Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitzonderlijk vervoer wegenwerken

Aarschot, R25 (UPDATE)

(UPDATE: 03/06/2021)
Door wegenwerken op de R25 in Aarschot, tussen kruispunt met N10 en de Duracell-rotonde, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuig niet mogelijk. De lokale omleiding in Aarschot is niet geschikt voor zwaar UV door 2 onderliggende kunstwerken met onvoldoende draagkracht. UV met massa conform technisch reglement kan wel gebruik maken van de lokale omleiding via de industriezone.

Meer informatie: Herinrichting rotonde en vernieuwing wegdek Ter Heidelaan en aanpassingen fietspaden

Op 1 december wordt de weg terug opengesteld voor UV. 

Willebroek, N16 (UPDATE)

2/06/2021 (update 5/10/2021)
Door wegenwerken op de N16 aan de kruising met Blaasveldstraat/Schoondonkweg in Willebroek, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van eind mei tot midden oktober 2021. De rotonde wordt omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt.

Op woensdag 6 oktober worden de grote werken op het kruispunt afgerond en zijn de zijstraten weer vanuit alle richtingen bereikbaar.
Nog tot midden november wordt er op verschillende locaties, tussen de brug over het kanaal en de rotonde met N183, gewerkt aan de betonverharding.
Gelieve rekening te houden met beperkte breedte ter hoogte van die werfzones.

Meer informatie: Rotonde N16 – Blaasveldstraat wordt lichtengeregeld kruispunt

N318, Middelkerke

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N318 te Middelkerke tussen kruispunt Louis Logierlaan en rondpunt parking IJzerlaan.
Er blijft 1 rijstrook ter beschikking met éénrichtingsverkeer Nieuwpoort-Oostende.

Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.

Vermoedelijk einde der werken: eind december 2021

Antwerpen-Linkeroever, Blancefloerlaan (UPDATE)

02/03/2021 (UPDATE: 9/09/2021)
Door werken aan de tramsporen in de middenberm van de Blancefloerlaan in Antwerpen-Linkeroever, tussen kruispunt Halewijnlaan en kruispunt oprit R1, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 1 maart tot eind 2021.
UPDATE: Vanaf 2 augustus tot eind 2021 is er hinder op de rijbaan richting Zwijndrecht (= noordelijke rijbaan), evenals op de rijbaan richting Antwerpen (= zuidelijke rijbaan), omdat de linkerrijstrook wordt afgesloten voor de werken. Overdag is de breedte beperkt tot 3 m want er is maar 1 rijstrook beschikbaar met werfactiviteit op de linkerrijstrook. UV met breedte > 3 m mag alleen nog 's nachts passeren.
UV dat 's nachts moet passeren kan de bakens die de linkerrijstrook afsluiten tijdelijk verplaatsen, op voorwaarde dat ze ONMIDDELLIJK na het transport worden teruggeplaatst. Om ervoor te zorgen dat de aannemer tijdens de nacht geen werfvoertuigen op de linkerrijstrook laat staan, moet er op voorhand contact worden opgenomen met de werfleider van Besix: Wim Van Den Broeck (WVandenbroeck@besix.com).

Voor de werken aan het tramspoor op het kruispunt Blancefloerlaan/Halewijnlaan/Galgenweellaan, zal er van 25 oktober tot 12 november geen dwarsend verkeer mogelijk zijn. De aansluitingen van Blancefloerlaan met Halewijnlaan enerzijds en Galgenweellaan anderzijds, blijven open, elk aan hun kant van het kruispunt.

Gelieve rekening te houden met de beperkte breedte overdag op de Blancefloerlaan.
Specifieke omleidingen kunnen nagevraagd worden bij het team Zwaar Vervoer.

Meer (algemene) info: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werken-events/blancefloerlaan-spoorvernieuwing

Machelen, R22

9/12/2020
Door wegenwerken op de R22 in Machelen (deelproject 2), tussen kruispunt Henri Rampelbergstraat en kruispunt N21 Haachtsesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf begin 2021 tot eind 2022. Er wordt steeds op één weghelft van de R22 gewerkt, waarbij het verkeer in beide rijrichtingen op de andere weghelft wordt geplaatst. Er is slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar (breedte 3,10 m) met een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen d.m.v. een betonnen new jersey. Gelieve rekening te houden met deze strikte breedtebeperking. Vanaf begin 2021 wordt de afrit 5 van de R0 binnenring naar de R22 afgesloten voor alle verkeer. Pas op het einde van deelproject 2 (einde 2022) worden de nieuwe takken in het knooppunt Machelen (de verbindingen met de R22) opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie (updates, hinder, kaarten, ...): Herinrichting van de Woluwelaan - Timing en fasering deelproject 2

N34, Knokke-Heist

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N34 in Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: eind 2021

Antwerpen, N180 (kruispunt Noorderlaan/Oosterweelsteenweg) (UPDATE)

27/05/2021 (UPDATE: 9/09/2021)
Door wegenwerken op het kruispunt N180 Noorderlaan/Oosterweelsteenweg in Antwerpen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 31 mei 2021.

Meer info op: https://www.portofantwerp.com/nl/wegenwerken-de-haven#noorderlaan of in de presentatie van de werken: https://www.portofantwerp.com/sites/default/files/Noorderlaan_Oosterweelsteenweg_NL_0.pdf

Update van de verschillende fasen:

 • De werken van fasen 1, 2 en 3 zijn afgerond.
 • Fase 4, met hinder op de Noorderlaan zelf, loopt nog tot zondag 12 september 2021. Er is tot dan 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte door palen van verkeerslichten en new jerseys om de rijrichting te scheiden. Het kruispunt kan vermeden worden via de gebruikelijke reiswegen voor UV via Göteborgweg - Stralsundweg - Rostockweg - H. Fordlaan - Vosseschijnstraat - Korte Wielenstraat (of Groenendaallaan) tot de Noorderlaan (geldig in beide rijrichtingen).
 • Fase 5 begint dan op 13 september 2021. Op de Noorderlaan zijn per rijrichting weer 2 rijstroken beschikbaar. De aansluiting met Oosterweelsteenweg blijft voor alle verkeer afgesloten. De lokale omleidingen (via A12, of via uitrit naar Rostockweg) zijn niet geschikt voor UV. UV dat vanaf de Noorderlaan naar de Oosterweelsteenweg wil rijden, moet rondrijden via Noorderlaan, Malagastraat, Vosseschijnstraat tot Oosterweelsteenweg. Rondrijden via Noorderlaan, Korte Wielenstraat, Vosseschijnstraat tot Oosterweelsteenweg is ook mogelijk.
 • Vanaf 1 oktober 2021 volgen er nog fases (meer info volgt nog).

Rotselaar, N229

19/11/2020
Vanaf 19 november 2020 is er geen zwaar uitzonderlijk vervoer meer toegelaten op de brug over de Dijle, gelegen in de N229 Provinciebaan in Rotselaar (GPS 50°57'57.8"N 4°41'39.0"E).
De nog lopende vergunningen met reisweg over de brug, mogen niet meer gebruikt worden.
Gelieve hiermee rekening te houden bij nieuwe aanvragen.

N34, Zeebrugge

Door wegenwerken 'De Lijn' is er sterke hinder op de N34 ter hoogte van de aansluitingen N31 en New Yorklaan te Zeebrugge (in beide richtingen).

