Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitzonderlijk vervoer wegenwerken

Boortmeerbeek, N267

10/05/2022
Door onderhoudswerken aan de Hofstadebrug, gelegen in N267 over het kanaal Leuven-Dijle te Boortmeerbeek, wordt de brug voor alle verkeer afgesloten van 2 mei tot 3 juni 2022. De lokale omleiding voor normaal verkeer via E19 is niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Meer info: https://www.boortmeerbeek.be/werken-hofstadeburg-van-2-mei-2022-tot-en-met-3-juni-2022

Wijnegem, N12

27/04/2022
Door wegenwerken op de N12 Houtlaan in Wijnegem, tussen kruispunt N120 en kruispunt R11, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, van 19 april tot eind juni 2022. Er wordt per weghelft gewerkt en het verkeer mag op de andere weghelft rijden. Hierdoor is er per rijrichting maar één rijstrook beschikbaar. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.

Meer informatie: Nieuwe rijweg en dubbelrichtingsfietspad voor Houtlaan

N31 ventwegen Brugge, tot midden juli 2022 (fase 2)

Wegens beperkte hoogte van de tunnels in de N31 te Brugge, dient bepaald UV de tunnels te vermijden via de ventwegen van de N31.
Door de plaatsing van geluidsschermen langs de ventwegen, worden deze volledig afgesloten en kan er eveneens hinder zijn op de N31 zelf.
Hierdoor worden bepaalde rijrichtingen langs de N31 en aansluitingen met N32 Torhoutse Steenweg tijdelijk onbruikbaar.

Fasering en gevolgen:

 • Fase 1: 1/3/22 - eind april 2022: volgende ventwegen N31 afgesloten:
  • Richting E40 tussen N367 Gistelse Steenweg en N32 Torhoutse Steenweg.
  • Richting E40 tussen de bestaande schermen Tillegemstraat en N397 Koning Albert I-laan.
  • Richting kust tussen Koningin Astridlaan en N32 Torhoutse Steenweg.
 • Fase 2: begin mei - eind juli 2022: volgende ventwegen N31 afgesloten:
  • Richting E40 tussen Legeweg en N367 Gistelse Steenweg
  • Richting kust tussen N32 Torhoutse Steenweg en N367 Gistelse Steenweg
 • Fase 3: begin augustus - eind oktober 2022: volgende ventwegen N31 afgesloten:
  • Richting E40 tussen N32 Torhoutse Steenweg en Koningin Astridlaan
  • Richting kust tussen N367 Gistelse Steenweg en Legeweg
 • In ieder fase, 1 à 2 weken: inname van één rijstrook op de N31 Expresweg zelf:
  • Van zaterdagochtend 21 mei tot zondagochtend 22 mei 
   • Rechterrijstrook richting Kortrijk afgesloten
   • Oprit en ventweg naar Wittemolenstraat en Expresweg volledig afgesloten
   • Afrit Koning Albert I-laan (aan Kinepolis) volledig afgesloten
   • Linkerrijstrook richting Zeebrugge afgesloten
  • Van maandag 13 juni tot woensdag 22 juni
   • Eén rijstrook ingenomen op Expresweg richting Zeebrugge
  • Van maandag 27 juni tot dinsdag 5 juli
   • Eén rijstrook ingenomen op Expresweg richting Kortrijk

Passage door de werken is verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

UV tot en met 90 ton én met maximale afmetingen G2 (L 30m; B 4m25; H 4m50) of G3 (L 35m; B 5m; H 4m80) mag gebruik maken van omleidingen volgens de nota:
https://www.wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/Addendum_werken_parallelwegen_N31_Brugge.pdf
Deze nota mag bijgevoegd worden als addendum op reeds bestaande vergunningen.

Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

N325 Middelkerke, tot 29 april 2022 (fase 2)

Door wegenwerken is er hinder op de N325 Spermaliestraat te Middelkerke (in beide richtingen).
Het verkeer moet er beurtelings rijden.

Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.

Vermoedelijk einde fase 2: 29 april 2022

Aarschot, N19

14/03/2022 (update: 22/03/2022)
Door wegenwerken op de N19 Herseltsesteenweg in Aarschot, wordt het kruispunt met de Oude Mechelsebaan voor alle verkeer afgesloten vanaf 19 april 2022 tot vermoedelijk eind 2023. De doorgang met uitzonderlijke voertuigen is niet mogelijk.

Omleiding voor lokaal verkeer met een maximale hoogte van 4,30 m: vanaf zuidkant werf - N19 Aarschot - R25 Aarschot - N10 Heist-op-den-Berg (indien noodzakelijk omwille van de lengte mag er aan de rotonde thv Broekmanstraat via de centrale doorsteek door het middeneiland gereden worden) - Mechelbaan (let op: beperkte hoogte onder waarschuwingsdraad aan gelijkgrondse spooroverweg) - N15 Booischot - N15 Herselt - N19 Aarschot (geldig heen en terug).

Omleiding voor doorgaand verkeer tussen Tienen of Sint-Joris-Winge enerzijds en Zammel (Geel) anderzijds (geldig heen en terug): N3 Tienen (Withuisstraat) - N223 Sint-Joris-Winge - N2 Bekkevoort (OF N3 Tienen Withuisstraat - Albertvest) - N29 Bekkevoort - N2 Diest (Citadellaan) - R26 (Citadellaan) - N127 Zammel (Geel).

Westmalle, N12

13/04/2022
Door een braderij in het centrum van Westmalle, zal de N12 tijdens de braderij voor alle verkeer worden afgesloten.
Op vrijdag 1 juli 2022 van 18 tot 24 uur.
Op zaterdag 2 juli 2022 van 16 tot 24 uur.
Op zondag 3 juli 2022 van 12 tot 20 uur.

De omleiding voor doorgaand vrachtverkeer +3,5 ton, via N12 Antwerpsesteenweg - N133 Brechtsesteenweg - Oude Molenstraat - Berckhovenstraat - N12 Antwerpsesteenweg, is niet toegelaten voor uitzonderlijk vervoer.

Alternatieve reisweg voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 (geldig heen en terug): N12 Westmalle - N133 Brecht - Groot-Veerle - N153 Oostmalle.

N127 Okselaar (UPDATE)

Indien deze werken geen vertraging oplopen door weerverlet zullen ze nog duren tot vrijdag 15/4 16u.

Ze zijn vanaf vandaag begonnen met werken op het andere (linkse)  rijvak hierdoor is er meer plaats (circa 5m) om te passeren aangezien daar ook een dubbelrichting fietspad naast de rijweg ligt.

Antwerpen-Linkeroever, Blancefloerlaan (UPDATE)

12/04/2022 (update: 19/04/2022)
Door asfalteringswerken is de Blancefloerlaan, op de rijbaan richting Schelde, tussen kruispunt afrit Linkeroever en kruispunt H. Pernathlaan, voor alle verkeer afgesloten vanaf 25 april tot 13 mei 2022. Op de rijbaan richting Zwijndrecht wordt er niet gewerkt en is er geen hinder.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 120 ton (enkel geldig heen): R1 - uitrit 6 "Linkeroever" - N70 richting Zwijndrecht - brug over R1 overschrijden in de as van de rijweg (voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting (op de zuidelijke brug) is wel toegelaten) - rechtsaf aansluiting naar de Verbindingsweg/Parallelweg - Verbindingsweg/Parallelweg (die loopt parallel met R1 en N49 tot aan de kluifrotonde) - kluifrotonde - brug over E34/N49 overschrijden in de as van de brug (voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - oprit E34/N49 richting Zelzate/Zeebrugge.

