Kessel-Lo: aansluiting Diestsesteenweg (N2) met nieuwe Meikeverstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vernieuwen toplaag voorjaar 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 16/01/2020: Dit project is afgerond, de rijweg moet enkel nog een nieuwe toplaag krijgen. Het plaatsen van de toplaag moet gebeuren onder perfect weersomstandigheden. Daarom doen we dit in het voorjaar van 2020, waarschijnlijk in maart of april 2020. Deze werken duren nog één week. Er zal buiten de spitsuren gewerkt worden en de Diestsesteenweg blijft open voor verkeer, door middel van tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werfzone. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf half oktober met werkzaamheden op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo. De werken aan de Diestsesteenweg gebeuren in het kader van de verlenging van de Meikeverstraat door de Stad Leuven. Volgens de huidige planning zullen de werken duren tot eind 2019. 

Aansluiting nieuwe Meikeverstraat op Diestsesteenweg

De werken aan de Diestsesteenweg gebeuren in het kader van de verlenging van de Meikeverstraat door de Stad Leuven. Deze werken zijn in augustus dit jaar van start gegaan. De nieuwe Meikeverstraat zal na de werken doorlopen tot op de Diestsesteenweg en vormt zo de verbinding tussen de wijk ‘Vlierbeekveld’ en de gewestweg. Wanneer de werken van de Stad Leuven bijna afgerond zijn, start het Agentschap Wegen en Verkeer met de werkzaamheden aan de aansluiting op de Diestsesteenweg.

Meer informatie over de werken van de Stad Leuven vindt u op deze webpagina: www.leuven.be/vlierbeekveld.

 

Aanleg lichtengeregeld kruispunt ter hoogte van de Delhaize

Wegen en Verkeer legt op het punt waar de nieuwe Meikeverstraat aansluit op de Diestsesteenweg een kruispunt met verkeerslichten aan. Eerst wordt de bovenste laag van het wegdek afgefreesd. Daarna worden de fietspaden aangepast en worden er doorsteken naar de Meikeverstraat aangelegd. Als laatste stap worden de verkeerslichten aangepast en wordt een nieuwe asfaltlaag geplaatst. 

Aansluiting_Meikeverstraat_N2

 

 

 

 

 

 

 

 

Timing en hinder

Vanaf midden oktober 2019 wordt er gewerkt op de Diestsesteenweg, tussen de stelplaats van De Lijn en de nieuwe Meikeverstraat, over een lengte van ongeveer 200 meter.  De werken worden gefaseerd uitgevoerd, zodat nooit de volledige rijweg moet worden afgesloten. Tijdens de werken blijft het auto- en fietsverkeer op de Diestsesteenweg steeds mogelijk in beide richtingen. Volgens de huidige planning zullen alle werken afgerond zijn tegen het einde van dit jaar. Als deze planning omwille van het slechte weer of onvoorziene technische omstandigheden niet kan worden gehaald, is het mogelijk dat de laatste werken plaatsvinden in het voorjaar van volgend jaar.  Hieronder vindt u een fasering van de werkzaamheden met daarbij de maatregelen voor het verkeer per fase. 

 

Fase 1: Affrezen asfalt en plaatsen wachtbuizen (16/10 - 20/10)

Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen 16 en 20 oktober en zijn ondertussen afgerond.

Fase 2: Werken aan de zuidelijke kant van de rijweg (midden oktober – midden november)

Tijdens deze fase werken we aan de zuidelijke kant van de Diestsesteenweg (de kant van de stelplaats van de Lijn.) 

  • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen. Auto’s worden op versmalde rijstroken langs de werfzone geleid. 
  • Fietsen en wandelen blijft mogelijk in beide richtingen langs de werfzone. Fietsers richting Diest worden langs de werf geleid, afgescheiden van de rijweg door middel van bakens.

Fase 3: Werken aan de noordelijke kant van de rijweg (midden november- december)

Tijdens deze fase werken we aan de noordelijke kant van de Diestsesteenweg (de kant van de Delhaize.

  • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen. Auto’s worden op versmalde rijstroken langs de werfzone geleid. 
  • Fietsen en wandelen blijft mogelijk in beide richtingen langs de werfzone. Fietsers richting Leuven worden langs de werf geleid, afgescheiden van de auto’s door middel van bakens. 

Fase 4: Plaatsen van toplaag asfalt (voorjaar 2020)

In een laatste fase wordt er een nieuwe toplaag asfalt geplaatst over de volledige werfzone.  Tijdens deze werken zal het verkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone worden gebracht.