Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitzonderlijk vervoer wegenwerken

A19/R8 Kortrijk - Wevelgem, tot eind zomer 2023 (fase 1)

https://wegenenverkeer.be/werken/zuidwestelijke-omleidingsweg-diksmuide

Info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-complex-a19-r8

Kallo (haven), Hazopweg

26/5/2023
Door asfalteringswerken en structurele herstellingen aan de spooroverweg op de Hazopweg in de Waaslandhaven (Kallo/Beveren), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 31 juli tot vermoedelijk 2 november 2023. De werf is opgedeeld in vier grote fasen.

Tijdens fase 1 tot fase 4 wordt er gewerkt in het stuk tussen kruispunt Land van Waaslaan en de fietsoversteek voor de rotonde Haandorpweg.

 • De werken starten reeds op 5 juni 2023, waarbij aan enkele inritten van bedrijven wordt gewerkt. 1 rijstrook wordt plaatselijk afgesloten, maar er zijn steeds 2 rijstroken open. Deze werken duren tot 4 juli.
 • Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt en is er geen hinder.
 • De hoofdwerken (fase 1 tot fase 4) starten op 31 juli en duren tot 30 augustus 2023. De hele zone wordt in 4 stukken opgedeeld zodat de bedrijven bereikbaar blijven, ofwel vanaf Land van Waaslaan, ofwel vanaf rotonde Haandorpweg. In de werfzones is er geen verkeer mogelijk.
 • Land van Waaslaan is afgesloten aan het kruispunt met de Hazopweg. Via de rotonde Steenlandlaan kan de Hazopweg bereikt worden.
 • Doorgaand verkeer tussen Steenlandlaan en Haandorpweg/Hoogschoorweg/Blikken volgt de omleiding via R2 - E34 - uitrit 10 "Vrasene" - N451 - Schoorhavenweg (geldig heen en terug).

Tijdens fase 5 wordt er gewerkt in het stuk tussen kruispunt Land van Waaslaan en rotonde Steenlandlaan.

 • De werken starten op 31 augustus en duren tot 25 september 2023.
 • Omleiding is mogelijk via Kruipin en Land van Waaslaan.
 • Doorgaand verkeer tussen Steenlandlaan en Haandorpweg/Hoogschoorweg/Blikken volgt best de omleiding via R2 - E34 - uitrit 10 "Vrasene" - N451 - Schoorhavenweg (geldig heen en terug).

Tijdens fase 6 wordt er gewerkt aan de fietsoversteek bij de spooroverweg net ten westen van het kruispunt met de Land van Waaslaan.

 • De werken starten op 27 september en duren tot 10 oktober 2023.
 • Er is geen hinder voor het wegverkeer en doorgang is mogelijk in beide rijrichtingen.

Tijdens fase 7 wordt de parkeerstrook heraangelegd.

 • De werken starten op 12 oktober en duren tot 2 november 2023.
 • Verkeer op de Hazopweg rijdt over versmalde rijstroken.
 • Doorgaand verkeer tussen Steenlandlaan en Haandorpweg/Hoogschoorweg/Blikken volgt best de omleiding via R2 - E34 - uitrit 10 "Vrasene" - N451 - Schoorhavenweg (geldig heen en terug).

N78, LANAKEN

Vanaf maandag 22 mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in Lanaken het wegdek van de Tongersesteenweg/Europalaan (N78). Het gaat om een stuk van bijna 3 km vanaf de brug van Briegden tot iets voorbij de brug van de Maastrichterweg (N77).

 • Waar de N78 2 rijstroken per rijrichting heeft, werkt de aannemer overdag: het verkeer rijdt via een tijdelijke doorsteek in de middenberm naar de andere kant van de rijweg en kan de werken passeren over 1 rijstrook in elke richting.
 • Waar de Tongersesteenweg 1 rijstrook per rijrichting heeft, werkt de aannemer tussen 22u en 6u:  richting Maasmechelen kan het verkeer de werken passeren. De omleiding in de andere richting is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. 

De werken zullen een tweetal weken duren.

BERTEM! GEEN ZWAAR UV in brug N3 over E40 TOEGELATEN!

Opgelet: Vanwege de slechte staat van de cantilevers wordt ZWAAR uitzonderlijk vervoer niet toegelaten over deze brug. Enkel regulier massaconform vervoer is toegelaten over deze brug.

E314, MAASMECHELEN

De E314 tussen knooppunt Kerensheide (NL) en Maasmechelen is afgesloten vanaf vrijdag 12 mei - 20u tot en met maandag 15 mei - 6u . Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt het wegdek in rijrichting Lummen aan. In juni volgen nog enkele vergelijkbare werkweekends.

N313 Staden

 

https://wegenenverkeer.be/werken/werken-op-en-langs-de-provinciebaan-n313

Heraanleg rotonde Port Arthurlaan - Vliegtuiglaan Gent start vanaf 24 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, start op 24 april met de heraanleg van de rotonde tussen de Port Arthurlaan en de Vliegtuiglaan in Gent.  De rotonde wordt heraangelegd om de veiligheid van fietsers te verhogen. Er komen vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen met middeneilanden om fietsers zichtbaarder te maken en veiliger te laten oversteken. Ineens wordt ook het wegdek van de rotonde volledig vernieuwd. De werken duren tot begin juli. Aangezien de rotonde het grootste deel van de tijd afgesloten is zal deze werf de nodige hinder met zich meebrengen. 

Veiliger voor fietsers

De rotonde aan de Port Arthurlaan/Vliegtuiglaan staat gekend als een druk en gevaarlijk punt. Met name voor fietsers is de situatie niet veilig. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderneemt nu actie en zal de rotonde herinrichten om de veiligheid van fietsers te verhogen. Er komen vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen beveiligd door middeneilanden op de aantakkende wegen. Dit moet fietsers zichtbaarder maken voor automobilisten en conflicten vermijden. Van de werken maken we gebruik om ook het wegdek van de rotonde te vernieuwen.  

Afbeelding verwijderd.

ontwerpplan rotonde Port Arthurlaan/Vliegtuiglaan
 

Timing en fasering

De werken starten op maandag 24 april en duren volgens de huidige planning tot en met vrijdag 7 juli.  

Een overzicht van de fasen:

 • fase voorbereidende werken (24/4/23- 5/5/23): aanleg van een ventweg om verkeer langs werfzone tijdens fase 1 mogelijk te houden

 • fase 1 (8/5/23 - 26/6/23): heraanleg rotonde

 • fase 2 (27/6/23 - 7/7/23): opbraak ventweg, herstel voet- en fietspaden en middenberm

 

Rotonde afgesloten - tijdelijke ventweg 
De werken kunnen niet zonder hinder uitgevoerd worden maar we doen wel het mogelijk om die hinder te milderen. Zo wordt een tijdelijke ventweg langs de rotonde aangelegd die de Port Arthurlaan uit het noorden en de Vliegtuiglaan moet verbinden. Zo blijft verkeer mogelijk als de rotonde is afgesloten. 
De meeste hinder situeert zich tussen 8 mei en 26 juni als de rotonde wordt afgesloten. Tijdens de voorbereidende werken en de afwerking blijft voor gemotoriseerd verkeer alle bewegingen mogelijk. 

Fase voorbereidende werken (24/4 - 5/5/23)
Tijdens deze fase leggen we een tijdelijke ventweg aan naast de rotonde. Deze werken gebeuren dus grotendeels buiten de bestaande rijweg. Op de Vliegtuiglaan zal in beide richtingen één rijvak ingenomen worden. Verkeer rijdt dus over één rijvak in iedere richting. 

Fase 1: heraanleg van de rotonde (8/5 - 26/6/23)

Dit is de langste fase met de grootste hinder gezien de rotonde zelf wordt ingenomen voor de werken. De aansluiting tussen de Port Arthurlaan/Pauwstraat en de rotonde is afgesloten. Verkeer tussen de Port Arthurlaan in het noorden en de Vliegtuiglaan rijdt via de tijdelijke ventweg.

 • Verkeer tussen de Port Arthurlaan en de Vliegtuiglaan gebruikt de nieuw aangelegde tijdelijke ventweg/bypass. Er is hier wel slechts 1 rijvak beschikbaar in beide rijrichtingen.
 • Verkeer komende van de R4 (Eurosilo) dat normaal de rotonde voor een keerbeweging gebruikt,  slaat linksaf naar de Afrikalaan om vervolgens te keren aan het nieuwe verkeersplein ter hoogte van de Verapazbrug.
 • De aansluiting van de Pauwstraat met de rotonde is afgesloten: 
  • Verkeer richting Vliegtuiglaan/R4 rijdt als volgt

   • Komende uit het zuiden van de  Muidebrug rijdt u via Houtdoklaan, de Spadestraat, Roerstraat en Aziëstraat naar de Afrikalaan

   • Komende uit het noorden slaat u vanaf de Meulesteedsesteenweg de  Roerstraat in naar de Aziëstraat en de Afrikalaan

  • Verkeer richting Muide/Meulesteedsesteenweg rijdt  via de Aziëstraat en de Zaamslagstraat naar de Muidepoort. Hier geldt een tonnagebeperking -3,5 ton

Afbeelding verwijderd.

Fase 2: afrondende werken (27/6 - 7/7/23)

De verkeerssituatie is dezelfde als tijdens de voorbereidende werken. 

Buurtbewoners en handelaars blijven bereikbaar
Werken brengen steeds hinder met zich mee, maar Wegen en Verkeer neemt maatregelen om dit tot het minimum te beperken. Een gefaseerde aanpak is hier een onderdeel van, net als het voorzien van tijdelijke weginfrastructuur en een veilige fietscorridor. Daarnaast blijven woningen en handelszaken maximaal toegankelijk. Garages binnen de werfzone zullen wel niet toegankelijk zijn.

Op bepaalde omleidingsroutes zal een parkeerverbod gelden:

 • parkeerverbod in Aziëstraat over de volledige lengte tijdens de duur van fase 1 aan de kant van de gebouwen

 • parkeerverbod op de noordelijke helft van de P+R gedurende alle fases (0+1+2)

Meer info over de verkeerssituatie en de planning is te vinden op wegenenverkeer.be/gent

Machelen, N21

8/02/2023
Door wegenwerken op de N21 Haachtsesteenweg in Machelen, tussen het viaduct van Brucargo en de brug over de Ring van Brussel, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 30 januari tot 10 maart 2023. Er worden op verschillende locaties langs de N21 de oude betonplaten vervangen door nieuwe. Het verkeer op de N21 blijft mogelijk in beide rijrichtingen, maar de rijrichtingen zijn gescheiden door verticale bakens op een verplaatsbare voet. De versmalde rijstroken zijn echter beperkt in lengte. Voor te brede uitzonderlijke voertuigen, mogen de bakens tijdelijk aan de kant gezet worden, op voorwaarde dat ze ONMIDDELLIJK na doorgang van het UV weer op de originele plaats worden teruggezet.

Meer info: Herstellen van betonplaten op Haachtsesteenweg ter hoogte van Brucargo

WERKEN KNOOPPUNT E40/E17 ZWIJNAARDE BINNENKORT VAN START - ERNSTIGE HINDER VANAF 3 APRIL

ZWIJNAARDE

Vanaf 3 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de grondige renovatie van het snelwegknooppunt in Zwijnaarde. Tijdens de renovatiewerken gaan verschillende takken van het knooppunt dicht. De werken die dit jaar worden uitgevoerd gebeuren in twee grote fasen die duren tot eind november. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor ernstige hinder tijdens de werken en raadt weggebruikers aan zich goed te informeren voor hun vertrek en eventueel alternatieve reiswegen te kiezen.

Voorbereidingen week 27 maart zorgen voor beperkte hinder
De werken verlopen in twee grote fasen voorafgegaan door voorbereidende werken in de week van 27 maart. In die week verbetert de aannemer de pechstrook zodat het verkeer tijdens de werken langs de werfzone kan rijden. Het verkeer van de E17 naar de E40 richting Oostende zal slechts over één rijstrook kunnen rijden langs de werfzone. Normaal gezien blijft de hinder in die week beperkt tot één nacht.
Afbeelding verwijderd.Vanaf 3 april start ernstige hinder 
Vanaf 3 april tot eind augustus werkt de aannemer op de afrit van de E40 komende van Brussel naar de E17 richting Kortrijk en op de afrit van de E17 komende uit de richting van Antwerpen naar de E40 richting Brussel.Afbeelding verwijderd.

 

Er zijn verschillende omleidingen van kracht:

 • De afrit komende van de E17 uit de richting Antwerpen naar de E40 richting Brussel is dicht: Het verkeer dat van Gent of uit de richting van Antwerpen komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4.
 • De afrit komende van de E40 uit Brussel richting E17 Kortrijk is dicht. Verkeer wordt eerder al afgeleid via complex Merelbeke en via  Destelbergen of kan doorrijden via de E40 en keren aan de B402 en zo afrijden richting Kortrijk.