UV richting Burcht dat vanuit de Kennedytunnel komt en normaal afrit 6 "Linkeroever" neemt, kan bovenstaande omleiding volgen en vanaf de kluifrotonde via Canadastraat de noordelijke omleidingsroute oprijden om dan via N49a Charles De Costerlaan en Halewijnlaan weer aan te sluiten op de originele reisweg.

LET OP: de afrit 6 "Linkeroever" zal met bakens afgesloten zijn voor het (normale) verkeer. Hulpdiensten en UV mogen de afrit blijven gebruiken. Daartoe moeten de bakens zo kort mogelijk vóór het transport tijdelijk aan de kant gezet worden en onmiddellijk na het transport weer in originele staat te herstellen (de juiste plaats van de bakens zal op de grond gemarkeerd zijn om het terugzetten te vergemakkelijken). Het wegzetten van de bakens moet gebeuren vanaf de afrit zelf (inrijden door een begeleidingsvoertuig blijft mogelijk) en het UV moet op een veilige plaats "wachten" tot de afrit open is. Het is niet de bedoeling dat het UV op de autosnelweg (in de Kennedytunnel of ervoor of erna) moet staan wachten. Nadat het UV de afrit heeft genomen, worden eerst alle bakens teruggezet (door de begeleider die achter het UV rijdt) voordat het UV zijn reisweg verder zet. Gewoon verkeer mag geen gebruik (kunnen) maken van deze afgesloten afrit. Uitzonderlijke transporten die omwille van hun afmetingen geen begeleiding nodig hebben, worden wel verplicht om dit manoeuvre met voldoende begeleidingsvoertuigen uit te voeren.
De Federale Wegpolitie wil geïnformeerd worden van elk UV dat via de afgesloten afrit wenst te rijden. Bedoeling is dat de WPR toezicht kan houden op het openstellen en weer afsluiten van de afrit. Kennisgave dient te gebeuren 2 dagen op voorhand via mail aan de sectie operaties en dit op het mailadres DGA.DAH.WPR.Ant.Ops@police.belgium.eu.

Meer info (timing, updates): https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werken-events/blancefloerlaan-herstellingswerken

N34 Knokke-Heist, tot juni 2022 (fase 2)

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N34 in Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde fase 2: juni 2022

STEENOKKERZEEL N21 - N211

 

STEENOKKERZEEL N21 - N211 (Steenokkerzeel)

Voor het plaatsen van de brug over de Haachtsesteenweg  wordt de weg (volgens planning midden mei 2022) tijdelijk afgesloten. Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw reisweg.

Heist-op-den-Berg, N10/N15 (ovonde Fabiola) - UPDATE

11/02/2022 (update: 22/03/2022)
Door voorbereidende werken en nutswerken aan de rotonde N10/N15 (rotonde Fabiola) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf eind februari 2022. De communicatie over de werken aan de rotonde zelf, zal op een later tijdstip gebeuren, omdat deze werken pas begin 2023 zullen starten. De voorbereidende en nutswerken zijn opgedeeld in 4 fasen met elk hun specifieke hinder.

Vanaf 21 maart 2022 zal er hinder zijn voor het UV, omdat op de N15 voor boringen 1 rijstrook wordt ingenomen, telkens op de rijstrook vanaf de rotonde, dus zowel op de N15 richting Putte, als op de N15 richting Heist-op-den-Berg. UV dat overdag mag rijden (met een maximale lengte van 30 m en/of een maximale breedte van 4 m) mag (na verkenning ter plaatse) gebruik maken van de lokale omleiding via N10 en Houwstraat. Als bij de verkenning blijkt dat de bocht vanaf Houwstraat naar de N15 te krap is, dan zal het transport 's nachts moeten uitgevoerd worden. Tijdens de nacht (tussen 21 u en 6 u) mag het UV vanaf de N10 naar de N15 richting Putte in tegenzin van het verkeer langs de werfzone passeren. Gelieve hiervoor voldoende begeleidingsvoertuigen te voorzien. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone. Gelieve de nodige manoeuvres (of omleidingen) bij nieuwe aanvragen reeds in de reisweg op te nemen.  Voor verkeer op de N15 richting Herselt mag het UV een omleiding via N10 en Mechelbaan naar N15 Booischot volgen (let op: hoogtebeperking tot 4,30 m aan de gelijkgrondse spooroverweg) (de lokale omleiding via Lostraat is niet geschikt voor UV). Deze situatie zal duren tot 5 juni 2022.

Vanaf 6 juni 2022 worden de beide stukken van de N15 (aan beide kanten van de rotonde) VOOR ALLE VERKEER AFGESLOTEN om de boringen uit te voeren. Deze situatie zou 6 tot 7 weken duren. Doorgaand verkeer langs de werf zal gedurende die periode niet mogelijk zijn. De omleidingen voor het UV zoals hierboven beschreven, blijven geldig. Omdat de N19 in Aarschot vanaf 19 april 2022 tot vermoedelijk eind 2023 voor alle verkeer afgesloten is, rijdt doorgaand verkeer tussen Tienen en Antwerpen beter via Bekkevoort - Diest - Geel - Turnhout - Antwerpen. Hebt u liever een lokale omleiding, gelieve dan nu al een nieuw voorstel van reisweg in te dienen, zodat er tijd is om adviezen te vragen en (bij negatief advies) andere alternatieven te zoeken.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale hoogte van 4,45 m (geldig heen en terug): N10 Heist-op-den-Berg - N10 Lier (brug over Netekanaal overschrijden in de as van de brug*) - N108 Lier (brug over Netekanaal overschrijden in de as van de brug*) - N108 Duffel - N14 Duffel (LET OP: beperkte hoogte onder spoorbrug: voor hoogte tussen 4,35 m en 4,45 m: stapvoets rijden onder de brug in het midden van de rijbaan) - N14 Mechelen - R6 Mechelen.
(* voor massa > 60 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug)

In fase 3 wordt er op de N10 plaatselijk 1 rijstrook afgesloten voor nutswerken. Doorgang blijft mogelijk met beurtelings verkeer. Gelieve ook in fase 3 rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone. De zone met hinder verplaatst zich. Fase 3 zal 5 à 6 maanden duren.

In fase 4 wordt er gewerkt aan de overkoppelingen en moeten de boringen opnieuw opgezocht worden. Gedurende 2 weken in fase 4 (exacte timing wordt later nog meegedeeld), zal de hinder (en de oplossingen voor UV) identiek zijn aan die in fase 2.

Meer informatie (faseringen, timing, plannen, updates, ...): Rotonde Fabiola wordt ovonde met vijf fietstunnels

N34 Wenduine, tot juli 2022

Door wegenwerken is de N34 te Wenduine volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: juli 2022

TIENEN - Wegenwerken Aarschotsesteenweg (vernieuwing fietspaden)

Van 03/05/2022 tot 17/06/2022 worden de fietspaden op de Aarschotsesteenweg te Tienen vernieuwd. Gedurende deze periode zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden op de Aarschotsesteenweg van Tienen naar Aarschot. De omleiding voor het verkeer komende van Aarschot en rijdend met richting Tienen is voorzien via de Kumtichstraat -Leuvenselaan – Withuisstraat. In de Kumtichstraat wordt hiervoor de tonnagebeperking opgeheven voor de duur van de werken.

