Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

Vlotte verkeersdoorstroming op een veilige weg

De Wettersesteenweg (N42) is een ‘primaire gewestweg’. Op papier betekent dat een strikte scheiding van voetgangers/fietsers en het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet van elkaar gescheiden zijn. Maar vandaag voldoet de N42 niet aan die voorwaarden. En dat zorgt voor heel wat problemen: frontale botsingen door het ontbreken van een middenberm, veel sluipverkeer op omliggende wegen, het ontstaan van files door traag rijdend landbouwverkeer, en filevorming van op de E40 tot de afrit richting Zottegem. Tijd om daar verandering in te brengen. Na de werken zal er tot zo’n 30% minder sluipverkeer in de dorpskernen zijn. Dat zorgt voor meer veiligheid, minder fijn stof en minder geluidshinder in de woonkernen.

Blader door de foto’s en ontdek het toekomstbeeld. Benieuwd naar meer? Onder de foto’s vind je tekst en uitleg bij de veranderingen.

Veiliger en vlotter verkeer

 • Er komt een extra rijstrook in beide rijrichtingen, gescheiden door een gesloten middenberm. Zo wordt het makkelijker om landbouwverkeer voorbij te steken.
 • Het complex Gijzenzelestraat wordt volledig heringericht. In de toekomst loopt de N42 hier in een tunnel. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele kan via de rotonde de N42 oprijden. Vanuit Anker is de rotonde enkel toegankelijk voor de bus van de Lijn en landbouwverkeer. Ander gemotoriseerd verkeer bereikt de gewestweg via het kruispunt Korte Ambachtstraat/Reigerstraat. Boven de rotonde zorgt een fietsbrug voor een veilige oversteek.
 • We beperken het aantal rechtstreekse toegangen tot de gewestweg. Voortaan kan je er enkel op via de nieuwe rotonde aan de Gijzenzelestraat en vanaf de kruispunten Korte Ambachtstraat/Reigerstraat, Houtemstraat en Yshoute. Die drie kruispunten worden heraangelegd en krijgen verkeerslichten.
 • De bocht bij de afrit van de E40 wordt anders aangelegd waardoor je er in de toekomst met voldoende snelheid kan rijden (max. 70 km/uur). Vandaag is die bocht veel te scherp, waardoor je er traag moet rijden. 
 • Bedrijven blijven vlot bereikbaar voor klanten en leveranciers.
  • Lokaal verkeer kan zich parallel verplaatsen via de 4 nieuwe ventwegen: (1) tussen de Geraardsbergesteenweg (N465B) en Yshoute (met ook een ontsluitingslus voor Balegro), (2) tussen het bedrijf O.B.B.C. (Scheurbroek) en Yshoute, (3) tussen Roosbloemstraat en Heistraat, en (4) tussen Korte Ambachtstraat en Gijzenzelestraat.
  • Voor Balegro komt er een ontsluitingslus. Vrachtverkeer en werknemers kunnen via een nieuwe afrit de Wettersesteenweg (N42) af, en volgen dan de interne weg en ventweg aan de westkant van de N42. Verkeer richting de N42 rijdt via de ventweg en het kruispunt N42 met Yshoute. Bekijk op de kaart hieronder hoe je in de toekomst moet rijden.
  • De Krëfelsite blijft bereikbaar via de nieuwe rotonde in Gijzenzele en een rechtstreekse aansluiting op de N42.

Extra rijstrook ≠ snelweg

Het is niet de bedoeling dat Wettersesteenweg (N42) zal lijken op een snelweg. De snelheid blijft beperkt tot 90 km/uur. Ook de verkeerslichten op de kruispunten zullen afremmend werken. De inrichting en breedte van de gewestweg (2 rijstroken, geen pechstrook, ventweg en dubbelrichtingsfietspad) is bovendien heel anders dan die van een snelweg (3 rijstroken, pechstrook, ventweg).

Verbeteringen voor fietsers en combimobiliteit

 • Tussen Zottegem en Wetteren leggen we zo’n 8 km nieuwe, veilige fietspaden aan. Hiervan is 7 km een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Wettersesteenweg (N42), dat bovendien gescheiden is van de rijweg door een groenzone.
 • We voorzien veilige, conflictloze oversteekplaatsen: een fietsbrug aan complex Gijzenzelestraat, een fietstunnel aan de Roosbloemstraat (richting Anker en Oosterzele Centrum) en en een fietstunnel aan de Leenstraat (richting Eke en station Balegem).
 • De huidige carpoolparking aan de Krëfelsite is te klein en slecht bereikbaar. Daarom vervangen we deze door een nieuwe multimodale hub aan de Gijzenzelestraat. Er zullen zo’n 170 auto’s kunnen parkeren. Dankzij een fietsenstalling en bushalte zal je er makkelijk kunnen overstappen. Een bomenrij en water zorgen dan weer voor een aangenaam uitzicht.

Ook delen van de nabijgelegen Geraardsbergsesteenweg (N465) en Oude Wettersesteenweg (N465a) krijgen binnenkort een update. Voor lokaal fietsverkeer van en naar Oosterzele komen er verhoogde fietspaden tussen de kruispunten met de Wettersesteenweg (N42) en Keiberg. Als alles vlot verloopt, starten daar in 2023 de werken. Lees meer over dit project op deze webpagina.

Aandacht voor de omgeving

 • Door de vernieuwde N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden. Buffer- en infiltratiegrachten zorgen voor een klimaatrobuust ontwerp.
 • We zorgen ervoor dat dieren zo weinig mogelijk in contact komen met het verkeer. 
  • Marters, vossen, reeën ... leiden we via 5 ecopassages onder de weg ter hoogte van de Schoolstraat, Roosbloemstraat, Yshoute en Leenstraat.
  • Aan de fietsbrug van de Gijzenzelestraat komt er een vleermuisbunker. Aan de nieuwe carpoolparking plaatsen we vogelkasten.
  • De twee hop-overs blijven behouden. Dat zijn hoge beplantingen van bomen en struiken die ervoor zorgen dat vleermuizen, vlinders en vogels omhoog vliegen. 
 • We streven naar zo weinig mogelijk bijkomende verharding of inname van landbouwgrond. Er moet zo’n 1,4 hectare aan bomen verdwijnen om voldoende plaats te hebben voor de werken. Ter compensatie planten we in de omgeving 3,26 hectare bos aan. Er komt dus 1,86 hectare bij, dat is zo’n 0,5 hectare meer dan wettelijk nodig. Er verdwijnt ook zo’n 16 ha aan graszone. Ook dit compenseren we volledig met brede graszones langs de nieuwe weg.