Afbeelding verwijderd.

 

Werken aan de onderzijde van de bruggen
Bij alle bruggen wordt ook telkens een beschermende coating langs de onderzijde van de bruggen vernieuwd en worden betonherstellingen uitgevoerd. Deze herstellings- en coatingwerken aan de onderzijde van de bruggen met hinder voor het verkeer op de E40 en R4 gebeuren ‘s nachts. De juiste data en uren worden nog gecommuniceerd.

Informeren en alternatieven
De werken op één van de drukste snelwegknooppunten van het land zullen ongetwijfeld ernstige hinder veroorzaken. Ze zijn echter nodig om het knooppunt veilig te houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt weggebruikers zich dan ook goed te informeren voordat ze de weg op gaan en indien mogelijk te kiezen voor alternatieve reiswegen of rekening te houden met langere reistijden. 

Veilige werf
Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders op de werf zal er een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd worden ter hoogte van de werfzone. Er zal gecontroleerd worden op de naleving van de snelheidsbeperking. 

Twee jaar renovatie van het slingerviaduct 
De komende jaren worden 6 bruggen in het knooppunt in Zwijnaarde grondig gerenoveerd. Het knooppunt dateert van 1972 en moet een stevige opknapbeurt krijgen.  De aannemer zal de brugopbouw volledig vernieuwen: Er komt een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen, nieuwe leuningen en ook de betonnen afschermende constructies worden vernieuwd. Ook aan de onderzijde wordt gewerkt: aangetast beton wordt hersteld en krijgt een nieuwe beschermende coating. De werken zullen- in verschillende fasen uitgevoerd worden en een aantal jaar in beslag nemen.

Alle info en omleidingsplannen vindt u ook op www.wegenenverkeer.be/Gent

 

N325 Middelkerke

Door wegenwerken is de N325 te Middelkerke volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://wegenenverkeer.be/werken/voorbereidende-werken-spermaliestraat

 

Gooik, N285

25/01/2023
Door wegenwerken op de N285 in Gooik, aan het kruispunt met Kwakenbeekstraat en Zijpstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 1 maart tot ongeveer 1 juni 2023. De beschikbare breedte is slechts 2,75 m. De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Uitzonderlijke voertuigen kunnen omrijden vanaf kruispunt N285/N8 via N8 naar Meerbeke en vervolgens N28 tot kruispunt N285/N28 in Leerbeek. De omleiding is geldig in beide rijrichtingen.

Meer info: Veiliger oversteken op de Edingsesteenweg

E313, BERINGEN

Vanaf maandagavond 10 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de afrit aan complex 26 in Beringen in de richting van Antwerpen. Deze werken duren een tweetal weken en worden ‘s nachts uitgevoerd. De afrit wordt elke nacht afgesloten. Van vrijdagavond 21 tot en met zondag 23 april is de afrit een volledig weekend gesloten.

Sint-Antonius (Zoersel), N12 (braderij)

1/6/2023
Door een braderij in het centrum van Sint-Antonius, deelgemeente van Zoersel, is de N12 voor alle verkeer afgesloten tussen kruispunt Lierselei en kruispunt Bethaniënlei, van vrijdag 2 juni 2023 vanaf 16 u tot zaterdag 3 juni om 3 u. De lokale omleiding is niet toegelaten voor uitzonderlijk vervoer. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

RENOVATIE AAN SLINGERVIADUCTEN IN ZWIJNAARDE - ERNSTIGE HINDER OP E40 EN E17

 
ZWIJNAARDE

Vanaf 27 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de grondige renovatie van het op- en afrittencomplex in Zwijnaarde. In 2023 wordt de westzijde van het complex onder handen genomen. In 2024 zijn de oostelijke takken aan de beurt. Tijdens de renovatiewerken gaan verschillende takken van het complex dicht. De werken in 2023 worden uitgevoerd in twee grote fasen die duren tot eind oktober. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor ernstige hinder tijdens de werken en raadt weggebruikers aan zich goed te informeren voor hun vertrek en eventueel alternatieve reiswegen te kiezen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlaanderen telt heel wat kunstwerken (bruggen, tunnels,..) waarvan het gros dateert van de jaren ‘60 en ‘70. Vele van deze kunstwerken, zoals ook het slingerviaduct in Zwijnaarde zijn verouderd en hebben nood aan een grondige renovatie. Voor mij primeert altijd de (verkeers)veiligheid en daarom doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging wat betreft het renoveren en vervangen van kunstwerken. Ik heb hiervoor een plan van aanpak 2020-2030 laten opstellen waarvoor ik deze legislatuur een budget van 1,6 miljard euro uittrek. De renovatie van het slingerviaduct zal een hele operatie worden. Er worden maar liefst 6 bruggen in het op- en afrittencomplex in Zwijnaarde grondig gerenoveerd.”

Twee jaar renovatie van het slingerviaduct 
De komende jaren worden 6 bruggen in het op- en afrittencomplex in Zwijnaarde grondig gerenoveerd. Het complex dateert van 1972 en moet een stevige opknapbeurt krijgen.  De aannemer zal de brugopbouw volledig vernieuwen: Er komt een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen, nieuwe leuningen en ook de betonnen afschermende constructies worden vernieuwd. Ook aan de onderzijde wordt gewerkt: aangetast beton wordt hersteld en krijgt een nieuwe beschermende coating. 

Van 27 maart tot en met november 2023  werkt de aannemer op de westelijke kant en worden twee bruggen over de E40 en een brug over de ringvaart aangepakt. Tegelijk wordt het wegdek op de afgesloten takken van het complex vernieuwd.
 

Fasering en verkeerssituatie
De werken verlopen in twee grote fasen voorafgegaan door een week voorbereidende werken. 

Voorbereidende werken: van 27 maart - 2 april 2023
De aannemer verbetert de pechstrook zodat het verkeer tijdens de werken langs de werfzone kan rijden. Het verkeer van de E17 die naar de E40 richting Oostende wil zal slechts over één rijstrook kunnen rijden langs de werfzone.
Afbeelding verwijderd.


Fase 1:  3 april 2023 t.e.m. 24 augustus 2023


Afbeelding verwijderd.

De aannemer werkt op de afrit van de E40 komende van Brussel naar de E17 richting Kortrijk en op de afrit van de E17 komende van Antwerpen naar de E40 richting Brussel.

Er zijn verschillende omleidingen van kracht:

 • De oprit komende van de E17 uit de richting Antwerpen naar de E40 richting Brussel is dicht: Het verkeer dat van Gent of uit richting Antwerpen komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4.
 • De oprit komende van de E40 uit Brussel richting E17 Kortrijk is dicht. Verkeer wordt eerder al afgeleid via complex Merelbeke en via  Destelbergen of kan doorrijden via de E40 en keren aan de B402 en zo afrijden richting Kortrijk.

Afbeelding verwijderd.

Fase 2:  25 augustus 2023 tot november 2023
De aannemer werkt nu op de afrit E17 komende van Antwerpen naar E40 richting Oostende. Tijdens deze fase wordt het deel brug West over de Ringvaart en R4 (pechstrook en deel rechterrijstrook) in het op- en afrittencomplex vernieuwd.
Het verkeer kan hier langs de werfzone maar beschikt over één rijstrook. 

Werken aan de onderzijde van de bruggen
Bij alle bruggen wordt ook telkens een beschermende coating langs de onderzijde van de bruggen aangebracht. Deze herstelling en coatingswerken aan de onderzijde van de bruggen met hinder voor het verkeer op de E40 en R4 gebeuren ‘s nachts. De juiste data en uren worden nog gecommuniceerd.

Hinder
De werken op één van de drukste snelwegcomplexen van het land zullen ongetwijfeld ernstige hinder veroorzaken. Ze zijn echter nodig om het complex veilig te houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt weggebruikers zich dan ook goed te informeren voordat ze de weg op gaan en indien mogelijk te kiezen voor alternatieve reiswegen of rekening te houden met langere reistijden. 

Veilige werf
Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders op de werf zal er snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd worden ter hoogte van de werfzone. 

N34 Knokke-Heist, termijn onbepaald

Door werken is er sterke hinder op de N34 in Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Ternat, N285

20/01/2023
Door wegenwerken op het kruispunt van de N285 met de Kerkstraat in Ternat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 9 januari tot 17 februari 2023. De situatie op het kruispunt is veranderlijk en er zal niet altijd doorgang mogelijk zijn. De lokale omleidingen (inclusief de omleiding voor het vrachtverkeer) zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Meer info: Aanleg veilige fietspaden langs Assesteenweg

Mortsel, R11

26/5/2023
In het kader van de ontsluiting van de toekomstige stelplaats van De Lijn, met wegenwerken op de R11 in Mortsel, tussen de Krijgsbaantunnel en de spoorbruggen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 30 mei tot en met 25 september 2023. De werken verlopen in twee fasen. Verkeer op de R11 zal steeds in beide richtingen kunnen passeren via versmalde rijstroken.

Fase 1 loopt van 30 mei tot eind juli 2023, waarbij wordt gewerkt aan de kant van het vliegveld. Het verkeer rijdt over 2 versmalde rijstroken van slechts 2,80 m breedte per rijstrook. Voor zover we weten, zal er geen fysieke scheiding van de rijrichtingen zijn, de snelheid wordt beperkt tot 30 km/u. LET OP: de aannemer werkt door tijdens het bouwverlof.

Fase 2 loopt van eind juli tot eind september 2023, waarbij wordt gewerkt aan de andere kant van de R11. Het verkeer rijdt opnieuw over 2 versmalde rijstroken van plaatselijk 2,80 m breedte per rijstrook. In deze fase staan er plaatselijk wel bakens die de rijrichtingen scheiden en geleiden. Bovendien moet het verkeer richting Mortsel een omweg maken via de ontsluitingsweg naar de stelplaats en op de nieuwe rotonde gaan keren om de weg richting Mortsel verder te zetten. AANDACHT: gelieve de reisweg richting Mortsel GRONDIG te gaan verkennen ALVORENS de reisweg aan te vatten, zodat er zeker kan gekeerd worden aan de nieuwe rotonde.

Meer informatie (updates, ...): Nieuwe ontsluitingsweg voor stelplaats De Lijn ter hoogte van Krijgsbaan

Tongeren, N20 UPDATE 24/03!

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat aanpassingen uitvoeren op de Luikersteenweg (N20) in Tongeren. 

vanaf maandag 27 maart hervatten de werken op de Luikersteenweg (N20) in Tongeren. AWV gaat de fietspaden tussen huisnummer 176 en de inrit van de Aldi, richting Tongeren-centrum vernieuwen. Mits gunstige weers- en werfomstandigheden duren de werken tot einde mei 2023. 

Hierbij geld eenrichtingsverkeer voor het verkeer dat richting Luik rijdt. De omleiding voor de andere richting is NIET geschikt voor uitzonderlijk vervoer

N34 Wenduine

E313 Lummen - Ham

Vrijdag 10 maart 2023 is AWV gestart met de realisatie van spitsstroken op de bestaande pechstroken van de E313 tussen Beringen en Ham in beide richtingen. AWV legt nieuwe pechhavens aan naast de snelweg en vernieuwt de op- en afritten in Beringen (complex 26) en Tessenderlo (complex 25a). Tegelijk treft AWV geluidsmilderende maatregelen. Het hele project neemt ongeveer 1 jaar in beslag.

meer info over de fasering, timing en de actuele hinder via onderstaande link. 

https://wegenenverkeer.be/werken/spitsstroken-op-e313-tussen-lummen-en-ham

VERNIEUWING VAN WEGDEK N403 IN STEKENE - 1 MAAND WERKEN MET HINDER

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 13 maart met de vernieuwing van de gewestweg (N403) en de aanliggende fietspaden in Stekene. De heraanleg zal 1 maand in beslag nemen en duurt tot en met 7 april. Tijdens de werken zullen er verschillende omleidingen van kracht zijn. De rotonde ‘Tromp’ valt niet in de werfzone en blijft open tijdens de werken. Om de hinder te beperken wordt ook doorgewerkt tijdens de paasvakantie. Asfaltwerken zijn sterk weersafhankelijk en de planning kan dus nog wijzigen.

UPDATE Glabbeek, N29 (Weg terug open voor UV)

27/07/2022
Door wegenwerken op het kruispunt N29 met de Meenselbeekstraat in Glabbeek is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 8 tot 31 augustus 2022. Het kruispunt wordt voor alle verkeer afgesloten omwille van rioleringswerken.