 

N34 Zeebrugge, tot begin juni 2022

Wommelgem, E313

11/02/2022
Door de vernieuwing van brug B5 (Wijnegemsesteenweg) over de E313 in Wommelgem, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen op de E313 vanaf 19 maart 2022 moeilijk tot onmogelijk.

 1. Afbraak brug: De E313 zal voor alle verkeer afgesloten zijn vanaf zaterdagavond 19 maart 2022 om 22 u tot en met zondagochtend 20 maart 2022 om 9 u. De tijdelijke afritten en opritten zijn niet geschikt voor het uitzonderlijk vervoer.
 2. Bouw middenpijler: Van vrijdag 1 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022 zijn er per rijrichting een verminderd aantal rijstroken beschikbaar, maar wel minstens 2 in elke rijrichting. Vanaf 1 april 2022 is de breedte richting Antwerpen beperkt tot 6,25 m (2 versmalde rijstroken). Vanaf 5 april 2022 is de breedte richting Hasselt beperkt tot 6,50 m (2 versmalde rijstroken). Vanaf 19 april tot en met 29 mei 2022 zijn er 4 versmalde rijstroken richting Hasselt en 3 versmalde rijstroken richting Antwerpen beschikbaar.
 3. Plaatsing liggers: vanaf augustus 2022 (de exacte datums worden later nog meegedeeld) zal gedurende enkele nachten (en enkel tijdens de nacht) één volledige rijrichting worden afgesloten. In de afgesloten rijrichting wordt het verkeer op 1 rijstrook doorheen de middenberm gestuurd. In deze rijrichting is geen uitzonderlijk transport mogelijk. In de rijrichting waarin niet gewerkt wordt, blijven 2 versmalde rijstroken beschikbaar (max. breedte 6 m).

Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

 

N37 Ardooie, tot eind juli 2022

https://www.wegenenverkeer.be/werken/herstellingswerken-op-pittemsestraat

Ternat, N285

Aanleg veilige fietspaden langs Assesteenweg

Timing: Vanaf maandag 10 januari 2022 - september 2022

Voor vrachtverkeer (>3,5 ton) wordt een aparte omleiding aangeduid via de Ninoofsesteenweg (N8) naar de Brusselse ring (R0) en de E40. Dit is niet haalbaar voor alle UV.

Gelieve een alternatieve reisweg voor te stellen.

Antwerpen/Zwijndrecht, R1/E34/N49a (UPDATE)

7/04/2021 (UPDATE: 31/08/2021)
Door een nieuwe fase in de Oosterweelwerken op Linkeroever, zal de aansluiting tussen N49a Charles De Costerlaan en de E34 in beide rijrichtingen via het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever niet meer rechtstreeks mogelijk zijn. Heel het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever wordt herbouwd.

De nieuwe fase gaat in op 11 april 2021 en tijdens de omzetting vanaf vrijdagavond 9 april 2021 zullen meerdere bewegingen tijdelijk niet mogelijk zijn.

Op de reisweg van R1 rechtstreeks naar E34 en vice versa blijven de huidige beperkingen gelden. Dit wil zeggen: maximale transporthoogte van 4,70 m in beide rijrichtingen; max. 180 ton voor verkeer van E34 naar R1 Kennedytunnel; en voldoen aan de regels van de aslasten en asafstanden voor verkeer van R1 Kennedytunnel naar E34 (zie eerdere berichtgeving).

UV dat niet aan bovenstaande beperkingen voldoet (en met een maximale transporthoogte van 4,90 m in de Kennedytunnel) dat normaal via Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - E34 rijdt, moet gebruikmaken van onderstaande omleidingen. De breedtebeperking van 6 m in beide rijrichtingen, geldt zowel op de rechtstreekse verbinding tussen R1 Kennedytunnel en E34 als op de alternatieve reiswegen hieronder beschreven.

Omdat de kluifrotonde, die de afrit Waaslandhaven-Oost zal vervangen, nog niet volledig in gebruik is, zijn extra reiswegen aangelegd voor het gewone verkeer en voor het UV.

 1. UV vanaf R1 Kennedytunnel dat via de afrit Waaslandhaven-Oost naar Keetberglaan/Canadastraat en de achterliggende industriezone wil rijden, moet de afrit nemen richting N49a Charles De Costerlaan om dan via de noordelijke omleidingsroute naar de Keetberglaan/Canadastraat te rijden. UV in de andere rijrichting kan via de kluifrotonde de E34 richting R1 oprijden. Dit UV moet wel voldoen aan bovenstaande beperkingen.
 2. UV vanaf E34 komende van Kallo dat naar de N49a Charles De Costerlaan moet rijden, maakt gebruik van de nieuwe afrit Waaslandhaven-Oost om via de kluifrotonde en de noordelijke omleidingsroute naar de N49a Charles De Costerlaan te rijden.
 3. UV vanaf de N49a Charles De Costerlaan dat naar de E34 moet rijden, rijdt via de noordelijke omleidingsroute de kluifrotonde. UPDATE: de oprit naar de N49 richting Kallo is open voor het verkeer. Rondrijden via Keetberglaan, Steenlandlaan en de speciale doorsteek door de middenberm hoeft niet meer (de middenberm wordt terug dichtgemaakt).

Aandachtspunt: 
de noordelijke omleidingsroute wordt ook gebruikt door gewoon verkeer in beide rijrichtingen. Gezien de beperkte breedte van 6 m is het gebruik van de noordelijke omleidingsroute door UV met breedte > 4 m alleen toegelaten tussen middernacht en 6 u 's morgens. Ook UV rijdt hier in beide rijrichtingen. Gelieve op voorhand de weg vrij te maken voor het UV om te vermijden dat twee brede UV's neus aan neus vast komen te staan op de noordelijke omleidingsroute.

N382 Waregem, tot september 2022

Door wegenwerken is de N382 te Waregem (thv de brug over de E17) volledig afgesloten (in beide richtingen).

Vermoedelijk einde der werken: september 2022

VILVOORDE - N1 Rooseveltlaan (Franklin)

Herinrichting Franklin Rooseveltlaan door stad Vilvoorde: vernieuwing kruispunt met gewestweg Hendrik I Lei

Periode: mei 2021 - december 2022 

Sinds mei 2021 werkt de stad Vilvoorde aan een volledige make-over van de Franklin Rooseveltlaan en een aantal aansluitende kruispunten, waaronder ook de gewestweg Hendrik I Lei / Jean-Baptiste Nowélei (N1). Wegen en Verkeer werkt samen met stad Vilvoorde om het grote kruispunt met deze gewestweg opnieuw vorm te geven en investeert in:

 • vernieuwing van de toeleidende fietspaden met de Franklin Rooseveltlaan
 • vernieuwing van het wegdek van het kruispunt
 • veiligere oversteekplaatsen
 • aanpassing busperron
 • nieuwe verkeerslichten

Meer informatie met betrekking tot fasering en hinder: https://www.vilvoorde.be/rooseveltlaan

 

Wommelgem/Ranst, N116

24/08/2021
Door rioleringswerken op de N116 Kempenlaan en Kromstraat, in Wommelgem en Ranst, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 13 september 2021 tot begin mei 2023. De lokale omleidingen (zowel voor gewoon verkeer als voor vrachtverkeer) zijn niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

Meer info (kaarten, updates, ...): https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/20398-collector-ranst-wommelgem-fase-2

Een omleiding voor uitzonderlijke voertuigen kan geval per geval aangevraagd worden bij het Team Zwaar Vervoer.