Het verkeer is teruggebracht naar wisselend 1 rijstrook per rijrichting en afgezet met new jersey's. Dat maakt brede transporten en bepaalde doorsteken over de tramsporen onmogelijk.

Vermoedelijk einde der werken: april 2022

Antwerpen/Zwijndrecht, R1/E34/N49a (UPDATE)

7/04/2021 (UPDATE: 31/08/2021)
Door een nieuwe fase in de Oosterweelwerken op Linkeroever, zal de aansluiting tussen N49a Charles De Costerlaan en de E34 in beide rijrichtingen via het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever niet meer rechtstreeks mogelijk zijn. Heel het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever wordt herbouwd.

De nieuwe fase gaat in op 11 april 2021 en tijdens de omzetting vanaf vrijdagavond 9 april 2021 zullen meerdere bewegingen tijdelijk niet mogelijk zijn.

Op de reisweg van R1 rechtstreeks naar E34 en vice versa blijven de huidige beperkingen gelden. Dit wil zeggen: maximale transporthoogte van 4,70 m in beide rijrichtingen; max. 180 ton voor verkeer van E34 naar R1 Kennedytunnel; en voldoen aan de regels van de aslasten en asafstanden voor verkeer van R1 Kennedytunnel naar E34 (zie eerdere berichtgeving).

UV dat niet aan bovenstaande beperkingen voldoet (en met een maximale transporthoogte van 4,90 m in de Kennedytunnel) dat normaal via Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - E34 rijdt, moet gebruikmaken van onderstaande omleidingen. De breedtebeperking van 6 m in beide rijrichtingen, geldt zowel op de rechtstreekse verbinding tussen R1 Kennedytunnel en E34 als op de alternatieve reiswegen hieronder beschreven.

Omdat de kluifrotonde, die de afrit Waaslandhaven-Oost zal vervangen, nog niet volledig in gebruik is, zijn extra reiswegen aangelegd voor het gewone verkeer en voor het UV.

 1. UV vanaf R1 Kennedytunnel dat via de afrit Waaslandhaven-Oost naar Keetberglaan/Canadastraat en de achterliggende industriezone wil rijden, moet de afrit nemen richting N49a Charles De Costerlaan om dan via de noordelijke omleidingsroute naar de Keetberglaan/Canadastraat te rijden. UV in de andere rijrichting kan via de kluifrotonde de E34 richting R1 oprijden. Dit UV moet wel voldoen aan bovenstaande beperkingen.
 2. UV vanaf E34 komende van Kallo dat naar de N49a Charles De Costerlaan moet rijden, maakt gebruik van de nieuwe afrit Waaslandhaven-Oost om via de kluifrotonde en de noordelijke omleidingsroute naar de N49a Charles De Costerlaan te rijden.
 3. UV vanaf de N49a Charles De Costerlaan dat naar de E34 moet rijden, rijdt via de noordelijke omleidingsroute de kluifrotonde. UPDATE: de oprit naar de N49 richting Kallo is open voor het verkeer. Rondrijden via Keetberglaan, Steenlandlaan en de speciale doorsteek door de middenberm hoeft niet meer (de middenberm wordt terug dichtgemaakt).

Aandachtspunt: 
de noordelijke omleidingsroute wordt ook gebruikt door gewoon verkeer in beide rijrichtingen. Gezien de beperkte breedte van 6 m is het gebruik van de noordelijke omleidingsroute door UV met breedte > 4 m alleen toegelaten tussen middernacht en 6 u 's morgens. Ook UV rijdt hier in beide rijrichtingen. Gelieve op voorhand de weg vrij te maken voor het UV om te vermijden dat twee brede UV's neus aan neus vast komen te staan op de noordelijke omleidingsroute.

N353, Avelgem

Door wegenwerken is de N353 te Avelgem volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: september 2022

Duffel/Lier, N108

25/08/2021
Door wegenwerken op de N108 tussen Lier (kruispunt met N10) en Duffel (kruispunt met N14), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk van 3 augustus tot 30 november 2021. De lokale omleiding via R16 en N14 is niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

Meer info (fasering, updates, kaart, ...): Onderhoud rijweg en vernieuwen fietspaden N108 tussen Lier en Duffel

Alternatieve reisweg voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 tussen Lier (kruispunt N10/N108) en Mechelen (kruispunt R6/N14) (geldig heen en terug): Lier - N10 Lier (brug over Netekanaal overschrijden in de as van de brug) - N10 Heist-op-den-Berg - N15 Bonheiden - R6 Sint-Katelijne-Waver (brug over Bergstraat, fietstunnel Heiken, fietstunnels Berlaarbaan en brug over Mechelsesteenweg overschrijden in de as van de rijweg - brug over Heisbroekweg overschrijden in de as van de linkerrijstrook - fietstunnel overschrijden in de as van de rechterrijstrook - brug over spoorlijn overschrijden in het midden van de brughelft) - R6 Mechelen (brug over Kauwendaal/Zorgvliet overschrijden in het midden van de halve brug) - voor verkeer van en naar kruispunt R6/N1: brug over N14 overschrijden op een willekeurige as binnen de stootbanden.

N43, Kortrijk

Door wegenwerken is de N43 te Kortrijk (Torkonjestraat - Pottelberg, Marke) volledig afgesloten (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: fase 2: zomer 2022

Puurs-Sint-Amands, N17

25/08/2021
Door wegenwerken op de N17 ter hoogte van kmp 0.2 in Puurs-Sint-Amands, is de doorgang van uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 6 september tot 2 november 2021. Verkeer richting A12 blijft mogelijk, gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone. Normaal verkeer richting Dendermonde wordt verboden. UV richting Dendermonde mag langs de werfzone passeren in tegenzin van het normale verkeer, buiten de gekende spitsuren (zie KB 02/06/2010 art. 30) en mits voldoende begeleidingsvoertuigen te voorzien. De omleiding richting Dendermonde via N16, E17 en N41 is niet geschikt voor het uitzonderlijk vervoer.

Brede transporten die niet langs de werfzone kunnen passeren (ongeacht de rijrichting) moeten een andere reisweg gaan verkennen en een nieuwe aanvraag indienen met een aangepaste reisweg.

Meer info (updates, kaart, ...) bij de gemeente Puurs-Sint-Amands: Gefaseerde wegenwerken voor aanleg aansluiting op de N17

Mechelen, N26

24/08/2021
Door wegenwerken (vernieuwing fietspaden en bushaltes) langs de N26 in Mechelen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 3 augustus tot eind oktober 2021. Er wordt gewerkt per rijhelft. Verkeer vanuit Mechelen richting Kampenhout en Leuven blijft mogelijk. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werfzone. De lokale omleiding via N267 en E19 is niet toegelaten voor uitzonderlijke voertuigen. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Voor uitzonderlijk vervoer vanaf Kampenhout richting Mechelen kan omwille van brugbeperkingen geen algemene omleiding gegeven worden. Een omleiding via N21 Steenokkerzaal - N211 Vilvoorde - R22 Vilvoorde - N1 Zemst - N1 Mechelen - B101 Mechelen - N109 Mechelen tot de N16 kan alvast ter plaatse verkend worden. Gelieve hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen.