Vanaf 1 september worden werken uitgevoerd in de velden parallel met de Tiensesteenweg. De nieuwe riolering zal de N29 moeten kruisen. Om te vermijden dat we de weg daar moeten afsluiten wordt er gebruik gemaakt van een onderdoorpersing, een techniek waarbij een leiding met druk onder de grond doorgeduwd wordt. De N29 wordt dus niet afgesloten voor deze werken. Deze fase duurt vermoedelijk tot juli 2023.

Omleiding tussen Tienen en Bekkevoort is mogelijk via N223 Sint-Joris-Winge en N2 Bekkevoort (geldig heen en terug).

Lille/Zoersel, E34 (UPDATE datum)

17/05/2023 (UPDATE: 26/5/2023)
Door asfalteringswerken op 2 locaties op de E34, aan kmp 32,7 in Lille en aan kmp 19,2 in Zoersel, beide richting Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk in de nacht van vrijdag 2 juni op zaterdag 3 juni 2023 (van 20 u tot ten laatste 6 u).

Aan kmp 32,7 in Lille zijn de pechstrook en de rechterrijstrook afgesloten en is alleen de linkerrijstrook beschikbaar.
Aan kmp 19,2 in Zoersel zijn de rechterrijstrook en de linkerrijstrook afgesloten en is alleen de pechstrook/invoegstrook beschikbaar. De oprit "Zoersel" richting Antwerpen, is vanaf de N14 tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.

Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone.

AFRIT 13 ZELZATE-OOST OP E34

GENT

Vanaf vrijdag 25 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit op de E34/N49 richting kust ter hoogte van het complex Zelzate-Oost. De weg is daar in slechte staat en het wegdek moet volledig vernieuwd worden om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven garanderen. 
De werken zullen voor ernstige hinder zorgen omdat afrit 13 Zelzate-Oost richting kust een week dicht gaat. Alle verkeer vanuit Antwerpen dat wil afrijden naar de Kennedylaan (R4-oost) en Nederland zal een omleiding moeten volgen. De asfaltwerken starten op vrijdag 25 november en zijn klaar op zaterdag 3 december. Deze planning is afhankelijk van het weer.

Dringende herstelling
De afrit 13 van de E34 richting kust vertoont zware spoorvorming. Omdat deze spoorvorming hoe langer hoe meer risico's inhoudt voor het wegverkeer, heeft AWV beslist om de schade nog vóór de winter te herstellen. Vanaf begin december mogen immers geen grotere asfaltwerken uitgevoerd worden omdat de kwaliteit en duurzaamheid van het wegdek niet kan gegarandeerd worden.
Bij deze herstellingen zal de asfalt van het wegdek volledig worden vernieuwd. De aannemer start met de herstellingswerken op vrijdag 25 november, na de ochtendspits en werkt tot en met vrijdag 2 december. Op zaterdag 3 december zijn alle werken klaar en kan de afrit 13 Zelzate-Oost terug open voor alle verkeer. Asfaltwerken zijn weersafhankelijk en deze planning kan nog wijzigen. 

Verkeerssituatie 
Op de E34/N49 richting kust gaat de noordelijke afrit 13 Zelzate-Oost volledig dicht. Het verkeer dat wil afslaan volgt een omleiding via de E34, door de Zelzatetunnel, naar de Jacques Paryslaan (R4-west), en het kan aan het verkeerscomplex Rieme-Noord keren en terug naar de E34 richting Antwerpen rijden, om vervolgens de (zuidelijke) afrit 13 Zelzate-Oost te nemen (naar de cosmosrotonde).  
Omleiding geschikt tot 480 cm hoogte.

Het doorgaande verkeer op de E34/N49 richting Antwerpen ondervindt geen hinder van de werken.

De (noordelijke) oprit naar de E34 richting kust vanaf de Kennedylaan (R4-oost) en de Traktaatweg (Nederland)  blijft open.

Ook de op- en afrit  van de E34 richting Antwerpen blijven open.


Afbeelding verwijderd.

Antwerpen, N129 (UPDATE met uren)

9/5/2023 (UPDATE: 26/5/2023)
Door de aanleg van de tijdelijke afrit "Merksem" van de R1, zal de N129 Groenendaallaan ter hoogte van de brug van R1 voor alle verkeer afgesloten zijn van vrijdagavond 16 juni om 20 u tot maandagochtend 19 juni 2023 om 6 u. Doorgaand verkeer op de Groenendaallaan is dan niet mogelijk. Gelieve hiermee rekening te houden in uw transportplanning.

N35 Diksmuide

E313/E314, LUMMEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert één van de bruggen op het verkeersknooppunt in Lummen. Het gaat om de brug die het verkeer op de E313 komende uit Antwerpen naar de E314 richting Nederland leidt.

 • In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 maart dient er werfsignalisatie geplaatst te worden. Hierdoor zal het verkeer op de E313, komende uit Antwerpen richting E314 Genk/Aken, ‘s nachts enkele uren omgeleid worden via afrit 26bis Industrie Zolder-Lummen. 
 • Vanaf 21 maart wordt doorgaand verkeer over de pechstrook geleid en is de rijstrook gedeeltelijk afgesloten. De doorgang voor uitzonderlijk vervoer wordt hierdoor mogelijk sterk gehinderd. De omleiding via 26bis is ook tijdens deze fase mogelijk. 
 • Diezelfde omleiding via 26bis wordt opnieuw ingevoerd tijdens het Hemelvaartweekend van 18 t.e.m. 21 mei wanneer de brug volledig afgesloten zal zijn om het brugdek te vernieuwen. 

Renovatiewerken aan bruggen zijn zeer weersgevoelig, de planning kan hierdoor nog schuiven.

N10 BEGIJNENDIJK (breed transport)

Voor relace schoolroutes wordt er een FOS ingericht op de N10 op het kruispunt met de Veldstraat. Voor de werken wordt 1 rijstrook ingenomen. De werken zijn voorzien in de week van 28 december en duren ongeveer 1 week.  Enkel het rijvak richting Aarschot is open. Voor brede transporten is de doorgang plaatselijk beperkt.

Genk, E314

Maandag 13 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de renovatie van de brug van de Mispadstraat over de E314 in Genk.

Vanaf 20 maart is er ‘s nachts hinder op de E314 in de omgeving van de brug. Doorgaand verkeer moet er in beide richtingen over één rijstrook. De aannemer neemt de andere rijstrook in als werfzone. Overdag is er geen hinder op de E314.

De werken duren zo’n drie maanden. De weersomstandigheden kunnen de timing nog beïnvloeden. Renovatiewerken aan bruggen zijn zeer weersgevoelig.

Assenede : brug over E34

Voor de bouw van de brug over de E34 te Assenede kondigt zich een nieuwe fase aan.


Tussen 21/11 en 25/11 worden er heiwerken uitgevoerd vanop het zuidelijk wegvak van de
E34. Het Noordelijk wegvak wordt op dat moment tijdelijk een 1x1 in beide richtingen

De beschikbare breedtes zijn onvoldoende om uitzonderlijk vervoer in de breedte te kunnen
laten passeren.


Na 25/11 tot net voor het kerstverlof. Aan beide zijden de pechstrook en trage rijstrook
beschikbaar. Transporten vanaf 5 meter breedte dienen voorafgaandelijk aan het transport
(max 24 uur) de situatie gaan verkennen.

OVERIJSE - N4 Brusselsesteenweg

Vanaf 29 augustus zijn er wegenwerken op de N4. Omleiding via E411 enkel voor UV massaconform (maximum hoogte 4m).

Er is momenteel controle op sluikverkeer via onderliggend wegennetwerk. 

Wijnegem, N12

26/5/2023
Door asfalteringswerken op de N120 Houtlaan tussen kruispunt met N120 (inbegrepen) en kruispunt met N112 (inbegrepen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk gedurende 3 weekends in augustus 2023.
Tijdens de week ertussen rijdt het verkeer normaal en is er geen hinder.

1e weekend: kruispunt N12/N120

De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 4 augustus om 22 u tot maandagochtend 7 augustus om 6 u. Het doorgaand verkeer op de N120 wordt onderbroken, ook de aansluiting tussen N120 kant Antwerpen en N12 richting Schilde is niet mogelijk. UV in tegenzin van het verkeer (bijv. via een bypass) wordt niet toegelaten. Doorgaand verkeer op de N12 Houtlaan blijft wel mogelijk, met doorsteek door de middenberm voor en na het kruispunt. Let op: de doorsteek door de middenberm is slechts 1 rijstrook breed. Ook in de rijrichting waarin niet gewerkt wordt is de rijbaan plaatselijk maar 1 rijstrook breed.

2e weekend: N12 Houtlaan tussen de kruispunten N12/N120 en N12/N112

De werken worden uitgevoerd tijdens het verlengde weekend vanaf vrijdagavond 11 augustus om 22 u tot dinsdagochtend 15 augustus om 6 u. Er wordt gewerkt op de rijbaan richting Wijnegem en het verkeer wordt in beide rijrichtingen op de rijbaan richting Schilde geplaatst. De 2 rijrichtingen worden gescheiden met bakens over een lengte van ca. 3,5 km. Doorgaand UV op de N12 Houtlaan is alleen toegelaten als ze kunnen passeren zonder bakens te verplaatsen. Breed UV is niet toegelaten op de N12. De plaatselijke omleiding via het centrum van Wijnegem is niet toegelaten voor UV. Tot zondag zijn er asfalteringswerken. Maandag dient als reservedag of om markeringen aan te brengen.

3e weekend: kruispunt N12/N112

De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 18 augustus om 22 u tot maandagochtend om 6 u. Er wordt gewerkt aan de beide rijrichtingen tegelijkertijd, eerst aan de snelle rijstroken, daarna aan de trage rijstroken. In elke rijrichting is maar 1 rijstrookbreedte beschikbaar. Breed UV kan niet passeren.

Er zijn geen omleidingen voorzien voor deze werken (die hoofdzakelijk tijdens de weekenden plaatsvinden). Gelieve hiermee rekening te houden in uw transportplanning.

N369 Ieper

Antwerpen, N180

26/5/2023
Door asfalteringswerken op de N180 Noorderlaan in Antwerpen, ter hoogte van Lillobrug en de aansluiting met de R2, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf vrijdagavond 30 juni tot maandagochtend 3 juli 2023.

Er wordt gewerkt op de rijbaan van zuid naar noord, tussen de spooroverweg aan het kruispunt met de Blauwhoefstraat en het kruispunt met de uitrit van de R2. Het verkeer wordt in 2 rijrichtingen over de rijbaan van noord naar zuid geleid. Let op: richting zuid is er voor breed UV zonder werken al te weinig ruimte aan de spooroverweg, richting noord is er voor lang UV te weinig ruimte om weer naar de normale rijrichting door te steken, omdat er (door de aanwezigheid van ondergrondse leidingen) niet over de onverharde middenberm mag gereden worden.
De opritten en afritten van de R2 zijn allemaal afgesloten. Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport(en).

UV tussen A12 en N180 Noorderlaan met een maximale hoogte van 4,80 m kan omrijden via: A12 - R2 Tijsmanstunnel, uitrit 12 - N101 Scheldelaan - Kruisschansweg (Meestoofbrug en Van Cauwelaertbrug overschrijden in de as van de brug; voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) (Boudewijnbrug en Kruisschansbrug zijn verboden) - N101 Scheldelaan - Kastelweg - Oosterweelsteenweg (Noordkasteelbrug overschrijden in de as van de brug; voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - Wilmarsdonksteenweg (Wilmarsdonkbrug overschrijden in de as van de brug; voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - H. Fordlaan - Rostockweg - Stralsundweg - Göteborgweg - Noorderlaan (noordelijke spoorbruggen (tussen Ordamstraat en Moerstraat) overschrijden in de rechterrijstrook; voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug).

UV tussen A12 en N180 Noorderlaan met een hoogte > 4,80 m kan omrijden via: A12 uitrit 11 "Zandvliet" - Noordlandbrug - N101 Scheldelaan - en verder zoals de reisweg hierboven.

Beide omleidingen zijn heen en terug geldig.

Peer, Oudsbergen, N73 UPDATE 17/02

De N73 wordt volledig vernieuwd tussen de rotondes van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat. 

Van 3 oktober tot het einde van de werken (voorjaar 2023) beschikt het verkeer maar over één rijbaanhelft en geldt enkelrichting verkeer van Bree naar Peer. Transporten tot en met categorie 2 mogen gebruik maken van de omleiding.  

Update: Van maandag 20 tot en met zaterdag 26 februari is de N73 volledig afgesloten voor alle verkeer tussen de Reppelerweg en de rotonde van industriezone Peerderbaan. De inbuizing van de Vosbeek onder de N73 moet worden vervangen. Daarom moet de aannemer de rijweg over de hele breedte opbreken.