N43 Kortrijk, tot zomer 2022 (fase 2)

Door wegenwerken is de N43 te Kortrijk (Torkonjestraat - Pottelberg, Marke) volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: fase 2: zomer 2022

Machelen, R22 (UPDATE) KERKLAAN

9/12/2020
Door wegenwerken op de R22 in Machelen (deelproject 2), tussen kruispunt Henri Rampelbergstraat en kruispunt N21 Haachtsesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf begin 2021 tot eind 2022. Er wordt steeds op één weghelft van de R22 gewerkt, waarbij het verkeer in beide rijrichtingen op de andere weghelft wordt geplaatst. Er is slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar (breedte 3,10 m) met een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen d.m.v. een betonnen new jersey. Gelieve rekening te houden met deze strikte breedtebeperking. Vanaf begin 2021 wordt de afrit 5 van de R0 binnenring naar de R22 afgesloten voor alle verkeer. Pas op het einde van deelproject 2 (einde 2022) worden de nieuwe takken in het knooppunt Machelen (de verbindingen met de R22) opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie (updates, hinder, kaarten, ...): Herinrichting van de Woluwelaan - Timing en fasering deelproject 2

UPDATE 9/2/2022: vanaf maandag 14 februari gaan de voorbereidende werken van start voor de herinrichting van de Kerklaan. Tijdens de voorbereidende werken blijft tweerichtingsverkeer mogelijk in de Kerklaan. De eigenlijke werken staan gepland vanaf 19 april. Vanaf die datum wordt de Kerklaan voor het verkeer komende van de Woluwelaan éénrichtingsverkeer

Rotselaar, N229 GEEN UV over de Dijlebrug

19/11/2020
Vanaf 19 november 2020 is er geen zwaar uitzonderlijk vervoer meer toegelaten op de brug over de Dijle, gelegen in de N229 Provinciebaan in Rotselaar (GPS 50°57'57.8"N 4°41'39.0"E).
De nog lopende vergunningen met reisweg over de brug, mogen niet meer gebruikt worden.
Gelieve hiermee rekening te houden bij nieuwe aanvragen.

Grobbendonk, N13 (UPDATE)

01/03/2021 (update: 20/08/2021)
Door wegenwerken op de N13 in Grobbendonk (tussen de oprit E313 richting Hasselt en de grens met Nijlen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 25 mei 2021. Op het stuk tussen Pallieterdreef en de oprit van de E313 geldt enkelrichtingsverkeer richting Herentals. Verkeer richting Nijlen is niet mogelijk. De lokale omleidingen via de E313 en lokale wegen in Herenthout en Nijlen zijn niet toegelaten voor uitzonderlijk vervoer. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte langs de werfzone voor de open rijrichting naar Herentals.

De werken op het stuk tussen kruispunt Lindekens en de oprit van de E313 zijn gepland tot half november 2021. De volledige werken op de N13 zijn gepland tot eind mei 2022. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 180 ton (geldig heen en terug) tussen R15 Herentals en R16 Lier: vanaf R15 Herentals - N13 (brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de brughelft*) - N13 Geel - N19 Westerlo (brug over Albertkanaal overschrijden in de rechterrijstrook**) - voor totale massa tot 90 ton: fly-over overschrijden in de rechterrijstrook / voor totale massa > 90 ton: fly-over vermijden via de lagergelegen noordelijke rotonde - N19 Westerlo (brug over E313 overschrijden in de rechterrijstrook**) - N19 Zammel (Geel) - N19 Aarschot - R25 Aarschot - N10 Heist-op-den-Berg (indien nodig rotondes via doorsteek door het middeneiland) - N10 Lier (brug over Netekanaal overschrijden in de as van de brug*) - R16 Lier.

* overschrijdingsvoorwaarden: voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug
** overschrijdingsvoorwaarden: voor totale massa > 90 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug

Meer info: www.n13fietsveilig.be

N49 Damme, tot midden juni 2022

https://www.wegenenverkeer.be/werken/nieuwe-betonplaten-en-fundering-op-nati%C3%ABnlaan-en-koning-albertlaan

N49 Knokke-Heist

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N49 ter hoogte van Kalvekeetdijk te Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 120.

Vermoedelijk einde der werken: eind 2021

Antwerpen (Hoboken), Schroeilaan

03/06/2021
Door verschillende werken op de Schroeilaan in Hoboken (Antwerpen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 2 juli 2021 in verschillende periodes. De lokale omleiding via het centrum van Hoboken is niet geschikt voor het UV.

De Schroeilaan is voor alle verkeer afgesloten:

 • van vrijdag 2 juli om 20 u tot maandag 5 juli om 6 u door de afbraak van de Krugerbrug
 • van 2 tot 31 augustus 2021 door nutswerken in het kader van het warmtenet
 • van 30 september tot eind 2021 door nutswerken in het kader van het warmtenet

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 (geldig heen en terug): vanaf kruispunt Emiel Vloorsstraat/Herenpolderbrug - Emiel Vloorsstraat - N148 Kol. Silvertopstraat - N186 Jan De Voslei - N177 Boomsesteenweg (naast het viaduct blijven) - R11 Hoboken - N148 Hoboken - Van Praetstraat - Adolf Greinerstraat - Kapelstraat - Leo Bosschaertlaan - Lenaart de Landrelaan - Maccabilaan - Boombekelaan - Harold Roscherstraat. Let op: voor de terugweg is er een beperkte hoogte onder het viaduct van Wilrijk op de kruising R11/N177. Deze is te vermijden door de N177 op te rijden richting Boom/Brussel - keren aan het kruispunt met de Atomiumlaan - N177 Wilrijk (naast het viaduct blijven).

 

Antwerpen, N101 (Straatsburgbrug) (UPDATE)

03/03/2021 (UPDATE: 27/05/2021)
Door een wegverzakking op de rijbaan staduitwaarts op de N101 ter hoogte van kmp 29,8, tussen het kruispunt Mexicostraat en de Straatsburgbrug, in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk voor een onbepaalde duur. Verkeer stadinwaarts (op de westelijke brughelft) kan blijven rijden. De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor het uitzonderlijk vervoer. Vanaf 28 mei 2021 zal ook het gewone verkeer via de N101 staduitwaarts kunnen rijden. De beschikbare ruimte voor het UV wordt tijdelijk verminderd. Zie maatregelen voor het UV hieronder.

Maatregelen voor het UV tot en met 27/05/2021: Uitzonderlijk vervoer dat normaal via de N101 staduitwaarts rijdt, mag tijdens de duur van de afsluiting in tegenzin van het normale verkeer rijden, vanaf het kruispunt Mexicostraat tot voorbij de afsluiting. Het is de bedoeling om de brug zelf in de normale rijrichting te overschrijden (volgens de geldende voorwaarden in de vergunning) en het kruispunt Vosseschijnstraat/Groenendaallaan in de normale rijrichting op te rijden. Gezien het drukke verkeer stadinwaarts is het rijden in tegenzin van het normale verkeer alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u.

