Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitzonderlijk vervoer wegenwerken

Gooik, N285

25/01/2023
Door wegenwerken op de N285 in Gooik, aan het kruispunt met Kwakenbeekstraat en Zijpstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 1 maart tot ongeveer 1 juni 2023. De beschikbare breedte is slechts 2,75 m. De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Uitzonderlijke voertuigen kunnen omrijden vanaf kruispunt N285/N8 via N8 naar Meerbeke en vervolgens N28 tot kruispunt N285/N28 in Leerbeek. De omleiding is geldig in beide rijrichtingen.

Meer info: Veiliger oversteken op de Edingsesteenweg

Berlaar/Lier, N10

15/08/2022 (UPDATE: 16/01/2023)
Door wegenwerken op de N10 tussen kruispunt Sander De Vosstraat in Lier en kruispunt Houwstraat in Berlaar is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf ten vroegste half september 2022. De werf wordt opgesplitst in 3 zones, met telkens verschillende verkeersmaatregelen.

 • Zone 1 loopt van kruispunt Sander De Vosstraat tot kruispunt Gangelberg/Steenbeek. 
 • Zone 2 loopt van kruispunt Gangelberg/Steenbeek tot kruispunt Sint-Rumoldusstraat. 
 • Zone 3 loopt van kruispunt Sint-Rumoldusstraat tot kruispunt Houwstraat.

De werken zijn opgedeeld in fasen.

Sinds 9 januari 2023 zijn de werken een volgende fase ingegaan. In de zones 2 en 3 blijft verkeer richting Lier mogelijk langs de werfzone (gelieve rekening te houden met beperkte breedte). Verkeer richting Heist-op-den-Berg/Aarschot moet de omleiding via Steenbeek - Berlaarbaan - Houwstraat volgen. Deze situatie duurt (zonder verlet) tot 24 april 2023. Vanaf 25 april tot eind november 2023 zal de N10 in zones 2 en 3 voor alle verkeer afgesloten zijn tussen kruispunt Steenbeek/Gangelberg en kruispunt Houwstraat. Alle verkeer dient dan de omleiding via Steenbeek - Berlaarbaan - Houwstraat te volgen, in beide rijrichtingen.

In de zone 1 blijft er doorgang mogelijk in beide rijrichtingen op de N10, maar het verkeer zal alternerend door tijdelijke verkeerslichten geregeld worden. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.

Meer info (actuele hinder, timing, kaarten, ...): Aarschotsebaan in Berlaar krijgt nieuwe fietspaden

A19/R8 Kortrijk - Wevelgem, tot eind zomer 2023 (fase 1)

https://wegenenverkeer.be/werken/zuidwestelijke-omleidingsweg-diksmuide

Info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-complex-a19-r8

Ternat, N285

20/01/2023
Door wegenwerken op het kruispunt van de N285 met de Kerkstraat in Ternat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 9 januari tot 17 februari 2023. De situatie op het kruispunt is veranderlijk en er zal niet altijd doorgang mogelijk zijn. De lokale omleidingen (inclusief de omleiding voor het vrachtverkeer) zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Meer info: Aanleg veilige fietspaden langs Assesteenweg

Puurs-Sint-Amands, N17

10/01/2023
Door de volledige heraanleg van de N17 in Puurs-Sint-Amands, tussen het kruispunt met Oppuursweg/Lippelodorp tot de rotonde Fok, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet toegelaten van 6 maart 2023 tot begin mei 2025. Er is geen algemene omleiding beschikbaar voor uitzonderlijk vervoer. Het is raadzaam om nu reeds alternatieve reiswegen te gaan verkennen en voor te stellen, zodat we tijd hebben om de nodige adviezen voor de bruggen te vragen en alternatieve reiswegen uit te werken.

Meer info: Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

N313 Langemark-Poelkapelle, tot 31/03/23

Door werken is er hinder op de N313 te Langemark-Poelkapelle (in beide richtingen).
Het verkeer moet er beurtelings rijden, op 1 rijstrook.

Info: https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwde-fietspaden-langs-brugseweg

UPDATE Glabbeek, N29 (Weg terug open voor UV)

27/07/2022
Door wegenwerken op het kruispunt N29 met de Meenselbeekstraat in Glabbeek is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 8 tot 31 augustus 2022. Het kruispunt wordt voor alle verkeer afgesloten omwille van rioleringswerken.

Vanaf 1 september worden werken uitgevoerd in de velden parallel met de Tiensesteenweg. De nieuwe riolering zal de N29 moeten kruisen. Om te vermijden dat we de weg daar moeten afsluiten wordt er gebruik gemaakt van een onderdoorpersing, een techniek waarbij een leiding met druk onder de grond doorgeduwd wordt. De N29 wordt dus niet afgesloten voor deze werken. Deze fase duurt vermoedelijk tot juli 2023.

Omleiding tussen Tienen en Bekkevoort is mogelijk via N223 Sint-Joris-Winge en N2 Bekkevoort (geldig heen en terug).

N318 Oostende, eind november 2022

Door wegenwerken is er hinder op de N318 te Oostende (in beide richtingen).
Het verkeer moet er beurtelings rijden.

Westmalle, N12

09/01/2023
Door wegenwerken op de N12 in Westmalle, bij het kruispunt met de Kapelstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk gedurende 4 weken vanaf 9 januari 2023.
Er wordt gewerkt in twee fasen, waarbij enkelrichtingsverkeer wordt ingesteld voor de rijrichting naar Antwerpen.

Overdag is een doorgang van 4 m breedte richting Antwerpen wel mogelijk. Uitzonderlijk vervoer overdag richting Turnhout moet de aangeduide omleiding volgen, via N179 Zoerselbaan - Industrieweg - Nijverheidsstraat - en weer aansluiten op de N12. Overdag is het niet toegelaten om in tegenzin van het normale verkeer langs de werfzone te rijden (voor verkeer richting Oostmalle en Turnhout).

Tijdens de nacht is het voor brede en/of lange transporten (die de omleiding niet kunnen volgen) toegelaten om de bakens aan de werfzone (eigenlijk de bakens van het tijdelijke fietspad) kortstondig te verplaatsen en weer terug te zetten om doorgang te maken voor het UV, op voorwaarde dat ze ONMIDDELLIJK en NA ELK TRANSPORT weer op de originele plaats worden teruggezet, zodat de fietsers ten allen tijde een veilige doorgang behouden. Het verplaatsen van de bakens is zowel toegelaten voor verkeer richting Antwerpen, dat in de normale rijrichting rijdt, als voor verkeer richting Turnhout, dat ter hoogte van de werfzone in tegenzin van het verkeer mag rijden.

Meer info (timing, updates, ...): Herinrichting bushaltes en nieuwe oversteekplaats aan kruispunt met Kapelstraat

Wommelgem/Ranst, N116 (UPDATE: einde werken)

24/08/2021 (UPDATE: 22/12/2022)
Door rioleringswerken op de N116 Kempenlaan en Kromstraat, in Wommelgem en Ranst, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 13 september 2021 tot begin mei 2023. De lokale omleidingen (zowel voor gewoon verkeer als voor vrachtverkeer) zijn niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

UPDATE: de wegenwerken op de N116 zijn afgelopen. Er wordt in 2023 nog gewerkt in de zijstraten, maar er zou geen hinder meer zijn op de N116.

Meer info (kaarten, updates, ...): https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/20398-collector-ranst-wommelgem-fase-2

N325 Middelkerke, tot begin 2023

Door wegenwerken is de N325 te Middelkerke volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://wegenenverkeer.be/werken/voorbereidende-werken-spermaliestraat

 

N10 BEGIJNENDIJK (breed transport)

Voor relace schoolroutes wordt er een FOS ingericht op de N10 op het kruispunt met de Veldstraat. Voor de werken wordt 1 rijstrook ingenomen. De werken zijn voorzien in de week van 28 december en duren ongeveer 1 week.  Enkel het rijvak richting Aarschot is open. Voor brede transporten is de doorgang plaatselijk beperkt.

