Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder-hinderaanpak in de uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase staat de aannemer in voor de uitvoering van het project en de minder-hindermaatregelen conform het projectplan en het minder-hinderplan. Tijdens de uitvoering wordt de verkeersafwikkeling op terrein opgevolgd. Indien het voorop gestelde ambitieniveau niet bereikt wordt of er klachten komen, moeten de minder-hindermaatregelen bijgestuurd worden. In samenspraak met alle projectpartners en de doelgroepen, worden bestaande maatregelen aangepast en nieuwe uitgewerkt.

Om de naleving van de minder-hindermaatregelen te verzekeren is handhaving onontbeerlijk.

Op vlak van communicatie is informeren de hoofdzaak en herhaling het sleutelwoord. De kernboodschap is de fasering en de timings die aangehouden zullen worden. Ook het waarom van de werken blijft in herinnering gebracht worden. De middelen van de uitwerkingsfase blijven toepasbaar in de uitvoeringsfase: informatievergaderingen, nieuwsbrieven, website, communicatiekanalen van projectpartners en doelgroepen zoals De Lijn, Touring, UNIZO, Voka, …

Bij werken met een economische impact zet u best een bereikbaarheidsadviseur in. Hij concentreert zich op handelaars en ondernemers die gehinderd worden en behandelt vragen van individuele gehinderde personen.