Overslaan en naar de inhoud gaan

Rondweg N42 in Sint-Lievens-Esse

Rondweg N42 in Sint-Lievens-Esse

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N42

De N42 is een drukke verkeersas die de verbinding maakt tussen de E40 in Wetteren en Geraardsbergen/Brakel. Deze verkeersas is een belangrijke ontsluitingsweg voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen naar de E40. Dit vraagt om een goed uitgeruste en veilige N42.  

Wat en waarom?

Waarom is een nieuwe N42 nodig?

De N42 is een drukke verkeersas die de verbinding maakt tussen de E40 in Wetteren en Geraardsbergen/Brakel. Deze verkeersas is een belangrijke ontsluitingsweg voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen naar de E40. Dit vraagt om een goed uitgeruste en veilige N42.  

De huidige N42 voldoet niet aan deze voorwaarden. Ter hoogte van Sint-Lievens-Esse is de weg smal met veel bochten en verschillende verkeersfuncties (doorgaand (vracht-)verkeer, lokaal verkeer naar woningen, tractoren, fietsers) worden op éénzelfde weg gebundeld, met andere woorden: niet geschikt als vlotte ontsluitingsweg. De vele ongevallen beamen dit jammer genoeg. Bovendien zijn er op dit stuk van de N42 enkel smalle aanliggende fietspaden, die de veiligheid van de fietsers onvoldoende kunnen garanderen. 

Toekomstbeeld

Toekomst van de N42 in Zottegem, Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize in beeld

Toekomstbeeld van N42
overzicht nieuwe weg N42

Vanaf de rotonde aan De Langestraat (N454 x N42) in Zottegem tot aan Steenhuize-Wijnhuize (Assestraat) wordt de N42 of heraangelegd op dezelfde locatie of nieuw aangelegd op een ander tracé:

Zone (Europaweg) tussen rotonde Langestraat en Witte Brug in Zottegem: heraanleg 

Tussen de rotonde en Wittebrug (locatie huidige flitspaal) leggen we de N42 opnieuw aan op het bestaande tracé. De N42 zal één rijstrook in elke richting tellen met twee ventwegen langs. Deze ventwegen zullen dienen als lokale ontsluitingswegen voor de bedrijven en woningen langs de N42. De zuidelijke ventweg sluit thv de Witte Brug aan op de huidige gewestweg die na de aanleg van de nieuwe rondweg een lokale weg wordt. Als we hieronder spreken over de N42b, dan spreken we over de huidige N42b tussen Witte Brug en het bedrijf Ascoop. Op het einde van de noordelijke ventweg komt een fietstunnel onder de heraangelegde N42. De fietstunnel zorgt voor een veilige fietsverbinding met de N42b ter hoogte van Witte Brug. 

Zone (Europaweg) tussen rotonde Langestraat en Witte Brug in Zottegem
dwarsdoorsnede ​​​​zone (Europaweg) tussen rotonde Langestraat en Witte Brug in Zottegem

Zone tussen Witte Brug in Zottegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize: nieuw tracé

Autoverkeer

In deze zone bouwen we een nieuwe autoweg. Deze nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting, gescheiden door een verhoogde middenberm. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal men de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. De nieuwe N42 zal onder de Schipstraat door lopen. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd. Vossenhoek, Schonenberg, Leugenstraat en de Gentweg (N42b) worden doodlopende straten voor autoverkeer. 

dwarsdoorsnede zone tussen Witte Brug in Zottegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize
dwarsdoorsnede zone tussen Witte Brug in Zottegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize
Ventwegen voor fietsers, voetgangers en tractoren

Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b) een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. Langs de westzijde komt een korte ventweg, ook voor fietsers, voetgangers en tractoren, die de beide takken van de Vossenhoek verbindt. 

toekomstbeeld van oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b)
Fiets- en voetpaden

Fietsers en voetgangers kunnen onmiddellijk na de werken gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad (Assestraat - Ascoop) en de N42b, die na de werken een rustige, lokale, doodlopende weg zal zijn. 

Daarnaast hebben we gekeken waar er nog ontbrekende schakels zijn voor de zwakke weggebruiker. Daar plannen we een volledig nieuw fiets- en voetpadnetwerk zodat de kernen Steenhuize-Wuinhuize en St Lievens Esse via zeer korte fietsvriendelijke routes met elkaar verbonden blijven:

  • fiets- en voetpad tussen de N42b (Witte brug) en de Vossenhoek
  • fietsbrug over N42 aan Schonenberg
  • voetpad tussen de Schipstraat en Leugenstraat (westzijde N42)

Samengevat:

  • Waar kunnen auto’s de N42 dwarsen? Aan de Schipstraat
  • Waar kunnen fietsers en voetgangers de N42 dwarsen? Ter hoogte van rotonde Langestraat, Witte Brug (fietstunnel), aan Schonenberg (fietsbrug), aan de Schipstraat, en aan de Assestraat (huidige verkeerslichten).

Timing en impact?

Timing

De uitvoering van dit project verloopt in twee delen. Het eerste deel omvat:

  • de heraanleg van de N42 tussen rotonde Langestraat en Witte Brug in Zottegem
  • de nieuwe N42 tussen Witte Brug en bedrijf Ascoop
  • alle ventwegen
  • de fietstunnel aan Witte Brug 

Als alle voorbereidingen en procedures vlot verlopen zullen deze werken in 2020 starten.

In een latere fase voeren we het fietspad tussen Witte Brug en de Vossenhoek en de fietsbrug aan Schonenberg uit (groene stippellijnen op de kaart). We streven ernaar om deze werken aansluitend op bovenstaande werken uit te voeren. 

Communicatie

Infomarkt op 20 juni 2019

Op 20 juni 2019 hebben we alle geïnteresseerden geïnformeerd over het project. De panelen van de infomarkt kunt u hieronder downloaden.