Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing

Timing

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

Studieproces bijna afgerond

De herinrichting van de Wettersesteenweg (N42) komt er op basis van veel studiewerk. Het proces omvat heel wat stappen.

Tijdlijn N42 Wetteren

In het verleden konden omwonenden tijdens verschillende inspraakmomenten hun opmerkingen en ideeën delen. Het ontwerp is door inspraak van burgers en besturen op verschillende vlakken veranderd ten opzichte van de vorige inforonde eind 2020. Het resultaat: o.a. de fietsbrug naar de wijk Anker en de fietstunnel naar het station van Balegem zijn toegevoegd aan het ontwerp na feedback.

Waar staan we vandaag?

  • In de zomer van 2021 liep het openbaar onderzoek naar aanleiding van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Omdat bepaalde zones een nieuwe bestemming moesten krijgen om de weg hier te mogen aanleggen, moest er voorafgaandelijk een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgesteld worden. Ondertussen keurde de Vlaamse regering het GRUP definitief goed. Momenteel is er protest tegen dit gewijzigde GRUP. Dit wordt nog verder onderzocht.
  • Momenteel wordt een Project-MER opgemaakt. Zo’n ‘project-milieueffectenrapport’ is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. De eerste versie van het Project-MER kon je tussen 1 augustus en 15 september 2022 op deze webpagina raadplegen. In najaar 2022 finaliseren we het Project-MER. Eens dit afgerond is, kan een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden. Hiervoor mikken we op eind 2022/begin 2023.
  • De gesprekken voor onteigeningen van de nodige gronden zijn in 2021 gestart en lopen.
  • Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in 2024 en zijn we klaar in 2027.

Ook het Project-MER voor de Rondweg (N42) Sint-Lievens-Esse wordt momenteel herbekeken, inclusief de evt. impact van de herinrichting van de Wettersesteenweg (N42). Zo komen we tegemoet aan de bezorgdheden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.