Door de heropbouw van de spoorbrug in de Smisstraat wordt fase 3 van de werken op de N26 (tussen Motstraat en Stationsberg) uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

Meer info: Vernieuwing fietspaden en bushaltes Leuvensesteenweg

N49, Knokke-Heist

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N49 ter hoogte van Kalvekeetdijk te Knokke-Heist (in beide richtingen).

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 120.

Vermoedelijk einde der werken: eind 2021

N50/N399, Ingelmunster

Door wegenwerken ter hoogte van het rondpunt N50/N399 is er sterke hinder op de N50 te Ingelmunster en is aansluiting met de N399 onmogelijk.

Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.

Vermoedelijk einde: eind november 2021

Wommelgem/Ranst, N116

24/08/2021
Door rioleringswerken op de N116 Kempenlaan en Kromstraat, in Wommelgem en Ranst, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 13 september 2021 tot begin mei 2023. De lokale omleidingen (zowel voor gewoon verkeer als voor vrachtverkeer) zijn niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

Meer info (kaarten, updates, ...): https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/20398-collector-ranst-wommelgem-fase-2

Een omleiding voor uitzonderlijke voertuigen kan geval per geval aangevraagd worden bij het Team Zwaar Vervoer.

Grobbendonk, N13 (UPDATE)

01/03/2021 (update: 20/08/2021)
Door wegenwerken op de N13 in Grobbendonk (tussen de oprit E313 richting Hasselt en de grens met Nijlen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 25 mei 2021. Op het stuk tussen Pallieterdreef en de oprit van de E313 geldt enkelrichtingsverkeer richting Herentals. Verkeer richting Nijlen is niet mogelijk. De lokale omleidingen via de E313 en lokale wegen in Herenthout en Nijlen zijn niet toegelaten voor uitzonderlijk vervoer. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte langs de werfzone voor de open rijrichting naar Herentals.

De werken op het stuk tussen kruispunt Lindekens en de oprit van de E313 zijn gepland tot half november 2021. De volledige werken op de N13 zijn gepland tot eind mei 2022. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 180 ton (geldig heen en terug) tussen R15 Herentals en R16 Lier: vanaf R15 Herentals - N13 (brug over kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de brughelft*) - N13 Geel - N19 Westerlo (brug over Albertkanaal overschrijden in de rechterrijstrook**) - voor totale massa tot 90 ton: fly-over overschrijden in de rechterrijstrook / voor totale massa > 90 ton: fly-over vermijden via de lagergelegen noordelijke rotonde - N19 Westerlo (brug over E313 overschrijden in de rechterrijstrook**) - N19 Zammel (Geel) - N19 Aarschot - R25 Aarschot - N10 Heist-op-den-Berg (indien nodig rotondes via doorsteek door het middeneiland) - N10 Lier (brug over Netekanaal overschrijden in de as van de brug*) - R16 Lier.

* overschrijdingsvoorwaarden: voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug
** overschrijdingsvoorwaarden: voor totale massa > 90 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug

Meer info: www.n13fietsveilig.be

R34, Torhout

Door wegenwerken is er sterke hinder op de R34 te Torhout (in beide richtingen).

Het verkeer is op bepaalde plaatsen teruggebracht naar 2 x 1 rijstrook.

Vermoedelijk einde der werken: eind 2021

Antwerpen, N101 (complex R2) (UPDATE)

7/04/2021 (update: 27/07/2021)
Door wegenwerken op de N101 Scheldelaan in Antwerpen, ter hoogte van het complex R2 “Lillo”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, vanaf 19 april tot oktober 2021.

Meer gedetailleerde informatie (hinder, kaarten, updates, …): Vernieuwing Scheldelaan aan complex Lillo

Fase 1 van 19 april tot midden juli 2021 (afgewerkt).

Fase 2 van augustus tot oktober 2021:

 • op de rijbaan richting zuid wordt er gewerkt van complex R2 (inbegrepen) tot net voor de Van Cauwelaertsluizen. Het verkeer wordt in beide rijrichtingen op de rijbaan richting noord gezet. In elke rijrichting blijft er 1 rijstrook met een vrije doorgangsbreedte van 3 m. De rijrichtingen worden gescheiden door een vaste new jersey, de op- en afritten van de R2 zijn enkel rechts in rechts uit bereikbaar. UV komende uit de Liefkenshoektunnel dat de R2 niet kan volgen omwille van de beperkte hoogte in de Tijsmanstunnel (max. 4,80 m) moet verplicht rechtsaf op de Scheldelaan richting Berendrecht- en Zandvlietsluizen. Gelieve op voorhand na te kijken of de aansluiting tussen R2 en Scheldelaan ook met grotere lengtes mogelijk is.
 • in tegenstelling tot eerdere berichtgeving is doorgang door de werfzone niet toegelaten.
 • UV dat de aansluiting tussen R2 en Scheldelaan (en vice versa) niet kan maken, mag gebruik maken van onderstaande omleidingen (let op: hoogtebeperking 4,80 m in de Tijsmanstunnel)

In fase 3 wordt het wegdek rondom de Zandvliet- en Berendrechtsluis vernieuwd. Dit zal worden uitgevoerd tijdens fase 1 en/of fase 2. Timing volgt nog.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 180 ton en een maximale hoogte van 4,80 m, tussen Scheldelaan ten zuiden van complex R2 en de R2 Liefkenshoektunnel (geldig heen en terug): Scheldelaan - Kruisschansweg (Van Cauwelaertbrug en Meestoofbrug overschrijden in de as van de brug*) - Scheldelaan - Kastelweg - Oosterweelsteenweg (Noordkasteelbrug overschrijden in de as van de brug*) - Wilmarsdonksteenweg - H. Fordlaan - Rostockweg - Stralsundweg - Göteborgweg - Noorderlaan (noordelijke spoorbruggen (tussen Ordamstraat en Moerstraat) overschrijden in de rechterrijstrook*) - oprit R2 - R2 Tijsmanstunnel - R2 Liefkenshoektunnel.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 180 ton en een maximale hoogte van 4,80 m, tussen Scheldelaan ten noorden van de complex R2 en de R2 Liefkenshoektunnel (geldig heen en terug): Scheldelaan - Noordlandbrug - oprit A12 - A12 Antwerpen - R2 Tijsmanstunnel - R2 Liefkenshoektunnel.

Bijkomende overschrijdingsvoorwaarden van de bruggen in de omleidingen:
* voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug

Uitzonderlijke voertuigen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden voor de omleidingen moeten een nieuwe aanvraag indienen met aangepaste reisweg.
Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van nieuwe aanvragen.

Antwerpen (Hoboken), Schroeilaan

03/06/2021
Door verschillende werken op de Schroeilaan in Hoboken (Antwerpen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 2 juli 2021 in verschillende periodes. De lokale omleiding via het centrum van Hoboken is niet geschikt voor het UV.