Maatregelen voor het UV vanaf 28/05/2021: Uitzonderlijk vervoer dat normaal via de N101 staduitwaarts rijdt, mag tijdens de duur van de afsluiting met het verkeer mee rijden, vanaf het kruispunt Mexicostraat tot voorbij de afsluiting. Het gewone verkeer rijdt vanaf dan ook staduitwaarts langs de afgesloten zone. De brug zelf zal in de normale rijrichting overschreden kunnen worden. Op het kruispunt van de N101 met de Mexicostraat/Merantistraat komt een afgesloten middenberm om rechts in - rechts uit te verplichten, zowel van/naar de Mexicostraat, als van/naar de Merantistraat. Door allerlei signalisatie om het verkeer te geleiden is de breedte overdag beperkt tot 3 m. Gezien het drukke verkeer stadinwaarts en staduitwaarts is het rijden met breedte > 3 m alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u. Op dat moment mogen ook de bakens tijdelijk verplaatst worden om een bredere doorgang te maken, op voorwaarde dat ze onmiddellijk na elk transport weer in originele staat worden hersteld. De Merantistraat blijft bereikbaar vanaf de N101. Voor UV vanuit de Merantistraat naar de N101 staduitwaarts (dus richting Straatsburgbrug) zijn er twee opties. Ofwel rechtsaf de Siberiabrug over om daar ergens te gaan keren, opnieuw de Siberiabrug over om dan rechtdoor het kruispunt over te rijden richting Straatsburgbrug. Overschrijdingsvoorwaarden voor de Siberiabrug: in de as van de brug, voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug. Ofwel vanuit de Merantistraat, in tegenzin van het normale verkeer de N101 oprijden richting Straatsburgbrug, de nodige bakens te verplaatsen om tijdig naar de andere rijrichting door te steken om de Straatsburgbrug in de normale rijrichting te overschrijden (volgens de voorwaarden in de vergunning). Ook dit rijden in tegenzin van het normale verkeer is alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u.

Hechtel-Eksel, N73/N715

Op maandag 9 mei 2022 wordt gestart met de aanleg van een regionaal Hoppinpunt ter hoogte van het kruispunt Peerderbaan en Lommelsebaan in Hechtel-Eksel.

De werken gebeuren in twee fases en zouden eind augustus klaar moeten zijn.

De werken aan de Peerderbaan worden eerst uitgevoerd, tot aan het bouwverlof. Op de Peerderbaan  geldt vanaf 9 mei eenrichtingsverkeer van Peer naar de rotonde. Omgekeerd, vanaf de rotonde richting Peer, volgt het verkeer een lokale omleiding via de Oudstrijderslaan en de Reststraat. Tijdens het zomers bouwverlof zijn er geen werken of omleidingen. Begin augustus gaat AWV dan verder op de Lommelsebaan, tussen de Rhijnweg en de rotonde. Het verkeer op de Lommelsebaan kan de werfzone passeren richting Lommel (noorden), in de andere richting van de rotonde geldt een omleiding via de Rijkswachtstraat en de Molenstraat.

Doortocht voor uitzonderlijk vervoer moet op voorhand verkend worden.

Antwerpen, N101 (UPDATE)

03/02/2021
Door de werken aan de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding zal de N101 Scheldelaan in Antwerpen vanaf de 2e week van maart 2021 onderbroken worden tussen kruispunt Kastelweg en kruispunt Oosterweelsteenweg.
Omleiding is mogelijk via de Kastelweg. De werken zullen enkele jaren duren.

Let op: UV vanaf de Oosterweelsteenweg naar de kaaien thv Zwarte Weg zal niet meer kunnen rondrijden via Scheldelaan om de Kastelweg aan de juiste kant op te rijden om de Zwarte Weg te kunnen oprijden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opstellen van uw reisweg. Ofwel rijdt het UV via Kastelweg naar Scheldelaan om dan ergens op de Scheldelaan te gaan keren (bijvoorbeeld aan kruising met Polderdijkweg), ofwel rijdt het UV via R2 Tijsmanstunnel (max. 480 cm hoogte) en afrit 12 - Scheldelaan - Kruisschansweg - Scheldelaan - ...

Mechelen, N16a

Vanaf vrijdag 8 januari 2021 gelden er op de N16a Battelsesteenweg in Mechelen volgende beperkingen:

 • het avondspitsuur is geldig van 15 tot 18 u (ipv 16 tot 18 u)
 • UV met breedte > 3 m is niet toegelaten tijdens de spitsuren (‘s morgens van 7 tot 9 u en ‘s avonds van 15 tot 18 u).
 • Battelsesteenweg is verboden voor UV met massa conform technisch reglement

Als alternatief zijn zowel de N16, tussen kruispunt N1/R12 en kruispunt Battelsesteenweg, als de verbinding tussen N16 en R6 toegelaten voor UV met massa conform technisch reglement, in beide rijrichtingen.
De aansluiting tussen R6 (komende van Mechelen) en N16 richting Willebroek is mogelijk niet geschikt voor grote lengte in combinatie met grote breedte. Voorafgaande verkenning is nodig.
Let op: bovenvermelde wegen zijn tot nader order niet toegelaten voor ZWAAR uitzonderlijk vervoer (massa niet-conform technisch reglement), tenzij anders vermeld in de reiswegvergunning.
Bij EBS is meer info opgevraagd i.v.m. de overschrijding van de 5 bruggen in de N16 door Zwaar UV. Zodra daarover meer nieuws is, zal dat via deze pagina gecommuniceerd worden.

In de nieuwe versie van de netwerken (publicatie eerstdaags) zijn deze beperkingen ook opgenomen.

 

Antwerpen/Beveren, meldingsplicht Havengebied Antwerpen

28/10/2020 (update: 09/11/2020)
Voor elk uitzonderlijk transport, met breedte > 3,50 m of waarvoor er signalisatie en/of weginfrastructuur moet verwijderd worden, dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen (met uitzondering van de autosnelwegen (A12/R2/E34) en de gewestwegen (N180/N129/N101/N101a/centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) moet het Havenbedrijf op voorhand op de hoogte worden gebracht via signalisatie@portofantwerp.com met gegevens over de route en de te verwijderen signalisatie of weginfrastructuur.

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen verwijderd moeten worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen. Bij een latere melding kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de verwijdering tijdig geregeld kan worden. Verlichtingspalen: elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com; Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80).

Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (grondgebied Antwerpen) als op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, grondgebied Beveren). De afbakening is visueel voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf.

De autosnelwegen (A12, R2 en A11/E34/N49) en de gewestwegen (N180, N129, N101, N101a en de centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Antwerpen, R1 (aslastbeperking)

26/10/2020
De reisweg tussen Kennedytunnel (R1) en N49/E34, via de 2e uitrit na de tunnel is vanaf heden mogelijk voor volgende referentievoertuigen:

 • UV met 10 assen van 12,5 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 125 ton)
 • UV met 11 assen van 11,3 ton en asafstand 1,36 m (totale massa 124,3 ton)
 • UV met 13 assen van 10,8 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 151 ton)
 • UV met 18 assen van 10 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 180 ton)

De maximale aslast is 12,5 ton op 1,50 m asafstand voor een overschrijding aan 70 km/u. Voor kleinere asafstanden zakt de maximale aslast evenredig, te berekenen volgens de regel van 3. Voor 1,36 m asafstand is de maximale aslast 11,3 ton.

Overschrijding van de brug over de spoorlijn en de brug in knooppunt Sint-Anna-Linkeroever over de oprit naar de R1 is toegelaten in de as van de rechterrijstrook, max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De reisweg tussen N49/E34 en Kennedytunnel, via R1 is al sinds half augustus toegelaten voor UV met een maximale massa van 180 ton.
Overschrijding van de (tijdelijke) brug over de spoorlijn en over de E17 is toegelaten aan max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De hoogtebeperking van 4,70 m blijft gelden op dit stuk reisweg in beide rijrichtingen.

