Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer u een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting, dan kan u beroep doen op een standaardbestek 250 of 270 (of typebestek) met standaardeisen.

Standaardbestek 250

​Het standaardbestek 250 bevat alle info over:

  • Wegenbouw
  • Rioleringen
  • Signalisatie
  • Groenaanleg

Digitale versies downloaden:

Gedrukte versie bestellen:

Het Standaardbestek 250 versie 4.1 kan je hier bestellen.

  • Een gedrukte versie van het Standaardbestek 250 kost 100 euro.
  • Gelieve rekening te houden met een verzendingstermijn van ongeveer drie weken na betaling.

De errata en aanvullingen bij versie 4.1 worden enkel digitaal gepubliceerd.

Werfsignalisatie

De voorschriften inzake opstelling van de werfsignalisatie zijn hoofdzakelijk terug te vinden in:

  • het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg 
  • standaardbestek 250 hoofdstuk 10.4.

Bijkomend werden signalisatieschema's ontwikkeld die op een aanschouwelijke manier diverse mogelijke signalisatieopstellingen op het terrein weergeven rekening houdend met de voormelde voorschriften.  De signalisatieschema's zijn ingedeeld volgens de wettelijke voorgeschreven categorieën: categorie 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

Het bewijs van opleiding waarvan sprake in hoofdstuk 10.4.1.3. van het Standaardbestek 250, v4.1 dient gerelateerd te zijn met een aantal opleidingsvereisten die hierbij worden uitgewerkt

 

Standaardbestek 270

Het standaardbestek 270 bevat alle info over:

  • Elektromechanische uitrusting
  • Verlichting, pompen, motoren en hoogspanningscabines

Digitale versies downloaden: