Belangrijke wegenwerken

Grondig heraanleg van Heirweg (N445) in Laarne/Lochristi

Op maandag 4 maart 2019 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Heirweg (N445) in Laarne/Lochristi. Tussen het kruispunt van de Bulstraat met de Vossenstraat tot aan de Rivierstraat vernieuwt de aannemer het wegdek in asfalt. De bushaltes worden heraangelegd en parkeerstroken in kasseien worden groene bermen. Tijdens de werken kan het verkeer richting Zele door, het verkeer richting Destelbergen rijdt om. Fietsers kunnen langs de werf passeren. De werken duren vier maanden en zullen voor de zomer 2019 klaar zijn. 
 

N8 Ninove

Start voorbereidende werken op N8 in Ninove

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 4 februari met de voorbereidende werken op de Brakelsesteenweg (N8) in Ninove. Verkeer richting Brakel kan doorrijden, het verkeer richting Ninove wordt omgeleid. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. De voorbereidende werken zijn weersafhankelijk en duren tot begin april 2019. 

omleiding niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer

Antwerpen, N180, oprit R2 (UPDATE)

Door wegenwerken op de oprit van de R2 richting Kallo, komende van de N180 Noorderlaan in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 24 januari tot 1 maart 2019. De rijbaan is er slechts 3 m breed.

PDF Meer info
R41, N9 Aalst

Op 15 januari 2019 na de ochtendspits starten we met de aanleg van de definitieve rotonde op de kruising van de Boudewijnlaan (R41) en de Gentsesteenweg (N9). Het wegdek wordt volledig opgebroken en de tijdelijke rotonde verdwijnt. Hierdoor gelden een aantal extra omleidingen vanaf 15 januari. Deze situatie duurt zeker tot eind maart 2019.

De omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Oudsbergen (Ellikom), Betonweg

Door de herinrichting van de doortocht in Ellikom (Oudsbergen) is de Betonweg afgesloten voor alle verkeer.
Eventuele doortochten voor uitzonderlijk vervoer dienen besproken te worden met de werfleiding. 
Vermoedelijk einde der werken: mei 2019

Adegem-Balgerhoeke, N49

Vanaf 1/3/2019  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de brug te Balgerhoeke erg beperkt.
In de rijrichting Zeebrugge is het transport toegelaten tot een maximale breedte van ca. 4,50 m.
In de rijrichting Antwerpen is het transport beperkt tot massa conform met maximale breedte van ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2019.

Opgelet :

Vanaf 5/8/2019 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt tot transporten met massa conform en max. breedte ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot december 2019.

Willebroek, N16

Door betonherstellingen op de N16 in Willebroek en Mechelen, tussen rotonde met N183 Mechelsesteenweg en rotonde met Blaasveldstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 17 december 2018. Richting A12 moet de lokale omleiding gevolgd worden. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werf.

PDF Meer info
Ronse, N425 (Zandstraat)

Op maandag 10 december start het Agentschap Wegen en Verkeer met structureel onderhoud van de Zandstraat (N425) in Ronse. De aannemer vernieuwt het asfalt tussen Hoogbergstraat en het kruispunt van de Zandstraat met de Berchemsesteenweg (N36). Het verkeer van de N60 richting Kluisbergen kan langs de werfzone rijden, het verkeer van de van Kluisbergen (N36) richting de N60 rijdt om via Ronse. De werken duren één week maar zijn sterk weersafhankelijk.

Wenduine, N34

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N34 te Wenduine.

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: juli 2020

Roeselare (Rumbeke), N36

Door wegenwerken is de N36 te Roeselare (Rumbeke) afgesloten.

Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de parallelbanen.

Deze omleidingen via de parallelbanen kunnen ook gebruikt worden door UV, mits:

  • een grondige verkenning ter verificatie dat passage mogelijk is met de voertuigcombinatie.
  • een uitdrukkelijke, geschreven toelating van AWV West-Vlaanderen en NV Stadsbader.

Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

 

Vermoedelijk einde der werken: bouwverlof 2019

Wingene - Beernem, N370

Door wegenwerken is de N370 tussen Wingene en Beernem afgesloten.
Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: 14/03/2020.

