Verlenging afslagstrook richting As centrum

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

In 2020 zal het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt van de Europalaan (N75) met de Bilzerweg (N730) in As de afslagstrook voor het verkeer komende van Genk richting As centrum verlengen en de verkeerslichtenregeling aanpassen. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid en de doorstroming op het kruispunt verbeteren. Tijdens de werken zal de aannemer meteen ook een gedeelte van de linkerrijstrook renoveren. 

Verlenging afslagstrook voor een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling

Door de verlenging van de afslagstrook zal het verkeer, komende van Genk dat naar het centrum van As wil, sneller kunnen uitvoegen op de Europalaan. Hierdoor zal het risico op kop-staartbotsingen verkleinen en zal het doorgaand verkeer richting Dilsen-Stokkem minder hinder ondervinden en vlotter door kunnen rijden. 
 
De aanpassing van de verkeerslichtenregeling moet zorgen voor een bijkomende verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid

Meer informatie volgt

Het agentschap zal de fasering en de werkperiode, zoals steeds, bepalen met oog voor de verkeersveiligheid en het comfort van de weggebruikers. Zodra deze vastliggen, kan je de info op deze pagina terugvinden.  

 

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen met Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier