Overslaan en naar de inhoud gaan

Stationsomgeving Lier: nieuwe ontsluitingsweg

Stationsomgeving Lier: nieuwe ontsluitingsweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R16

Wat en waarom?

Vlotter verkeer naar het station

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe ontsluitingsweg moet zorgen voor een betere en veiligere organisatie van het verkeer van en naar het station en in de aanpalende woonwijk.

R16 Lier stationsomgeving ontsluitingsweg plan 1
R16 Lier stationsomgeving ontsluitingsweg plan 2

Timing en impact?

Stap voor stap van ontwerp naar uitvoering

Om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, werden een aantal private gronden langs het traject verworven. Op dinsdag 1 februari 2022 organiseerden we samen met de stad Lier een online infosessie om de omgeving zo goed mogelijk te informeren. U kan de opname hier bekijken.

In mei 2022 dienden de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken. Eind oktober 2022 werd het vergunningsdossier volledig en ontvankelijk verklaard. In het kader van deze vergunningsprocedure werd een openbaar onderzoek gedaan.

Eind april 2023 verkregen we de omgevingsvergunning. Dat betekent groen licht voor de start van de werken. Het officieel aanstellen van de aannemer duurde langer dan aanvankelijk gepland, waardoor de werken in 2023 nog niet konden starten.

Start aanleg ontsluitingsweg op 4 maart

Op maandag 4 maart starten zowel de nutswerken in de Boomlaarstraat, de Tramweglei, de Tuinweg en de Bosstraat als de wegenwerken buiten de Ring (R16). De nutswerken, met name de verplaatsing en vernieuwing van kabels en leidingen, brengen plaatselijk verkeershinder met zich mee en duren tot april.

Gelijktijdig met de nutswerken beginnen de wegenwerken buiten de Ring (R16). Deze brengen geen verkeershinder met zich mee. Eerst wordt de hele projectzone bouwrijp gemaakt, waarbij de aannemer enkele bomen en struiken rooit. Bij de aanleg van de nieuwe weg worden nieuwe bomen aangeplant. Tijdens de voorbereidende werken breekt de aannemer ook een drietal woningen af. Zodra dat klaar is, start de aanleg van de ovonde ter hoogte van winkelpark Den Boom en de aanleg van de nieuwe rotonde die aansluit op de verlengde Tramweglei. Pas vanaf de zomer zal er verkeershinder zijn door de wegenwerken. Meer informatie over de verdere fasering van de werken volgt later. AWV verwacht de nieuwe ontsluitingsweg tegen het najaar van 2025 te openen.

Bovenstaand faseringsplan moet nog een update krijgen. Zodra we meer details hebben over de verdere planning van de werken en de verkeershinder, brengen we u hiervan op de hoogte. Hou deze webpagina en de nieuwsbrief zeker in de gaten. Inschrijven voor de nieuwsbrief doet u via het oranje kadertje.