Ninove, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 20 november twee weken lang sonderingen uit op de Brakelsesteenweg N8 in Ninove. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar zal slechts beurtelings door kunnen rijden. Om alles veilig te laten verlopen, komen er tijdelijke verkeerslichten. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. 

Sint-Niklaas, R42/N403

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 5 november met aanpassingen op het kruispunt van de Spoorweglaan/Westerlaan (R42) met de Plezantstraat (N403) in Sint-Niklaas. De aannemer past twee fietsoversteekplaatsen en linksafslagstroken op de R42 aan. Ook het middeneiland van de Plezantstraat (N403) wordt gewijzigd. Alle bewegingen blijven mogelijk op het kruispunt maar het verkeer beschikt over één rijstrook in plaats van twee. De werken duren ongeveer één maand. De planning hangt sterk af van de weersomstandigheden. 

Ronse, N36

Op maandag 22 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de rotonde aan Zonnestraat (N36), César Snoecklaan (N36f) en Kapellestraat in Ronse. De rotonde krijgt een grondige opknapbeurt. De rotonde gaat volledig dicht voor het verkeer. De werken zullen drie weken duren.

Omleiding via centrum is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Grimbergen, N211

Door voorbereidende nutswerken op de N211 in Grimbergen, vanaf kruispunt met Brusselsesteenweg over een lengte van ongeveer 350 m richting Vilvoorde, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 10 september tot eind december 2018. De eigenlijke hoofdwerken starten pas in het voorjaar van 2019.

PDF Meer info
Antwerpen, Schroeilaan

Door wegenwerken op het kruispunt Schroeilaan/Mazoutweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf maandag 24 september 2018. De werken duren 1 maand.

PDF Meer info
E34/N49 Oosteeklo

Nieuwe fase bouw brug thv de Stroomstraat, aangepaste situatie op de E34/N49 - ernstige hinder verwacht

Het kruispunt van de E34/N49 met de Stroomstraat (thv Oosteeklo) verdwijnt. Sinds maart werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de aanleg van een nieuwe brug over de E34/N49. Vanaf 3 september worden de liggers geplaatst voor de nieuwe brug. Dit gebeurt in verschillende fasen. De precieze situatie wisselt meerdere keren. We vragen daarom extra aandacht om de werfsignalisatie goed op te volgen. Het verkeer houdt best rekening met een langere reistijd.

Verkeerssituatie van 3-4 september

Voor de ochtendspits op 3 september wordt de werfsignalisatie geplaatst. Daarna starten de eigenlijke werken. Eerst wordt er gewerkt op het rijvak in de richting van de kust. Op dat moment zal het verkeer over 2x1 rijstrook op het baanvak in de richting van Antwerpen beschikken.

Verkeerssituatie van 4 tot 7 september

In de nacht van 4 op 5 september wijzigt de situatie en wordt er gewerkt op het baanvak richting Antwerpen. Het verkeer rijdt vanaf dan over versmalde rijstroken op het baanvak in de richting van de kust. 

Het verkeer richting Antwerpen beschikt op dat moment slechts over één versmalde rijstrook
Het verkeer richting kust passeert over 2 versmalde rijstroken. 

Verkeerssituatie vanaf 7 september tot half oktober

Vanaf 7 september komt er een tweede rijstrook bij in de richting van Antwerpen. Deze rijstrook komt ook op het baanvak in de richting van Antwerpen en heeft een normale breedte. Daarmee is deze rijstrook speciaal geschikt voor vrachtwagens, die de andere (versmalde) rijstrook richting Antwerpen niet mogen gebruiken. Het verkeer richting kust blijft over twee versmalde rijstroken beschikken. 

Midden oktober zal de brug verder worden afgewerkt op het andere baanvak en zal de situatie opnieuw wijzigen. Daarover volgt in oktober meer informatie. 

Sint-Truiden, N80

Vanaf 30 juli tot het einde van de zomervakantie zal er in een aantal fases worden gewerkt aan de kruispunten op de N80. De aannemer werkt telkens aan 2 kruispunten gelijktijdig.