OVERIJSE - N4 Brusselsesteenweg

Vanaf 29 augustus zijn er wegenwerken op de N4. Omleiding via E411 enkel voor UV massaconform (maximum hoogte 4m).

Er is momenteel controle op sluikverkeer via onderliggend wegennetwerk. 

N34 Knokke-Heist, termijn onbepaald

Door werken is er sterke hinder op de N34 in Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Antwerpen, R1 (viaduct van Merksem, richting Gent)

16/12/2022
Door werken aan een andere kapotte brugvoeg op het viaduct van Merksem (deze keer richting Gent) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen op de R1 moeilijk tot onmogelijk vanaf vrijdagavond 16 december om 21 u tot maandagochtend 19 december om 5 u. Alleen de uiterst linkse rijstrook is beschikbaar voor het verkeer. Bakens mogen niet verplaatst worden. Gelieve in de nacht van vrijdag op zaterdag en op maandagochtend rekening te houden met die beperkte breedte (1 rijstrookbreedte) op het viaduct van Merksem, richting Gent en met druk verkeer op de aanvoerende autosnelwegen (E19 en A12 vanuit Nederland). Op de R1 richting Nederland is er geen hinder.

Let op: ook de afrit en oprit Merksem (Groenendaallaan) is tijdens de werken afgesloten voor het verkeer.

Antwerpen, R1 (Kennedytunnel) (UPDATE einde fase 1)

19/08/2022 (UPDATE: 30/08/2022)
Door werken op de R1 in de Kennedytunnel te Antwerpen (vervanging van verlichting en wandpanelen), is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen gedurende lange periode moeilijk tot onmogelijk tussen 21 augustus 2022 en 23 mei 2023. Er wordt voornamelijk 's nachts gewerkt.

In fase 1 (van 21 augustus tot 9 december 2022) wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent.
In fase 2 (van midden februari tot 23 mei 2023) wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen.

Er wordt telkens gewerkt tijdens de nacht (tussen 21 u en 5 u), vanaf zondagnacht tot en met donderdagnacht (dus tot vrijdag 5 u). In de nacht van vrijdag op zaterdag is er geen hinder in de tunnel. Tijdens de werken rijdt al het verkeer door de andere tunnelkoker. Er is slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar.

UPDATE:
Van vrijdag 9 december 2022 tot midden februari 2023 vindt er geen werfactiviteit plaats in de Kennedytunnel. Beide tunnelkokers zijn daarom volledig toegankelijk, alsook oprit 6 Linkeroever. We communiceren tijdig over het verdere verloop van de werkplanning.

Meer info (updates, datums weekendafsluitingen, ...): Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

VB - N1 Zemst (onderhoud brug over E19)

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de brug van de Brusselsesteenweg (N1) over de E19 een onderhoud. Zowel het wegdek als de leuningen van de brug worden vernieuwd. In 2020 vernieuwde Wegen en Verkeer ook al de nabijgelegen brug over de Zemstsesteenweg.

Overschrijdingsvoorwaarden over de brug kunnen niet altijd gerespecteerd worden. Gelieve alternatieve reisweg te verkennnen. Meer informatie: https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoud-brug-brusselsesteenweg-over-e19

N34 Wenduine, tot januari 2023 (fase 2)

Door wegenwerken is de N34 te Wenduine volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-ringlaan-doortocht-wenduine

N34 Zeebrugge, tot december 2022

Door werken aan brug 2 van de Pierre Vandammesluis is er sterke hinder op de N34 te Zeebrugge (in beide richtingen).
Beide rijrichtingen moeten over brug 1: 2 maal 1 rijstrook gescheiden door new jersey's.

Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info:

AARSCHOT Afsluiting N19, Herseltsesteenweg

Vanaf 21/09/2022 wordt de Herseltsesteenweg opgebroken vanaf kmpt 39.5 tem 40.3, dit in beide rijrichtingen, en bijgevolg ontoegankelijk voor zwaar vervoer. 

Omleiding voor lokaal verkeer met een maximale hoogte van 4,30 m: vanaf zuidkant werf - N19 Aarschot - R25 Aarschot - N10 Heist-op-den-Berg (indien noodzakelijk omwille van de lengte mag er aan de rotonde thv Broekmanstraat via de centrale doorsteek door het middeneiland gereden worden) - Mechelbaan (let op: beperkte hoogte onder waarschuwingsdraad aan gelijkgrondse spooroverweg) - N15 Booischot - N15 Herselt - N19 Aarschot (geldig heen en terug).

Omleiding voor doorgaand verkeer tussen Tienen of Sint-Joris-Winge enerzijds en Zammel (Geel) anderzijds (geldig heen en terug): N3 Tienen (Withuisstraat) - N223 Sint-Joris-Winge - N2 Bekkevoort (OF N3 Tienen Withuisstraat - Albertvest) - N29 Bekkevoort - N2 Diest (Citadellaan) - R26 (Citadellaan) - N127 Zammel (Geel).

Mechelen, R12 (Olivetenvest - Guido Gezellelaan)

23/11/2022
Door de tijdelijke herinrichting van de R12 in Mechelen, wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld op de R12. De Tangent kan voor bepaalde delen van de R12 een alternatief bieden (onder voorwaarden). Voor het stuk tussen kruispunt Battelsesteenweg en kruispunt N1 is er geen lokaal alternatief, en blijft het UV in beide rijrichtingen mogelijk, alleen als dit expliciet in de vergunning vermeld is. Hiervoor werd een specifieke nota geschreven, die bij de vergunning moet bijgevoegd worden om, in tegenstelling tot de lokale beperkingen, wel UV in beide rijrichtingen toe te laten, zowel voor reiswegvergunningen als voor netwerkvergunningen.

Nota: 20221123_Mechelen_R12.pdf

N35 Diksmuide, oktober 2022 tot begin december 2022

Door nutswerken is er zware hinder op de N35 te Diksmuide.
Er is éénrichtingsverkeer ingelegd richting Veurne, op 1 rijstrook.

Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://wegenenverkeer.be/werken/zuidwestelijke-omleidingsweg-diksmuide

VILVOORDE - N1 Rooseveltlaan (Franklin)

Herinrichting Franklin Rooseveltlaan door stad Vilvoorde: vernieuwing kruispunt met gewestweg Hendrik I Lei

Periode: mei 2021 - december 2022 

Sinds mei 2021 werkt de stad Vilvoorde aan een volledige make-over van de Franklin Rooseveltlaan en een aantal aansluitende kruispunten, waaronder ook de gewestweg Hendrik I Lei / Jean-Baptiste Nowélei (N1). Wegen en Verkeer werkt samen met stad Vilvoorde om het grote kruispunt met deze gewestweg opnieuw vorm te geven en investeert in:

 • vernieuwing van de toeleidende fietspaden met de Franklin Rooseveltlaan
 • vernieuwing van het wegdek van het kruispunt
 • veiligere oversteekplaatsen
 • aanpassing busperron
 • nieuwe verkeerslichten

Meer informatie met betrekking tot fasering en hinder: https://www.vilvoorde.be/rooseveltlaan

 

Heist-op-den-Berg, N15

10/11/2022
Door wegenwerken op de N15 in Heist-op-den-Berg, op het wegdeel naar de rotonde Fabiola (rotonde N10/N15), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 21 november tot en met 9 december 2022. Er wordt één rijstrook afgesloten en er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld. Alleen verkeer richting Putte blijft mogelijk, gelieve rekening te houden met beperkte breedte (3,50 m). Uitzonderlijke voertuigen richting Heist-op-de-Berg kunnen de omleiding via Houwstraat en N10 volgen. Uitzonderlijke voertuigen richting Putte kunnen de omleiding via N10 en Houwstraat volgen. Indien de bocht vanuit Houwstraat naar rechts de N15 op, onmogelijk is, kan er 's nachts via de N15 gereden worden en mogen de bakens tijdelijk aan de kant geschoven worden op voorwaarde dat ze onmiddellijk na het transport weer op de originele plaats worden teruggezet.

