Kampenhout: Heraanleg rotondes op Leuvensesteenweg (N26) en Haachtsesteenweg (N21)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

Update 10/10/2019: Volgens de huidige planning worden de werken aan de twee rotondes in de loop van 2020 uitgevoerd. Wegen en Verkeer werkt in overleg met de omgeving aan een planning om de werken zo uit te voeren dat de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. Zodra hier meer over bekend is en de maatregelen voor het verkeer definitief gekend zijn, zullen we hierover communiceren via deze webpagina. 

Wegen en Verkeer plant de heraanleg van twee rotondes op de kruising tussen de Leuvensesteenweg (N26) en de Haachtsesteenweg (N21) in Kampenhout. Volgens de huidige planning worden de werken uitgevoerd in 2020. Zodra meer bekend is over de exacte timing en de maatregelen voor het verkeer tijdens de werken, zullen we dit via deze webpagina bekend maken. 

 

Rotondes met twee rijstroken en voorsorteerstroken 

Kampenhout-Sas is het kruispunt tussen twee belangrijke gewestwegen: de N26 tussen Mechelen en Leuven en de N21 tussen Haacht en Brussel. Op deze kruising bevinden zich twee rotondes. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren, plant Wegen en Verkeer de heraanleg van deze rotondes. De twee rotondes worden omgevormd tot tweestrookse rotondes met voorsorteerstroken. Op zo’n rotonde kiezen bestuurders de juiste rijstrook voor ze de rotonde oprijden. Door het verkeer te organiseren voor de rotonde, kan het verkeer vlotter doorrijden en verkleint het risico op conflicten. De verbeteringen aan de doorstroming zijn bovendien ook noodzakelijk met het oog op de komst van een nieuw winkelcomplex op de voormalige Witloofsite, ter hoogte van de rotondes. 

Bovenaanzicht van de twee rotondes (de huidige situatie)

 

Rotondes en aansluiting opnieuw aangelegd 

Om de rotonde met voorsorteerstroken in te passen in de huidige situatie, moeten de rijstroken op de rotonde, het middeneiland en de aansluitingen heraangelegd worden. Het wegdek zal opgebroken worden en daarna opnieuw aangelegd. 

​ ​

Technische plannen van de ‘noordelijke’ rotonde (toekomstige situatie).

 

Technische plannen van de ‘zuidelijke’ rotonde (toekomstige situatie).

 

Timing en hinder

Over de exacte timing van de werken is momenteel nog niets definitief gekend. Dit communiceren we zodra we hier meer over weten. Wel staat vast dat elke rotonde apart wordt aangelegd. Er wordt dus niet aan twee rotondes tegelijkertijd gewerkt, om de hinder voor het verkeer te beperken. Wegen en Verkeer zal daarnaast de nodige maatregelen nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.