Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

In totaal kwamen meer dan 650 geïnteresseerden een kijkje nemen tijdens de infomarkten eind 2022. Was je er niet bij? Bekijk dan de alle infopanelen op deze pagina.

Thema ontwerp

Er zijn voor de ontsluiting van de steengroeve Balegro verschillende mogelijkheden onderzocht. Daaruit kwam de optie om de steengroeve via een lussysteem te ontsluiten als beste naar voor. Hierbij rijdt het vrachtverkeer aan via de N42. Het wegrijden gebeurt via de ventweg langs de N42 en vervolgens de Geraardbergsesteenweg (N465a) en Yshoute. Door dit lussysteem beperken we de doortocht van vrachtverkeer in woonstraten tot enkel uitrijdend verkeer.

De hoeveelheid verkeer in de Geraardbergsesteenweg zal na de heraanleg van de N42 gevoelig afnemen. Het kruispunt aan ‘t Parksken verdwijnt. Daardoor verdwijnt ook het sluipverkeer dat nu nog via de Geraardbergsesteenweg tussen ‘t Parksken en de Molenstraat rijdt (zo’n 200 voertuigen per uur). Alleen het wegrijdend vrachtverkeer van Balegro en de omwonenden van de Geraardbergsesteenweg zullen zich hier nog verplaatsen. Volgens simulaties en tellingen gaat het dan om ongeveer 10 vrachtwagens per uur (1 om de 6 minuten). Dat komt overeen met  de cijfers van Balegro zelf die stellen dat het om gemiddeld 102 vrachtwagens per dag gaat die er wegrijden. Als een dag duurt van 7u tot 17u gaat het om ongeveer 10 vrachtwagens per uur. 

In het ontwerp van het kruispunt Geraardsbergsesteenweg (N465a) en Molenstraat houden we bovendien ook rekening met de draaicirkels van vrachtwagens. De stopstrepen komen ver genoeg van het kruispunt te liggen en de middeneilanden in de Molenstraat en Yshoute worden verwijderd. Zo kunnen vrachtwagens veilig afslaan. 

Vanzelfsprekend houden we ook rekening met voldoende veiligheid op de nieuwe ventweg. Die ventweg wordt 6 meter breed en krijgt een vrijliggend fietspad. Zo houden we fietsers en vrachtverkeer van elkaar gescheiden.

De verkeerslus van/naar Balegro.

Schets van toekomstig kruispunt Geraardsbergsesteenweg/Yshoute met weergave draaibeweging vrachtwagens.

Het klopt dat de hoeveelheid verkeer op dit kruispunt zal toenemen aangezien andere kruispunten worden afgesloten. Daarom wordt het nieuwe kruispunt zo ingericht dat het verkeer op een vlotte manier kan doorstromen. Er komen afslagstroken waarop het verkeer kan plaatsnemen dat de zijstraten wil inslaan. Een conflictvrije lichtenregeling zorgt er bovendien voor dat linksaf bewegingen en U-Turn bewegingen vlotter kunnen verlopen. De doorstroming van het verkeer op het kruispunt is ook onderzocht in het milieueffectenrapport (Project-MER). Uit de tellingen van de kruispunten Parksken en Houtemstraat kan geconcludeerd worden dat het tijdens de spitsuren maar om een relatief beperkt aantal voertuigen gaat (max. 20 vrachtwagens op 2 uur voor OBBC en max. 25 vrachtwagens per uur voor Balegro) en dat dit geen belangrijke impact heeft op de doorstroming. Deze intensiteiten zitten verwerkt in de simulatie van het kruispunt die aantoont dat het kruispunt dit kan verwerken.

Vrachtverkeer van de betoncentrale zal ook vlot het kruispunt kunnen oprijden via ondersteunende verkeerslichten op Yshoute. Die verkeerslichten komen vóór de aansluiting met de ventwegen, waardoor vrachtwagen zich in het  “sas” (de ruimte tussen de stopstreep t.h.v. de N42 en deze op Yshoute t.h.v. de hoeve) kunnen invoegen.

Het knooppunt Gijzenzelestraat (tunnel met bovenliggende rotonde) is na de heraanleg enkel nog toegankelijk voor bussen van De Lijn, landbouwverkeer en fietsers aan de oostzijde (kant Den Anker). Het verkeer van Den Anker (Kwaadbeek, Moortselbosstraat) zal de N42 kunnen bereiken via het lichtengeregelde kruispunt van de Reigerstraat.

De impact waarbij de wijk Anker toch werd aangesloten op de rotonde werd in het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) onderzocht. Deze verbinding behouden zou voor veel sluipverkeer uit Sint-Lievens-Houtem, Letterhoutem en Bavegem zorgen.