UV met hoogte > 4,70 m of dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden qua aslasten en asafstanden, zal de (oude) reisweg moeten volgen: vanaf R1 Kennedytunnel - uitrit 6 "Linkeroever" - Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - oprit E34/N49 (voor de terugweg: uitrit 7 "Sint-Anna"), geldig heen en terug.

Mechelen, N16 en R12

Door de "moeilijke" overschrijdingsvoorwaarden van 3 bruggen in Mechelen (Winketbrug in R12 over de Dijle, brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle en Heffenbrug in N16 over de Zenne) werd door het Team Zwaar Vervoer aan EBS gevraagd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor UV op de brug samen met ander verkeer. Daardoor zou het aantal begeleidingsvoertuigen van 2 naar 1 kunnen teruggebracht worden voor kleinere UVs, voor kraanauto's, ... 
Deze communicatie werd ook overgemaakt aan de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Brug 37F

Voor de brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle werd reeds in 1978-1979 een brugklasse bepaald. Door een verkeerde inschatting van de capaciteit van de dwarsdragers, werden de rijrichtingen Mechelen en Willebroek verkeerdelijk omgewisseld. EBS heeft dus opnieuw de brugklasse bepaald.
Voor de rijrichting Mechelen is dit 900/150 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 90 ton en een maximale aslast van 15 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Voor de rijrichting Willebroek is dit 720/120 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 72 ton en een maximale aslast van 12 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Deze brugklasse is geldig met ander verkeer op de brug. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid.

Voor UV met massa > 72 ton en/of aslast > 12 ton moet steeds op de rechterrijstrook richting Mechelen gereden worden; voor UV richting Mechelen is dit in de normale rijzin, voor UV richting Willebroek is dit in tegenzin van het normale verkeer. Wanneer er in tegenzin van het verkeer over de brug moet worden gereden, is ander verkeer op de brug niet toegelaten.

Alle vroegere adviezen, die werden verleend voor de rechterrijstrook richting Willebroek, blijven geldig voor de rechterrijstrook richting Mechelen.
Voorlopig worden geen nieuwe adviezen gevraagd voor de rijrichting Willebroek, als er een positief advies voor de rijrichting Mechelen bestaat.

Als UV volgens bovenstaande voorwaarden in de normale rijrichting en samen met ander verkeer op de brug mag rijden, dan volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden tijdens de overschrijding van de brug. Als zowel het tegemoetkomend als het achterliggend verkeer moet worden tegengehouden (ongeacht of al dan niet in tegenzin van het verkeer moet gereden worden), dan blijven minstens 2 begeleidingsvoertuigen verplicht.

Gebruikers van een vergunning met reisweg over brug 37F hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Let wel: de dwarse positie op de brug die vermeld staat in de reisweg moet vervangen worden door de bepalingen hierboven (rijrichting Willebroek wordt rijrichting Mechelen en omgekeerd; richting Willebroek zal in tegenzin van het verkeer moeten gereden worden, richting Mechelen mag in de normale rijrichting). In de nieuwe vergunningen zal de reisweg door het team Zwaar Vervoer worden verbeterd. Deze bepalingen zijn ook geldig voor de netwerkvergunningen waarin deze brug vermeld wordt. De netwerken zullen asap worden aangepast.

Winketbrug

De burgerlijke klasse van de Winketbrug is 1800/150 in de as van de brug, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de R12 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Heffenbrug

De burgelijke klasse van de Heffenbrug is 1800/150 in de as van de rijweg, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting, dit is in de as van de rijstrook, want er is 1 rijstrook per rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Let op: als ook het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet worden gestopt omwille van de breedte, dan blijven 2 begeleidingsvoertuigen verplicht bij de overschrijding van de brug.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen/Kallo, R2 (tunnels)

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er op de dagen dat er in de één van deze tunnels wordt gewerkt een uitbreiding voorzien van de normale rijtijdvensters, zoals voorzien in artikel 30 van het KB van 2/6/2010. Het normale rijtijdvenster: van 21 u tot 6 u, wordt dan: van anderhalf uur voor de sluiting van de tunnel, maar niet vroeger dan 19 u tot 7 u, enkel geldig in het havengebied zoals aangeduid op de afbeelding in bijlage. Zo verliezen de uitzonderlijke transport geen dag oponthoud door de soms onaangekondigde sluiting van één van de tunnnels.

Voorbeeld 1: werken in Tijsmanstunnel vanaf 21 u, vertrek mogelijk vanaf 19.30 u.
Voorbeeld 2: werken in Liefkenshoektunnel vanaf 20.30 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u.
Voorbeeld 3: werken in Beverentunnel vanaf 20 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u (en niet vanaf 18.30 u).

Deze zone wordt op linkeroever begrensd door de N451 en de N49 (N49 is niet inbegrepen; Keetberglaan zit wel in de zone), op rechteroever door Oosterweelsteenweg, Royerssluis, Albertkanaal, Straatsburgbrug, Vosseschijnstraat, Oosterweelsteenweg, Noorderlaan (let op: tussen Groenendaallaan en Oosterweelsteenweg is de Noorderlaan niet inbegrepen in de zone met aangepaste rijtijden), R2 en A12 (wel inbegrepen vanaf R2 tot grens Zandvliet).

Buiten dit afgebakend gebied moeten de normale rijtijden zoals vermeld in artikel 30 van het KB van 02/06/2010 nageleefd worden. Wachten kan in het afgebakend gebied, op een plaats waar het andere verkeer niet gehinderd wordt.

Deze regeling is niet geldig voor onderhoudswerken in de Kennedytunnel in Antwerpen.

Een grotere kaart is beschikbaar op: http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/uitzonderlijkvervoer/Antwerpen_Kallo_R2_zone_uitbreiding_rijtijden.pdf

Antwerpen/Zwijndrecht, A11/E34/N49

Door werken van de Oosterweelverbinding-Linkeroever, op de A11/E34/N49 tussen knooppunt 7 “Sint-Anna” en afrittencomplex 9 “Melsele”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk in beide rijrichtingen. Van oktober 2019 tot juni 2020 wordt er gewerkt op de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook wordt ingenomen als werfzone. Per rijrichting zijn er 2 rijstroken van elk 3 m breed, zonder pechstrook. Uitzonderlijke voertuigen met een breedte > 6 m worden gedurende de werken niet toegelaten op dit stuk autosnelweg.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/werken-e34kluifrotonde

Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport en bij het verkennen van reiswegen voor nieuwe aanvragen.

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

 • Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
 • Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
 • Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Antwerpen, Scheldekaaien

Na overleg met de bevoegde instanties werd besloten om de “Scheldekaaien” te Antwerpen (tussen Ledeganckkaai en Orteliuskaai) gedeeltelijk vrij te geven voor het uitzonderlijk vervoer.

De voorwaarden voor gebruik zijn:
a) massa conform met Technisch Reglement ;
b) hoogte groter dan 4,80 m.

Transporten met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 4,80 m mogen de Scheldekaaien niet volgen en beschikken over alternatieve reiswegen (o.a. via de Kennedytunnel).
Vanaf de Orteliuskaai kan de reisweg vervolgd worden via Tavernierkaai – Rijnkaai – Kattendijkbrug – Sloepenstraat – Mosselstraat – Siberiastraat – Straatsburgbrug – Groenendaallaan.

Deze reisweg zal de nieuwe route worden voor de transporten met een hoogte groter dan 4,80 m die niet via de Kennedytunnel (en de toekomstige Oosterweeltunnel) zullen kunnen uitgevoerd worden. De beperkingen in massa, lengte en breedte zullen opgeheven worden na de heraanleg van de Scheldekaaien, tot aan de Royerssluis.

