Overslaan en naar de inhoud gaan

Draaiboek

Het doel van het draaiboek Minder Hinder is om een structurele, uniforme en transparante aanpak van Minder Hinder bij wegenwerken voor te stellen. De doelstelling is dat overheden, infrastructuurbeheerders, aannemers en betrokken projectverantwoordelijken binnen andere organisaties deze aanpak hanteren en zo Minder Hinder een natuurlijke reflex wordt doorheen heel het project.

Het draaiboek is in eerste plaats een structuur, een inspiratiebron en handleiding om Minder Hinder te kunnen toepassen op uw eigen projecten. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van een project:

 • de conceptfase: het project wordt bestudeerd, er zijn verschillende scenario’s mogelijk waarvan de details nog niet gekend zijn
 • de uitwerkingsfase: de keuze voor één specifieke projectaanpak is gemaakt en deze wordt verder uitgewerkt naar aanloop van de start van de werken
 • de uitvoeringsfase: de voorbereidende werkzaamheden starten en de wegenwerken worden uitgevoerd
 • de evaluatiefase: de volledige wegenwerken zijn achter de rug en er wordt een kritische doorlicht gemaakt van o.a. de minder-hinderaanpak

  Hoewel elk project een individuele minder-hinderaanpak vereist, is er een basisindeling van soorten werkzaamheden opgesteld waarbij Minder Hinder bij werkzaamheden onder hetzelfde type grotendeels eenzelfde aangepakt wordt. De indeling gebeurt op basis van

  • de functie van de weg: deze komt overeen met de bestaande wegencategorisering  die een onderscheid maakt tussen primaire weg, secundaire weg en lokale weg. De essentiële karakteristieken zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

  Type weg

  Type I

  Type II

  Type III

  Categorie/wegklasse

  hoofd-/primaiere weg

  secundaire weg

  lokale weg

  Schaalniveau

  (inter)nationaal

  regionaal

  lokaal

  Functies weg

  verbinden

  verzamelen

  ontsluiten

  Bewoning lans weg

  geen

  versnipperd (doortochten)

  dichte bewoning

  Functies langs weg

  enkel dienstenzones

  grootschalige klein-handel, kleinhandel en bedrijventerreinen

  kleinhandel en horeca

  Verkeersintensiteiten

  hoog

  gemiddeld

  laag

  Niveua van de impact

  (inter)nationaal

  regionaal

  lokaal

  Type verkeer

  gemotoriseerd verkeer

  gemengd verkeer

  gemengd verkeer

  Aandeel vrachtverkeer

  hoog

  gemiddeld

  laag

  Aandeel doorgaand verkeer

  doorgaand

  doorgaand- en bestemmingsverkeer

  vooral lokaal verkeer

  Aandeel openbaar vervoer

  laag

  hoog

  gemiddeld

  Aandeel fietsers en voetgangers

  niet van toepassing

  laag

  hoog

  Wegbeheerder

  Vlaamse Overheid

  Vlaamse Overheid

  steden en gemeenten

  • het schaalniveau van de impact: dreigt de hinder het schaalniveau van de weg te overstijgen, dan moet de minder-hinderaanpak van een hoger wegtype ingeschakeld worden.

  Naast de indeling bij een bepaald type, zijn er ook elementen die aanleiding geven tot het diversifiëren van de minder-hinderaanpak. Enkele voorbeelden hiervan:

  • het specifieke gebruik van de weg voor uitzonderlijk vervoer, hulpdiensten of als calamiteitenroute;
  • de werfzone maakt deel uit van een fietsnetwerk, een openbaar vervoer netwerk of vrachtvervoernetwerk;
  • het geldende snelheidsregime op de weg.

  Het volledige draaiboek kan hier gelezen worden (.pdf).