Herkenrodesingel: Aanleg extra rijstrook

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Update:
Tijdens de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 januari 2020 vindt de fasewissel plaats. Het verkeer wordt dan op het reeds aangelegde gedeelte van de binnenring gezet. 
De op- en afritten op de binnenring (zijde Slachthuiskaai, thv houthandel) worden tijdens deze fase afgesloten. Er worden tijdelijke op- en afritten voorzien, eerder op de binnenring ter hoogte van de Kuringerpoort en sporthal Alverberg.

Vanaf het najaar 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer de binnenzijde van de Herkenrodesingel (R71) in Hasselt herinrichten tussen de Kuringersteenweg en de Kempische Steenweg, dit vanaf de op- en afrit “Alverberg”. De aanleg van een extra rijstrook en de aanpassing van een aantal afslagstroken moeten zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling op de grote ring richting Kempische Steenweg. 

Derde rijstrook en verlenging afslagstroken voor veiliger en vlotter verkeer

Met enkele aanpassingen wil het Agentschap Wegen en Verkeer twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken. Enerzijds is er de veiligheid bij het oprijden van de binnensingel aan de oprit, aan de kant van de Slachthuiskaai. Anderzijds is er de doorstroming vanop de Herkenrodesingel aan de verkeerslichten richting de Kempische Steenweg, vlak na de brug over het kanaal.   Daarnaast zorgen de werken voor een vlottere en veiligere ontsluiting van Hasselt-centrum.

 • Er zal op de binnensingel een extra rijstrook worden aangelegd vanaf de op- en afrit in de bocht tot aan de verkeerslichten. Dat zal gebeuren door de middenberm te versmallen. 
 • De meest rechtse rijstrook zal dienen als veilige oprijstrook aan de oprit. 
 • De meest linkse rijstrook zal overvloeien in een lange afslagstrook aan de verkeerslichten t.h.v. de Kempische Steenweg. 
 • Het volledige wegdek wordt over 1,1 km vernieuwd.  
 • Ook het kruispunt met de ventweg Herkenrodesingel, onderaan de op- en afrit, zal meteen worden aangepast om de doorstroming te verbeteren.

Minder-hindermaatregelen: versmalde rijstroken en fietsersomleiding

Om de verkeershinder tijdens de werken tot het absolute minimum te beperken zal de aannemer in een aantal fases uitvoeren. Daarbij zal het doorgaand verkeer steeds mogelijk blijven op 2x2 versmalde rijstroken, met behulp van doorsteken door de middenberm. Ook de op- en afrit zal zoveel mogelijk geopend blijven, of een alternatief in de omgeving voorzien. 

 

Belangrijk om te onthouden:

 • Het verkeer op de ring kan steeds over twee versmalde rijstroken in elke richting blijven rijden, dankzij tijdelijke doorsteken in de middenberm. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. 
 • De op- en afrit met de ventweg (of een tijdelijk alternatief vanaf begin 2020) blijft eveneens steeds beschikbaar tijdens de werken.
 • De ventweg en alle daar gelegen handelszaken blijven gedurende het hele project bereikbaar. Er zal enkel een periode zijn met beurtelings verkeer op de ventweg via tijdelijke verkeerslichten.  
 • Het verkeer op de ventweg zal na herinrichting voorrang dienen te verlenen aan het verkeer van of naar de singel. Nu is dat omgekeerd.
 • De fietstunnel onder de singel richting de Zwarte Brugstraat werd voor een periode van ongeveer 8 weken afgesloten, tot 6 december 2019. Een korte fietsomleiding via de Slachthuiskaai ving dit probleemloos op. 
   

Welke fases zijn er in het project?

 

De werkzaamheden gebeuren in een aantal stappen, zodat de hinder voor het verkeer en de buurt beperkt blijft. 

 

Fase 1 – twee weken vanaf 16 oktober 2019 - AFGEROND

voorbereidende fase op de middenberm. Na het verwijderen van de openbare verlichting en het vrijmaken van de middenberm (o.a. beplanting, vangrails) worden tijdelijke doorsteken door de middenberm aangelegd. Plaatselijke verkeershinder 's nachts en overdag buiten de spitsuren.

 

Fase 2 – van eind oktober tot jaareinde 2019 - AFGEROND

aanleg van de derde rijstrook en vernieuwing van de huidige linkerrijstrook. Het verkeer richting Kuringersteenweg wordt op twee versmalde rijstroken gebracht. Het verkeer richting Kempische Steenweg verloopt via de nog beschikbare rijstrook rechts van de werfzone én een rijstrook op de buitenring via doorsteken door de middenberm. De fietstunnel werd tot 6 december 2019 fase afgesloten en fietsers volgden een omleiding onder de brug van de Slachthuiskaai. Zowel voor de ventweg als aan de op- en afrit is er geen hinder voor het verkeer.

 

Fase 3 – van jaarbegin tot eind maart 2020: vernieuwing van de rechterrijstrook op de ring en herinrichting van de op- en afrit aan de ventweg over de Demer. Het systeem van twee versmalde rijstroken in elke richting blijft behouden. De fietsomleiding is nog enige tijd in voege. Op de ventweg geldt beurtelings verkeer ter hoogte van de werken en dankzij een alternatieve op- en afrit blijft de uitwisseling met de ring verzekerd. Inrijden naar de ventweg gebeurt via de rotonde met de Oude Kuringerbaan. De ring oprijden kan via een tijdelijke oprit tegenover de Alverbergstraat.

Aandacht: tijdens de 3de fase wordt de op- en afrit van de binnenring met de Kempische Kaai een drietal weken afgesloten, vermoedelijkin in de loop van februari 2020 Komende vanaf de Scheepvaartlaan of Havenstraat, volg je de Scheepvaartkaai onder de R71 ringweg door en neem je ofwel meteen de oprit aan de buitenring of rijd je via de Scheepvaartkaai naar de Elfde-Liniestraat om er aan de verkeerslichten aan te sluiten op de ring.

 

Tijdelijke verkeerssituatie vanaf begin januari 2020, m.u.v. op- en afrit Kempische Kaai:

 

Digitale nieuwsbrief

Wie automatisch op de hoogte wil blijven van het verdere verloop van dit project, kan zich via de knop bovenaan deze pagina inschrijven op de digitale nieuwsbrief. 

De ondernemers en de bewoners in de omgeving ontvangen nog meer informatie over de uitvoering voor de aanvang van de werken.