VB - N1 Zemst (onderhoud brug over E19)

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de brug van de Brusselsesteenweg (N1) over de E19 een onderhoud. Zowel het wegdek als de leuningen van de brug worden vernieuwd. In 2020 vernieuwde Wegen en Verkeer ook al de nabijgelegen brug over de Zemstsesteenweg.

Overschrijdingsvoorwaarden over de brug kunnen niet altijd gerespecteerd worden. Gelieve alternatieve reisweg te verkennnen. Meer informatie: https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoud-brug-brusselsesteenweg-over-e19

N49 Knokke-Heist, tot april 2023 (fase 2)

Door werken is er sterke hinder op de N49 te Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Info: https://www.knokke-heist.be/heraanleg-natienlaan-tot-groene-boulevard

Lierde, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer vervangt de fietspaden langs beide zijden van de Steenweg (N8) in Lierde. Over een afstand van ongeveer 1 km worden de fietspaden in klinkers vervangen door asfalt. 

Het gemotoriseerd verkeer richting Ninove kan langs de werfzone rijden (altijd op voorhand controleren). De omleiding voor de tegenrichting is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. 

Einde van de werken is voorzien eind oktober 2022.

Kasterlee, N19g

25/5/2023
Door wegenwerken op de N19g in Kasterlee (tussen kruispunt N123 en kruispunt N19) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuig moeilijk tot onmogelijk van 25 mei tot en met 12 juni 2023. Van 25 tot 31 mei wordt er gewerkt op de rijbaan richting Turnhout, van 31 mei tot 12 juni wordt er gewerkt op de rijbaan richting Geel. Gedurende de ganse periode blijft verkeer richting Geel mogelijk via de N19g. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte (ongeveer 4 m) naast de werfzone. Verkeer richting Turnhout volgt de omleiding via N123 en N19 door het centrum van Kasterlee.
Voor UV richting Turnhout dat niet via Kasterlee kan rijden zijn er twee mogelijkheden: ofwel in tegenzin van het normale verkeer langs de werfzone (uiteraard rekening houdend met beperkte breedte (ongeveer 4 m) naast de werfzone. Dit wordt enkel toegestaan tussen middernacht en 5 u 's morgens om het overige verkeer niet te hinderen. De andere mogelijkheid is een andere reisweg voorstellen aan het team Zwaar Vervoer, bijvoorbeeld via N13 en R15 Herentals en N153 naar Oostmalle. Probleem met deze omleiding is dat de N153 in Wechelderzande en Oostmalle vanaf 5 juni tot eind oktober 2023 voor alle verkeer wordt afgesloten en er extra beperkingen bijkomen. Zie bericht "WECHELDERZANDE (LILLE) / OOSTMALLE, N153" van 4 april 2023.

Meer informatie: Herstellingswerken N19g

E314, Lummen

Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert vanaf 11 februari 2023 de spoorwegbrug van de E314 over het treinspoor van Diest-Hasselt.

Verkeer op de E314 ondervindt vanaf eind februari hinder van deze werken. Het verkeer richting Lummen zal tot eind maart gedeeltelijk over de pechstrook geleid worden. Vanaf maart tot de zomer wordt verkeer richting Leuven via doorsteken in de middenberm over twee versmalde rijstroken geleid. Hierdoor zullen transporten zowel in breedte als in lengte beperkt zijn. De mogelijkheid tot doorgang dient op voorhand gecontroleerd te worden. 

E34 -N49 Adegem -Balgerhoeke UPDATE

E34 -N49 : wegenwerken te Adegem -Balgerhoeke

Door wegenwerken is de doorgang op de brug richting de kust voor uitzonderlijk vervoer  met massa niet conform verboden tussen 12/09/2022  en 16/09/2022. 

 

 

 

N50 IJzeren Bareel

AARSCHOT Afsluiting N19, Herseltsesteenweg

Vanaf 21/09/2022 wordt de Herseltsesteenweg opgebroken vanaf kmpt 39.5 tem 40.3, dit in beide rijrichtingen, en bijgevolg ontoegankelijk voor zwaar vervoer. 

Omleiding voor lokaal verkeer met een maximale hoogte van 4,30 m: vanaf zuidkant werf - N19 Aarschot - R25 Aarschot - N10 Heist-op-den-Berg (indien noodzakelijk omwille van de lengte mag er aan de rotonde thv Broekmanstraat via de centrale doorsteek door het middeneiland gereden worden) - Mechelbaan (let op: beperkte hoogte onder waarschuwingsdraad aan gelijkgrondse spooroverweg) - N15 Booischot - N15 Herselt - N19 Aarschot (geldig heen en terug).

Omleiding voor doorgaand verkeer tussen Tienen of Sint-Joris-Winge enerzijds en Zammel (Geel) anderzijds (geldig heen en terug): N3 Tienen (Withuisstraat) - N223 Sint-Joris-Winge - N2 Bekkevoort (OF N3 Tienen Withuisstraat - Albertvest) - N29 Bekkevoort - N2 Diest (Citadellaan) - R26 (Citadellaan) - N127 Zammel (Geel).

N724, Tessenderlo

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 6/2 de rotonde van de Industrielaan (N724) met de Paalseweg in Tessenderlo. Het kruispunt in de werfzone wordt tijdelijk een drietaks kruispunt met verkeerslichten. De doorgang moet altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

De werken zullen ongeveer 6 weken duren. 

Antwerpen, R2 (Tijsmanstunnel) - UPDATE mei

6/02/2023 (UPDATE: 24/05/2023)
Door werken aan de vluchtdeuren van de Tijsmanstunnel, worden de tunnelkokers gedurende verschillende nachten in mei en juni 2023 afgesloten voor alle verkeer. De tunnelkoker is telkens afgesloten van 20 u 's avonds tot 5 u 's ochtends. Overdag (tussen 5 u en 20 u) is er geen hinder. 

UPDATE: nieuwe datums mei en juni

Richting Gent:

 • (onder voorbehoud) van vrijdagavond 26 mei tot zaterdagavond 27 mei, doorlopend van 20 u tot 20 u

Richting Nederland:

 • van vrijdagavond 26 mei tot zaterdagavond 27 mei, doorlopend van 20 u tot 20 u;
 • van dinsdagavond 30 mei tot zaterdagochtend 3 juni, telkens van 20 u tot 5 u;
 • van maandagavond 5 juni tot zaterdagochtend 10 juni, telkens van 20 u tot 5 u;
 • van woensdagavond 14 juni tot zaterdagochtend 17 juni, telkens van 20 u tot 5 u.

Standaard omleiding voor uitzonderlijke voertuigen tussen Noorderlaan en Scheldelaan (geldig heen en terug): vanaf N180 Noorderlaan - Kruisweg - Antwerpsebaan - N111 Stabroek - oprit A12 - A12 Zandvliet - uitrit 11 "Zandvliet" - (Hollandse weg -) N101 Noordlandbrug - N101 Scheldelaan - oprit R2 richting Gent. Uitzonderlijke voertuigen die deze omleiding niet kunnen volgen, mogen gebruik maken van de afwijking van de rijtijden die geldig is in het Antwerpse havengebied tijdens de tunnelsluitingen op de R2.

Meer informatie (updates, extra datums, ...): Vernieuwing vluchtdeuren Frans Tijsmanstunnel

VILVOORDE - N1 Rooseveltlaan (Franklin)

Herinrichting Franklin Rooseveltlaan door stad Vilvoorde: vernieuwing kruispunt met gewestweg Hendrik I Lei

Periode: mei 2021 - december 2022 

Sinds mei 2021 werkt de stad Vilvoorde aan een volledige make-over van de Franklin Rooseveltlaan en een aantal aansluitende kruispunten, waaronder ook de gewestweg Hendrik I Lei / Jean-Baptiste Nowélei (N1). Wegen en Verkeer werkt samen met stad Vilvoorde om het grote kruispunt met deze gewestweg opnieuw vorm te geven en investeert in:

 • vernieuwing van de toeleidende fietspaden met de Franklin Rooseveltlaan
 • vernieuwing van het wegdek van het kruispunt
 • veiligere oversteekplaatsen
 • aanpassing busperron
 • nieuwe verkeerslichten

Meer informatie met betrekking tot fasering en hinder: https://www.vilvoorde.be/rooseveltlaan

 

N8 Veurne - Alveringem, termijn onbepaald (fase 1)

Door werken op/langs de N8 te Veurne en Alveringem moet het verkeer op versmalde rijstroken (2x1, in beide richtingen).

Info:https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-ieperse-steenweg-veurne

Zelzate, R4

Vanwege werken op kruispunt Assenedesteenweg (N436)/Kanaalstraat (R4) is de R4 hier slechts beperkt beschikbaar. In beide richtingen is er een beperking qua breedte. Eventuele doortocht dient op voorhand verkend te worden.  

Antwerpen/Zwijndrecht, E17/R1/E34 (Oosterweel) (UPDATE: fasewissel begin juni)

21/4/2023 (UPDATE: 19/5/2023)
In het weekend van vrijdag 2 tot zondag 4 juni 2023 is er een tweede grote verkeersomzetting voorzien in de werf van Oosterweel-Linkeroever, waarbij wederom een deel van de nieuwe infrastructuur voor het verkeer zal worden opengesteld.

Tijdens de verkeersomzetting

De grote verkeersomzetting start op vrijdagavond 2 juni om 21 u en zal het hele weekend duren, tot zondagavond 4 juni omstreeks 18 u.

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 juni, van 21 tot 6 u is op de R1 richting Gent, na de Kennedytunnel alleen de trage rijstrook beschikbaar, door asfalteringswerken op de linkse rijstroken. Er is geen pechstrook aanwezig op dat stuk. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.
Vanaf zaterdag 6 u wordt een 2e rijstrook vrijgegeven. Er is weinig werfactiviteit in deze zone want het asfalt moet afkoelen.

In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juni, van 21 u tot 6 u is op de R1 richting Gent, na de Kennedytunnel, alleen de snelle rijstrook beschikbaar, door asfalteringswerken op de rechtse rijstroken. Het verkeer op R1 en E17 richting Gent rijdt vanaf dan over de nieuwe wegenis.
Vanaf zondag 6 u wordt een 2e rijstrook vrijgegeven. Er is weinig werfactiviteit in deze zone want het asfalt moet afkoelen.

Door asfalteringswerken op de R1 (het stuk tussen E17 en E34) wordt in de nacht van zaterdag op zondag, van 23 u tot 2 u de E34 richting R1 en Kennedytunnel tijdelijk volledig afgesloten aan complex 8 “Waaslandhaven-Oost” - de omleiding via Verbindingsweg (parallel met E34-R1-E17) - oprit E17 Zwijndrecht - uitrit 16 “Kruibeke” - keerbrug - E17 richting Antwerpen is niet toegelaten voor UV (tijdens de omzetting is de verbinding tussen E34 en E17 richting Gent ook niet toegelaten, via de omleidingsroute);

LET OP: komende uit de Kennedytunnel zijn de afritten naar Linkeroever en naar de E34 tijdelijk afgesloten vanaf zaterdagavond 21 u tot zondagavond 18 u (de omleiding via E17 - uitrit 16 “Kruibeke” - keerbrug - E17 richting Antwerpen - om zo de aansluiting te maken naar de E34 is niet toegelaten voor UV).

Ten laatste om 18 u op zondagavond 4 juni is de fasewissel voorbij en is de rijbaan weer overal open voor het verkeer.

Nieuwe situatie na de verkeersomzetting

Verkeer vanuit de Kennedytunnel richting E17 rijdt nu ook over de nieuwe wegenis. Sinds 13 mei was dit al voor verkeer vanaf E17 naar Kennedytunnel.

Er komt tijdelijk een nieuwe (gecombineerde) afrit voor verkeer naar Linkeroever en voor verkeer naar de E34. Omwille van de nieuwe werfsituatie moeten beide verkeersstromen via dezelfde afrit de R1 verlaten (direct na het uitrijden van de Kennedytunnel). Halverwege de aansluiting is een splitsing voorzien. Door dit nieuwe tracé vervalt ook de aslastbeperking en de hoogtebeperking (tot 4,70 m) voor verkeer vanuit R1 Kennedytunnel naar de E34. Uiteraard blijft de hoogtebeperking in de Kennedytunnel nog wel van toepassing.

Tussen 13 mei en 21 mei is de nieuwe infrastructuur al deels in gebruik. Op de E17 richting Antwerpen en Kennedytunnel en op de aansluiting van E17 naar E34 is de linkerrijstrook afgesloten.

Vanaf 22 mei (na de voorziene tunnelsluiting van de Kennedytunnel richting Nederland (voorzien van vrijdagavond 19 mei om 21 u tot maandagochtend 22 mei om 5 u) wordt de E17 richting Antwerpen op volle breedte opengesteld. Op de aansluiting van E17 naar E34 blijft de linkerrijstrook afgesloten.

