Overslaan en naar de inhoud gaan

Rondweg N42 in Sint-Lievens-Esse

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N42

Toekomstbeeld

Toekomst van de N42 in Zottegem, Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize in beeld

Toekomstbeeld N42
Heraanleg N42

Vanaf de rotonde aan De Langestraat (N454 x N42) in Zottegem tot aan Steenhuize-Wijnhuize (Assestraat) wordt de N42 of heraangelegd op dezelfde locatie of nieuw aangelegd op een ander tracé: 

Zone (Europaweg) tussen rotonde Langestraat en Witte Brug in Zottegem: heraanleg 

Tussen de rotonde en Wittebrug (locatie huidige flitspaal) leggen we de N42 opnieuw aan op het bestaande tracé. De N42 zal één rijstrook in elke richting tellen met twee ventwegen langs. Deze ventwegen zullen dienen als lokale ontsluitingswegen voor de bedrijven en woningen langs de N42. De zuidelijke ventweg sluit thv de Witte Brug aan op de huidige gewestweg die na de aanleg van de nieuwe rondweg een lokale weg wordt. Als we hieronder spreken over de N42b, dan spreken we over de huidige N42b tussen Witte Brug en het bedrijf Ascoop. Op het einde van de noordelijke ventweg komt een fietstunnel onder de heraangelegde N42. De fietstunnel zorgt voor een veilige fietsverbinding met de N42b ter hoogte van Witte Brug. 

Fietstunnel - N42

Fietstunnel - N42

Typedwarsprofiel A

Typedwarsprofiel A 

Zone tussen Witte Brug in Zottegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize: nieuw tracé

Autoverkeer

In deze zone bouwen we een nieuwe autoweg. Deze nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting, gescheiden door een verhoogde middenberm. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal men de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. De nieuwe N42 zal onder de Schipstraat door lopen. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd. Vossenhoek, Schonenberg, Leugenstraat en de Gentweg (N42b) worden doodlopende straten voor autoverkeer. 

Typedwarsprofiel E

Typedwarsprofiel E

Typedwarsprofiel

Typedwarsprofiel 

Ventwegen voor fietsers, voetgangers en tractoren

Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b) een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. Langs de westzijde komt een korte ventweg, ook voor fietsers, voetgangers en tractoren, die de beide takken van de Vossenhoek verbindt. 

Ventweg - N42

Ventweg - N42

Fiets- en voetpaden

Fietsers en voetgangers kunnen onmiddellijk na de werken gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad (Assestraat - Ascoop) en de N42b, die na de werken een rustige, lokale, doodlopende weg zal zijn. 

Daarnaast hebben we gekeken waar er nog ontbrekende schakels zijn voor de zwakke weggebruiker. Daar plannen we een volledig nieuw fiets- en voetpadnetwerk zodat de kernen Steenhuize-Wuinhuize en St Lievens Esse via zeer korte fietsvriendelijke routes met elkaar verbonden blijven:

  • fiets- en voetpad tussen de N42b (Witte brug) en de Vossenhoek
  • fietsbrug over N42 aan Schonenberg
  • voetpad tussen de Schipstraat en Leugenstraat (westzijde N42)
Samengevat:
  • Waar kunnen auto’s de N42 dwarsen?
    • Aan de Schipstraat
  • Waar kunnen fietsers en voetgangers de N42 dwarsen?
    • Ter hoogte van rotonde Langestraat, Witte Brug (fietstunnel), aan Schonenberg (fietsbrug), aan de Schipstraat, en aan de Assestraat (huidige verkeerslichten).