De huidige hinder op de N10 tussen rotonde Fabiola en kruispunt Houwstraat duurt nog tot 18 november 2022, zodat de N10 open is als omleidingsweg voor de werken op de N15.

Machelen, R22 (UPDATE) KERKLAAN

9/12/2020
Door wegenwerken op de R22 in Machelen (deelproject 2), tussen kruispunt Henri Rampelbergstraat en kruispunt N21 Haachtsesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf begin 2021 tot eind 2022. Er wordt steeds op één weghelft van de R22 gewerkt, waarbij het verkeer in beide rijrichtingen op de andere weghelft wordt geplaatst. Er is slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar (breedte 3,10 m) met een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen d.m.v. een betonnen new jersey. Gelieve rekening te houden met deze strikte breedtebeperking. Vanaf begin 2021 wordt de afrit 5 van de R0 binnenring naar de R22 afgesloten voor alle verkeer. Pas op het einde van deelproject 2 (einde 2022) worden de nieuwe takken in het knooppunt Machelen (de verbindingen met de R22) opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie (updates, hinder, kaarten, ...): Herinrichting van de Woluwelaan - Timing en fasering deelproject 2

UPDATE 9/2/2022: vanaf maandag 14 februari gaan de voorbereidende werken van start voor de herinrichting van de Kerklaan. Tijdens de voorbereidende werken blijft tweerichtingsverkeer mogelijk in de Kerklaan. De eigenlijke werken staan gepland vanaf 19 april. Vanaf die datum wordt de Kerklaan voor het verkeer komende van de Woluwelaan éénrichtingsverkeer

Antwerpen (Merksem), Ringlaan

27/10/2022
Door wegenwerken op de Ringlaan bij het kruispunt met de N1 in Antwerpen (Merksem), is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk van 7 tot 28 november 2022. Er wordt alleen gewerkt op de rijbaan van de Ringlaan naar de N1 Bredabaan toe. De linksafslagstrook wordt verlengd en het betonnen wegdek maakt plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. De Ringlaan is voor alle verkeer afgesloten van de Kasterveldenstraat tot aan het kruispunt met de N1. Op de rijbaan richting haven wordt er niet gewerkt en is er geen hinder.

Meer info (updates, ...): Aanpassingen aan Ringlaan ter hoogte van kruispunt met Bredabaan

N43 Kortrijk, tot najaar 2022 (fase 2)

Door wegenwerken is de N43 te Kortrijk (Torkonjestraat - Pottelberg, Marke) volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://www.kortrijk.be/n43-torkonjestraat-pottelberg

Oostmalle, N14/N153 (hoogtebeperking)

12/10/2022
Door de plaatsing van een leidingbrug over het kruispunt N14/N153 in Oostmalle, voor de bemaling van een bouwterrein langs de N153, wordt de hoogte op dit kruispunt beperkt, van 17 oktober 2022 tot 17 februari 2023. De hoogte onder de leidingbrug zou 5,10 m moeten zijn, dus doorgang met 4,90 m transporthoogte (of tot 5,00 m met extra maatregelen) is nog mogelijk. Hogere transporten moeten een omleiding zoeken.

N49 Knokke-Heist, tot april 2023 (fase 2)

Door werken is er sterke hinder op de N49 te Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://www.knokke-heist.be/heraanleg-natienlaan-tot-groene-boulevard

Rotselaar, N229 GEEN UV over de Dijlebrug

19/11/2020
Vanaf 19 november 2020 is er geen zwaar uitzonderlijk vervoer meer toegelaten op de brug over de Dijle, gelegen in de N229 Provinciebaan in Rotselaar (GPS 50°57'57.8"N 4°41'39.0"E).
De nog lopende vergunningen met reisweg over de brug, mogen niet meer gebruikt worden.
Gelieve hiermee rekening te houden bij nieuwe aanvragen.

Antwerpen/Zwijndrecht, R1/E34/N49a

7/04/2021 (UPDATE: 31/08/2021)
Door een nieuwe fase in de Oosterweelwerken op Linkeroever, zal de aansluiting tussen N49a Charles De Costerlaan en de E34 in beide rijrichtingen via het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever niet meer rechtstreeks mogelijk zijn. Heel het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever wordt herbouwd.

De nieuwe fase gaat in op 11 april 2021 en tijdens de omzetting vanaf vrijdagavond 9 april 2021 zullen meerdere bewegingen tijdelijk niet mogelijk zijn.

Op de reisweg van R1 rechtstreeks naar E34 en vice versa blijven de huidige beperkingen gelden. Dit wil zeggen: maximale transporthoogte van 4,70 m in beide rijrichtingen; max. 180 ton voor verkeer van E34 naar R1 Kennedytunnel; en voldoen aan de regels van de aslasten en asafstanden voor verkeer van R1 Kennedytunnel naar E34 (zie eerdere berichtgeving).

UV dat niet aan bovenstaande beperkingen voldoet (en met een maximale transporthoogte van 4,90 m in de Kennedytunnel) dat normaal via Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - E34 rijdt, moet gebruikmaken van onderstaande omleidingen. De breedtebeperking van 6 m in beide rijrichtingen, geldt zowel op de rechtstreekse verbinding tussen R1 Kennedytunnel en E34 als op de alternatieve reiswegen hieronder beschreven.

Omdat de kluifrotonde, die de afrit Waaslandhaven-Oost zal vervangen, nog niet volledig in gebruik is, zijn extra reiswegen aangelegd voor het gewone verkeer en voor het UV.

 1. UV vanaf R1 Kennedytunnel dat via de afrit Waaslandhaven-Oost naar Keetberglaan/Canadastraat en de achterliggende industriezone wil rijden, moet de afrit nemen richting N49a Charles De Costerlaan om dan via de noordelijke omleidingsroute naar de Keetberglaan/Canadastraat te rijden. UV in de andere rijrichting kan via de kluifrotonde de E34 richting R1 oprijden. Dit UV moet wel voldoen aan bovenstaande beperkingen.
 2. UV vanaf E34 komende van Kallo dat naar de N49a Charles De Costerlaan moet rijden, maakt gebruik van de nieuwe afrit Waaslandhaven-Oost om via de kluifrotonde en de noordelijke omleidingsroute naar de N49a Charles De Costerlaan te rijden.
 3. UV vanaf de N49a Charles De Costerlaan dat naar de E34 moet rijden, rijdt via de noordelijke omleidingsroute de kluifrotonde. UPDATE: de oprit naar de N49 richting Kallo is open voor het verkeer. Rondrijden via Keetberglaan, Steenlandlaan en de speciale doorsteek door de middenberm hoeft niet meer (de middenberm wordt terug dichtgemaakt).

Aandachtspunt: 
de noordelijke omleidingsroute wordt ook gebruikt door gewoon verkeer in beide rijrichtingen. Gezien de beperkte breedte van 6 m is het gebruik van de noordelijke omleidingsroute door UV met breedte > 4 m alleen toegelaten tussen middernacht en 6 u 's morgens. Ook UV rijdt hier in beide rijrichtingen. Gelieve op voorhand de weg vrij te maken voor het UV om te vermijden dat twee brede UV's neus aan neus vast komen te staan op de noordelijke omleidingsroute.

N50 IJzeren Bareel, tot najaar 2022 (fase 2)

Door werken is de N50 te IJzeren Bareel rijrichting Kortrijk afgesloten.

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-op-ijzeren-bareel

JETTE - Brug E40/R0 (Kmpt 45.6 en 45.7)

Ook zwaar uitzonderlijk vervoer zullen wij niet meer toelaten op de brug, tenzij er geen enkele andere reisweg mogelijk is. In dat laatste geval zal er advies aan ons gevraagd worden en zullen wij bekijken of het transport bij wijze van uitzondering toch toegelaten kan worden op de brug.