De Schroeilaan is voor alle verkeer afgesloten:

 • van vrijdag 2 juli om 20 u tot maandag 5 juli om 6 u door de afbraak van de Krugerbrug
 • van 2 tot 31 augustus 2021 door nutswerken in het kader van het warmtenet
 • van 30 september tot eind 2021 door nutswerken in het kader van het warmtenet

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 (geldig heen en terug): vanaf kruispunt Emiel Vloorsstraat/Herenpolderbrug - Emiel Vloorsstraat - N148 Kol. Silvertopstraat - N186 Jan De Voslei - N177 Boomsesteenweg (naast het viaduct blijven) - R11 Hoboken - N148 Hoboken - Van Praetstraat - Adolf Greinerstraat - Kapelstraat - Leo Bosschaertlaan - Lenaart de Landrelaan - Maccabilaan - Boombekelaan - Harold Roscherstraat. Let op: voor de terugweg is er een beperkte hoogte onder het viaduct van Wilrijk op de kruising R11/N177. Deze is te vermijden door de N177 op te rijden richting Boom/Brussel - keren aan het kruispunt met de Atomiumlaan - N177 Wilrijk (naast het viaduct blijven).

 

Asse, N285 - N9

Nutswerken Nieuwstraat en Steenweg van 4 november tot en met 10 december

Naar aanleiding van de nutswerken op Nieuwstraat en Steenweg van 4 november t.e.m. 10 december geldt een algemeen verbod op doorgaand vrachtverkeer +3.5 ton tijdens de werken.

De werken gebeuren in 3 fasen

 • Fase 1: Steenweg richting Brussel afgesloten wegens nutswerken vanaf de Vironstraat tot in Nieuwstraat (ong. 2 weken)
 • Fase 2: Nutswerken Nieuwstraat met aansluiting op de Kalkoven, Steenweg in beide richtingen open (ong. 2 weken)
 • Fase 3: Steenweg richting Brussel afgesloten (ong. 1 week) wegens nutswerken vanaf Zeeman tot aan parking Prieelstraat.

In de Nieuwstraat geldt gedurende deze 3 fasen enkelrichtingsverkeer in de richting van Ternat.

Meer informatie: https://www.asse.be/nutswerken-nieuwstraat-en-steenweg-van-4-november-tot-en-met-10-december.

Antwerpen, N101 (Straatsburgbrug) (UPDATE)

03/03/2021 (UPDATE: 27/05/2021)
Door een wegverzakking op de rijbaan staduitwaarts op de N101 ter hoogte van kmp 29,8, tussen het kruispunt Mexicostraat en de Straatsburgbrug, in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk voor een onbepaalde duur. Verkeer stadinwaarts (op de westelijke brughelft) kan blijven rijden. De lokale omleidingen zijn niet geschikt voor het uitzonderlijk vervoer. Vanaf 28 mei 2021 zal ook het gewone verkeer via de N101 staduitwaarts kunnen rijden. De beschikbare ruimte voor het UV wordt tijdelijk verminderd. Zie maatregelen voor het UV hieronder.

Maatregelen voor het UV tot en met 27/05/2021: Uitzonderlijk vervoer dat normaal via de N101 staduitwaarts rijdt, mag tijdens de duur van de afsluiting in tegenzin van het normale verkeer rijden, vanaf het kruispunt Mexicostraat tot voorbij de afsluiting. Het is de bedoeling om de brug zelf in de normale rijrichting te overschrijden (volgens de geldende voorwaarden in de vergunning) en het kruispunt Vosseschijnstraat/Groenendaallaan in de normale rijrichting op te rijden. Gezien het drukke verkeer stadinwaarts is het rijden in tegenzin van het normale verkeer alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u.

Maatregelen voor het UV vanaf 28/05/2021: Uitzonderlijk vervoer dat normaal via de N101 staduitwaarts rijdt, mag tijdens de duur van de afsluiting met het verkeer mee rijden, vanaf het kruispunt Mexicostraat tot voorbij de afsluiting. Het gewone verkeer rijdt vanaf dan ook staduitwaarts langs de afgesloten zone. De brug zelf zal in de normale rijrichting overschreden kunnen worden. Op het kruispunt van de N101 met de Mexicostraat/Merantistraat komt een afgesloten middenberm om rechts in - rechts uit te verplichten, zowel van/naar de Mexicostraat, als van/naar de Merantistraat. Door allerlei signalisatie om het verkeer te geleiden is de breedte overdag beperkt tot 3 m. Gezien het drukke verkeer stadinwaarts en staduitwaarts is het rijden met breedte > 3 m alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u. Op dat moment mogen ook de bakens tijdelijk verplaatst worden om een bredere doorgang te maken, op voorwaarde dat ze onmiddellijk na elk transport weer in originele staat worden hersteld. De Merantistraat blijft bereikbaar vanaf de N101. Voor UV vanuit de Merantistraat naar de N101 staduitwaarts (dus richting Straatsburgbrug) zijn er twee opties. Ofwel rechtsaf de Siberiabrug over om daar ergens te gaan keren, opnieuw de Siberiabrug over om dan rechtdoor het kruispunt over te rijden richting Straatsburgbrug. Overschrijdingsvoorwaarden voor de Siberiabrug: in de as van de brug, voor totale massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug. Ofwel vanuit de Merantistraat, in tegenzin van het normale verkeer de N101 oprijden richting Straatsburgbrug, de nodige bakens te verplaatsen om tijdig naar de andere rijrichting door te steken om de Straatsburgbrug in de normale rijrichting te overschrijden (volgens de voorwaarden in de vergunning). Ook dit rijden in tegenzin van het normale verkeer is alleen toegelaten tijdens de nacht, tussen 21 u en 5 u.

Antwerpen, N101 (UPDATE)

03/02/2021
Door de werken aan de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding zal de N101 Scheldelaan in Antwerpen vanaf de 2e week van maart 2021 onderbroken worden tussen kruispunt Kastelweg en kruispunt Oosterweelsteenweg.
Omleiding is mogelijk via de Kastelweg. De werken zullen enkele jaren duren.

Let op: UV vanaf de Oosterweelsteenweg naar de kaaien thv Zwarte Weg zal niet meer kunnen rondrijden via Scheldelaan om de Kastelweg aan de juiste kant op te rijden om de Zwarte Weg te kunnen oprijden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opstellen van uw reisweg. Ofwel rijdt het UV via Kastelweg naar Scheldelaan om dan ergens op de Scheldelaan te gaan keren (bijvoorbeeld aan kruising met Polderdijkweg), ofwel rijdt het UV via R2 Tijsmanstunnel (max. 480 cm hoogte) en afrit 12 - Scheldelaan - Kruisschansweg - Scheldelaan - ...

Mechelen, N16a

Vanaf vrijdag 8 januari 2021 gelden er op de N16a Battelsesteenweg in Mechelen volgende beperkingen:

 • het avondspitsuur is geldig van 15 tot 18 u (ipv 16 tot 18 u)
 • UV met breedte > 3 m is niet toegelaten tijdens de spitsuren (‘s morgens van 7 tot 9 u en ‘s avonds van 15 tot 18 u).
 • Battelsesteenweg is verboden voor UV met massa conform technisch reglement

Als alternatief zijn zowel de N16, tussen kruispunt N1/R12 en kruispunt Battelsesteenweg, als de verbinding tussen N16 en R6 toegelaten voor UV met massa conform technisch reglement, in beide rijrichtingen.
De aansluiting tussen R6 (komende van Mechelen) en N16 richting Willebroek is mogelijk niet geschikt voor grote lengte in combinatie met grote breedte. Voorafgaande verkenning is nodig.
Let op: bovenvermelde wegen zijn tot nader order niet toegelaten voor ZWAAR uitzonderlijk vervoer (massa niet-conform technisch reglement), tenzij anders vermeld in de reiswegvergunning.
Bij EBS is meer info opgevraagd i.v.m. de overschrijding van de 5 bruggen in de N16 door Zwaar UV. Zodra daarover meer nieuws is, zal dat via deze pagina gecommuniceerd worden.

