Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N42

Herinrichting naar een primaire weg

De N42 is een primaire gewestweg. Dit betekent een strikte scheiding van voetgangers en fietsers van het gemotoriseerd verkeer. Bovendien moet lokaal en doorgaand verkeer van elkaar gescheiden zijn. Dat is vandaag niet het geval, wat voor onveilige situaties zorgt en de  verkeersdoorstroming bemoeilijkt. Met de herinrichting brengen we hier verandering in.

Tussen de rotonde aan de Langestraat en Witte Brug leggen we de N42 opnieuw aan op het bestaande tracé. Tussen Witte Brug en de Gentweg bouwen we een nieuwe weg. Deze gaat rond enkele woonkernen (= rondweg). De huidige N42 wordt na aanleg van de rondweg overgedragen aan de gemeente Herzele. Op deze pagina geven we u overzicht van de aanpassingen per vervoermiddel. Onder de kaart en foto’s vindt u steeds meer tekst en uitleg.

Met de fiets of te voet

Binnenkort kan u de N42 kruisen op drie plekken. Fiets- en voetpaden verbinden deze plekken.

 1. Aan Witte Brug komt een fietstunnel voor een veilige verbinding. 
 2. We bouwen een fietsbrug aan Schonenberg. Ook het grindpad tussen de twee takken van Vossenhoek leggen we opnieuw aan. 
 3. Aan de Schipstraat verhogen verkeerslichten voor fietsers en voetgangers de veiligheid bij het oversteken. 
 4. De nieuwe ventwegen, o.a. tussen Vossenhoek en de Gentweg (Steenhuize-Wijnhuize) zijn uitsluitend voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer. 
 5. We leggen nieuwe fietspaden aan tussen de Gentweg en de Assestraat en tussen de Schipstraat en Leugenstraat. 
 6. Door de bouw van de nieuwe rondweg wordt de huidige N42 een rustige weg (N42b) voor bestemmingsverkeer en fietsers.

Met de auto of vrachtwagen

Rotonde Langestraat - Witte Brug: heraanleg bestaande tracé

 1. De maximumsnelheid is 70 km/u.
 2. De N42 telt één rijstrook in elke richting, met twee ventwegen langs. Deze ventwegen dienen als lokale ontsluitingswegen voor de bedrijven en woningen langs de N42. De zuidelijke ventweg sluit ter hoogte van Witte Brug aan op de N42. 

Witte Brug - Gentweg: nieuwe rondweg

 1. De nieuwe N42 telt één rijstrook in elke richting, gescheiden door een betonnen barrier. De weg ligt afwisselend hoger dan of op hetzelfde niveau als het maaiveld. 
 2. De maximumsnelheid is hier 90 km/u.
 3. We beperken het aantal rechtstreekse toegangen tot de gewestweg. Om een vlotte doorstroming te garanderen is het enkel mogelijk om de N42 op- en af te rijden via de Schipstraat. Doorgaand verkeer op de N42 rijdt onder de Schipstraat door. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd.
 4. Vossenhoek, Schonenberg, Leugenstraat en Gentweg (N42b) worden doodlopende straten voor (vracht)wagens.

Wordt de N42 een nieuwe snelweg tussen Nederland en Frankrijk? 

Neen, het is niet de bedoeling dat de N42 zal lijken op een snelweg en een alternatief voor de E17 vormt. De inrichting van de weg (2x1 rijstrook, geen pechstrook, ventweg, fietspaden) en de lichtengeregelde kruispunten verderop het traject werken afremmend. De snelheid blijft bovendien beperkt tot 90 km/u.

Met de tractor

 1. Landbouwverkeer rijdt voortaan over de ventwegen. Het verkeer op de N42 moet geen tractoren meer inhalen, wat voor een betere doorstroming als veiliger verkeer zorgt. 
 2. De ventwegen zijn te bereiken via tractorsluizen bij de Gentweg, Leugenstraat, Schipstraat, Schonenberg en Vossenhoek. 
 3. Enkel ter hoogte van de Schipstraat kruist landbouwverkeer ander verkeer. Hier plaatsen we verkeerslichten
 4. De maximumsnelheid op de ventwegen is 50 km/u.

Bij het maken van het ontwerp houden we rekening met mens en omgeving. Met een reeks maatregelen beperken we de impact.