 

Antwerpen, N101

03/02/2021
Door de werken aan de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding zal de N101 Scheldelaan in Antwerpen vanaf de 2e week van maart 2021 onderbroken worden tussen kruispunt Kastelweg en kruispunt Oosterweelsteenweg.
Omleiding is mogelijk via de Kastelweg. De werken zullen enkele jaren duren.

Let op: UV vanaf de Oosterweelsteenweg naar de kaaien thv Zwarte Weg zal niet meer kunnen rondrijden via Scheldelaan om de Kastelweg aan de juiste kant op te rijden om de Zwarte Weg te kunnen oprijden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opstellen van uw reisweg. Ofwel rijdt het UV via Kastelweg naar Scheldelaan om dan ergens op de Scheldelaan te gaan keren (bijvoorbeeld aan kruising met Polderdijkweg), ofwel rijdt het UV via R2 Tijsmanstunnel (max. 480 cm hoogte) en afrit 12 - Scheldelaan - Kruisschansweg - Scheldelaan - ...

Asse, N9 Vaal en Langestraat (UPDATE)

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Periode: 31 augustus 2020 - zomer 2022

Update 03/02/2022: De fasewissel naar de zuidkant van de rijweg tussen de Benedestraat en Stevensveld zal niet midden februari gebeuren, maar is uitgesteld naar midden maart. De belangrijkste reden voor het wijzigen van de planning is dat er enkele verbeteringen aan het ontwerp werden uitgetekend die de komende weken in uitvoering gaan. Zo zal Wegen en Verkeer de voorziene ventweg tussen Keesdal en Stevensveld veiliger maken door het aantal in- en uitritten op de steenweg te beperken. Er wordt ook een extra ventweg aangelegd voor de achterliggende rijwoningen ter hoogte van Bhen Auto.

Toestemming nodig van werfleiding om de werken te passeren.

N8 Veurne - Alveringem, termijn onbepaald (fase 1)

Door werken op/langs de N8 te Veurne en Alveringem moet het verkeer op versmalde rijstroken (2x1, in beide richtingen).

Info:https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-ieperse-steenweg-veurne

Mechelen, N16a

Vanaf vrijdag 8 januari 2021 gelden er op de N16a Battelsesteenweg in Mechelen volgende beperkingen:

 • het avondspitsuur is geldig van 15 tot 18 u (ipv 16 tot 18 u)
 • UV met breedte > 3 m is niet toegelaten tijdens de spitsuren (‘s morgens van 7 tot 9 u en ‘s avonds van 15 tot 18 u).
 • Battelsesteenweg is verboden voor UV met massa conform technisch reglement

Als alternatief zijn zowel de N16, tussen kruispunt N1/R12 en kruispunt Battelsesteenweg, als de verbinding tussen N16 en R6 toegelaten voor UV met massa conform technisch reglement, in beide rijrichtingen.
De aansluiting tussen R6 (komende van Mechelen) en N16 richting Willebroek is mogelijk niet geschikt voor grote lengte in combinatie met grote breedte. Voorafgaande verkenning is nodig.
Let op: bovenvermelde wegen zijn tot nader order niet toegelaten voor ZWAAR uitzonderlijk vervoer (massa niet-conform technisch reglement), tenzij anders vermeld in de reiswegvergunning.
Bij EBS is meer info opgevraagd i.v.m. de overschrijding van de 5 bruggen in de N16 door Zwaar UV. Zodra daarover meer nieuws is, zal dat via deze pagina gecommuniceerd worden.

In de nieuwe versie van de netwerken (publicatie eerstdaags) zijn deze beperkingen ook opgenomen.

 

Antwerpen/Beveren, meldingsplicht Havengebied Antwerpen

28/10/2020 (update: 09/11/2020)
Voor elk uitzonderlijk transport, met breedte > 3,50 m of waarvoor er signalisatie en/of weginfrastructuur moet verwijderd worden, dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen (met uitzondering van de autosnelwegen (A12/R2/E34) en de gewestwegen (N180/N129/N101/N101a/centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) moet het Havenbedrijf op voorhand op de hoogte worden gebracht via signalisatie@portofantwerp.com met gegevens over de route en de te verwijderen signalisatie of weginfrastructuur.

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen verwijderd moeten worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen. Bij een latere melding kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de verwijdering tijdig geregeld kan worden. Verlichtingspalen: elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com; Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80).

Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (grondgebied Antwerpen) als op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, grondgebied Beveren). De afbakening is visueel voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf.

De autosnelwegen (A12, R2 en A11/E34/N49) en de gewestwegen (N180, N129, N101, N101a en de centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Antwerpen, R1 (aslastbeperking)

26/10/2020
De reisweg tussen Kennedytunnel (R1) en N49/E34, via de 2e uitrit na de tunnel is vanaf heden mogelijk voor volgende referentievoertuigen:

 • UV met 10 assen van 12,5 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 125 ton)
 • UV met 11 assen van 11,3 ton en asafstand 1,36 m (totale massa 124,3 ton)
 • UV met 13 assen van 10,8 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 151 ton)
 • UV met 18 assen van 10 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 180 ton)

De maximale aslast is 12,5 ton op 1,50 m asafstand voor een overschrijding aan 70 km/u. Voor kleinere asafstanden zakt de maximale aslast evenredig, te berekenen volgens de regel van 3. Voor 1,36 m asafstand is de maximale aslast 11,3 ton.

Overschrijding van de brug over de spoorlijn is toegelaten in de as van de rechterrijstrook, max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De reisweg tussen N49/E34 en Kennedytunnel, via R1 is al sinds half augustus toegelaten voor UV met een maximale massa van 180 ton.
Overschrijding van de (tijdelijke) brug over de spoorlijn en over de E17 is toegelaten aan max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De hoogtebeperking van 4,70 m blijft gelden op dit stuk reisweg in beide rijrichtingen.

UV met hoogte > 4,70 m of dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden qua aslasten en asafstanden, zal de (oude) reisweg moeten volgen: vanaf R1 Kennedytunnel - uitrit 6 "Linkeroever" - Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - oprit E34/N49 (voor de terugweg: uitrit 7 "Sint-Anna"), geldig heen en terug.

Mechelen, N16 en R12

Door de "moeilijke" overschrijdingsvoorwaarden van 3 bruggen in Mechelen (Winketbrug in R12 over de Dijle, brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle en Heffenbrug in N16 over de Zenne) werd door het Team Zwaar Vervoer aan EBS gevraagd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor UV op de brug samen met ander verkeer. Daardoor zou het aantal begeleidingsvoertuigen van 2 naar 1 kunnen teruggebracht worden voor kleinere UVs, voor kraanauto's, ... 
Deze communicatie werd ook overgemaakt aan de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Brug 37F

Voor de brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle werd reeds in 1978-1979 een brugklasse bepaald. Door een verkeerde inschatting van de capaciteit van de dwarsdragers, werden de rijrichtingen Mechelen en Willebroek verkeerdelijk omgewisseld. EBS heeft dus opnieuw de brugklasse bepaald.
Voor de rijrichting Mechelen is dit 900/150 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 90 ton en een maximale aslast van 15 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Voor de rijrichting Willebroek is dit 720/120 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 72 ton en een maximale aslast van 12 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Deze brugklasse is geldig met ander verkeer op de brug. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid.

Voor UV met massa > 72 ton en/of aslast > 12 ton moet steeds op de rechterrijstrook richting Mechelen gereden worden; voor UV richting Mechelen is dit in de normale rijzin, voor UV richting Willebroek is dit in tegenzin van het normale verkeer. Wanneer er in tegenzin van het verkeer over de brug moet worden gereden, is ander verkeer op de brug niet toegelaten.

Alle vroegere adviezen, die werden verleend voor de rechterrijstrook richting Willebroek, blijven geldig voor de rechterrijstrook richting Mechelen.
Voorlopig worden geen nieuwe adviezen gevraagd voor de rijrichting Willebroek, als er een positief advies voor de rijrichting Mechelen bestaat.