In de nieuwe versie van de netwerken (publicatie eerstdaags) zijn deze beperkingen ook opgenomen.

 

Antwerpen/Beveren, meldingsplicht Havengebied Antwerpen

28/10/2020 (update: 09/11/2020)
Voor elk uitzonderlijk transport, met breedte > 3,50 m of waarvoor er signalisatie en/of weginfrastructuur moet verwijderd worden, dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen (met uitzondering van de autosnelwegen (A12/R2/E34) en de gewestwegen (N180/N129/N101/N101a/centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) moet het Havenbedrijf op voorhand op de hoogte worden gebracht via signalisatie@portofantwerp.com met gegevens over de route en de te verwijderen signalisatie of weginfrastructuur.

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen verwijderd moeten worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen. Bij een latere melding kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de verwijdering tijdig geregeld kan worden. Verlichtingspalen: elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com; Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80).

Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (grondgebied Antwerpen) als op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, grondgebied Beveren). De afbakening is visueel voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf.

De autosnelwegen (A12, R2 en A11/E34/N49) en de gewestwegen (N180, N129, N101, N101a en de centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Antwerpen, R1 (aslastbeperking)

26/10/2020
De reisweg tussen Kennedytunnel (R1) en N49/E34, via de 2e uitrit na de tunnel is vanaf heden mogelijk voor volgende referentievoertuigen:

 • UV met 10 assen van 12,5 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 125 ton)
 • UV met 11 assen van 11,3 ton en asafstand 1,36 m (totale massa 124,3 ton)
 • UV met 13 assen van 10,8 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 151 ton)
 • UV met 18 assen van 10 ton en asafstand 1,50 m (totale massa 180 ton)

De maximale aslast is 12,5 ton op 1,50 m asafstand voor een overschrijding aan 70 km/u. Voor kleinere asafstanden zakt de maximale aslast evenredig, te berekenen volgens de regel van 3. Voor 1,36 m asafstand is de maximale aslast 11,3 ton.

Overschrijding van de brug over de spoorlijn en de brug in knooppunt Sint-Anna-Linkeroever over de oprit naar de R1 is toegelaten in de as van de rechterrijstrook, max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De reisweg tussen N49/E34 en Kennedytunnel, via R1 is al sinds half augustus toegelaten voor UV met een maximale massa van 180 ton.
Overschrijding van de (tijdelijke) brug over de spoorlijn en over de E17 is toegelaten aan max 70 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

De hoogtebeperking van 4,70 m blijft gelden op dit stuk reisweg in beide rijrichtingen.

UV met hoogte > 4,70 m of dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden qua aslasten en asafstanden, zal de (oude) reisweg moeten volgen: vanaf R1 Kennedytunnel - uitrit 6 "Linkeroever" - Blancefloerlaan - Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - oprit E34/N49 (voor de terugweg: uitrit 7 "Sint-Anna"), geldig heen en terug.

Mechelen, N16 en R12

Door de "moeilijke" overschrijdingsvoorwaarden van 3 bruggen in Mechelen (Winketbrug in R12 over de Dijle, brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle en Heffenbrug in N16 over de Zenne) werd door het Team Zwaar Vervoer aan EBS gevraagd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor UV op de brug samen met ander verkeer. Daardoor zou het aantal begeleidingsvoertuigen van 2 naar 1 kunnen teruggebracht worden voor kleinere UVs, voor kraanauto's, ... 
Deze communicatie werd ook overgemaakt aan de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Brug 37F

Voor de brug 37F in N16 over het kanaal Leuven-Dijle werd reeds in 1978-1979 een brugklasse bepaald. Door een verkeerde inschatting van de capaciteit van de dwarsdragers, werden de rijrichtingen Mechelen en Willebroek verkeerdelijk omgewisseld. EBS heeft dus opnieuw de brugklasse bepaald.
Voor de rijrichting Mechelen is dit 900/150 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 90 ton en een maximale aslast van 15 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Voor de rijrichting Willebroek is dit 720/120 in de as van de rechterrijstrook. Dit wil zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 72 ton en een maximale aslast van 12 ton zonder bijkomend advies over de brug mag rijden.
Deze brugklasse is geldig met ander verkeer op de brug. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid.

Voor UV met massa > 72 ton en/of aslast > 12 ton moet steeds op de rechterrijstrook richting Mechelen gereden worden; voor UV richting Mechelen is dit in de normale rijzin, voor UV richting Willebroek is dit in tegenzin van het normale verkeer. Wanneer er in tegenzin van het verkeer over de brug moet worden gereden, is ander verkeer op de brug niet toegelaten.

Alle vroegere adviezen, die werden verleend voor de rechterrijstrook richting Willebroek, blijven geldig voor de rechterrijstrook richting Mechelen.
Voorlopig worden geen nieuwe adviezen gevraagd voor de rijrichting Willebroek, als er een positief advies voor de rijrichting Mechelen bestaat.

Als UV volgens bovenstaande voorwaarden in de normale rijrichting en samen met ander verkeer op de brug mag rijden, dan volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden tijdens de overschrijding van de brug. Als zowel het tegemoetkomend als het achterliggend verkeer moet worden tegengehouden (ongeacht of al dan niet in tegenzin van het verkeer moet gereden worden), dan blijven minstens 2 begeleidingsvoertuigen verplicht.

Gebruikers van een vergunning met reisweg over brug 37F hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Let wel: de dwarse positie op de brug die vermeld staat in de reisweg moet vervangen worden door de bepalingen hierboven (rijrichting Willebroek wordt rijrichting Mechelen en omgekeerd; richting Willebroek zal in tegenzin van het verkeer moeten gereden worden, richting Mechelen mag in de normale rijrichting). In de nieuwe vergunningen zal de reisweg door het team Zwaar Vervoer worden verbeterd. Deze bepalingen zijn ook geldig voor de netwerkvergunningen waarin deze brug vermeld wordt. De netwerken zullen asap worden aangepast.

Winketbrug

De burgerlijke klasse van de Winketbrug is 1800/150 in de as van de brug, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de R12 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Heffenbrug

De burgelijke klasse van de Heffenbrug is 1800/150 in de as van de rijweg, max 5 km/u en alleen op de brug. Elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 180 ton en een maximale aslast van 15 ton mag zonder bijkomend advies over de brug rijden. De positie op de brug en het feit dat het UV alleen op de brug moet rijden vereist dat zowel het achterliggend als het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet gestopt worden tijdens de overschrijding van de brug. Dit was geldig voor elk transport met massa boven de 60 ton.

Samen met ander verkeer op de brug is de burgerlijke klasse 1200/150 in de as van de rijrichting, dit is in de as van de rijstrook, want er is 1 rijstrook per rijrichting. Concreet wil dit zeggen dat elk uitzonderlijk voertuig met een maximale massa van 120 ton en een maximale aslast van 15 ton samen met ander verkeer over de brug mag rijden. Het UV zelf rijdt altijd aan lage snelheid (max 5 km/u) en in de eigen rijrichting zonder ander verkeer op de brug. In de andere rijrichting is ander verkeer toegelaten (op de 2 rijstroken), aan normale snelheid. Voor deze transporten volstaat 1 begeleidingsvoertuig om het achterliggend verkeer tegen te houden.