Alle nieuwe autosnelwegbruggen zijn ontworpen voor 180 ton, waarbij het UV aan normale snelheid rijdt over de rechterrijstrook en waarbij gelijktijdig verkeer in de andere rijstroken (zowel van de eigen als van de tegengestelde rijrichting) is toegelaten.

De hoogtebeperking tot 4,70 m voor verkeer van E34 naar R1 Kennedytunnel vervalt. UV met hoogte tot 4,90 m (= maximale hoogte in de Kennedytunnel) moet dan niet meer rondrijden via het onderliggend wegennet en kan de autosnelweg blijven volgen.

Wat niet meer beschikbaar is, zijn de noordelijke omleidingsweg en de Charles De Costerlaan, en ook oprit R1 “Linkeroever” vanaf Blancefloerlaan is afgesloten voor alle verkeer.

Lokaal verkeer vanuit Temse, Kruibeke, Burcht of Antwerpen-Linkeroever (evenals UV dat tot begin juni niet via de spoorbrug rechtstreeks naar E34 kan rijden), kan via Blancefloerlaan richting Zwijndrecht rijden, en direct na de brug over R1 (aan het P&R-gebouw) rechtsaf naar de Parallelweg rijden om dan via de Parallelweg-Noord naar de kluifrotonde aan complex Waaslandhaven-Oost van de E34. Vanaf de kluifrotonde kan dan de E34 in alle richtingen opgereden worden. De bruggen van de kluifrotonde over de E34 zijn ontworpen voor 240 ton, overschrijding in de as van de brug.

Lokaal verkeer richting Antwerpen kan de E34 richting Antwerpen oprijden en via de nieuwe infrastructuur naar de Kennedytunnel. (LET OP: de aangeduide omleiding richting Kennedytunnel voor gewoon verkeer gaat via Parallelweg-Zuid, E17 en de keerbrug aan afrit Kruibeke, maar deze omleiding is niet toegelaten voor UV).

Verkeer vanaf de E34 naar Antwerpen-Linkeroever, naar Burcht en verder richting Kruibeke en Temse moet de E34 verlaten aan complex 8 “Waaslandhaven-Oost”, direct 1e uitrit op kluifrotonde en vervolgens Parallelweg-Noord tot onder brug Blancefloerlaan door, rond het P&R-gebouw rijden om in te voegen op de Blancefloerlaan richting Antwerpen en de reisweg verder te zetten.

De brug in Blancefloerlaan over R1 en Verbindingsweg bestaat uit drie aparte bruggen (1 voor elke rijrichting en een trambrug). Beide wegbruggen hebben een brugklasse 120/15. Dat wil zeggen dat we elk UV met een totale massa tot 120 ton en een aslast tot 15 ton zonder bijkomend advies over de brug kunnen laten rijden. Voor een totale massa > 120 ton is er een manueel nazicht van de voertuigfiche nodig en kunnen we ons beroepen op eerdere positieve adviezen om te oordelen of een bijkomend advies nodig is of niet. Omdat er voor de “oude” reisweg via Charles De Costerlaan geen gewichtsbeperking geldt, dient u voor de “nieuwe” reisweg via Blancefloerlaan wel rekening te houden met extra behandelingstijd van uw aanvraag indien er bijkomend advies moet worden gevraagd.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/ingebruikname-antwerpen-west-bereikbaarheid-linkeroever-wijzigt

Toekomst

Begin juni 2023 wordt de nieuwe rijbaan van de E17 richting Gent opengesteld. De aansluiting vanuit Kennedytunnel richting E34 blijft over oude wegenis lopen, maar krijgt een ander tracé zonder hoogtebeperking en zonder aslastbeperking.

In november 2023 wordt de nieuwe aansluiting vanaf E34 naar E17 opengesteld, samen met de nieuwe oprit “Linkeroever”, vanaf de Parallelweg-Zuid naar R1 Kennedytunnel.

In maart 2024 wordt de nieuwe aansluiting vanaf R1 Kennedytunnel naar E34 opengesteld, samen met de nieuwe uitrit “Linkeroever” naar de Parallelweg-Zuid. Op dat moment wordt ook de oude afrit “Linkeroever” naar de Blancefloerlaan uit dienst genomen. Lokaal verkeer naar Antwerpen-Linkeroever neemt dan de nieuwe afrit en kan langs de Parallelweg en de lus rond het P&R-gebouw weer opnieuw aansluiten op de Blancefloerlaan.

De exacte hinder voorafgaand en tijdens de komende verkeersomzettingen zal tijdig gecommuniceerd worden.

Machelen, R22 (UPDATE) KERKLAAN

9/12/2020
Door wegenwerken op de R22 in Machelen (deelproject 2), tussen kruispunt Henri Rampelbergstraat en kruispunt N21 Haachtsesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf begin 2021 tot eind 2022. Er wordt steeds op één weghelft van de R22 gewerkt, waarbij het verkeer in beide rijrichtingen op de andere weghelft wordt geplaatst. Er is slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar (breedte 3,10 m) met een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen d.m.v. een betonnen new jersey. Gelieve rekening te houden met deze strikte breedtebeperking. Vanaf begin 2021 wordt de afrit 5 van de R0 binnenring naar de R22 afgesloten voor alle verkeer. Pas op het einde van deelproject 2 (einde 2022) worden de nieuwe takken in het knooppunt Machelen (de verbindingen met de R22) opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie (updates, hinder, kaarten, ...): Herinrichting van de Woluwelaan - Timing en fasering deelproject 2

UPDATE 9/2/2022: vanaf maandag 14 februari gaan de voorbereidende werken van start voor de herinrichting van de Kerklaan. Tijdens de voorbereidende werken blijft tweerichtingsverkeer mogelijk in de Kerklaan. De eigenlijke werken staan gepland vanaf 19 april. Vanaf die datum wordt de Kerklaan voor het verkeer komende van de Woluwelaan éénrichtingsverkeer

Boorsem, E314 UPDATE (13/07)

Maandag 10 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de renovatie van het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem. Tot eind 2022 wordt in een lange rechte lijn het viaduct van kop tot teen aangepakt. 

Vanaf maandag 10 januari rijdt verkeer dus over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting. Dit blijft zo tot eind 2022. In functie van waar er gewerkt wordt, wijzigt weliswaar de indeling op de weg, maar het principe van versmalde rijstroken en doorsteken blijft.  Eerst komen de rijstroken richting Nederland aan bod. Tot eind maart wordt er gewerkt op de linkerrijstrook en de redresseerstrook. Daarna volgen de rechterrijstrook en het fietspad. Rond de zomer wisselen we van kant en zijn de rijstroken richting Lummen aan de beurt. De volledige renovatie zal iets minder dan een jaar duren.  Voertuigen van meer dan 3,5t kunnen enkel over de rechterrijstrook richting Nederland rijden.

Passage voor uitzonderlijk vervoer moet altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

UPDATE (13/07): Na verdere grondige inspectie van de brugconstructie tijdens de uitvoering van de werken, bleken bijkomende herstellingen noodzakelijk. Hierdoor duren de werken op het viaduct richting Nederland vermoedelijk nog tot het najaar. Daarna start pas de volgende fase richting Lummen

 

Oudenaarde/Kluisbergen, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op dinsdag 19 april met de grondige heraanleg van de Oudenaardebaan (N8) in Oudenaarde en Kluisbergen. Voor een beter wegcomfort vernieuwt de aannemer tussen het kruispunt van de Berchemstraat en de Middenweg/Meerse het wegdek in asfalt. Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen een omleiding moeten volgen. De werken duren 2 maanden en zullen midden juni klaar zijn.

De omleiding is niet geschikt voor UV met massa niet conform.

Tongeren, N730

Maandag 7 maart 2022 starten de voorbereidende nutswerken op de Bilzersteenweg, van iets voor de Driekruisenstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Steenweg. Die werken duren vermoedelijk tot mei.

Zodra de nutswerken zijn afgerond, kan AWV starten met de bouw van de fietstunnel en de rijwegvernieuwing. De bouw ervan duurt zo'n 4 à 5 maanden.

Tijdens beide fases van de werken geldt er eenrichtingsverkeer voor het verkeer naar Bilzen. Uitzonderlijk vervoer kan als omleiding gebruik maken van de N753 Nieuwe steenweg tussen de N20 en N730

Lebbeke N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt dit voorjaar de Brusselsesteenweg / Dendermondsesteenweg (N47) in Lebbeke op twee locaties. De eerste locatie is het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat, waar van 7 maart tot de zomer van 2022 wordt gewerkt. De tweede locatie is de Dendermondsesteenweg tussen het kruispunt met de Lindelaan en de Rijksweg (N41), waar in juni gedurende enkele weken wordt gewerkt. 

Vernieuwing kruispunt met Korte Minnestraat en Lange Minnestraat
De Brusselsesteenweg (N47) in Lebbeke voldoet niet meer aan de vereisten van een veilige en comfortabele weg ter hoogte van het kruispunt met de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat. Daarom vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 2 mei de gewestweg vanaf huisnummer 253 (grens vorige werken t.h.v. retailpark) tot net voorbij de bushaltes “Lebbeke Lange Minnestraat”. Onder de grond blijft de riolering behouden, maar bovengronds wordt alles aangepakt van gevel tot gevel. 

Comfortabele fietspaden en rijweg
De aannemer vernieuwt de klinkers van het dubbelrichtingsfietspad door een fietspad in asfalt dat wordt afgescheiden van het autoverkeer door middel van greppels of boordstenen. Zo kunnen fietsers in de toekomst veiliger en comfortabeler fietsen. De bushaltes ‘Lebbeke Lange Minnestraat’ worden aan beide zijden van de rijweg ingericht volgens de hedendaagse noden van het openbaar vervoer. Hij vervangt ook de huidige betonplaten van de rijweg door een nieuwe rijweg in asfalt. Dit zal een vermindering van het geluid door de voorbijrijdende auto’s met zich meebrengen. Tot slot worden de verkeerslichten van het kruispunt volledig vernieuwd door modernere verkeerslichten.

Nutswerken van 7 maart tot eind april
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer de weginfrastructuur vernieuwt, verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven hun leidingen voor onder andere telecom, elektriciteit en gas. De nutsleidingen bevinden zich onder het voetpad waardoor de nutsbedrijven aan beide zijden van de rijweg de voetpaden opbreken over een zone van 200 meter. Dit gebeurt zijde per zijde waarbij de aannemer telkens de rijstrook moet innemen naast het voetpad waaraan wordt gewerkt. Deze voorbereidende werken gebeuren van 7 maart tot begin april. Tijdens deze periode kunnen fietsers steeds via een corridor naast de werfzone fietsen en kan het autoverkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten langs de werfzone rijden. Verkeer van de Brusselsesteenweg naar de zijstraten is steeds mogelijk. Het verkeer van de Korte Minnestraat en de Lange Minnestraat naar de Brusselsesteenweg volgt een omleiding. Nadien zorgen de nutsbedrijven tussen begin en eind april nog voor de huisaansluitingen op de nieuwe riolering. Tijdens deze werken is er enkel lokale hinder voor voetgangers, maar geen hinder voor het wegverkeer. Voor de werken vanaf mei wordt de aanpak nog uitgewerkt en zal later gecommuniceerd worden over de impact.

Vernieuwing tussen Lindelaan en Rijksweg 
In juni 2022 vernieuwt  AWV gelijktijdig met de werken aan het kruispunt met de Korte Minnestraat en Lange Minnestraat de Dendermondsesteenweg tussen de Lindelaan en de Rijksweg. In deze zone worden lokale verzakkingen in het fietspad hersteld, worden de riooldeksels in de rijweg aangepakt en vernieuwt de aannemer de onder- en toplaag van de rijweg in asfalt. Deze werken duren drie weken. 

Antwerpen, R10 (Slachthuislaan): hoogtebeperking !

8/5/2023 (UPDATE 9/5/2023)
Door de plaatsing van een afvoerbuis over de R10 Slachthuislaan te Antwerpen, net ten zuiden van het kruispunt met de Kalverstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuig moeilijk tot onmogelijk. De doorrijhoogte in beide rijrichtingen is tijdelijk beperkt tot 4,35 m (4,45 m mits stapvoets rijden). Er is navraag gedaan bij de stadsdiensten om dit op korte termijn aan te passen naar een grotere hoogte. Doordat de volledige afvoerleiding op de tijdelijke overbrugging is geïnstalleerd moet tijdens de ophoging de volledige Slachtshuislaan afgesloten worden. Bovendien moeten de nodige maatregelen genomen worden om te vermijden dat de bouwput onder water loopt. Die verhoging zou binnen ongeveer een maand kunnen gerealiseerd worden. De exacte datum hiervan (inclusief die van de volledige sluiting van de Slachthuislaan) zal later worden meegedeeld.