Als UV volgens bovenstaande voorwaarden in de normale rijrichting en samen met ander verkeer op de brug mag rijden, dan volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden tijdens de overschrijding van de brug. Als zowel het tegemoetkomend als het achterliggend verkeer moet worden tegengehouden (ongeacht of al dan niet in tegenzin van het verkeer moet gereden worden), dan blijven minstens 2 begeleidingsvoertuigen verplicht.

Gebruikers van een vergunning met reisweg over brug 37F hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Let wel: de dwarse positie op de brug die vermeld staat in de reisweg moet vervangen worden door de bepalingen hierboven (rijrichting Willebroek wordt rijrichting Mechelen en omgekeerd; richting Willebroek zal in tegenzin van het verkeer moeten gereden worden, richting Mechelen mag in de normale rijrichting). In de nieuwe vergunningen zal de reisweg door het team Zwaar Vervoer worden verbeterd. Deze bepalingen zijn ook geldig voor de netwerkvergunningen waarin deze brug vermeld wordt. De netwerken zullen asap worden aangepast.

Winketbrug

De burgerlijke klasse van de Winketbrug is 1800/150 in de as van de brug, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de R12 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Heffenbrug

De burgelijke klasse van de Heffenbrug is 1800/150 in de as van de rijweg, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting, dit is in de as van de rijstrook, want er is 1 rijstrook per rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Let op: als ook het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet worden gestopt omwille van de breedte, dan blijven 2 begeleidingsvoertuigen verplicht bij de overschrijding van de brug.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen/Kallo, R2 (tunnels)

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er op de dagen dat er in de één van deze tunnels wordt gewerkt een uitbreiding voorzien van de normale rijtijdvensters, zoals voorzien in artikel 30 van het KB van 2/6/2010. Het normale rijtijdvenster: van 21 u tot 6 u, wordt dan: van anderhalf uur voor de sluiting van de tunnel, maar niet vroeger dan 19 u tot 7 u, enkel geldig in het havengebied zoals aangeduid op de afbeelding in bijlage. Zo verliezen de uitzonderlijke transport geen dag oponthoud door de soms onaangekondigde sluiting van één van de tunnnels.

Voorbeeld 1: werken in Tijsmanstunnel vanaf 21 u, vertrek mogelijk vanaf 19.30 u.
Voorbeeld 2: werken in Liefkenshoektunnel vanaf 20.30 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u.
Voorbeeld 3: werken in Beverentunnel vanaf 20 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u (en niet vanaf 18.30 u).

Deze zone wordt op linkeroever begrensd door de N451 en de N49 (N49 is niet inbegrepen; Keetberglaan zit wel in de zone), op rechteroever door Oosterweelsteenweg, Royerssluis, Albertkanaal, Straatsburgbrug, Vosseschijnstraat, Oosterweelsteenweg, Noorderlaan (let op: tussen Groenendaallaan en Oosterweelsteenweg is de Noorderlaan niet inbegrepen in de zone met aangepaste rijtijden), R2 en A12 (wel inbegrepen vanaf R2 tot grens Zandvliet).

Buiten dit afgebakend gebied moeten de normale rijtijden zoals vermeld in artikel 30 van het KB van 02/06/2010 nageleefd worden. Wachten kan in het afgebakend gebied, op een plaats waar het andere verkeer niet gehinderd wordt.

Deze regeling is niet geldig voor onderhoudswerken in de Kennedytunnel in Antwerpen.

Een grotere kaart is beschikbaar op: http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/uitzonderlijkvervoer/Antwerpen_Kallo_R2_zone_uitbreiding_rijtijden.pdf

Antwerpen/Zwijndrecht, A11/E34/N49

Door werken van de Oosterweelverbinding-Linkeroever, op de A11/E34/N49 tussen knooppunt 7 “Sint-Anna” en afrittencomplex 9 “Melsele”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk in beide rijrichtingen. Van oktober 2019 tot juni 2020 wordt er gewerkt op de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook wordt ingenomen als werfzone. Per rijrichting zijn er 2 rijstroken van elk 3 m breed, zonder pechstrook. Uitzonderlijke voertuigen met een breedte > 6 m worden gedurende de werken niet toegelaten op dit stuk autosnelweg.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/werken-e34kluifrotonde

Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport en bij het verkennen van reiswegen voor nieuwe aanvragen.

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

 • Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
 • Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
 • Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Antwerpen, Scheldekaaien

Na overleg met de bevoegde instanties werd besloten om de “Scheldekaaien” te Antwerpen (tussen Ledeganckkaai en Orteliuskaai) gedeeltelijk vrij te geven voor het uitzonderlijk vervoer.

De voorwaarden voor gebruik zijn:
a) massa conform met Technisch Reglement ;
b) hoogte groter dan 4,80 m.

Transporten met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 4,80 m mogen de Scheldekaaien niet volgen en beschikken over alternatieve reiswegen (o.a. via de Kennedytunnel).
Vanaf de Orteliuskaai kan de reisweg vervolgd worden via Tavernierkaai – Rijnkaai – Kattendijkbrug – Sloepenstraat – Mosselstraat – Siberiastraat – Straatsburgbrug – Groenendaallaan.

Deze reisweg zal de nieuwe route worden voor de transporten met een hoogte groter dan 4,80 m die niet via de Kennedytunnel (en de toekomstige Oosterweeltunnel) zullen kunnen uitgevoerd worden. De beperkingen in massa, lengte en breedte zullen opgeheven worden na de heraanleg van de Scheldekaaien, tot aan de Royerssluis.

De voorgestelde reiswegen zijn geldig heen-en-terug.
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw nieuwe vergunningsaanvragen.

Belangrijk: In de vergunningen met hoogte groter dan 4,80 m met een reisweg via de Scheldekaaien, zal een alternatieve reisweg worden bijgevoegd voor wanneer de werkelijke hoogte tijdens het transport 4,80 m of minder bedraagt. In dat geval is het niet toegelaten om via de Scheldekaaien te rijden.

E313 Beringen - Ham

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de plaatsing van funderingsvoeten voor dynamische infoborden over de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. De werken gebeuren overdag en ‘s nachts. Tot eind februari zal het verkeer ‘s avonds en ‘s nachts geregeld over één rijstrook voorbij de werfzone moeten rijden. Hierdoor is de breedte in deze periode op meerdere momenten beperkt. Dit moet gecontroleerd worden voor ieder transport dat over meer dan 1 rijstrook dient te beschikken. 

Problemen WebTEUV opgelost

De problemen met WebTEUV zijn van de baan. En we zijn van start gegaan met het wegwerken van de opgelopen achterstand.

Hierbij de volgende opmerkingen:

 • De aanvragen die u ingediend heeft maar niet kon ondertekenen vindt u bij ongetekende aanvragen (menu "Aanvragen" bovenaan links). Ze worden niet automatisch naar u verstuurd. U zal deze moeten aanvinken en op de knop "opnieuw versturen" moeten klikken. Let erop als u een aanvraag meerdere keren heeft verstuurd vanuit WebTEUV, deze ook meerdere keren bij de ongetekende kan staan. Als u die verschillende versies telkens tekent wordt ze ook meerdere keren in behandeling genomen en worden er ook meerdere retributies aangerekend. 
 • Het kan zijn dat er een vraag om bijkomende informatie werd verstuurd maar dat u deze niet in de mailbox heeft gekregen. Als u in WebTEUV kijkt (Menu bovenaan links - Aanvragen - Overzicht van de aanvragen ) bij uw openstaande dossiers dan ziet u dat er een veld "Termijn" is. Is die termijn ingevuld dan komt uw dossier op de werklijst van een dossierbehandelaar.  Is die termijn niet ingevuld dan wachten wij op een actie van u: het beantwoorden van een vraag. Heeft u die vraag niet ontvangen gelieve dan contact op te nemen met ons per mail (zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be) met vermelding van het dossiernummer. 
 • Doordat er bijna 3 dagen geen dossier konden afgeleverd worden is er een grote achterstand. Dossiers worden op chronologische volgorde in behandeling genomen. De gevolgen van deze panne zullen zeker tot volgende week merkbaar zijn in de aflevertermijnen. 