De voorgestelde reiswegen zijn geldig heen-en-terug.
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw nieuwe vergunningsaanvragen.

Belangrijk: In de vergunningen met hoogte groter dan 4,80 m met een reisweg via de Scheldekaaien, zal een alternatieve reisweg worden bijgevoegd voor wanneer de werkelijke hoogte tijdens het transport 4,80 m of minder bedraagt. In dat geval is het niet toegelaten om via de Scheldekaaien te rijden.

GRONDIGE HERAANLEG VAN OUDENAARDEBAAN (N8) IN OUDENAARDE EN KLUISBERGEN

GRONDIGE HERAANLEG VAN OUDENAARDEBAAN (N8) IN OUDENAARDE EN KLUISBERGEN

   
 
OUDENAARDE/KLUISBERGEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op dinsdag 19 april met de grondige heraanleg van de Oudenaardebaan (N8) in Oudenaarde en Kluisbergen. Voor een beter wegcomfort vernieuwt de aannemer tussen het kruispunt van de Berchemstraat en de Middenweg/Meerse het wegdek in asfalt. Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen een omleiding moeten volgen. De werken duren 2 maanden en zullen midden juni klaar zijn. 

Omleiding is niet geschikt voor UV met massa niet conform.

Ham, N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week maandag 28 maart met de renovatie van de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Ham. De voorziene omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. Gezien de de N141 al een alternatief was voor verschillende andere bruggen is er geen direct alternatief dat voor alle transporten past. Een omleiding voor uitzonderlijke voertuigen kan geval per geval aangevraagd worden bij het Team Zwaar Vervoer.

Voorziene einde der werken: eind juli 2022

JETTE - Brug E40/R0 (Kmpt 45.6 en 45.7)

Ook zwaar uitzonderlijk vervoer zullen wij niet meer toelaten op de brug, tenzij er geen enkele andere reisweg mogelijk is. In dat laatste geval zal er advies aan ons gevraagd worden en zullen wij bekijken of het transport bij wijze van uitzondering toch toegelaten kan worden op de brug.

 

Lanaken, N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt van de N78 Tournebride met de Reistraat in Lanaken vernieuwen, ter hoogte van de stelplaats van De Lijn.

De Watergroep werkt vanaf woensdag 2 maart aan de waterleiding langs de N78 (rijrichting centrum), tussen de rotonde met de Maaseikersteenweg (N766) en de Reistraat. Eind maart volgen de effectieve infrastructuurwerken. Dat gebeurt in twee fases per rijrichting. Midden mei zijn beide werken klaar.  

Verkeer op de N78 tussen Lanaken en Maasmechelen blijft mogelijk, maar moet rekening houden met plaatselijke hinder door versmalde rijstroken. Eventuele doortocht voor uitzonderlijk vervoer moet op voorhand verkend worden. 

Tongeren, N730

Maandag 7 maart 2022 starten de voorbereidende nutswerken op de Bilzersteenweg, van iets voor de Driekruisenstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Steenweg. Die werken duren vermoedelijk tot mei.

Zodra de nutswerken zijn afgerond, kan AWV starten met de bouw van de fietstunnel en de rijwegvernieuwing. De bouw ervan duurt zo'n 4 à 5 maanden.

Tijdens beide fases van de werken geldt er eenrichtingsverkeer voor het verkeer naar Bilzen. Uitzonderlijk vervoer kan als omleiding gebruik maken van de N753 Nieuwe steenweg tussen de N20 en N730

Lebbeke N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt dit voorjaar de Brusselsesteenweg / Dendermondsesteenweg (N47) in Lebbeke op twee locaties. De eerste locatie is het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat, waar van 7 maart tot de zomer van 2022 wordt gewerkt. De tweede locatie is de Dendermondsesteenweg tussen het kruispunt met de Lindelaan en de Rijksweg (N41), waar in juni gedurende enkele weken wordt gewerkt. 

Vernieuwing kruispunt met Korte Minnestraat en Lange Minnestraat
De Brusselsesteenweg (N47) in Lebbeke voldoet niet meer aan de vereisten van een veilige en comfortabele weg ter hoogte van het kruispunt met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat. Daarom vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 2 mei de gewestweg vanaf huisnummer 253 (grens vorige werken t.h.v. retailpark) tot net voorbij de bushaltes “Lebbeke Lange Minnestraat”. Onder de grond blijft de riolering behouden, maar bovengronds wordt alles aangepakt van gevel tot gevel. 

Comfortabele fietspaden en rijweg
De aannemer vernieuwt de klinkers van het dubbelrichtingsfietspad door een fietspad in asfalt dat wordt afgescheiden van het autoverkeer door middel van greppels of boordstenen. Zo kunnen fietsers in de toekomst veiliger en comfortabeler fietsen. De bushaltes ‘Lebbeke Lange Minnestraat’ worden aan beide zijden van de rijweg ingericht volgens de hedendaagse noden van het openbaar vervoer. Hij vervangt ook de huidige betonplaten van de rijweg door een nieuwe rijweg in asfalt. Dit zal een vermindering van het geluid door de voorbijrijdende auto’s met zich meebrengen. Tot slot worden de verkeerslichten van het kruispunt volledig vernieuwd door modernere verkeerslichten.

Nutswerken van 7 maart tot eind april
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer de weginfrastructuur vernieuwt, verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven hun leidingen voor onder andere telecom, elektriciteit en gas. De nutsleidingen bevinden zich onder het voetpad waardoor de nutsbedrijven aan beide zijden van de rijweg de voetpaden opbreken over een zone van 200 meter. Dit gebeurt zijde per zijde waarbij de aannemer telkens de rijstrook moet innemen naast het voetpad waaraan wordt gewerkt. Deze voorbereidende werken gebeuren van 7 maart tot begin april. Tijdens deze periode kunnen fietsers steeds via een corridor naast de werfzone fietsen en kan het autoverkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten langs de werfzone rijden. Verkeer van de Brusselsesteenweg naar de zijstraten is steeds mogelijk. Het verkeer van de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat naar de Brusselsesteenweg volgt een omleiding. Nadien zorgen de nutsbedrijven tussen begin en eind april nog voor de huisaansluitingen op de nieuwe riolering. Tijdens deze werken is er enkel lokale hinder voor voetgangers, maar geen hinder voor het wegverkeer. Voor de werken vanaf mei wordt de aanpak nog uitgewerkt en zal later gecommuniceerd worden over de impact.

Vernieuwing tussen Lindelaan en Rijksweg 
In juni 2022 vernieuwt  AWV gelijktijdig met de werken aan het kruispunt met de Korte Minnestraat en Lange Minnestraat de Dendermondsesteenweg tussen de Lindelaan en de Rijksweg. In deze zone worden lokale verzakkingen in het fietspad hersteld, worden de riooldeksels in de rijweg aangepakt en vernieuwt de aannemer de onder- en toplaag van de rijweg in asfalt. Deze werken duren drie weken. 

Asse, N9 Vaal en Langestraat (UPDATE)

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Periode: 31 augustus 2020 - zomer 2022

Update 03/02/2022: De fasewissel naar de zuidkant van de rijweg tussen de Benedestraat en Stevensveld zal niet midden februari gebeuren, maar is uitgesteld naar midden maart. De belangrijkste reden voor het wijzigen van de planning is dat er enkele verbeteringen aan het ontwerp werden uitgetekend die de komende weken in uitvoering gaan. Zo zal Wegen en Verkeer de voorziene ventweg tussen Keesdal en Stevensveld veiliger maken door het aantal in- en uitritten op de steenweg te beperken. Er wordt ook een extra ventweg aangelegd voor de achterliggende rijwoningen ter hoogte van Bhen Auto.