In afwachting van de aanpassing ter plaatse zijn er omleidingen voor UV beschikbaar, zoals beschreven in de bijlage: 20230508_Antwerpen_R10_hoogtebeperking.pdf

Rotselaar, N229 GEEN UV over de Dijlebrug

19/11/2020
Vanaf 19 november 2020 is er geen zwaar uitzonderlijk vervoer meer toegelaten op de brug over de Dijle, gelegen in de N229 Provinciebaan in Rotselaar (GPS 50°57'57.8"N 4°41'39.0"E).
De nog lopende vergunningen met reisweg over de brug, mogen niet meer gebruikt worden.
Gelieve hiermee rekening te houden bij nieuwe aanvragen.

Antwerpen, R1 (Kennedytunnel) (UPDATE: fase 2)

19/8/2022 (UPDATE: 9/5/2023: datums tunnelsluiting in mei 2023)
Door werken op de R1 in de Kennedytunnel te Antwerpen (vervanging van verlichting en wandpanelen), is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen gedurende lange periode moeilijk tot onmogelijk tussen 21 augustus 2022 en zomer 2023. Er wordt voornamelijk 's nachts gewerkt.

In fase 1 (van 21 augustus tot 19 december 2022) werd er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent.
Van vrijdag 9 december 2022 tot midden februari 2023 vindt er geen werfactiviteit plaats in de Kennedytunnel. Beide tunnelkokers zijn daarom volledig toegankelijk, alsook oprit 6 Linkeroever. We communiceren tijdig over het verdere verloop van de werkplanning.

In fase 2 (van 19 februari tot zomer 2023) wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen.

Door nachtelijke wegenwerken in de Kennedytunnel in Antwerpen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 19 februari 2023 tot zomer 2023. Er wordt gewerkt van 21 u tot 5 u (de oprit Linkeroever wordt al om 20.30 u afgesloten), telkens van zondagnacht tot donderdagnacht (dus tot vrijdagochtend 5 u). In de nacht van vrijdag op zaterdag is er geen hinder in de tunnel. In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 april wordt er niet gewerkt in de Kennedytunnel wegens gelijktijdige onderhoudswerken aan de hoogspanningsinstallatie van de Tijsmanstunnel.
Tijdens de werken rijdt al het verkeer door de andere tunnelkoker. Er is slechts 1 ruime rijstrook per rijrichting beschikbaar.

Richting Gent is er in de tunnelkoker anderhalve rijstrookbreedte, tussen 4,50 en 5 m breedte, beschikbaar. Op linkeroever zijn vanaf 400 m na het uitrijden van de tunnel weer alle rijstroken beschikbaar. Op de R1 op rechteroever wordt de rijbaan wel versmald door bakens om het (gewone) verkeer op 1 rijstrook te krijgen.

Richting Antwerpen moet het verkeer in fase 2 twee keer doorheen de middenberm; op linkeroever naar de open tunnelkoker toe en op rechteroever weer naar de normale rijrichting. In de tunnelkoker is anderhalve rijstrookbreedte, tussen 4,50 en 5 m breedte, beschikbaar. Op linkeroever wordt het verkeer al op 1 rijstrook gezet aan het einde van de E17, verderop komt er verkeer van de R1 erbij (komende van N49) om daarna weer naar 1 rijstrook terug te brengen.

De beschikbare breedte is afhankelijk van de plaats van de "sergeanten" en de kegels. Die worden elke avond opnieuw geplaatst. Vermits dit mensenwerk is, kan de beschikbare breedte nacht per nacht verschillen. Het meten van de beschikbare breedte moet best elke avond/nacht opnieuw gebeuren. Dit kan vanaf 22 u 's avonds als alle signalisatie geplaatst is en het verkeer aan verminderde snelheid doorheen de middenberm naar de open tunnelkoker rijdt. Gelieve dit op een veilige manier te doen, vanaf de afgesloten rijweg. Kegels en sergeanten mogen alleen verplaatst worden op rechteroever; dit verplaatsen is enkel toegelaten in de verkeersluwe uren, d.i. tussen 1 u en 4 u 's nachts. Het uitzonderlijke voertuig mag de verkeersstroom niet ophouden. In de tunnelkoker zelf is het niet toegestaan om kegels of bakens te verplaatsen, vermits dit impact heeft op de beschikbare breedte in de andere rijrichting en omdat dit niet veilig kan uitgevoerd worden.

LET OP: in het begin van de afrit 5a (= eerste uitrit na de tunnel, kant Antwerpen) is alleen de linkerrijstrook vrij. De rechterrijstrook is afgezet met verkeerskegels om de werfvoertuigen toe te laten in de afgesloten tunnelkoker te geraken.

Op linkeroever (vóór de doorsteek door de middenberm) en op rechteroever (vóór het voorlaatste portiek net voor de tunnelingang) is het uiteraard wel toegestaan om met de lading over de verkeerskegels te scheren (achter de kegels is de rijbaan immers verkeersvrij), maar in de tunnelkoker is het niet toegestaan om met de lading over de kegels te scheren omdat hierdoor het verkeer in de andere rijrichting gehinderd wordt.

!! Uitzonderlijke voertuigen die te breed zijn, moeten een andere reisweg zoeken !!

In het weekend van donderdagavond 18 mei om 21 u tot en met zondagochtend 21 mei 2023 om 8 u wordt de tunnelkoker richting Antwerpen voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer richting Gent kan gewoon doorrijden over twee rijstroken.

Meer info (updates, datums weekendafsluitingen, ...): Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Uitzonderlijke voertuigen met massa conform technisch reglement, een maximale breedte van 7,50 m en een maximale hoogte van 4,30 m kunnen de omleiding via R1 - A12 - R2 - N49 volgen.

Uitzonderlijke voertuigen met een maximale massa van 120 ton en een maximale hoogte van 4,50 m kunnen de omleiding via R10, haven van Antwerpen, R2 en N49 volgen.

De uitgeschreven omleidingen zijn te vinden in de PDF die ook bij de vergunning kan bijgevoegd worden: 20230228_Antwerpen_R1_Kennedytunnel.pdf

Ninove N8 - N255

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking dient bij de vergunning gevoegd te worden.

Ninove : Bijkomende beperkingen op 26/2 en 27/2 2021
Vanaf 26/02 wordt bijkomende signalisatie geplaatst voor een wielerwedstrijd op het grondgebied Ninove, met name op de N8 tussen Centrumlaan en N255 en de N255 zelf. UV zal niet mogelijk zijn
Deze situatie duurt tot en met 27/2 2021.

JETTE - Brug E40/R0 (Kmpt 45.6 en 45.7)

Ook zwaar uitzonderlijk vervoer zullen wij niet meer toelaten op de brug, tenzij er geen enkele andere reisweg mogelijk is. In dat laatste geval zal er advies aan ons gevraagd worden en zullen wij bekijken of het transport bij wijze van uitzondering toch toegelaten kan worden op de brug.

 

Asse, N9 Vaal en Langestraat (UPDATE)

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Periode: 31 augustus 2020 - zomer 2022

Update 03/02/2022: De fasewissel naar de zuidkant van de rijweg tussen de Benedestraat en Stevensveld zal niet midden februari gebeuren, maar is uitgesteld naar midden maart. De belangrijkste reden voor het wijzigen van de planning is dat er enkele verbeteringen aan het ontwerp werden uitgetekend die de komende weken in uitvoering gaan. Zo zal Wegen en Verkeer de voorziene ventweg tussen Keesdal en Stevensveld veiliger maken door het aantal in- en uitritten op de steenweg te beperken. Er wordt ook een extra ventweg aangelegd voor de achterliggende rijwoningen ter hoogte van Bhen Auto.

Toestemming nodig van werfleiding om de werken te passeren.

Ninove, N8

Vanaf januari 2021 is het verkeer onderbroken van Voorde tot Ninove en dit in de richting van Brussel.
Verkeer richting Brakel kan nog door maar maximale breedte zal nog meegedeeld worden.
Vanaf juni 2021 is het verkeer onderbroken in beide richtingen.
Deze situatie zal vermoedelijk aanhouden tot eind 2022.

Antwerpen, R10/N1 - UPDATE

4/4/2023 (UPDATE: 9/5/2023)
Door wegenwerken op het kruispunt R10 Binnensingel met de N1 Grotesteenweg in Antwerpen (Berchem), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen op de R10 moeilijk. Op maandag 17 april 2023 starten de voorbereidende nutswerken met beperkte impact op het doorgaande verkeer op de R10. In fase 5 (8 tot 12 mei) is er een rijstrookinname op de R10 (komende vanuit het zuiden).

Tijdens de werken ter voorbereiding van de brugrenovatie (van 30 mei tot eind juni 2023) hebben volgende maatregelen een impact op het UV:

 • oprit R1 enkel bereikbaar vanuit Mortsel;
 • vanuit Elisabethlaan enkel nog rechtsaf (dus tijdelijk niet rechtdoor naar R1);
 • afrit R1 enkel naar de R10;
 • op R10 inname rijstroken tegen de middenberm (gelieve rekening te houden met beperkte breedte);
 • van 12 tot 30 juni is er op de R10 slechts 1 rijstrook beschikbaar richting noorden; richting zuiden is er geen hinder.

In juli en augustus wordt de oostelijk brughelft (= rijrichting vanuit Mortsel naar Berchem) gerenoveerd. Volgende maatregelen hebben impact op het UV:

 • oprit en afrit R1 zijn volledig afgesloten;
 • op de R10 kant Berchem (komt overeen met oostelijke brughelft) zit alle verkeer op 2x2 rijstroken op de noordelijke zijde van de R10 Singel; op de R10 kant E19 is er geen hinder;
 • op de N1 is geen verkeer toegelaten tussen Koninklijkelaan en Singel, de lokale omleiding via Ringlaan -Groenenborgerlaan - Beukenlaan - Gerard Legrellelaan is niet toegelaten voor UV;
 • in het weekend van vrijdag 7 juli tot dinsdag 11 juli is het doorgaand verkeer op de R10 Singel volledig onderbroken; de exacte uren van deze afsluiting worden later meegedeeld; de lokale omleiding via o.a. Fruithoflaan is niet toegelaten voor UV.

Na augustus starten andere werken op en rond het kruispunt R10/N1. In juli en augustus 2024 wordt de westelijke brughelft (= rijrichting van Berchem naar Mortsel) gerenoveerd. De hoofdwerken zullen in totaliteit duren tot najaar 2024. De communicatie voor UV zal worden aangepast, zodra er meer zicht is op de planning en fasering van de verschillende deelwerven.

Meer info (kaarten, updates, ...): Herinrichting Grotesteenweg ter hoogte van kruispunten met Binnensingel en Elisabethlaan

Dendermonde, N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de Zeelsebaan (N47) en Steenweg van Grembergen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Brecht, N115/N133

8/5/2023
Door wegenwerken op het kruispunt N115/N133 in Brecht, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk gedurende 2 nachten.
Van maandagavond 5 juni om 19 u tot dinsdagochtend 6 juni om 6.30 u wordt het asfalt afgefreesd en de onderlaag geplaatst.
Van dinsdagavond 6 juni om 19 u tot woensdagochtend 7 juni om 6.30 u worden de bovenlaag van het asfalt en de markeringen geplaatst.

Beurtelings verkeer tijdens de werkuren op de N115 blijft mogelijk d.m.v. tijdelijke verkeerslichten. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone. Brede transporten zijn niet toegelaten tijdens deze 2 nachten.
Buiten de werkuren (overdag op dinsdag 6 juni) is doorgaand verkeer op alle takken mogelijk op de onderlaag asfalt.

Zeveneken (Lochristi), N70

08/09/2020
Op maandag 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige heraanleg van de N70 in Zeveneken. Samen met Aquafin, de stad Lokeren en de gemeente Lochristi zorgt AWV voor een veiligere en aangenamere dorpskern met meer groen en comfortabele fiets- en voetpaden. De werken worden in vier fases aangepakt. Vanaf 28 september gaat de N70 volledig dicht en moet het verkeer omrijden. Bij een vlot verloop eindigen de werken in het voorjaar van 2022.

Antwerpen (haven), Moerstraat

26/04/2023
Door riolerings- en wegenwerken in de Moerstraat te Antwerpen, tussen Noorderlaan en de spoorbrug, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 2 mei tot en met 30 september 2023.

Van 24 april tot 1 mei is er geen hinder in de Moerstraat, wel op de Noorderlaan.

