Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder-hinderaanpak in de evaluatiefase

In de evaluatiefase zijn zowel de hoofdwerken als de nazorg achter de rug en is het moment aangebroken om een kritische doorlichting te maken van de minder-hinderaanpak. De bedoeling is om zoveel mogelijk lessen te trekken voor toekomstige projecten. In het ideale scenario worden de lessen gebundeld in een evaluatienota en wordt deze bij een breder publiek bekendgemaakt.

De evaluatie wil inzicht bieden in de effecten van

 1. het gevoerde proces: er wordt een analyse gemaakt van de betrokkenheid van de doelgroepen en projectpartners en detecteren waar het eventueel beter kon verlopen.
 2. de minder-hindermaatregelen: er wordt een evaluatie gemaakt van onder andere volgende aspecten:
  • impact op verkeersafwikkeling
  • effectiviteit van de omleidingen
  • kwaliteit signalisatie
  • het aantal en de ernst van de bijsturingen van de maatregelen
  • kwaliteit van de controles en handhaving
  • effectiviteit van de communicatie
  • de veiligheid van zowel weggebruiker als wegenwerkers
  • sociale aspecten 

De evaluatie gebeurt aan de hand van kwantitatieve gegevens verzameld door monitoring in de uitvoeringsfase, bevraging van projectpartners en doelgroepen, registratie van vragen en klachten, ….