Toestemming nodig van werfleiding om de werken te passeren.

Diepenbeek, E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert komende week nachtelijke herstellingen en onderhoudswerken uit op de E313 tussen het complex 30 Diepenbeek en complex 31 Bilzen, dit in beide rijrichtingen. Het verkeer zal er telkens plaatselijk over één rijstrook en met aangepaste snelheid voorbij de werfzone moeten rijden op de snelweg. De werken worden uitgevoerd vanaf maandagavond 21 februari. Er kan gewerkt worden tussen 19u en 07u.

Boorsem, E314

Maandag 10 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de renovatie van het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem. Tot eind 2022 wordt in een lange rechte lijn het viaduct van kop tot teen aangepakt. 

Vanaf maandag 10 januari rijdt verkeer dus over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting. Dit blijft zo tot eind 2022. In functie van waar er gewerkt wordt, wijzigt weliswaar de indeling op de weg, maar het principe van versmalde rijstroken en doorsteken blijft.  Eerst komen de rijstroken richting Nederland aan bod. Tot eind maart wordt er gewerkt op de linkerrijstrook en de redresseerstrook. Daarna volgen de rechterrijstrook en het fietspad. Rond de zomer wisselen we van kant en zijn de rijstroken richting Lummen aan de beurt. De volledige renovatie zal iets minder dan een jaar duren.  Voertuigen van meer dan 3,5t kunnen enkel over de rechterrijstrook richting Nederland rijden.

Passage voor uitzonderlijk vervoer moet altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

 

Maasmechelen, N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in Maasmechelen op de Rijksweg (N78) aanpassingen uit op en rond het kruispunt met de Burgemeester Haubenlaan en Joseph Smeetslaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 25 oktober 2021. 

Op de Rijksweg zal verkeer over één rijstrook in elke richting voorbij de werken rijden, in plaats van over twee rijstroken. Doortochten voor uitzonderlijk vervoer moeten zoals altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

Einde van de werken is verzien eind 2021.

Lanaken, N78

Woensdag 20 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke fasewissel door voor de bouw van de rotonde op de Tongersesteenweg (N78) in Lanaken. Doorgaand verkeer op de N78 rijdt vanaf dan via een bypass langs de werfzone.

Dit brengt vanwege de beperkte ruimte ook hinder mee voor het uitzonderlijk vervoer. De mogelijkheid tot doorgang moet op voorhand nagegaan worden. 

Gepland einde van de werken is de laatste week van 2021

N72 Kasteletsingel, Beringen UPDATE 1/06

Vanaf 1 juni wordt er opnieuw een fasewisseling uitgevoerd bij de werken op de Kasteletsingel.  In deze fase zal het verkeer richting Heusden-Zolder een hoogtebeperking van 4m30 hebben en een breedtebeperking van 3m. Uitzonderlijke transporten die hoger en/of breder zijn, kunnen steeds passeren in tegenrichting, waar de vrije hoogte +/- 5,5m bedraagt en het weggabariet twee volledige rijstroken bedraagt. Deze hoogte – en breedtebeperking blijft gelden totdat de overkluizingsconstructie wordt weggenomen in de loop van augustus 2021.

Beringen, N72/Beverlosesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt vanaf 21/4 een rotonde op het kruispunt van de Koolmijnlaan (N72) met de Beverlosesteenweg en de Leysestraat in Beringen. De verbinding tussen de N72 en de Beverlosesteenweg is daarbij niet mogelijk. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2021.

De omleiding voor uitzonderlijk vervoer is voorzien via de Olmsesteenweg en de Zuidstraat in beide richtingen. De reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.

Hasselt, N722

Tijdens de paasvakantie wordt het wegdek van de N722 Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) vernieuwt. De werken starten op maandag 5 april. Gedurende twee weken is de gewestweg plaatselijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de route via de N754 - Hasseltse Dreef en Runkstersteenweg en de R71 zoals beschreven in het netwerk klasse 120. Transporten waarvan de massa voldoet aan het technische reglement EN die in hoogte beperkt zijn tot maximum 4m30 kunnen gebruik maken van de aangeven omleiding. 

Ninove N8 - N255

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking dient bij de vergunning gevoegd te worden.

Ninove : Bijkomende beperkingen op 26/2 en 27/2 2021
Vanaf 26/02 wordt bijkomende signalisatie geplaatst voor een wielerwedstrijd op het grondgebied Ninove, met name op de N8 tussen Centrumlaan en N255 en de N255 zelf. UV zal niet mogelijk zijn
Deze situatie duurt tot en met 27/2 2021.

Lummen-Blanklaar, N725

Vanwege de aanleg van fietspaden en riolering in de Blanklaarstraat in Lummen is de N725 afgesloten tussen de N29 Grote Baan en de grens met Vlaams-Brabant.  De werken zullen vermoedelijk tot eind 2021 duren. 

Lummen, E314/E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst volgende week een nieuwe portiek met een groot verlicht verkeersbord op drie armen van het Klaverblad in Lummen. Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders, wordt de snelweg tijdens drie nachten telkens enkele uren afgesloten in de richting van het Klaverblad. 

De plaatsing van de nieuwe portieken in de aanloop naar het Klaverblad vindt plaats tijdens de volgende nachten:

ma. 14/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Antwerpen
di. 15/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Hasselt
woe. 16/12: plaatsing portiek over de E314 komend van Leuven

Ninove, N8

Vanaf januari 2021 is het verkeer onderbroken van Voorde tot Ninove en dit in de richting van Brussel.
Verkeer richting Brakel kan nog door maar maximale breedte zal nog meegedeeld worden.
Vanaf juni 2021 is het verkeer onderbroken in beide richtingen.
Deze situatie zal vermoedelijk aanhouden tot eind 2022.

Sint-Truiden: N80/N3

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar het op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) en de Naamsesteenweg (N80) in Sint-Truiden. Op dinsdag 4 augustus start de aannemer met de heraanleg van de noordkant (zijde centrum). Dit heeft een impact op de toegankelijkheid van de op- en afritten en het aantal rijstroken op de N3. Vanaf september wisselt de werf naar de zuidelijke kant van het complex.

De brug in de N80 mag niet overschreden worden met transporten waarvan het gewicht niet conform is met het technische reglement. De brug mag onderdoor gereden worden door transporten tot 4m50 hoogte waarbij vanaf 4m40 hoogte stapvoets gereden dient te worden. Doortochten dienen altijd op voorhand verkend te worden. 
Meer info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-op-afrittencomplex

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram-bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht.

Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

Dendermonde, N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de Zeelsebaan (N47) en Steenweg van Grembergen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Zeveneken (Lochristi), N70

08/09/2020
Op maandag 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige heraanleg van de N70 in Zeveneken. Samen met Aquafin, de stad Lokeren en de gemeente Lochristi zorgt AWV voor een veiligere en aangenamere dorpskern met meer groen en comfortabele fiets- en voetpaden. De werken worden in vier fases aangepakt. Vanaf 28 september gaat de N70 volledig dicht en moet het verkeer omrijden. Bij een vlot verloop eindigen de werken in het voorjaar van 2022.

Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.