Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersborden zijn bedoeld om de weggebruikers te informeren en te begeleiden. Ze worden ingezet om het verkeer op de weg te regelen. Verkeersborden worden ook wel eens 'verticale signalisatie' genoemd.

Zichtbaarheid

Om de borden ook ’s nachts leesbaar te maken voor de weggebruikers, wordt een retroreflecterende folie gebruikt. Dit materiaal is in staat om het licht op een bijzondere manier te weerkaatsen. Al het licht dat van de koplamp (of van een andere bron) komt, wordt onmiddellijk teruggekaatst naar de bron, m.a.w. terug naar de koplamp, weliswaar niet op een diffuse manier. Dit gebeurt via een heel smalle kegel, net voldoende breed voor de bestuurder. Dit soort reflectie heet “retroreflectie” (“terug naar de bron”).

Welke verkeersborden zijn er?

Er zijn heel wat verkeersborden. Een overzicht kan hier geraadpleegd worden.

Verkeersbord verdwenen of in slechte staat?

Is er een verkeersbord verdwenen of in slechte staat? Dan kan je dit zelf melden via onze meldpunt.

Melding doen via Meldpunt Wegen!

Ook onze wegentoezichters inspecteren dagelijks onze gewest- en autosnelwegen. Als zij daarbij gebreken aan de verkeersborden vaststellen, gaan ze na of de herstelling dringend is. Zo ja, dan herstellen we het verkeersbord onmiddellijk. Zo niet, dan plannen we het in voor de volgende herstelronde.  Zo zetten we onze middelen voor het onderhoud van onze wegen het meest efficiënt in.

Plaatsing van verkeersborden

We bekijken altijd om verschillende verkeersborden gegroepeerd te plaatsen. Zo vermijden we een overdaad aan paaltjes en verkeersborden.

Verkeersborden 02

BevestigingsprofielenNaast het puntlassen van de bevestigingsprofielen, welke als standaardmethode beschreven is volgens het Standaardbestek 250, mogen ook andere methoden  gebruikt worden. Enkel onderstaande alternatieve bevestigingsmetohden zijn aanvaard : 

Fabrikant Type bevestigingsmethode
Trafiroad nv rivetteren