Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Binnenkort

Weg

N42

Wat en waarom

Vlotte verkeersdoorstroming op een veilige weg

Meer dan 200 ongevallen gebeurden er tussen 2006 en 2018 op de Wettersesteenweg. Deze trieste cijfers tonen aan dat deze weg op vandaag niet veilig is. Zowel op de weg als op de afrit van de E40 richting Zottegem stropt het verkeer regelmatig op. Oorzaak hiervan is dat de Wettersesteenweg op vandaag niet voorzien is op de rol die hij moet spelen, namelijk een verbindingsweg zijn tussen de omliggende steden en gemeenten enerzijds en de E40 anderzijds. Daar brengen we verandering in.

Naar een vlottere en veiligere N42 voor alle weggebruikers

We streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Dit doen we door dubbele rijstroken aan te leggen in beide rijrichtingen van de N42. Deze rijstroken scheiden we met betonnen rijbaanafscheidingen. Daarnaast beperken we het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42. De N42 oprijden zal enkel nog kunnen aan:

  • het kruispunt met de Korte Ambachtstraat en Reigerstraat
  • het kruispunt met de Houtemstraat
  • het kruispunt met Yshoute
  • een nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat

Ook voor voetgangers en fietsers brengen we verbeteringen aan:

  • Langsheen bijna de volledige westzijde van de N42 leggen we, parallel aan de N42, nieuwe, veilige fietspaden aan.
  • Aan het knooppunt met de Gijzenzelestraat kunnen fietsers via een fietsbrug veilig oversteken. 
  • Ter hoogte van de Leenstraat komt een fietstunnel, zodat fietsers de N42 veilig kunnen kruisen.

Heraanleg knooppunt Gijzenzelestraat

Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele kan hier de N42 oprijden. Vanuit Anker is de rotonde enkel toegankelijk voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers.

Knooppunt Gijzenzelestraat N42

Nieuwe carpoolparking

De huidige carpoolparking aan de Krëfelsite en Schoolstraat is te klein en slecht bereikbaar. Daarom vervangen we deze door een nieuwe parking aan de Gijzenzelestraat. Uit onderzoek blijkt dat deze locatie het vlotst bereikbaar is voor verkeer uit zowel Wetteren als Zottegem en het minst belastend voor het op-en afrittencomplex. Op de nieuwe parking zullen 170 auto’s kunnen parkeren en er komt een nieuwe fietsenstalling. De parking is vlot bereikbaar met de fiets via het provinciale fietsnetwerk. Bus 46 van De Lijn krijgt hier een halte zodat je vlot overstapt op het openbaar vervoer. 

Door de parking aan te kleden met voldoende groenelementen wordt hij geen storend element in het landschap van bos en landbouwgronden. Met geluidsschermen beperken we de geluidshinder voor omwonenden.

Minimale impact op het landschap 

Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden. Over heel het projectgebied werd er gezocht naar een beperkte impact op de natuur, het geluid en de landbouw. Op een aantal plekken moeten bomen verdwijnen. Dit compenseren we door in de omgeving meteen nieuwe bomen aan te planten. 

We hebben ook aandacht voor de fauna in de omgeving van de N42. Zo voorzien we onderdoorgangen voor dieren in de buurt van de kruising met de Schoolstraat, Roosbloemstraat, Yshoute en Leenstraat. Door de beplanting die we in de buurt aanbrengen, leiden we de dieren toe naar die onderdoorgangen.

Ecopassage voor dieren

Voorbeeld van onderdoorgang of ecopassage voor dieren