Om het extra verkeer aan het kruispunt van de Reigerstraat met de N42 op te vangen krijgt het kruispunt afslagstroken (aan de westzijde) en worden de verkeerslichten afgestemd op de nieuwe verkeerstromen. Volgens onze simulaties zullen hier geen problematische wachtrijen ontstaan.

Jazeker, via de rotonde en het vernieuwde complex Gijzenzelestraat. De tractorsluis bevindt zich na de toegang van de carpoolparking, waardoor enkel verkeer vanuit Anker, Bavegem en Sint-Lievens-Houtem de rotonde niet kan bereiken. Zij rijden het kruispunt met verkeerslichten aan de Reigerstraat. 

Er zullen laadpalen zijn voor elektrische voertuigen.

Thema E40

Het is een feit dat er vandaag files zijn rondom het op- en afrittencomplex aan de E40. Niet alleen aan het complex zelf, maar ook de smalle zone met bebouwing tussen de Gijzenzelestraat en de E40, de verkeerslichten aan Mariagaard en het Bourgondisch Kruis en op de drukke E40 tussen Wetteren en Merelbeke zorgen voor een afremmend effect met file tot gevolg. Om de N42 optimaal te laten werken; moet dit aangepakt worden.

We geven eerst prioriteitaan de aanpak van de fileterugslag op de E40. We optimaliseren de afrit van de E40 vanuit Gent met betere bochtstralen (geen haakse bocht meer onmiddellijk na de afrit) en met 2 rijstroken (geen ritsbeweging aan Krëfel) om een vlottere doorstroming te krijgen richting Oosterzele. Dit is vooral gunstig voor de avondspits.

Daarnaast onderzoeken we nog bijkomende oplossingen om het verkeer in de omgeving vlotter laten doorstromen:

  • Op lange termijn is een volledige herinrichting van het op- en afrittencomplex en de zone erachter (tussen het complex en de Brusselsesteenweg (N9), de kruispunten Mariagaard en Bourgondisch Kruis) voorzien. De studie voor deze herinrichting is opgestart en loopt parallel met het studietraject voor de herinrichting van de N42.
  • We onderzoeken of extra spitsstroken op de E40 tussen Wetteren en Merelbeke mogelijk zijn.

De vernieuwde N42 zal een grote verbetering betekenen voor de weggebruiker. Enkel de vlotte verbinding met de E40 in de ochtendspits blijft een werkpunt. Zo zal er in de ochtendspits nog altijd filevorming richting het op- en afrittencomplex zijn (maximum wachttijd +- 5min). In het ontwerp voor de nieuwe N42 werd hier rekening mee gehouden. Door de locatie van het nieuwe knooppunt aan de Gijzenzelestraat op voldoende afstand (1km) van de E40 te voorzien vermijden we dat de filestaart op dit punt tot onveilige situaties leidt.

Thema milderende maatregelen

Op de N42 tussen Eke en de Geraardbergsesteenweg (N465a) bestaat vandaag al een trajectcontrole. We onderzoeken of die kan worden uitgebreid naar het stuk tussen de E40 en het kruispunt met de Steenweg op Aalst (N46). 

In de milieueffectenrapporten is ook onderzocht of er een kilometerheffing kan komen op de N42. De rapporten toonden aan dat dit geen goede oplossing zou zijn. Als we kilometerheffing invoeren op de N42, zou vrachtverkeer gebruik maken van de tolvrije Geraardbergsesteenweg. Dat is net wat we willen vermijden met dit project. Bovendien bleek uit onze studies dat vrachtverkeer de route via de N42 niet zou verkiezen boven de bestaande routes om van de E429 richting de E40 te rijden. Een kilometerheffing zou met andere woorden geen positieve gevolgen hebben, enkel negatieve.

In het ontwerp zijn er verschillende geluidsmaatregelen voorzien, zoals geluidsarm wegdek. Dit geluidsarm wegdek volstaat samen met de geluidspanelen in de tunnel en de diffractoren in de Heistraat om de geluidstoename door de nieuwe N42 te milderen. Uit het onderzoek voor het Project-MER blijkt dat bijkomende maatregelen op andere plekken niet nodig zijn. De geplande bomenrij tussen de Korte Ambachtstraat en de Oude Wetterse steenweg wordt ter vervanging voorzien van de huidige rij populieren (worden gerooid) aan deze zijde.

Nee, er komt een nieuwe bunker speciaal voor vleermuizen in de talud van de fietsbrug. De oorlogsbunker en de educatieve bezoeken die er plaatsvinden, komen dus niet in gedrang door dit project.

Thema riolering

In de fasering van onze werken houden we rekening met de geplande rioleringswerken van Aquafin en Farys. Het is te vroeg om de fasering in detail vast te leggen. Ruim op voorhand zitten we hiervoor rond de tafel met alle partijen.