslus voor doorgaand verkeer uit Leuven en handelaars bereikbaar

De aannemer werkt ongeveer 2 maanden op dit traject en voorziet in de huidige planning voor het doorgaand verkeer vanuit Leuven een omleidingslus naar de Tervuursesteenweg (N3) via de Sint-Jansbergsesteenweg, de Koning Boudewijnlaan en de snelwegen E314 en E40, afrit 22 Bertem. Doorgaand verkeer vanuit Brussel kan nog via de Tervuursesteenweg (N3) over een rijstrook richting Leuven rijden. De werfzone op de Tervuursesteenweg en aanpalende straten blijft bereikbaar voor lokaal verkeer. Om veilig te kunnen werken neemt de aannemer een rijstrook in en wordt het verkeer via versmalde rijstroken naar handelaars en woningen geleid. Voetgangers kunnen het voetpad blijven gebruiken. Voor fietsers wordt een veilige doorsteek langsheen de werfzone georganiseerd. In de werfzone wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u. en een parkeerverbod - waar nodig - ingesteld.

Timing en hinder

Volgens de huidige planning starten de werken in het najaar van 2020 en duren ze ongeveer twee maanden. Zodra we meer concrete informatie over de timing en hinder tijdens de werkzaamheden hebben, communiceren we dat via deze webpagina en met brieven aan omwonenden.