Let op: als ook het tegemoetkomend verkeer op de N16 moet worden gestopt omwille van de breedte, dan blijven 2 begeleidingsvoertuigen verplicht bij de overschrijding van de brug.

Kasterlee, N123/N19 (UPDATE)

update: 19/11/2020
Door wegenwerken in het centrum van Kasterlee, op en rond de kruising N123/N19, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 3 november 2020 tot 28 februari 2022. De lokale omleidingen zijn niet toegelaten voor het uitzonderlijk vervoer.

Meer informatie over deze werken (hinder, kaarten, updates, …): https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/kas3016-riolerings-en-wegeniswerken-de-met

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale massa van 120 ton (geldig heen en terug): N123 Kasterlee (oostkant van de werf) - N123 Retie - R18 Retie (Pijlstraat) - N18 Oud-Turnhout (brug over E34 overschrijden in de rechterrijstrook, zo dicht mogellijk bij de boordsteen* - oprit E34) - E34 Turnhout (uitrit 24) - N19 Turnhout (brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 8 m van de leuning van de brug*) - N19 Kasterlee - N19g Kasterlee - N123 Kasterlee (westkant van de werf).
* overschrijdingsvoorwaarden: voor massa > 60 ton: max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug.

Uitzonderlijke voertuigen met massa > 120 ton, kunnen mogelijks ook dezelfde omleiding volgen, maar dit moet per configuratie bekeken worden. Indien nodig, wordt er bijkomend advies gevraagd.

Willebroek/Puurs, N16

Vanaf heden mag de zuidelijke brughelft van de brug in N16 over A12, rijrichting naar Willebroek (ter hoogte van afrit 7) niet meer overschreden worden met zwaar uitzonderlijk vervoer (d.i. UV met massa niet conform technisch reglement). De brug kan vermeden worden via: oprit A12 richting Brussel, uitrit 6, brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft, oprit A12 richting Antwerpen. Dit geldt voor alle vergunningen op reisweg en voor alle netwerkvergunningen. Voor de noordelijke brughelft, rijrichting naar Puurs/Dendermonde, verandert er niets. Voor UV met massa conform technisch reglement verandert er ook niets.

Antwerpen/Kallo, R2 (tunnels)

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er op de dagen dat er in de één van deze tunnels wordt gewerkt een uitbreiding voorzien van de normale rijtijdvensters, zoals voorzien in artikel 30 van het KB van 2/6/2010. Het normale rijtijdvenster: van 21 u tot 6 u, wordt dan: van anderhalf uur voor de sluiting van de tunnel, maar niet vroeger dan 19 u tot 7 u, enkel geldig in het havengebied zoals aangeduid op de afbeelding in bijlage. Zo verliezen de uitzonderlijke transport geen dag oponthoud door de soms onaangekondigde sluiting van één van de tunnnels.

Voorbeeld 1: werken in Tijsmanstunnel vanaf 21 u, vertrek mogelijk vanaf 19.30 u.
Voorbeeld 2: werken in Liefkenshoektunnel vanaf 20.30 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u.
Voorbeeld 3: werken in Beverentunnel vanaf 20 u, vertrek mogelijk vanaf 19 u (en niet vanaf 18.30 u).

Deze zone wordt op linkeroever begrensd door de N451 en de N49 (N49 is niet inbegrepen; Keetberglaan zit wel in de zone), op rechteroever door Oosterweelsteenweg, Royerssluis, Albertkanaal, Straatsburgbrug, Vosseschijnstraat, Oosterweelsteenweg, Noorderlaan (let op: tussen Groenendaallaan en Oosterweelsteenweg is de Noorderlaan niet inbegrepen in de zone met aangepaste rijtijden), R2 en A12 (wel inbegrepen vanaf R2 tot grens Zandvliet).

Buiten dit afgebakend gebied moeten de normale rijtijden zoals vermeld in artikel 30 van het KB van 02/06/2010 nageleefd worden. Wachten kan in het afgebakend gebied, op een plaats waar het andere verkeer niet gehinderd wordt.

Deze regeling is niet geldig voor onderhoudswerken in de Kennedytunnel in Antwerpen.

Een grotere kaart is beschikbaar op: http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/uitzonderlijkvervoer/Antwerpen_Kallo_R2_zone_uitbreiding_rijtijden.pdf

Heist-op-den-Berg, N15 (UPDATE)

09/11/2020 (update: 09/03/2021)
Door rioleringswerken op de N15 Westerlosesteenweg in Heist-op-den-Berg, tussen de rotonde en huisnummer 133, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 9 november 2020 tot (vermoedelijk) mei 2022. Er is alleen doorgang richting Booischot mogelijk, met beperkte breedte naast de werfzone. De plaatselijke omleiding (via Lostraat en Kleine Steenweg) is niet toegelaten voor het uitzonderlijk vervoer.

Omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 (geldig heen en terug): vanaf N15 Heist-op-den-Berg (westkant van de werfzone) - N10 Heist-op-den-Berg (indien noodzakelijk: rotondes passeren via doorsteek door het middeneiland) - N10 Aarschot - R25 Aarschot - N19 Herselt - N15 Heist-op-den-Berg (oostkant van de werfzone).

Meer informatie op de gemeentelijke website van Heist-op-den-Berg: Rioleringswerken Westerlosesteenweg.

Antwerpen/Zwijndrecht, A11/E34/N49

Door werken van de Oosterweelverbinding-Linkeroever, op de A11/E34/N49 tussen knooppunt 7 “Sint-Anna” en afrittencomplex 9 “Melsele”, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk in beide rijrichtingen. Van oktober 2019 tot juni 2020 wordt er gewerkt op de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook wordt ingenomen als werfzone. Per rijrichting zijn er 2 rijstroken van elk 3 m breed, zonder pechstrook. Uitzonderlijke voertuigen met een breedte > 6 m worden gedurende de werken niet toegelaten op dit stuk autosnelweg.

Meer informatie: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/werken-e34kluifrotonde

Gelieve hiermee rekening te houden bij de planning van uw transport en bij het verkennen van reiswegen voor nieuwe aanvragen.

Maasmechelen, N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in Maasmechelen op de Rijksweg (N78) aanpassingen uit op en rond het kruispunt met de Burgemeester Haubenlaan en Joseph Smeetslaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 25 oktober 2021. 

Op de Rijksweg zal verkeer over één rijstrook in elke richting voorbij de werken rijden, in plaats van over twee rijstroken. Doortochten voor uitzonderlijk vervoer moeten zoals altijd op voorhand gecontroleerd worden. 

Einde van de werken is verzien eind 2021.

Antwerpen, De Lijn (bovenleidingen)

De dienst Bovenleiding van De Lijn Antwerpen vraagt een aanpassing van de richtlijnen voor uitzonderlijk vervoer dat over de trambedding rijdt in de Antwerpse agglomeratie. Deze vervangen de maatregelen in de nota in de reeds afgeleverde vergunningen. Bij de nieuwe vergunningen zal een aangepaste nota bijgevoegd worden.