In het menu bovenaan links - Aanvragen - Overzicht van de aanvragen, kan u ook de goedgekeurde dossiers raadplegen. Daar kan u de effectieve vergunning zien en ze downloaden. 

Alvast onze excuses voor het ongemak.

 

AFRIT 13 ZELZATE-OOST OP E34

GENT

Vanaf vrijdag 25 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit op de E34/N49 richting kust ter hoogte van het complex Zelzate-Oost. De weg is daar in slechte staat en het wegdek moet volledig vernieuwd worden om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven garanderen. 
De werken zullen voor ernstige hinder zorgen omdat afrit 13 Zelzate-Oost richting kust een week dicht gaat. Alle verkeer vanuit Antwerpen dat wil afrijden naar de Kennedylaan (R4-oost) en Nederland zal een omleiding moeten volgen. De asfaltwerken starten op vrijdag 25 november en zijn klaar op zaterdag 3 december. Deze planning is afhankelijk van het weer.

Dringende herstelling
De afrit 13 van de E34 richting kust vertoont zware spoorvorming. Omdat deze spoorvorming hoe langer hoe meer risico's inhoudt voor het wegverkeer, heeft AWV beslist om de schade nog vóór de winter te herstellen. Vanaf begin december mogen immers geen grotere asfaltwerken uitgevoerd worden omdat de kwaliteit en duurzaamheid van het wegdek niet kan gegarandeerd worden.
Bij deze herstellingen zal de asfalt van het wegdek volledig worden vernieuwd. De aannemer start met de herstellingswerken op vrijdag 25 november, na de ochtendspits en werkt tot en met vrijdag 2 december. Op zaterdag 3 december zijn alle werken klaar en kan de afrit 13 Zelzate-Oost terug open voor alle verkeer. Asfaltwerken zijn weersafhankelijk en deze planning kan nog wijzigen. 

Verkeerssituatie 
Op de E34/N49 richting kust gaat de noordelijke afrit 13 Zelzate-Oost volledig dicht. Het verkeer dat wil afslaan volgt een omleiding via de E34, door de Zelzatetunnel, naar de Jacques Paryslaan (R4-west), en het kan aan het verkeerscomplex Rieme-Noord keren en terug naar de E34 richting Antwerpen rijden, om vervolgens de (zuidelijke) afrit 13 Zelzate-Oost te nemen (naar de cosmosrotonde).  
Omleiding geschikt tot 480 cm hoogte.

Het doorgaande verkeer op de E34/N49 richting Antwerpen ondervindt geen hinder van de werken.

De (noordelijke) oprit naar de E34 richting kust vanaf de Kennedylaan (R4-oost) en de Traktaatweg (Nederland)  blijft open.

Ook de op- en afrit  van de E34 richting Antwerpen blijven open.


Afbeelding verwijderd.

Assenede : brug over E34

Voor de bouw van de brug over de E34 te Assenede kondigt zich een nieuwe fase aan.


Tussen 21/11 en 25/11 worden er heiwerken uitgevoerd vanop het zuidelijk wegvak van de
E34. Het Noordelijk wegvak wordt op dat moment tijdelijk een 1x1 in beide richtingen

De beschikbare breedtes zijn onvoldoende om uitzonderlijk vervoer in de breedte te kunnen
laten passeren.


Na 25/11 tot net voor het kerstverlof. Aan beide zijden de pechstrook en trage rijstrook
beschikbaar. Transporten vanaf 5 meter breedte dienen voorafgaandelijk aan het transport
(max 24 uur) de situatie gaan verkennen.

N2, HALEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf donderdag 20 oktober 2022 aan een dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van het rondpunt op de Staatsbaan in Halen, nabij de oprit van de E314. Gemotoriseerd verkeer komende van Webbekom of de autosnelweg, rijdt ter hoogte van de werkzone tijdelijk over één rijstrook, hierdoor is de doorgang in breedte beperkt. De werken zullen een 2-tal weken duren.

Lierde, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer vervangt de fietspaden langs beide zijden van de Steenweg (N8) in Lierde. Over een afstand van ongeveer 1 km worden de fietspaden in klinkers vervangen door asfalt. 

Het gemotoriseerd verkeer richting Ninove kan langs de werfzone rijden (altijd op voorhand controleren). De omleiding voor de tegenrichting is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. 

Einde van de werken is voorzien eind oktober 2022.

Peer, Oudsbergen, N73

De N73 wordt volledig vernieuwd tussen de rotondes van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat. 

Van 3 oktober tot het einde van de werken (voorjaar 2023) beschikt het verkeer maar over één rijbaanhelft en geldt enkelrichting verkeer van Bree naar Peer. Transporten tot en met categorie 2 mogen gebruik maken van de omleiding.  

E34 -N49 Adegem -Balgerhoeke UPDATE

E34 -N49 : wegenwerken te Adegem -Balgerhoeke

Door wegenwerken is de doorgang op de brug richting de kust voor uitzonderlijk vervoer  met massa niet conform verboden tussen 12/09/2022  en 16/09/2022. 

 

 

 

Bree, N73

Vanaf donderdag 18 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Rode Kruislaan (N73) en ’t Hasseltkiezel in Bree. Het gaat om het wegdek vanaf de rotonde met de Millenstraat (N793) tot aan de Kempstraat. De werken duren 2 weken, tot begin september. Doorgaand verkeer blijft grotendeels mogelijk. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk tijdens de werken. Gemotoriseerd verkeer rijdt aan de zijde waar niet wordt gewerkt en moet dus over 1 rijstrook per rijrichting. Eventuele doortocht voor uitzonderlijk vervoer moet altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

Vanaf dinsdag 30 augustus is het gedeelte tussen de rotonde van de Millenstraat en de Bruglaan gedurende enkele dagen aan de beurt. Dan vernieuwt de aannemer beide rijrichtingen. Gedurende de werken is dit gedeelte dan ook afgesloten voor alle verkeer.

Genk, N702

AWV vernieuwt de verharding van de rotonde op de Henry Fordlaan N702 ter hoogte van de Taunusweg. De rotonde wordt voorzien van een volledig nieuwe fundering en asfaltlaag. Ook de fietspaden en fietsoversteken worden gelijktijdig verbreed en vernieuwd om het fietscomfort en de veiligheid te verhogen.

De werken worden tijdens 2 opeenvolgende weekenden en nachten uitgevoerd:

vrijdag 19/8 vanaf 20u. tot zondag 21/8 20u.
vrijdag 26/8 vanaf 20u. tot zondag 28/8 20u.

Beide weekenden wordt de rotonde volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Diepenbeek, N702

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag 8 augustus de afrit van de Boudewijnlaan N702 ter hoogte van de Havenlaan, rijrichting Genk. Tijdens de werken zal de afrit van de N702 rijrichting Genk volledig afgesloten worden, dit betekent dat het onderdoor rijden van de brug niet vermeden kan worden. Transporten zijn beperkt tot 4m50 hoogte en dienen vanaf een hoogte van 4m40 stapvoets onder de brug te rijden. Deze werken zouden ongeveer 2 weken duren

Zelzate, R4

Vanwege werken op kruispunt Assenedesteenweg (N436)/Kanaalstraat (R4) is de R4 hier slechts beperkt beschikbaar. In beide richtingen is er een beperking qua breedte. Eventuele doortocht dient op voorhand verkend te worden.  

Boorsem, E314 UPDATE (13/07)

Maandag 10 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de renovatie van het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem. Tot eind 2022 wordt in een lange rechte lijn het viaduct van kop tot teen aangepakt. 

Vanaf maandag 10 januari rijdt verkeer dus over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting. Dit blijft zo tot eind 2022. In functie van waar er gewerkt wordt, wijzigt weliswaar de indeling op de weg, maar het principe van versmalde rijstroken en doorsteken blijft.  Eerst komen de rijstroken richting Nederland aan bod. Tot eind maart wordt er gewerkt op de linkerrijstrook en de redresseerstrook. Daarna volgen de rechterrijstrook en het fietspad. Rond de zomer wisselen we van kant en zijn de rijstroken richting Lummen aan de beurt. De volledige renovatie zal iets minder dan een jaar duren.  Voertuigen van meer dan 3,5t kunnen enkel over de rechterrijstrook richting Nederland rijden.

