Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat van de wegen

PMS rapport

Autosnelwegen

Met het Pavement Management System (PMS) kan de evolutie van de toestand van het autosnelwegennet voorspeld worden, rekening houdend met de leeftijd van de verharding van elk wegvak en de verkeersbelasting. Op basis van die voorspelde toestand kan dan de optimale onderhoudsstrategie voor elk wegvak bepaald worden, rekening houdend met een bepaald budget. In deze analyse wordt het volledige autosnelwegennet als één netwerk beschouwd. Er wordt bijgevolg geen expliciete opsplitsing gemaakt per provincie.

Gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer meet systematisch tweejaarlijks haar gewestwegen op. 
 
De volgende parameters worden opgemeten:

  • stroefheid
  • spoorvorming (asfaltwegen)
  • trapvorming (betonwegen)
  • vlakheid
  • beschadigingsgraad (scheuren, punch-outs, randschade, enz.)

Op basis van de beschikbare gegevens en een juiste interpretatie ervan, moet een degelijk onderzoek gebeuren om een gepaste herstellingsmethode voor te stellen.