Overslaan en naar de inhoud gaan

Draaiboek

Het doel van het draaiboek Minder Hinder is om een structurele, uniforme en transparante aanpak van Minder Hinder bij wegenwerken voor te stellen. De doelstelling is dat overheden, infrastructuurbeheerders, aannemers en betrokken projectverantwoordelijken binnen andere organisaties deze aanpak hanteren en zo Minder Hinder een natuurlijke reflex wordt doorheen heel het project.

Het draaiboek is in eerste plaats een structuur, een inspiratiebron en handleiding om Minder Hinder te kunnen toepassen op uw eigen projecten. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van een project:

  • de conceptfase: het project wordt bestudeerd, er zijn verschillende scenario’s mogelijk waarvan de details nog niet gekend zijn
  • de uitwerkingsfase: de keuze voor één specifieke projectaanpak is gemaakt en deze wordt verder uitgewerkt naar aanloop van de start van de werken
  • de uitvoeringsfase: de voorbereidende werkzaamheden starten en de wegenwerken worden uitgevoerd
  • de evaluatiefase: de volledige wegenwerken zijn achter de rug en er wordt een kritische doorlicht gemaakt van o.a. de minder-hinderaanpak

Hoewel elk project een individuele minder-hinderaanpak vereist, is er een basisindeling van soorten werkzaamheden opgesteld waarbij Minder Hinder bij werkzaamheden onder hetzelfde type grotendeels eenzelfde aangepakt wordt. De indeling gebeurt op basis van

  • de functie van de weg: deze komt overeen met de bestaande wegencategorisering  die een onderscheid maakt tussen primaire weg, secundaire weg en lokale weg. De essentiële karakteristieken zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Type weg

Type I

Type II

Type III

Categorie/wegklasse

hoofd-/primaiere weg

secundaire weg

lokale weg

Schaalniveau

(inter)nationaal

regionaal

lokaal

Functies weg

verbinden

verzamelen

ontsluiten

Bewoning lans weg

geen

versnipperd (doortochten)

dichte bewoning

Functies langs weg

enkel dienstenzones

grootschalige klein-handel, kleinhandel en bedrijventerreinen

kleinhandel en horeca

Verkeersintensiteiten

hoog

gemiddeld

laag

Niveua van de impact

(inter)nationaal

regionaal

lokaal

Type verkeer

gemotoriseerd verkeer

gemengd verkeer

gemengd verkeer

Aandeel vrachtverkeer

hoog

gemiddeld

laag

Aandeel doorgaand verkeer

doorgaand

doorgaand- en bestemmingsverkeer

vooral lokaal verkeer

Aandeel openbaar vervoer

laag

hoog

gemiddeld

Aandeel fietsers en voetgangers

niet van toepassing

laag

hoog

Wegbeheerder

Vlaamse Overheid

Vlaamse Overheid

steden en gemeenten

  • het schaalniveau van de impact: dreigt de hinder het schaalniveau van de weg te overstijgen, dan moet de minder-hinderaanpak van een hoger wegtype ingeschakeld worden.

Naast de indeling bij een bepaald type, zijn er ook elementen die aanleiding geven tot het diversifiëren van de minder-hinderaanpak. Enkele voorbeelden hiervan:

  • het specifieke gebruik van de weg voor uitzonderlijk vervoer, hulpdiensten of als calamiteitenroute;
  • de werfzone maakt deel uit van een fietsnetwerk, een openbaar vervoer netwerk of vrachtvervoernetwerk;
  • het geldende snelheidsregime op de weg.

Het volledige draaiboek kan hier gelezen worden (.pdf).