Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Wettersesteenweg (N42) Oosterzele

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Weg

N42

De Wettersesteenweg (N42) is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig en vlot. Tussen Wetteren en Zottegem willen we de N42 daarom herinrichten. We zorgen voor veilige verbindingen tussen de omliggende steden en gemeenten en de E40. We halen het sluipverkeer weg dat nu nog door de straten van Oosterzele rijdt. Wie van Zottegem of Oosterzele naar de E40 wil of omgekeerd, doet dat in de toekomst het snelst via de Wettersesteenweg. Daarnaast investeren we in veilige fietsinfrastructuur en een carpoolparking. Dit alles doen we met veel aandacht voor de inpassing van de nieuwe N42 in het landschap.

Wat en waarom?

Wat en waarom

Vlotte verkeersdoorstroming op een veilige weg

Meer dan 200 ongevallen gebeurden er tussen 2006 en 2018 op de Wettersesteenweg. Deze trieste cijfers tonen aan dat deze weg op vandaag niet veilig is. Zowel op de weg als op de afrit van de E40 richting Zottegem stropt het verkeer regelmatig op. Oorzaak hiervan is dat de Wettersesteenweg op vandaag niet voorzien is op de rol die hij moet spelen, namelijk een verbindingsweg zijn tussen de omliggende steden en gemeenten enerzijds en de E40 anderzijds. Daar brengen we verandering in.

We maken van de Wettersesteenweg een vlotte en veilige verbindingsweg. Voor fietsers leggen we meer dan 8 km nieuwe fietspaden aan. Er komt een fietstunnel en een fietsbrug. De huidige carpoolparking vervangen we door een nieuwe parking met 170 parkeerplaatsen en een vlotte aansluiting op het openbaar vervoer en het provinciale fietsnetwerk. Met ecopassages en hop-overs zorgen we ervoor dat dieren zich veilig verplaatsten in de omgeving. Door de ingetogen vormgeving leidt de weg op geen enkel punt de aandacht af van het open en groene Oosterzeelse landschap. 

Overzichtskaart N42 Oosterzele

Overzichtsplan herinrichting N42

Timing en impact?

Timing 

De herinrichting van de N42 komt er op basis van heel wat studiewerk. Tijdens verschillende inspraakmomenten konden inwoners en omwonenden hun opmerkingen en ideeën delen. Voor de werken van start gaan, moeten nog verschillende stappen doorlopen worden.

In het najaar van 2021 starten de onteigeningen. Eigenaars van woningen of percelen die onteigend worden, werden daarover al gecontacteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast is er dit jaar ook een Project-MER opgemaakt. Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. De eerste versie van dit project-MER kan je tussen 1 augustus en 15 september op deze webpagina raadplegen. Eind 2022 kan het Agentschap Wegen en Verkeer hopelijk de omgevingsvergunning aanvragen. De werken starten  vermoedelijk in 2024. Het einde van de werken voorzien we in 2027.

Lees meer uitgebreide informatie over al deze stappen.

 

Tijdslijn N42 Oosterzele