Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER

Project-MER

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

Het project-milieueffectenrapport

Momenteel wordt een Project-MER opgemaakt. MER staat voor 'milieueffectenrapport'. Dat is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het project om mens en milieu. Een milieueffectenrapport wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen. We houden ook rekening met andere projecten in de omgeving, zodat alles integraal wordt bekeken.

Voorlopig Project-MER

De eerste versie van dit Project-MER kon tussen 1 augustus en 15 september 2022 geraadpleegd worden. Burgers konden er hun suggesties en opmerkingen over insturen.

Er zijn in 3 scenario’s onderzocht. Die verschillen naargelang de grootte van het project. 

  • Scenario 3 heeft het kleinste projectgebied, tussen de kruispunten met de Steenweg op Aalst (N46) en de Reigerstraat). 
  • Scenario 2 gaat over de zone tussen de kruispunten met de Steenweg op Aalst (N46) en de autosnelweg E40. Dit is het scenario dat op de rest van deze webpagina aan jou wordt voorgesteld.
  • Scenario 1 heeft het grootste projectgebied, en omvat ook een herinrichting van de knooppunten met de Steenweg op Aalst (N46) en E40. 

We starten met de uitvoering van scenario’s 3 (2024 – 2025) en 2 (2025 – 2027). Alle info die je op deze webpagina krijgt, gaat dan ook over scenario 2, aangezien deze situatie (als alles vlot verloopt) werkelijkheid zal worden. Scenario 1 is voorlopig toekomstmuziek: voordat we daarmee starten, is er extra monitoring nodig van de luchtkwaliteit en verkeersintensiteit.

Per scenario onderzochten we het effect op verschillende disciplines. Als het project een negatieve impact heeft, bekijken we of er milderende maatregelen nodig zijn om die impact te verkleinen. Je kan het volledige Project-MER hieronder raadplegen.

Wat met de vernieuwing van de Rondweg (N42) in Sint-Lievens-Esse?

We werken ook aan een herinrichting van deze drukke verkeersas tussen Wetteren en Geraardsbergen/Brakel. Omdat beide vernieuwingsprojecten van de N42 dichtbij elkaar liggen, onderzoeken we de cumulatieve effecten op mens en milieu. Dat doen we met twee grondige Project-MER’s. We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak de vernieuwing van de N42 in haar totaliteit bekijken.

De kaartenbundel van dit dossier kan je downloaden via volgende link:

https://wegenenverkeer.be/docs/23020036_ombouwN42_wegvakE40-N46_deelrapport4_kaartenbundel_19072022.pdf