Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Weg

N6

Herinrichting in acht fases

De werken aan de Bergensesteenweg, tussen het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg en het kruispunt met de Brusselbaan, worden uitgevoerd in acht fases.

De herinrichting van de Bergensesteenweg in acht fases

Fase 1: kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan

De eerste fase van de werken start aan de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. In deze fase worden er afslagstroken naar links aangelegd, worden er gescheiden en veilige fietspaden aangelegd en komt er een middeneiland. 

Kruispunt van de Georges Wittouckstraat

Tussen de Georges Wittouckstraat en het kruispunt met de Olmenlaan komt er een gescheiden fietspad , in de richting van Halle en in de richting van Anderlecht. Er wordt ook een afslagstrook vanop de Bergensesteenweg naar de Georges Wittouckstraat aangelegd.

Voor fietsers en voetgangers wordt het kruispunt veiliger. Zo komen er verkeerslichten op het kruispunt met een drukknop. Op de fietspaden brengen we een rode laag bovenop het asfalt aan. Dat asfalt verhoogt het fietscomfort en de rode kleur benadrukt dan weer dat fietsers voorrang hebben op het doorlopende fietspad.

Kruispunt van de Olmenlaan

Het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Olmenlaan wordt eenvoudiger ingericht. Zo wordt het aantal rijstroken in de rijrichting van Halle verminderd (van twee naar een) na het kruispunt. Ter hoogte van het kruispunt wordt er ook een brede middenberm aangelegd. Die aanpassing zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer zich beter aan de maximumsnelheid houdt en verhindert linkse afslagbewegingen vanuit handelszaken aan de overkant. De middenberm helpt fietsers en voetgangers ook om veiliger over te steken, in twee fases.

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wordt de linkse afslagstrook op de Bergensesteenweg naar de Olmenlaan ook verlengd. Ook wordt de bushalte ter hoogte van het kruispunt opgeschoven en komt er een volwaardig busperron in de plaats.

Voorbereidende nutswerken voor alle fases

Voor Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin van start gaan met de volgende fases van de herinrichting van de Bergensesteenweg, voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Zo wordt er gewerkt aan het verplaatsen van de elektriciteitsleidingen, de heraanleg van de riolering en het afkoppelen van de leidingen, het verplaatsen van de internetkabel, … Die werken starten tegelijkertijd met de werken aan de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan vanaf oktober. Ze worden grotendeels uitgevoerd naast de weg, ter hoogte van het voet- of fietspad, maar zullen ook hinder voor het doorgaand verkeer met zich meebrengen. 

Fase 2 tot fase 8

Na de voorbereidende nutswerken starten we met de volgende fases van de grote herinrichting. De werken van fase 2 starten ter hoogte van het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg. Daarna schuiven de fases meer op naar boven, richting het kruispunt met de Brusselbaan. 

Volgens de huidige planning starten de werken aan fase 2 in 2022.