Van 2 mei tot 7 juli wordt op de Moerstraat enkelrichtingsverkeer richting Noorderlaan ingesteld. UV naar de achterliggende bedrijven langs Rode Weel en Poldervlietweg dient de omleiding via N180, R2, A12 en Smalle Weg te volgen. Let op: voor de overschrijding van de duiker van de Ettenhovense beek onder de A12 (kmp 45,353) tussen R2 en Smalle Weg is manueel nazicht van de voertuigfiche nodig. Hiervoor is een volledig nieuwe aanvraag nodig.
Voor de terugweg zijn er twee mogelijkheden: ofwel via Moerstraat terug naar Noorderlaan (normale rijrichting langs de werfzone), maar hier is slechts 1 rijstrookbreedte beschikbaar. De palen die het tijdelijke fietspad van de rijbaan afscheiden moeten ten allen tijde blijven staan om voor de fietsers een veilige corridor te voorzien. UV dat te breed is, zal moeten terugrijden via Smalle weg en A12 naar uitrit 16 "Ekeren". Maximale transporthoogte voor de terugweg is 4,60 m (wegens de beperkte hoogte onder brug Transcontinentaalweg = laatste brug voor uitrit 16). Let op: ook hier zijn meerdere kunstwerken te overschrijden, waarvoor telkens manueel nazicht nodig is. Dit kan enkel in een nieuwe aanvraag.

De hinder in de periode van 7 juli tot 30 september wordt later meegedeeld.

Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.

Berlaar/Lier, N10 - UPDATE

15/08/2022 (UPDATE: 4/04/2023)
Door wegenwerken op de N10 tussen kruispunt Sander De Vosstraat in Lier en kruispunt Houwstraat in Berlaar is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf ten vroegste half september 2022. De werf wordt opgesplitst in 3 zones, met telkens verschillende verkeersmaatregelen.

 • Zone 1 loopt van kruispunt Sander De Vosstraat tot kruispunt Gangelberg/Steenbeek. 
 • Zone 2 loopt van kruispunt Gangelberg/Steenbeek tot kruispunt Sint-Rumoldusstraat. 
 • Zone 3 loopt van kruispunt Sint-Rumoldusstraat tot kruispunt Houwstraat.

De werken zijn opgedeeld in fasen.

Sinds 9 januari 2023 zijn de werken een volgende fase ingegaan. In de zones 2 en 3 blijft verkeer richting Lier mogelijk langs de werfzone (gelieve rekening te houden met beperkte breedte). Verkeer richting Heist-op-den-Berg/Aarschot moet de omleiding via Steenbeek - Berlaarbaan - Houwstraat volgen. Deze situatie duurt (zonder verlet) tot eind april 2023. Vanaf begin mei tot eind 2023 zal de N10 in zones 2 en 3 voor alle verkeer afgesloten zijn tussen kruispunt Steenbeek/Gangelberg en kruispunt Houwstraat. Alle verkeer dient dan de omleiding via Steenbeek - Berlaarbaan - Houwstraat te volgen, in beide rijrichtingen.

In de zone 1 blijft er doorgang mogelijk in beide rijrichtingen op de N10, maar het verkeer zal alternerend door tijdelijke verkeerslichten geregeld worden. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.

Meer info (actuele hinder, timing, kaarten, ...): Aarschotsebaan in Berlaar krijgt nieuwe fietspaden

Brasschaat, N1/N117

4/4/2023
Door wegenwerken op het kruispunt N1 Bredabaan met de N117 Sint-Jobsesteenweg/Essensesteenweg in Brasschaat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 3 april tot het najaar van 2023. De grootste hinder voor het UV zit in fase 1 van de voorbereidende nutswerken (van 3 april tot begin juni). Dan geldt er enkelrichtingsverkeer op de Bredabaan van Wuustwezel naar Brasschaat. Op de N117 blijven beide rijrichtingen aan beide kanten van de N1 open voor alle verkeer. De omleiding voor gewoon verkeer (via Miksebaan, Elshoutbaan en brug over E19) is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer. In fase 2 van de voorbereidende nutswerken (gedurende de maand juni) kan het verkeer op de Bredabaan weer in beide rijrichting doorrijden. De aansluiting met de N117 Essensteenweg is voor alle verkeer afgesloten. Omleiding is mogelijk via N1 Wuustwezel en N111 Kalmthout. De aansluiting met de N117 Sint-Jobsesteenweg blijft in beide rijrichtingen open.

Vanaf augustus starten de hoofdwerken op het kruispunt. Tijdens deze periode van drie maanden blijft op het N1 Bredabaan steeds verkeer in beide rijrichtingen mogelijk. Meer info over de exacte hinder tijdens de hoofdwerken volgt later.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuig van categorie 2, 3 en 4 met een maximale breedte van 4,25 m: vanaf N1 Bredabaan in Merksem - N115 Schoten - N115 Brecht - N115b Brecht (bruggen over E19 en spoor overschrijden in de as van de brug, voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - N133 Wuustwezel - aansluiting met N1 (enkel geldig heen). Uitzonderlijke voertuigen met een grotere breedte die deze omleiding niet kunnen volgen mogen op het kruispunt N1/N117 de werfzone in tegenzin van het normale verkeer passeren, op voorwaarde dat dit gebeurt tijdens de nacht (tussen 21 u en 6 u), met voldoende begeleidingsvoertuigen en dat alle signalisatie die specifiek voor dit transport aan de kant werd gezet, ONMIDDELLIJK na ELKE doortocht weer op de originele plaats wordt teruggezet.

Meer info (kaarten, updates, fasering, ...): Kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg wordt veiliger

Wechelderzande (Lille) / Oostmalle, N153

04/04/2023
Door rioleringswerken op de N153 in Wechelderzande (Lille) en Oostmalle, tussen kruispunt Blommerschotsebaan (in Wechelderzande) en kruispunt Pater Hensstraat (in Oostmalle), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 5 juni tot en met eind oktober 2023. De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale hoogte van 4,70 m (en enkel voor de terugweg een maximale massa van 90 ton): vanaf N153 Wechelderzande - oprit E34 - E34 Zoersel - uitrit 20 (voor de terugweg: brug over E34 overschrijden in de as van de rijstrook, voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - N14 Zoersel - ofwel N179 Westmalle tot aansluiting N12 richting Antwerpen - ofwel N14 Oostmalle tot aansluiting N12 richting Turnhout of verder op N14 richting Hoogstraten (geldig heen en terug - rekening houdend met de beperkingen in Zoersel).

Voor uitzonderlijke voertuigen met massa > 90 ton, die de omleiding in de andere rijrichting wensen te volgen, moet een volledig nieuwe aanvraag ingediend worden, zodat individueel nazicht kan gebeuren voor de brug in N14 over E34 te Zoersel.
Voor uitzonderlijke voertuigen met hoogte > 470 cm moet een andere omleiding gezocht worden.

Antwerpen, R10 (Slachthuislaan)

24/02/2023
Door een werfput in de middenberm van de Slachthuislaan in Antwerpen ter hoogte van de parking van de Aldi, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 27 maart tot vermoedelijk 8 augustus 2023. De bouwput bevindt zich deels in de middenberm, deels op de linkerrijstrook richting kruispunt Schijnpoortweg. De werfzone zelf neemt ook de linkerrijstrook richting haven in. De rechterrijstrook van de beide rijrichtingen blijft ten allen tijde vrij voor doorgaand verkeer. Gelieve overdag rekening te houden met de beperkte breedte van 1 rijstrook.

's Nachts (tussen 21 u en 6 u) mogen de bakens die de bovengrondse werfzone afbakenen, tijdelijk verplaatst worden om meer doorgangsbreedte te creëren, op voorwaarde dat ze onmiddellijk en na elk transport op de originele plaats worden teruggezet.
Op de rijbaan richting haven staat op de linkerrijstrook een signalisatiepaneel, dat niet mag verplaatst worden. Het bord kan ontweken worden door deels over de inrit van de parking van de Aldi te rijden.
Op de rijbaan richting kruispunt Schijnpoortweg bevindt de bouwput zich op de linkerrijstrook en mag het UV over de verharde zone tussen de rechterrijstrook en het fietspad rijden om de bouwput te ontwijken.

Indien doorgang niet mogelijk blijkt, kunnen de omleidingen in bijlage gebruikt worden: 20230327_Slachthuislaan_omleidingen_fase3-7.pdf

Let op: de voorbereidende werken voor de werken aan de bouwput in de Slachthuislaan starten reeds op maandag 20 maart met de aanleg van twee doorsteken door de middenberm. Tijdens deze werken wordt in beide rijrichtingen plaatselijk de linkerrijstrook ingenomen en is alleen de rechterrijstrook beschikbaar (ook gedurende de nacht). Tijdens deze week mogen de omleidingen uit de bijlage ook reeds gebruikt worden.

Na fase 7 (vanaf 8 augustus 2023) is er geen hinder meer op de Slachthuislaan, behalve gedurende 1 week in fase 12 vanaf eind november 2023 voor het herstellen van de doorsteken door de middenberm.

Antwerpen, R1 (uitrit 5a Centrum-Zuid/Hoboken)

21/02/2023
Door de slechte toestand van de brug over de spoorlijn in afrit 5a van de R1 richting Gent, geldt op deze uitrit een tonnagebeperking tot 3,5 ton vanaf woensdag 22 februari 2023. Deze uitrit vormt de aansluiting tussen de R1 richting Gent enerzijds en de Bolivartunnel en R10 Singel anderzijds. De tonnagebeperking is nodig om verdere schade aan de brug te voorkomen. Uitzonderlijke voertuigen die normaliter de autosnelwegen volgen (massa conform of gelijkgesteld - max. hoogte 4,30 m) moeten de aangeduide omleiding voor het andere vrachtverkeer (+ 3,5 ton) volgen, dit wil zeggen, dat ze vanop de R1 de aftakking nemen richting E19 en A12, rechts aanhouden richting A12 en vervolgens uitrit 5 "Wilrijk" nemen en dan verder via Vogelzanglaan - N177 Jan Van Rijswijcklaan - N186 Jan De Voslei - uitrit naar N148 Kol. Silvertopstraat om de reisweg verder te zetten. Indien de bocht naar rechts vanaf N177 Jan Van Rijswijcklaan naar N186 Jan De Voslei niet kan genomen worden, mag het UV het Olympiadekruispunt rondrijden om vervolgens de N186 op te rijden.

AWV werkt aan een structurele oplossing waarbij de afrit van de R1 zal aantakken op de naastliggende spoorbrug. Hiervoor moet een extra stuk wegverharding aangelegd worden. Zodra deze aantakking klaar is, zal de +3,5 ton-omleiding opgeheven worden.

Meer info: AWV - Afrit Het Zuid (R1) richting Gent vanaf 22 februari gesloten voor vrachtverkeer boven 3,5 ton

Antwerpen, R1 (uitrit Merksem)

19/02/2023
In het kader van de Oosterweelwerken is vanaf zondag 19 februari 2023 de uitrit Merksem op de R1 richting Gent afgesloten voor lange duur. Verkeer vanuit het noorden wordt vanaf dan omgeleid via complex Ekeren op de A12 en de Noorderlaan. Dat betekent dus dat je tijdig de juiste weg moet volgen om een uitrit eerder te nemen. Anders moet je op de R1 doorrijden tot uitrit Borgerhout en via N184 - R10 - N1 - Noorderlaan terugkeren naar de Groenendaallaan.
De uitrit blijft afgesloten tot het einde van de Oosterweelwerken in 2030. De opritten naar de R1 richting Nederland werden eerder al afgesloten. De op- en afritten van en naar het zuiden (Gent, Brussel, Luik, Eindhoven) blijven open.

Meer info: Oosterweelverbinding - Afrit Merksem uit Nederland sluit vanaf 19 februari

Kontich, N1

6/02/2023
Door voorbereidende nutswerken op de N1 in Kontich (tussen kruispunt Duffelsesteenweg en kruispunt Antwerpsesteenweg) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf eind januari tot vermoedelijk september 2023. Doorgang blijft steeds mogelijk in beide rijrichtingen. Er wordt voornamelijk gewerkt in de berm. Plaatselijk kan de rijbaan versmald zijn. De hoofdwerken starten dan in het voorjaar van 2024.

Puurs-Sint-Amands, N17

10/01/2023
Door de volledige heraanleg van de N17 in Puurs-Sint-Amands, tussen het kruispunt met Oppuursweg/Lippelodorp tot de rotonde Fok, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet toegelaten van 6 maart 2023 tot begin mei 2025. Er is geen algemene omleiding beschikbaar voor uitzonderlijk vervoer. Het is raadzaam om nu reeds alternatieve reiswegen te gaan verkennen en voor te stellen, zodat we tijd hebben om de nodige adviezen voor de bruggen te vragen en alternatieve reiswegen uit te werken.

