Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder-hinderaanpak in de uitwerkingsfase

In de uitwerkingsfase is er een keuze gemaakt voor één specifieke projectaanpak en projectoplossing die verder wordt uitgewerkt naar aanloop van de start van de werken. In de uitwerkingsfase wordt een minder-hinderstrategie uitgetekend en omgezet in een plan van minder-hindermaatregelen (inclusief communicatieve maatregelen). Het bestek wordt opgesteld en eens de aannemer gekend is, worden de nodige vergunningen tijdig aangevraagd.

Bij het opstellen van de minder-hindermaatregelen zijn volgende aspecten belangrijk:

 1. Bepaling van indicatieve uitvoeringsperiode op basis van:
 • de meest geschikte uitvoeringsperiode voor de werkenzaamheden zelf, afhankelijk van zowel de periode met de laagste verkeersintensiteiten als de technische uitvoerbaarheid. Deze randvoorwaarde wordt nooit uit het oog verloren. 
 • de afstemming met andere conflicterende werken, een kritische succesfactor voor het reduceren van de hinder. Werkzaamheden op eenzelfde wegvak worden best zoveel mogelijk gebundeld. Andere werken in de omgeving worden het best niet samen uitgevoerd en zeker werken op de omleidingen moeten vermeden worden. Een belangrijke bron voor het bepalen van conflicterende werken is Gipod. 

Eens de indicatieve uitvoeringsperiode bepaald is, worden de werken ingegeven in Gipod zodat ook andere projecten hiermee afgestemd kunnen worden.

 1. Opstellen van de omleidingen:

Indien het mogelijk is, is het beter om een doorgang door de werfzone te behouden om de verkeersdrukte op de omliggende straten te beperken. 

Bij het bepalen van de omleidingsroutes wordt rekening gehouden met volgende principes:

 • omleidingen lopen zoveel mogelijk over wegen van dezelfde categorie;
 • beperk de afstand van de omleiding;
 • realiseer hindernisvrije omleidingsroutes;
 • maak specifieke omleidingen per modus;
 • pas de cyclus van de verkeerslichten aan;
 • zorg voor extra opstelruimte voor afslaand verkeer;
 • stel tijdelijke parkeerrestricties in langs omleidingswegen;
 • garandeer de doorstroming van openbaar vervoer.
 1. Verminder de hoeveelheid verkeer door bv. het gebruik van andere vervoersmodi te stimuleren.

Op vlak van communicatie worden in deze fase alle doelgroepen die hinder kunnen ondervinden geïnformeerd over omleidingen, faseringen, timings, de te verwachte hinder, periodes waarin er geen activiteit zichtbaar is op de werf en andere concrete elementen. De informatie over het project kan doorstromen via informatievergaderingen, brochures, nieuwsbrieven, specifieke websites, advertenties of infokranten.

Ook in deze fase is een goed communicatie en afstemming met de projectpartners belangrijk. Zij zorgen niet enkel voor gedragen minder-hindermaatregelen, maar kunnen ook via hun fora de weggebruikers informeren (bv. De Lijn voor het bereiken van de bus- en tramreizigers).