Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder-hinderaanpak in de conceptfase

Het minder-hinderproces start reeds in de conceptfase, zodat de hinder maximaal beperkt kan worden. Zodra de eerste contouren van een project op papier worden gezet, maakt u een inschatting van de hinder die de werkzaamheden zullen veroorzaken. Door vanaf de initiatie van het project aandacht te besteden aan hinder, kan u efficiëntere oplossingen vinden of de hinder zelfs voorkomen.

In de conceptfase zullen volgende stappen uitgevoerd worden:

Het uitvoeren van de minder-hindertoets zorgt voor het vastleggen van 

  • de randvoorwaarden voor het voorontwerp
  • de mogelijke bouwtechnieken 
  • de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden
  • de acceptabele verkeershinder

Het resultaat hiervan wordt als randvoorwaarden mee opgenomen in de bestekteksten zodat de aannemer duidelijk weet aan welke eisen er moet voldaan worden op vlak van Minder Hinder.

Het projectconcept dient hierbij als uitgangspunt. In de volgende fases wordt het ontwerp steeds verder in detail uitgewerkt en zo goed mogelijk getoetst aan de minder-hinderprincipes. De toetsing gebeurt dus herhaaldelijk.

Communicatie opstarten met projectpartners en doelgroepen.

Hoewel de projectpartners en doelgroepen kunnen verschillen van project tot project, zijn deze vooral afhankelijk van het type weg waar de werken zullen plaatsvinden. Het is belangrijk dat het project wordt afgestemd met de wegbeheerder. Daarna worden de andere projectpartners bij het project betrokken. De doelgroepen worden geïnformeerd over de noodzaak van de werken. Hun participatie levert belangrijke feedback op en creëert het maatschappelijk draagvlak dat voor elk project onmisbaar is.

Onderstaande tabel geeft overzicht projectpartners te betrekken in het overleg 

Projectpartners

 

Type I

Type II

Type III

Initiatiefnemer/bouwheer

x

x

x

Wegbeheerder

x

x

x

Betrokken steden/gemeenten

 

x

x

Provincie

 

x

 

Federale politie

x

 

 

Lokale politie

 

x

x

AWV

x

x

 

De Lijn 

(x)

(x)

(x)

Ander vervoersaanbieders

(x)

(x)

(x)

 

Doelgroepen

 

 

 

 

Type I

Type II

Type III

Grote publiek

(x)

 

 

Aangelanden werf

 

x

x

Specifieke doelgroepen

x

x

x

 

bedrijven

x

x

x

 

handelaars

 

x

x

 

scholen

 

x

x

 

inwoners ruimere omgeving

x

x

 

 

hulpdiensten

x

x

x

 

vrachtvervoer

x

x

 

 

fietsers/voetgangers

 

x

x

 

OV-gebruikers

 

x

x

 

De kruisjes in het vet in bovenstaande tabel geven aan de deze doelgroepen moeten betrokken worden via een klankbordgroep en niet enkel geïnformeerd.