 • Het faxnummer uit de nota is niet meer in gebruik. De Lijn Antwerpen is naast telefonisch ook via e-mail bereikbaar: bovenleiding.ant@delijn.be.
 • Door beperkte personeelsbezetting, zowel aan planningszijde als aan uitvoerende zijde, kan het organiseren van een begeleiding op 3 werkdagen niet gegarandeerd worden. De Lijn vraagt hiervoor een termijn van 15 werkdagen.
 • Uitzonderlijke transporten hoger dan 5,50 m kunnen nooit een trambedding volgen, kruisen is wel mogelijk.

Gelieve hiermee rekening te houden bij de verkenning van uw reisweg en bij de planning van uw transport.

Antwerpen, Scheldekaaien

Na overleg met de bevoegde instanties werd besloten om de “Scheldekaaien” te Antwerpen (tussen Ledeganckkaai en Orteliuskaai) gedeeltelijk vrij te geven voor het uitzonderlijk vervoer.

De voorwaarden voor gebruik zijn:
a) massa conform met Technisch Reglement ;
b) hoogte groter dan 4,80 m.

Transporten met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 4,80 m mogen de Scheldekaaien niet volgen en beschikken over alternatieve reiswegen (o.a. via de Kennedytunnel).
Vanaf de Orteliuskaai kan de reisweg vervolgd worden via Tavernierkaai – Rijnkaai – Kattendijkbrug – Sloepenstraat – Mosselstraat – Siberiastraat – Straatsburgbrug – Groenendaallaan.

Deze reisweg zal de nieuwe route worden voor de transporten met een hoogte groter dan 4,80 m die niet via de Kennedytunnel (en de toekomstige Oosterweeltunnel) zullen kunnen uitgevoerd worden. De beperkingen in massa, lengte en breedte zullen opgeheven worden na de heraanleg van de Scheldekaaien, tot aan de Royerssluis.

De voorgestelde reiswegen zijn geldig heen-en-terug.
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw nieuwe vergunningsaanvragen.

Belangrijk: In de vergunningen met hoogte groter dan 4,80 m met een reisweg via de Scheldekaaien, zal een alternatieve reisweg worden bijgevoegd voor wanneer de werkelijke hoogte tijdens het transport 4,80 m of minder bedraagt. In dat geval is het niet toegelaten om via de Scheldekaaien te rijden.

TIENEN - N223 (UPDATE)

 

Omwille van een grote wegverzakking op de Aarschotsesteenweg werd deze bij hoogdringendheid afgesloten.

Signalisatieborden werden geplaatst en er werd een omleiding voorzien via de Kumtichstraat en de Leuvenselaan in beide rijrichtingen. De tonnagebeperking in de Kumtichstraat werd hierdoor tijdelijk opgeheven.

Uitzonderlijk Vervoer kan niet rijden via de lokale omleiding, maar kan gebruik maken van onderstaande omleiding (zonder hoogte- of gewichtsbeperking, mits verkenning op vlak van lengte en breedte) in beide richtingen:

- N3 Leuvenselaan - Withuisstraat - Albertvest

- N29 Bekkevoort

- N2 Tielt-Winge tot N223

Volgens de planning zullen de herstellingswerken tot en met 13 december duren.

 

Lanaken, N78

Woensdag 20 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke fasewissel door voor de bouw van de rotonde op de Tongersesteenweg (N78) in Lanaken. Doorgaand verkeer op de N78 rijdt vanaf dan via een bypass langs de werfzone.

Dit brengt vanwege de beperkte ruimte ook hinder mee voor het uitzonderlijk vervoer. De mogelijkheid tot doorgang moet op voorhand nagegaan worden. 

Gepland einde van de werken is de laatste week van 2021

Kluisbergen/Ronse, N425

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 4 oktober met herstellingswerken aan het wegdek van de Zandstraat (N425) in Kluisbergen en Ronse. Voor de veiligheid vernieuwt de aannemer op verschillende plaatsen het wegdek. Het verkeer kan van de Berchemsesteenweg (N36) naar de Kruisstraat (N60) blijven rijden, het verkeer in de andere richting volgt een omleiding. De werken zullen twee weken duren. 

 De omleiding is niet toegelaten voor UV.

Dendermonde, N17

Op maandag 27 september 2021 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde. De wegbeheerder voert herstellingswerken uit aan fietspaden, parkeerstroken, opritten en greppels vanaf het kruispunt met de Rijksweg (N41) tot aan de Kroonveldlaan. Daarnaast worden de fiets- en voetgangersoversteken aangepast en de oude riooldeksels vernieuwd. Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. Handelszaken blijven bereikbaar.  De herstellingswerken duren tot eind december 2021. In het voorjaar wordt dan ook het volledige wegdek in asfalt vernieuwd.

N72 Kasteletsingel, Beringen UPDATE 1/06

Vanaf 1 juni wordt er opnieuw een fasewisseling uitgevoerd bij de werken op de Kasteletsingel.  In deze fase zal het verkeer richting Heusden-Zolder een hoogtebeperking van 4m30 hebben en een breedtebeperking van 3m. Uitzonderlijke transporten die hoger en/of breder zijn, kunnen steeds passeren in tegenrichting, waar de vrije hoogte +/- 5,5m bedraagt en het weggabariet twee volledige rijstroken bedraagt. Deze hoogte – en breedtebeperking blijft gelden totdat de overkluizingsconstructie wordt weggenomen in de loop van augustus 2021.

Beringen, N72/Beverlosesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt vanaf 21/4 een rotonde op het kruispunt van de Koolmijnlaan (N72) met de Beverlosesteenweg en de Leysestraat in Beringen. De verbinding tussen de N72 en de Beverlosesteenweg is daarbij niet mogelijk. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2021.

De omleiding voor uitzonderlijk vervoer is voorzien via de Olmsesteenweg en de Zuidstraat in beide richtingen. De reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.

Hasselt, N722

Tijdens de paasvakantie wordt het wegdek van de N722 Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) vernieuwt. De werken starten op maandag 5 april. Gedurende twee weken is de gewestweg plaatselijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de route via de N754 - Hasseltse Dreef en Runkstersteenweg en de R71 zoals beschreven in het netwerk klasse 120. Transporten waarvan de massa voldoet aan het technische reglement EN die in hoogte beperkt zijn tot maximum 4m30 kunnen gebruik maken van de aangeven omleiding. 

Aalter, N37

Vanaf maandag 15 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan de rotonde aan de Tieltsesteenweg (N37) in Aalter. De kwaliteit van het beton voldeed niet aan de opgelegde eisen en de aannemer zal de rotonde opnieuw aanleggen. De betonwerken gebeuren in drie verschillende fasen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. De werken duren ruim 3 maanden. Tijdens de werken wordt verkeer op de Tieltstesteenweg omgeleid.

Oudenaarde, N8

OUDENAARDE : N8 onderbroken ter hoogte van Meersbloem : geen doorgaand verkeer mogelijk
Vanaf 8 februari 2021 wordt er gewerkt op de N8 te Oudenaarde; Tot 3 april kan het verkeer nog door richting Kluisbergen.
Vanaf 12 april zal de N8 volledig onderbroken zijn en dit tot juli 2021.

De aangegeven omleiding via de N60 en N453 tot Kerkhove kan heen en terug gevolgd worden door transporten categorie 2 met max tonnage van 60 ton.