Meer info: Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Mechelen, R12 (Olivetenvest - Guido Gezellelaan)

23/11/2022
Door de tijdelijke herinrichting van de R12 in Mechelen, wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld op de R12. De Tangent kan voor bepaalde delen van de R12 een alternatief bieden (onder voorwaarden). Voor het stuk tussen kruispunt Battelsesteenweg en kruispunt N1 is er geen lokaal alternatief, en blijft het UV in beide rijrichtingen mogelijk, alleen als dit expliciet in de vergunning vermeld is. Hiervoor werd een specifieke nota geschreven, die bij de vergunning moet bijgevoegd worden om, in tegenstelling tot de lokale beperkingen, wel UV in beide rijrichtingen toe te laten, zowel voor reiswegvergunningen als voor netwerkvergunningen.

Nota: 20221123_Mechelen_R12.pdf

Antwerpen, N101

03/02/2021
Door de werken aan de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding zal de N101 Scheldelaan in Antwerpen vanaf de 2e week van maart 2021 onderbroken worden tussen kruispunt Kastelweg en kruispunt Oosterweelsteenweg.
Omleiding is mogelijk via de Kastelweg. De werken zullen enkele jaren duren.

Let op: UV vanaf de Oosterweelsteenweg naar de kaaien thv Zwarte Weg zal niet meer kunnen rondrijden via Scheldelaan om de Kastelweg aan de juiste kant op te rijden om de Zwarte Weg te kunnen oprijden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opstellen van uw reisweg. Ofwel rijdt het UV via Kastelweg naar Scheldelaan om dan ergens op de Scheldelaan te gaan keren (bijvoorbeeld aan kruising met Polderdijkweg), ofwel rijdt het UV via R2 Tijsmanstunnel (max. 480 cm hoogte) en afrit 12 - Scheldelaan - Kruisschansweg - Scheldelaan - ...

Mechelen, N16a

Vanaf vrijdag 8 januari 2021 gelden er op de N16a Battelsesteenweg in Mechelen volgende beperkingen:

 • het avondspitsuur is geldig van 15 tot 18 u (ipv 16 tot 18 u)
 • UV met breedte > 3 m is niet toegelaten tijdens de spitsuren (‘s morgens van 7 tot 9 u en ‘s avonds van 15 tot 18 u).
 • Battelsesteenweg is verboden voor UV met massa conform technisch reglement

Als alternatief zijn zowel de N16, tussen kruispunt N1/R12 en kruispunt Battelsesteenweg, als de verbinding tussen N16 en R6 toegelaten voor UV met massa conform technisch reglement, in beide rijrichtingen.
De aansluiting tussen R6 (komende van Mechelen) en N16 richting Willebroek is mogelijk niet geschikt voor grote lengte in combinatie met grote breedte. Voorafgaande verkenning is nodig.
Let op: bovenvermelde wegen zijn tot nader order niet toegelaten voor ZWAAR uitzonderlijk vervoer (massa niet-conform technisch reglement), tenzij anders vermeld in de reiswegvergunning.
Bij EBS is meer info opgevraagd i.v.m. de overschrijding van de 5 bruggen in de N16 door Zwaar UV. Zodra daarover meer nieuws is, zal dat via deze pagina gecommuniceerd worden.

In de nieuwe versie van de netwerken (publicatie eerstdaags) zijn deze beperkingen ook opgenomen.

 

Antwerpen/Beveren, meldingsplicht Havengebied Antwerpen

28/10/2020 (update: 09/11/2020)
Voor elk uitzonderlijk transport, met breedte > 3,50 m of waarvoor er signalisatie en/of weginfrastructuur moet verwijderd worden, dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen (met uitzondering van de autosnelwegen (A12/R2/E34) en de gewestwegen (N180/N129/N101/N101a/centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) moet het Havenbedrijf op voorhand op de hoogte worden gebracht via signalisatie@portofantwerp.com met gegevens over de route en de te verwijderen signalisatie of weginfrastructuur.

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen verwijderd moeten worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen. Bij een latere melding kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de verwijdering tijdig geregeld kan worden. Verlichtingspalen: elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com; Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80).

Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (grondgebied Antwerpen) als op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, grondgebied Beveren). De afbakening is visueel voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf.

De autosnelwegen (A12, R2 en A11/E34/N49) en de gewestwegen (N180, N129, N101, N101a en de centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Antwerpen, R1 (aslastbeperking)

26/10/2020
De reisweg tussen Kennedytunnel (R1) en N49/E34, via de 2e uitrit na de tunnel is vanaf heden mogelijk voor volgende referentievoertuigen:

 • UV met 10 assen van 12,5 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 125 ton)
 • UV met 11 assen van 11,3 ton en asafstand 1,36 m (totale massa 124,3 ton)
 • UV met 13 assen van 10,8 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 151 ton)
 • UV met 18 assen van 10 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 180 ton)

De maximale aslast is 12,5 ton op 1,50 m asafstand voor een overschrijding aan 70 km/u. Voor kleinere asafstanden zakt de maximale aslast evenredig, te berekenen volgens de regel van 3. Voor 1,36 m asafstand is de maximale aslast 11,3 ton.

Overschrijding van de brug over de spoorlijn is toegelaten in de as van de rechterrijstrook, max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De reisweg tussen N49/E34 en Kennedytunnel, via R1 is al sinds half augustus toegelaten voor UV met een maximale massa van 180 ton.
Overschrijding van de (tijdelijke) brug over de spoorlijn en over de E17 is toegelaten aan max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De hoogtebeperking van 4,70 m blijft gelden op dit stuk reisweg in beide rijrichtingen.

UV met hoogte > 4,70 m of dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden qua aslasten en asafstanden, zal de (oude) reisweg moeten volgen: vanaf R1 Kennedytunnel - uitrit 6 "Linkeroever" - Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - oprit E34/N49 (voor de terugweg: uitrit 7 "Sint-Anna"), geldig heen en terug.

Mechelen, N16 en R12

Door de "moeilijke" overschrijdingsvoorwaarden van 3 bruggen in Mechelen (Winketbrug in R12 over de Dijle, brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle en Heffenbrug in N16 over de Zenne) werd door het Team Zwaar Vervoer aan EBS gevraagd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor UV op de brug samen met ander verkeer. Daardoor zou het aantal begeleidingsvoertuigen van 2 naar 1 kunnen teruggebracht worden voor kleinere UVs, voor kraanauto's, ... 
Deze communicatie werd ook overgemaakt aan de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Brug 37F

Voor de brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle werd reeds in 1978-1979 een brugklasse bepaald. Door een verkeerde inschatting van de capaciteit van de dwarsdragers, werden de rijrichtingen Mechelen en Willebroek verkeerdelijk omgewisseld. EBS heeft dus opnieuw de brugklasse bepaald.
Voor de rijrichting Mechelen is dit 900/150 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 90 ton en een maximale aslast van 15 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Voor de rijrichting Willebroek is dit 720/120 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 72 ton en een maximale aslast van 12 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Deze brugklasse is geldig met ander verkeer op de brug. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid.

Voor UV met massa > 72 ton en/of aslast > 12 ton moet steeds op de rechterrijstrook richting Mechelen gereden worden; voor UV richting Mechelen is dit in de normale rijzin, voor UV richting Willebroek is dit in tegenzin van het normale verkeer. Wanneer er in tegenzin van het verkeer over de brug moet worden gereden, is ander verkeer op de brug niet toegelaten.

Alle vroegere adviezen, die werden verleend voor de rechterrijstrook richting Willebroek, blijven geldig voor de rechterrijstrook richting Mechelen.
Voorlopig worden geen nieuwe adviezen gevraagd voor de rijrichting Willebroek, als er een positief advies voor de rijrichting Mechelen bestaat.

Als UV volgens bovenstaande voorwaarden in de normale rijrichting en samen met ander verkeer op de brug mag rijden, dan volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden tijdens de overschrijding van de brug. Als zowel het tegemoetkomend als het achterliggend verkeer moet worden tegengehouden (ongeacht of al dan niet in tegenzin van het verkeer moet gereden worden), dan blijven minstens 2 begeleidingsvoertuigen verplicht.

Gebruikers van een vergunning met reisweg over brug 37F hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Let wel: de dwarse positie op de brug die vermeld staat in de reisweg moet vervangen worden door de bepalingen hierboven (rijrichting Willebroek wordt rijrichting Mechelen en omgekeerd; richting Willebroek zal in tegenzin van het verkeer moeten gereden worden, richting Mechelen mag in de normale rijrichting). In de nieuwe vergunningen zal de reisweg door het team Zwaar Vervoer worden verbeterd. Deze bepalingen zijn ook geldig voor de netwerkvergunningen waarin deze brug vermeld wordt. De netwerken zullen asap worden aangepast.

Winketbrug

De burgerlijke klasse van de Winketbrug is 1800/150 in de as van de brug, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de R12 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Heffenbrug

De burgelijke klasse van de Heffenbrug is 1800/150 in de as van de rijweg, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting, dit is in de as van de rijstrook, want er is 1 rijstrook per rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Let op: als ook het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet worden gestopt omwille van de breedte, dan blijven 2 begeleidingsvoertuigen verplicht bij de overschrijding van de brug.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen/Kallo, R2 (tunnels)

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er op de dagen dat er in de één van deze tunnels wordt gewerkt een uitbreiding voorzien van de normale rijtijdvensters, zoals voorzien in artikel 30 van het KB van 2/6/2010. Het normale rijtijdvenster: van 21 u tot 6 u, wordt dan: van anderhalf uur voor de sluiting van de tunnel, maar niet vroeger dan 19 u tot 7 u, enkel geldig in het havengebied zoals aangeduid op de afbeelding in bijlage. Zo verliezen de uitzonderlijke transport geen dag oponthoud door de soms onaangekondigde sluiting van één van de tunnnels.

Voorbeeld 1: werken in Tijsmanstunnel vanaf 21 u, vertrek mogelijk vanaf 19.30 u.
Voorbeeld 2: werken in Liefkenshoektunnel vanaf 20.30 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u.
Voorbeeld 3: werken in Beverentunnel vanaf 20 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u (en niet vanaf 18.30 u).

Deze zone wordt op linkeroever begrensd door de N451 en de N49 (N49 is niet inbegrepen; Keetberglaan zit wel in de zone), op rechteroever door Oosterweelsteenweg, Royerssluis, Albertkanaal, Straatsburgbrug, Vosseschijnstraat, Oosterweelsteenweg, Noorderlaan (let op: tussen Groenendaallaan en Oosterweelsteenweg is de Noorderlaan niet inbegrepen in de zone met aangepaste rijtijden), R2 en A12 (wel inbegrepen vanaf R2 tot grens Zandvliet).

Buiten dit afgebakend gebied moeten de normale rijtijden zoals vermeld in artikel 30 van het KB van 02/06/2010 nageleefd worden. Wachten kan in het afgebakend gebied, op een plaats waar het andere verkeer niet gehinderd wordt.

Deze regeling is niet geldig voor onderhoudswerken in de Kennedytunnel in Antwerpen.

Een grotere kaart is beschikbaar op: http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/uitzonderlijkvervoer/Antwerpen_Kallo_R2_zone_uitbreiding_rijtijden.pdf

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

 • Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
 • Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
 • Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Antwerpen, Scheldekaaien

Na overleg met de bevoegde instanties werd besloten om de “Scheldekaaien” te Antwerpen (tussen Ledeganckkaai en Orteliuskaai) gedeeltelijk vrij te geven voor het uitzonderlijk vervoer.

De voorwaarden voor gebruik zijn:
a) massa conform met Technisch Reglement ;
b) hoogte groter dan 4,80 m.

Transporten met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 4,80 m mogen de Scheldekaaien niet volgen en beschikken over alternatieve reiswegen (o.a. via de Kennedytunnel).
Vanaf de Orteliuskaai kan de reisweg vervolgd worden via Tavernierkaai – Rijnkaai – Kattendijkbrug – Sloepenstraat – Mosselstraat – Siberiastraat – Straatsburgbrug – Groenendaallaan.

Deze reisweg zal de nieuwe route worden voor de transporten met een hoogte groter dan 4,80 m die niet via de Kennedytunnel (en de toekomstige Oosterweeltunnel) zullen kunnen uitgevoerd worden. De beperkingen in massa, lengte en breedte zullen opgeheven worden na de heraanleg van de Scheldekaaien, tot aan de Royerssluis.

De voorgestelde reiswegen zijn geldig heen-en-terug.
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw nieuwe vergunningsaanvragen.

Belangrijk: In de vergunningen met hoogte groter dan 4,80 m met een reisweg via de Scheldekaaien, zal een alternatieve reisweg worden bijgevoegd voor wanneer de werkelijke hoogte tijdens het transport 4,80 m of minder bedraagt. In dat geval is het niet toegelaten om via de Scheldekaaien te rijden.

Limburg