Eerst worden de afslagstroken aan de Tongersesteenweg (N79) en de Rellestraat (Schurhovenveld) aangepakt. Vervolgens zijn deze aan de Luikersteenweg (N3e) en Hasseltsesteenweg (N722) aan de beurt.

De hinder blijft vermoedelijk beperkt.

Beringen, N29

Op 7 augustus start de aannemer met de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de Paalsesteenweg (kant even huisnummers). Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden over versmalde rijstroken (1 rijstrook in elke richting). 

Vermoedelijke duur: augustus - september

Doorgang ernstig gehinderd, vooral op het kruispunt N29/Industrieweg.

Hamme, N41

Op maandag 11 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken aan twee kruispunten met de N41.  Het verkeer op de N41 rijdt beurtelings over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Als het weer het toelaat worden aansluitend ook nog onderhoudswerken uitgevoerd op de N41. Alle werken zullen klaar zijn op maandag 25 juni voor de ochtendspits. Het doorgaand verkeer tussen Dendermonde en Sint-Niklaas vermijdt best zo veel mogelijk de N41. De omleiding is niet geschikt voor UV!

Meer informatie en plannen over deze werken op www.wegenenverkeer.be/Hamme.

Boom, N177

Door de renovatie van de baanbrug over de Rupel, gelegen in de N177 in Boom, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 28 mei tot 2 november 2018. De brug is gedurende langere periodes afgesloten voor alle verkeer.

PDF Meer info
Zelzate/Maldegem, E34/N49

Het verkeer op de E34/N49 rijdt er op verschillende plaatsen tijdelijk over één rijstrook in de beide richtingen.

  • Aanleg brug Stroomstraat: van 18 april tot zomer
  • Herstellingswerken kruispunt Oosteeklo: van 23 tot en met 27 april 
  • Structureel onderhoud tussen Maldegem en Eeklo: februari tot zomer

U leest alles over deze werven op www.wegenenverkeer.be/assenede

Turnhout, Steenweg op Tielen - UPDATE

Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk.

UPDATE: de werken zijn uitgesteld en starten ten vroegste in het voorjaar van 2019/

 

Maldegem-Eeklo, N49/E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 26 februari met structureel onderhoud op de E34/N49 tussen Eeklo en Maldegem. De Expressweg (E34/N49) krijgt een nieuw wegdek in asfalt in de beide richtingen. Tijdens de werken rijdt het verkeer over één rijstrook in plaats van twee in de beide richtingen.  Ook gaan de op- en afritten dicht en moet het verkeer omrijden. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. De werken starten op 26 februari en duren tot de zomer 2018.

Balen-Mol, N136

Door wegenwerken op de N136 tussen rotonde Soef in Balen en kruispunt Kiezelweg in Mol, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen verboden gedurende de ganse duur van de werken, tot voorjaar 2019.

PDF Meer info
Vlaanderen, tunnelonderhoud 2018

Op regelmatige tijdstippen krijgen alle tunnels een onderhoudsbeurt. Elke tunnel wordt dan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Om de hinder te beperken, voert men deze werken 's nachts uit. De plaatselijke omleiding (buiten de tunnel om) mag niet gevolgd worden door het uitzonderlijk vervoer. De website van het Vlaams Verkeerscentrum geeft de planning van dit tunnelonderhoud in 2018.

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/werkzaamheden/2018/overzicht-...

Aalst, N9

Het gedeelte van de Gentsesteenweg (N9) tussen de Welvaartstraat en de Sinte Annalaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd. In april start dan de heraanleg zelf en kan het verkeer enkel nog in de richting van het centrum van Aalst rijden.

Indexering van de retributies

De retribtuties worden, zoals wettelijk voorzien, aangepast op 1/1/2018.
In bijlage vind je de nieuwe bedragen.

PDF Meer info
Temse, N41

Op maandag 16 oktober start de laatste fase van de werken aan de N41 in Temse tussen Steenweg Hulst-Lessen (Kettermuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek). Aangezien de aannemer op de N41 zelf werkt, gaat de weg gedurende drie weken dicht. Doorgaand verkeer rijdt om via Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Waterwegen en Zeekanaal nv (WenZ) maakt van de gelegenheid gebruik om ook werken uit te voeren. 

