Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Wettersesteenweg (N42) Oosterzele

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

Wat en waarom?

Een veilige verbindingsweg met respect voor de omgeving

De Wettersesteenweg (N42) is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig en vlot, met regelmatig ongevallen en files. Ook ontbreekt er een comfortabele fietsverbinding. Tussen Wetteren en Zottegem gaan we de N42 daarom herinrichten. 3 doelstellingen staan centraal:

  • Veiliger en vlotter verkeer. We gaan voor minder files op de Wettersesteenweg (N42) en een veilige verbinding met de E40. Daarnaast halen we het sluipverkeer weg uit de woonkernen. Met een verbeterde leefbaarheid als resultaat. 
  • Verbeteringen voor fietsers en combimobiliteit. Met heel wat nieuwe infrastructuur verbeteren we zowel het lokaal fietsverkeer als verkeer over langere afstand. Ook maken we de Wettersesteenweg (N42) klaar voor morgen: op de vernieuwde carpoolparking zal je makkelijk kunnen overstappen op bus of fiets.
  • Met aandacht voor de omgeving. De nieuwe weg past zoveel mogelijk in het landschap. Ook komen er maatregelen voor fauna, en planten we groen aan. Ten slotte houden we rekening met de andere projecten in de omgeving, zodat alles goed is afgestemd op elkaar.

Lees meer over de plannen op het tabblad ‘Toekomstbeeld’.

Timing en impact?

Studiefase bijna afgerond 

De herinrichting van de Wettersesteenweg (N42) komt er op basis van heel wat studiewerk en overleg. Waar we precies in het proces zitten, ontdek je op het tabblad ‘Timing’. Als alles volgens plan verloopt, gaat de eerste schop in 2024 in de grond. Het einde van de werken voorzien we in 2027. 

Momenteel wordt een Project-MER opgemaakt. Zo’n ‘project-milieueffectenrapport’ is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen op mens en milieu. Meer informatie kan je vinden op het tabblad ‘Project-MER.