Passage voor uitzonderlijk vervoer moet altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

UPDATE (13/07): Na verdere grondige inspectie van de brugconstructie tijdens de uitvoering van de werken, bleken bijkomende herstellingen noodzakelijk. Hierdoor duren de werken op het viaduct richting Nederland vermoedelijk nog tot het najaar. Daarna start pas de volgende fase richting Lummen

 

Hasselt, N74 Update

Het einde van de werken aan de kempische brug is in zicht. Beide bruggen zijn terug open, 

In de nacht van vrijdag 2 december op zaterdag 3 december wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. Hierdoor zal de doorgang tussen 19u en 9u niet mogelijk zijn. 

 

Lanaken, N78

In Lanaken vernieuwt en verbreedt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maandag 27 juni de fietspaden aan beide kanten van de Staatsbaan in Neerharen en de Steenweg in Rekem. Het gaat om een stuk van zo’n 400 meter, vanaf het einde van de bebouwde kom in Neerharen tot aan het winkelcentrum in Rekem. 

De rechterrijstrook is ingenomen door de werf, het gemotoriseerd verkeer beschikt enkel over de linkerrijstrook. Iedere reisweg dient op voorhand verkent te worden.

Duur van de werken: vermoedelijk 2 weken

Tongeren, N20

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat aanpassingen uitvoeren op de Luikersteenweg (N20) in Tongeren. 

Vanaf 20 juni werkt Fluvius aan de kant van de oneven huisnummers (zijde T-Forum). De zone loopt vanaf Schaapsweide tot aan huisnummer 149, vlak voor T-Forum. Deze werken duren tot vermoedelijk eind augustus 2022.
Aansluitend verhuizen de nutswerken naar de overkant van de Luikersteenweg (even huisnummers), tussen de inrit van warenhuis Aldi en Rietmusweg. De nutswerken aan deze kant van de weg duren wellicht tot eind september.
Ten vroegste begin oktober 2022 gaat AWV aan de slag met de aanleg van de nieuwe fietspaden, afslagstroken aan Aldi en T-Forum en de nieuwe bushalte richting Tongeren-centrum. De aanpassingen gebeuren in meerdere fases en duren wellicht een viertal maanden. Een gedetailleerdere deelfasering volgt later nog.

Hierbij geld eenrichtingsverkeer voor het verkeer dat richting Luik rijdt. De omleiding voor de andere richting is NIET geschikt voor uitzonderlijk vervoer

Hechtel-Eksel, N73/N715

Op maandag 9 mei 2022 wordt gestart met de aanleg van een regionaal Hoppinpunt ter hoogte van het kruispunt Peerderbaan en Lommelsebaan in Hechtel-Eksel.

De werken gebeuren in twee fases en zouden eind augustus klaar moeten zijn.

De werken aan de Peerderbaan worden eerst uitgevoerd, tot aan het bouwverlof. Op de Peerderbaan  geldt vanaf 9 mei eenrichtingsverkeer van Peer naar de rotonde. Omgekeerd, vanaf de rotonde richting Peer, volgt het verkeer een lokale omleiding via de Oudstrijderslaan en de Reststraat. Tijdens het zomers bouwverlof zijn er geen werken of omleidingen. Begin augustus gaat AWV dan verder op de Lommelsebaan, tussen de Rhijnweg en de rotonde. Het verkeer op de Lommelsebaan kan de werfzone passeren richting Lommel (noorden), in de andere richting van de rotonde geldt een omleiding via de Rijkswachtstraat en de Molenstraat.

Doortocht voor uitzonderlijk vervoer moet op voorhand verkend worden.

GRONDIGE HERAANLEG VAN OUDENAARDEBAAN (N8) IN OUDENAARDE EN KLUISBERGEN

GRONDIGE HERAANLEG VAN OUDENAARDEBAAN (N8) IN OUDENAARDE EN KLUISBERGEN

   
 
OUDENAARDE/KLUISBERGEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op dinsdag 19 april met de grondige heraanleg van de Oudenaardebaan (N8) in Oudenaarde en Kluisbergen. Voor een beter wegcomfort vernieuwt de aannemer tussen het kruispunt van de Berchemstraat en de Middenweg/Meerse het wegdek in asfalt. Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen een omleiding moeten volgen. De werken duren 2 maanden en zullen midden juni klaar zijn. 

Omleiding is niet geschikt voor UV met massa niet conform.

Ham, N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week maandag 28 maart met de renovatie van de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Ham. De voorziene omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. Gezien de de N141 al een alternatief was voor verschillende andere bruggen is er geen direct alternatief dat voor alle transporten past. Een omleiding voor uitzonderlijke voertuigen kan geval per geval aangevraagd worden bij het Team Zwaar Vervoer.

Voorziene einde der werken: eind juli 2022

Lanaken, N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt van de N78 Tournebride met de Reistraat in Lanaken vernieuwen, ter hoogte van de stelplaats van De Lijn.

De Watergroep werkt vanaf woensdag 2 maart aan de waterleiding langs de N78 (rijrichting centrum), tussen de rotonde met de Maaseikersteenweg (N766) en de Reistraat. Eind maart volgen de effectieve infrastructuurwerken. Dat gebeurt in twee fases per rijrichting. Midden mei zijn beide werken klaar.  

Verkeer op de N78 tussen Lanaken en Maasmechelen blijft mogelijk, maar moet rekening houden met plaatselijke hinder door versmalde rijstroken. Eventuele doortocht voor uitzonderlijk vervoer moet op voorhand verkend worden. 

Tongeren, N730

Maandag 7 maart 2022 starten de voorbereidende nutswerken op de Bilzersteenweg, van iets voor de Driekruisenstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Steenweg. Die werken duren vermoedelijk tot mei.

Zodra de nutswerken zijn afgerond, kan AWV starten met de bouw van de fietstunnel en de rijwegvernieuwing. De bouw ervan duurt zo'n 4 à 5 maanden.

Tijdens beide fases van de werken geldt er eenrichtingsverkeer voor het verkeer naar Bilzen. Uitzonderlijk vervoer kan als omleiding gebruik maken van de N753 Nieuwe steenweg tussen de N20 en N730

Lebbeke N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt dit voorjaar de Brusselsesteenweg / Dendermondsesteenweg (N47) in Lebbeke op twee locaties. De eerste locatie is het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat, waar van 7 maart tot de zomer van 2022 wordt gewerkt. De tweede locatie is de Dendermondsesteenweg tussen het kruispunt met de Lindelaan en de Rijksweg (N41), waar in juni gedurende enkele weken wordt gewerkt. 

Vernieuwing kruispunt met Korte Minnestraat en Lange Minnestraat
De Brusselsesteenweg (N47) in Lebbeke voldoet niet meer aan de vereisten van een veilige en comfortabele weg ter hoogte van het kruispunt met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat. Daarom vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 2 mei de gewestweg vanaf huisnummer 253 (grens vorige werken t.h.v. retailpark) tot net voorbij de bushaltes “Lebbeke Lange Minnestraat”. Onder de grond blijft de riolering behouden, maar bovengronds wordt alles aangepakt van gevel tot gevel. 

Comfortabele fietspaden en rijweg
De aannemer vernieuwt de klinkers van het dubbelrichtingsfietspad door een fietspad in asfalt dat wordt afgescheiden van het autoverkeer door middel van greppels of boordstenen. Zo kunnen fietsers in de toekomst veiliger en comfortabeler fietsen. De bushaltes ‘Lebbeke Lange Minnestraat’ worden aan beide zijden van de rijweg ingericht volgens de hedendaagse noden van het openbaar vervoer. Hij vervangt ook de huidige betonplaten van de rijweg door een nieuwe rijweg in asfalt. Dit zal een vermindering van het geluid door de voorbijrijdende auto’s met zich meebrengen. Tot slot worden de verkeerslichten van het kruispunt volledig vernieuwd door modernere verkeerslichten.

