Heraanleg schoolomgeving en herstelling wegdek op N303 in Beselare

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16/03/2020 tot 03/04/2020 (werken tijdelijk stopgezet)

UPDATE: 18/03/20. Deze werf is stopgezet tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden.

Vanaf maandag 16 maart worden de fietssuggestiestroken op de N303 in het centrum van Beselare ter hoogte van de kerk heraangelegd om de veiligheid van fietsers in de schoolomgeving te verhogen. Daarnaast worden ook herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek in de Beselarestraat. De werken worden in 2 fases uitgvoerd  om de hinder voor omwonenden en handelaars tot een minimum te beperken. De werken zullen in totaal drie weken duren.

Fase 1

Wat?

Er wordt in deze fase gewerkt op de N303 Beselareplaats en in de Beselarestraat, tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de veiligheid van fietsers verhogen in het centrum van Beselare. Daar wordt herhaaldelijk te snel gereden op de N303 ter hoogte van de kerk, hoewel het in een schoolomgeving ligt.

De huidige fietssuggestiestroken worden breder gemaakt en meer naar het midden van de rijweg toe aangelegd om zo visueel een sterker afremmend effect te creëren.

Tegelijk wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd.

Er wordt een variable zone 30 ingevoerd waarbij de snelheid wordt verlaagd naar 30 bij het begin en het einde van de schooltijden.
 

Timing & hinder?

Fase 1 zal een week in beslag nemen, van 16 maart tot 23 maart 2020.

Verkeer komende van de A19 richting Zonnebeke wordt omgeleid via de Proostdiestraat, Vuilewaasstraat, Potteriestraat, Dadizelestraat naar de Beselarestraat (met éénrichtingsverkeer in de Vuilewaasstraat en de Potteriestraat).

Verkeer komende van Zonnebeke richting de A19 wordt omgeleid via de Oude Kortrijkstraat, Reutelhoekstraat, Kasteelstraat naar de Wervikstraat (met éénrichtingsverkeer in de Oude Kortrijkstraat vanaf de Kloosterlaan en de Reutelhoekstraat).

Fase 2

Wat?

Herstellingswerken aan het wegdek in de Beselarestraat vanaf de Nieuwstraat tot en met het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat/Dadizelestraat.

Timing & hinder?

Deze fase zal twee weken in beslag nemen, van 23 maart tot 3 april 2020.

Wie vanop de A19 naar Zonnebeke wil, moet afrit 4 Ieper Centrum - Zonnebeke nemen.

Wie vanop de A19 naar Beselare wil, moet afrit 3 Zonnebeke-Beselare nemen en vervolgens de Wervikstraat, Beselareplaats, Nieuwstraat, Dadizelestraat.

Wie vanuit Zonnebeke naar de A19 wil, moet omrijden via de Oude Wervikstraat, Reutelhoekstraat, Kasteelstraat naar de Wervikstraat.