Let op :  de omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Hooglede, N32

De structurele onderhoudswerken op de N32 Bruggesteenweg situeren zich tussen het kruispunt met de N313 Bruggestraat en de ovonde ter hoogte van de R32. De bestaande betonverharding van de rijweg wordt vervangen en de spoorvorming wordt weggewerkt. Tijdens de werken blijft het verkeer richting Roeselare in beide fases doorgang behouden!

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer!

Aalter, N37

Fasewissel op complex Aalter: vanaf zaterdagmorgen 10 juni rijdt het verkeer via N409. De aannemer is klaar met de brug over de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf 10 juni werkt hij aan de brug in de E40 over de Tieltsesteenweg (N37). Dit betekent dat het verkeer van zuid naar noord en omgekeerd via de Steenweg op Deinze (N409) moet rijden. De Tieltsesteenweg (N37) is onderbroken aan de brug: de omleiding verloopt via de nieuwe verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409).

Poperinge N38/N333

Gelieve met de nota in bijlage rekening te houden!

PDF Meer info
Oordegem (Lede), N9

Op dinsdag 2 mei start een nieuwe fase in de werken op de N9 in Oordegem. Vanaf dan kan het verkeer niet langer in twee richtingen langs de werfzone rijden. Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs de werfzone. Verkeer richting Gent moet tot het einde van de werken (zomer 2018) omrijden. Samen met deze fase van de werken krijgt de N9 tussen de Beekstraat en de grens met Westrem ook een opknapbeurt.

N9 onderbroken te Oordegem richting Gent vanaf 2 mei tot eind zomer 2018. Aangeduide omleiding niet geschikt voor UV

Temse, N41

Op dinsdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met een nieuwe fase in de heraanleg van de N41 in Temse. De omleidingen vervallen. Het verkeer richting Hamme rijdt vanaf dan op de nieuwe ventweg. Ook de fietsers maken gebruik van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. Voor de veiligheid blijft een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. Plaatselijk geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2017.

Meer info over deze werken: www.wegenenverkeer.be/Temse

Facturatie van uw vergunningen:

Vanaf vandaag (26 april 2017) zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan  voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten.

Begin mei zal u een factuur ontvangen voor de prestaties van 24 februari tot en met 31 maart.

Vervolgens zullen alle behandelde aanvragen gefactureerd worden in de daarop volgende maand.

Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 01 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni.

Let wel op dat u het juiste bankrekeningnummer gebruikt  !

Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze wijziging vloeit voort uit de regionalisering van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer als gevolg van de zesde staatshervorming.

Voor alle vragen omtrent u factuur, kunt u contact nemen met teuv@gob.brussels.

Antwerpen, N101 & N180

Door de aanleg van twee hoogspanningskabels, de ene onder het wegdek van de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen het onderstation Noordland (t.h.v. BASF) en de R2, en de andere onder het wegdek van de N180 Kruisweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf half maart 2017 tot april 2018.

PDF Meer info
Geel/Olen, N13

Door wegenwerken op de N13 tussen Geel en Olen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot eind 2018.

PDF Meer info
Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat

Aalst, R41-N9

Aanleg van een tunnel en sanering viaduct Aalst.

PDF Meer info
Opwijk, N47

Door de aanleg van een fietstunnel onder de N47 op de Leirekensroute in Opwijk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk. Momenteel voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. De start van de eigenlijke werken is voor onbepaalde duur uitgesteld. De werken gebeuren in verschillende fasen over een periode van anderhalf tot twee jaar.

PDF Meer info
Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.

Antwerpen, Scheldekaaien

De Scheldekaaien worden gedeeltelijk vrijgegeven voor het uitzonderlijk vervoer.

PDF Meer info
Halle, N28, Bospoortbrug verboden

Tot de afbraak van de Bospoortbrug in de N28 over het kanaal Brussel-Charleroi te Halle is alle verkeer over deze brug verboden.

PDF Meer info