Ninove N8 - N255

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.
(Elke aanpassing dient bij het Team zwaar vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking dient bij de vergunning gevoegd te worden.

Ninove : Bijkomende beperkingen op 26/2 en 27/2 2021
Vanaf 26/02 wordt bijkomende signalisatie geplaatst voor een wielerwedstrijd op het grondgebied Ninove, met name op de N8 tussen Centrumlaan en N255 en de N255 zelf. UV zal niet mogelijk zijn
Deze situatie duurt tot en met 27/2 2021.

Lummen-Blanklaar, N725

Vanwege de aanleg van fietspaden en riolering in de Blanklaarstraat in Lummen is de N725 afgesloten tussen de N29 Grote Baan en de grens met Vlaams-Brabant.  De werken zullen vermoedelijk tot eind 2021 duren. 

Lummen, E314/E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst volgende week een nieuwe portiek met een groot verlicht verkeersbord op drie armen van het Klaverblad in Lummen. Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders, wordt de snelweg tijdens drie nachten telkens enkele uren afgesloten in de richting van het Klaverblad. 

De plaatsing van de nieuwe portieken in de aanloop naar het Klaverblad vindt plaats tijdens de volgende nachten:

ma. 14/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Antwerpen
di. 15/12: plaatsing portiek over de E313 komend van Hasselt
woe. 16/12: plaatsing portiek over de E314 komend van Leuven

Nieuwe Versie WebTEUV

16/12/2020
U heeft het misschien al gemerkt dat WebTEUV er sinds deze ochtend anders uitziet. De kans is ook groot dat u de applicatie niet kan openen in "Internet Explorer". In alle andere gangbare browsers werkt de applicatie wel.

Onze IT-diensten hebben de lancering van een nieuwe versie van WebTEUV een nacht eerder uitgevoerd dan voorzien, waardoor de communicatie die u vandaag zal ontvangen helaas te laat komt. Onze excuses hiervoor.

De schermen die u te zien krijgt, werden opnieuw geprogrammeerd zodat ze zonder Adobe Flash Player kunnen werken. Adobe Flash Player zal niet meer beschikbaar zijn in 2021.

Alle data, uw voertuigen, reiswegen, gebruikers, dossiers, ... blijven beschikbaar in de nieuwe versie. 

Nieuwe versie WebTEUV - applicatie wordt de komende dagen frequent opnieuw opgestart

16/12/2020
De nieuwe versie van WebTEUV lijkt goed en stabiel te werken.

Er zijn enkele kleine problemen, hoofdzakelijk rond functionaliteiten met betrekking tot "gebruiker".

Deze zaken worden opgelost maar vereisen dat de applicatie opnieuw wordt opgestart en gedurende enkele minuten niet beschikbaar zal zijn. Niet opgeslagen projecten zijn op dat moment verloren. Het opnieuw opstarten zal, indien mogelijk, gebeuren tussen 8 u en 9 u 's morgens. 

 

Ninove, N8

Vanaf januari 2021 is het verkeer onderbroken van Voorde tot Ninove en dit in de richting van Brussel.
Verkeer richting Brakel kan nog door maar maximale breedte zal nog meegedeeld worden.
Vanaf juni 2021 is het verkeer onderbroken in beide richtingen.
Deze situatie zal vermoedelijk aanhouden tot eind 2022.

Lede, N442

Infrabel werkt in Lede van vrijdag 27 november 20 uur tot woensdag 2 december 17 uur aan de spooroverweg van de Wichelsesteenweg. Geen omleiding voorzien voor uitzonderlijk vervoer.

Oudenaarde, N8

Door wegenwerken op de N8 in Oudenaarde, tussen Kerkhove en Oudenaarde, is de weg onderbroken van 5/04/2021 tot 9/07/2021. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

Sint-Truiden: N80/N3

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar het op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) en de Naamsesteenweg (N80) in Sint-Truiden. Op dinsdag 4 augustus start de aannemer met de heraanleg van de noordkant (zijde centrum). Dit heeft een impact op de toegankelijkheid van de op- en afritten en het aantal rijstroken op de N3. Vanaf september wisselt de werf naar de zuidelijke kant van het complex.

De brug in de N80 mag niet overschreden worden met transporten waarvan het gewicht niet conform is met het technische reglement. De brug mag onderdoor gereden worden door transporten tot 4m50 hoogte waarbij vanaf 4m40 hoogte stapvoets gereden dient te worden. Doortochten dienen altijd op voorhand verkend te worden. 
Meer info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-op-afrittencomplex

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram-bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht.

Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

Dendermonde, N47

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de Zeelsebaan (N47) en Steenweg van Grembergen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Zeveneken (Lochristi), N70

08/09/2020
Op maandag 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige heraanleg van de N70 in Zeveneken. Samen met Aquafin, de stad Lokeren en de gemeente Lochristi zorgt AWV voor een veiligere en aangenamere dorpskern met meer groen en comfortabele fiets- en voetpaden. De werken worden in vier fases aangepakt. Vanaf 28 september gaat de N70 volledig dicht en moet het verkeer omrijden. Bij een vlot verloop eindigen de werken in het voorjaar van 2022.

Ronse, Rode Mutslaan

Op maandag 3 augustus 2020 starten de riolering- en wegeniswerken voor de heraanleg van de Rode Mutslaan in Ronse. Tijdens deze werken zal de Rode Mutslaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer tussen de Engelsenlaan en Zonnestraat.  Uitzonderlijk vervoer kan enkel mits voorafgaande verkenning via de omleiding die voorzien is via de Zonnestraat – César Snoecklaan en Engelsenlaan.

Deze werken zullen duren tot juli 2021.

Deinze, N35

Vanaf 1/2/2020  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de Vaartbrug in de N35 over het afleidingskanaal te Deinze erg beperkt.
In beide rijrichtingen is het toegelaten transport beperkt tot type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2020.

Opgelet :
Vanaf 3/8/2020 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt  tot transporten type G2 met massa conform, met maximale lengte van 30 m en maximale breedte van ca. 2,75 m.
Deze situatie duurt tot december 2020.

Deinze, N35 (Tweebruggenstraat)

Op maandag 20 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de brug langs de Tweebruggenlaan (N35) over het afleidingskanaal van de Leie in Deinze. Zowel de bovenkant van de brug en als de onderkant van de brug worden grondig aangepakt. Het verkeer op de Tweebruggenstraat (N35) rijdt ter hoogte van de brug over één rijstrook in elke richting. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2020. De timing hangt af van de weersomstandigheden. 

Tijdens de werken is er enkel verkeer met massa conform toegelaten op de brug.

Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.

Gentbrugge, E17

De grootschalige werken aan het viaduct in Gentbrugge (E17) kunnen toch starten. De aannemer zal vanaf 15 april de renovatie uitvoeren met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de aannemer en de arbeiders bedanken voor de inspanningen die ze daarvoor doen. Het verkeer rijdt vanaf de start van de werken over twee rijstroken in elke richting. Het agentschap streeft ernaar om het eerste deel van de werken (de viaducthelft rijrichting Kortrijk) tegen november 2020 af te ronden, maar die timing is afhankelijk van de duur en aard van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn omwille van het coronavirus.

Oostakker, R4

Op maandag 25 januari 2020 start een nieuwe fase van de werken op de Kennedytlaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R2. De werken duren in totaal twee jaar.