Nutswerken van 7 maart tot eind april
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer de weginfrastructuur vernieuwt, verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven hun leidingen voor onder andere telecom, elektriciteit en gas. De nutsleidingen bevinden zich onder het voetpad waardoor de nutsbedrijven aan beide zijden van de rijweg de voetpaden opbreken over een zone van 200 meter. Dit gebeurt zijde per zijde waarbij de aannemer telkens de rijstrook moet innemen naast het voetpad waaraan wordt gewerkt. Deze voorbereidende werken gebeuren van 7 maart tot begin april. Tijdens deze periode kunnen fietsers steeds via een corridor naast de werfzone fietsen en kan het autoverkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten langs de werfzone rijden. Verkeer van de Brusselsesteenweg naar de zijstraten is steeds mogelijk. Het verkeer van de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat naar de Brusselsesteenweg volgt een omleiding. Nadien zorgen de nutsbedrijven tussen begin en eind april nog voor de huisaansluitingen op de nieuwe riolering. Tijdens deze werken is er enkel lokale hinder voor voetgangers, maar geen hinder voor het wegverkeer. Voor de werken vanaf mei wordt de aanpak nog uitgewerkt en zal later gecommuniceerd worden over de impact.

Vernieuwing tussen Lindelaan en Rijksweg 
In juni 2022 vernieuwt  AWV gelijktijdig met de werken aan het kruispunt met de Korte Minnestraat en Lange Minnestraat de Dendermondsesteenweg tussen de Lindelaan en de Rijksweg. In deze zone worden lokale verzakkingen in het fietspad hersteld, worden de riooldeksels in de rijweg aangepakt en vernieuwt de aannemer de onder- en toplaag van de rijweg in asfalt. Deze werken duren drie weken. 

Diepenbeek, E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert komende week nachtelijke herstellingen en onderhoudswerken uit op de E313 tussen het complex 30 Diepenbeek en complex 31 Bilzen, dit in beide rijrichtingen. Het verkeer zal er telkens plaatselijk over één rijstrook en met aangepaste snelheid voorbij de werfzone moeten rijden op de snelweg. De werken worden uitgevoerd vanaf maandagavond 21 februari. Er kan gewerkt worden tussen 19u en 07u.

Maasmechelen, N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in Maasmechelen op de Rijksweg (N78) aanpassingen uit op en rond het kruispunt met de Burgemeester Haubenlaan en Joseph Smeetslaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 25 oktober 2021. 

Op de Rijksweg zal verkeer over één rijstrook in elke richting voorbij de werken rijden, in plaats van over twee rijstroken. Doortochten voor uitzonderlijk vervoer moeten zoals altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

Einde van de werken is verzien eind 2021.

Lanaken, N78

Woensdag 20 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke fasewissel door voor de bouw van de rotonde op de Tongersesteenweg (N78) in Lanaken. Doorgaand verkeer op de N78 rijdt vanaf dan via een bypass langs de werfzone.

Dit brengt vanwege de beperkte ruimte ook hinder mee voor het uitzonderlijk vervoer. De mogelijkheid tot doorgang moet op voorhand nagegaan worden. 

Gepland einde van de werken is de laatste week van 2021

N72 Kasteletsingel, Beringen UPDATE 1/06

Vanaf 1 juni wordt er opnieuw een fasewisseling uitgevoerd bij de werken op de Kasteletsingel.  In deze fase zal het verkeer richting Heusden-Zolder een hoogtebeperking van 4m30 hebben en een breedtebeperking van 3m. Uitzonderlijke transporten die hoger en/of breder zijn, kunnen steeds passeren in tegenrichting, waar de vrije hoogte +/- 5,5m bedraagt en het weggabariet twee volledige rijstroken bedraagt. Deze hoogte – en breedtebeperking blijft gelden totdat de overkluizingsconstructie wordt weggenomen in de loop van augustus 2021.

Beringen, N72/Beverlosesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt vanaf 21/4 een rotonde op het kruispunt van de Koolmijnlaan (N72) met de Beverlosesteenweg en de Leysestraat in Beringen. De verbinding tussen de N72 en de Beverlosesteenweg is daarbij niet mogelijk. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2021.

De omleiding voor uitzonderlijk vervoer is voorzien via de Olmsesteenweg en de Zuidstraat in beide richtingen. De reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.

Hasselt, N722

Tijdens de paasvakantie wordt het wegdek van de N722 Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) vernieuwt. De werken starten op maandag 5 april. Gedurende twee weken is de gewestweg plaatselijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de route via de N754 - Hasseltse Dreef en Runkstersteenweg en de R71 zoals beschreven in het netwerk klasse 120. Transporten waarvan de massa voldoet aan het technische reglement EN die in hoogte beperkt zijn tot maximum 4m30 kunnen gebruik maken van de aangeven omleiding. 

Ninove N8 - N255

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking dient bij de vergunning gevoegd te worden.

Ninove : Bijkomende beperkingen op 26/2 en 27/2 2021
Vanaf 26/02 wordt bijkomende signalisatie geplaatst voor een wielerwedstrijd op het grondgebied Ninove, met name op de N8 tussen Centrumlaan en N255 en de N255 zelf. UV zal niet mogelijk zijn
Deze situatie duurt tot en met 27/2 2021.

Lummen-Blanklaar, N725

Vanwege de aanleg van fietspaden en riolering in de Blanklaarstraat in Lummen is de N725 afgesloten tussen de N29 Grote Baan en de grens met Vlaams-Brabant.  De werken zullen vermoedelijk tot eind 2021 duren. 

Lummen, E314/E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst volgende week een nieuwe portiek met een groot verlicht verkeersbord op drie armen van het Klaverblad in Lummen. Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders, wordt de snelweg tijdens drie nachten telkens enkele uren afgesloten in de richting van het Klaverblad. 

De plaatsing van de nieuwe portieken in de aanloop naar het Klaverblad vindt plaats tijdens de volgende nachten:

ma. 14/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Antwerpen
di. 15/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Hasselt
woe. 16/12: plaatsing portiek over de E314 komend van Leuven

Ninove, N8

Vanaf januari 2021 is het verkeer onderbroken van Voorde tot Ninove en dit in de richting van Brussel.
Verkeer richting Brakel kan nog door maar maximale breedte zal nog meegedeeld worden.
Vanaf juni 2021 is het verkeer onderbroken in beide richtingen.
Deze situatie zal vermoedelijk aanhouden tot eind 2022.

Sint-Truiden: N80/N3

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar het op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) en de Naamsesteenweg (N80) in Sint-Truiden. Op dinsdag 4 augustus start de aannemer met de heraanleg van de noordkant (zijde centrum). Dit heeft een impact op de toegankelijkheid van de op- en afritten en het aantal rijstroken op de N3. Vanaf september wisselt de werf naar de zuidelijke kant van het complex.

De brug in de N80 mag niet overschreden worden met transporten waarvan het gewicht niet conform is met het technische reglement. De brug mag onderdoor gereden worden door transporten tot 4m50 hoogte waarbij vanaf 4m40 hoogte stapvoets gereden dient te worden. Doortochten dienen altijd op voorhand verkend te worden. 
Meer info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-op-afrittencomplex

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram-bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht.

Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

Dendermonde, N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de Zeelsebaan (N47) en Steenweg van Grembergen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Zeveneken (Lochristi), N70

08/09/2020
Op maandag 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige heraanleg van de N70 in Zeveneken. Samen met Aquafin, de stad Lokeren en de gemeente Lochristi zorgt AWV voor een veiligere en aangenamere dorpskern met meer groen en comfortabele fiets- en voetpaden. De werken worden in vier fases aangepakt. Vanaf 28 september gaat de N70 volledig dicht en moet het verkeer omrijden. Bij een vlot verloop eindigen de werken in het voorjaar van 2022.

Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.