Kleine ring: verbinding fietslus

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 2019

De stad Hasselt zal de ontbrekende stukken van de fietslus verder invullen. De gedeeltes voor rekening van het Agentschap Wegen en Verkeer werden afgerond.

Sinds begin juni 2018 werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Hasselt aan de aanleg van een doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. 

Veilig fietsen

De promenade van de Groene Boulevard werd voorheen op een aantal plekken onderbroken door obstakels, waardoor de fietsroute niet overal even duidelijk was. Dit zorgdevoor verwarring en onveilige situaties. De combinatie met oncomfortabele kasseistroken zorgde ervoor dat veel fietsers het fietspad aan de buitenzijde van de ring ook in tegengestelde richting gebruikten. 

Om een veilige en aangename fietsomgeving te creëren, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur voor alle ontbrekende schakels op de Groene Boulevard een oplossing gezocht. 

De bestaande stukken promenade werden door een doorlopende, beige, laag asfalt en fietsstraten met elkaar verbonden. Ter hoogte van de ventwegen krijgen de fietsers voorrang zodat een ononderbroken, comfortabele en veilige fietsstrook zal ontstaan. 

Timing 

De heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein, de Schiervellaan-Leopoldsplein, en de herinrichting van de kanaalzone door de Stad Hasselt, zullen het project afronden. 

 

Werkzaamheden t.h.v.  ‘Bibliotheek Hasselt Limburg’ en ‘Maastrichterstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 4 juni tot vrijdag 15 juni 2018 werd gelijktijdig gewerkt in de Martelarenlaan en ter hoogte van de Maastrichterstraat en Guldensporenplein. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Sint-Jozefsstraat’ en ‘Capucienenstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 18 juni tot vrijdag 6 juli 2018 legde de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Schuin tegenover De Gerlachestraat verving hij op het bestaande fietspad de kasseistrook door asfalt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Diesterstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018 werd het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de kleine ring doorgetrokken over de Diesterstraat.

Door deze ingreep wijzigt de plaatselijke verkeerssituatie. De doorsteek van de Diesterstraat naar de Schiervellaan is niet langer toegankelijk voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er nog passeren. Ook het plaatselijk traject van De Lijn wijzigt. Meer informatie op de website van De Lijn.

Toplaag en wegmarkering (AFGEROND)

Op woensdag 11 juli 2018 werd een okerkleurige toplaag aangebracht op de fietsverbindingen ter hoogte van de Maastrichterstraat, Diesterstraat, Sint-Jozefsstraat, Capucienenstraat en bibliotheek. De dag nadien volgden ook de wegmarkeringen en verkeersborden. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Dorpsstraat – H. van Veldeke’ (AFGEROND)

Van maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september 2018 werkt de aannemer in de Dorpsstraat en in de Thonissenlaan, aan het Hendrik van Veldekeplein. Hij verbindt er het bestaande fietspad langs weerszijden van het plein. Ter hoogte van van Veldeke zijn de Dorpsstraat en de Thonissenlaan daardoor niet bereikbaar.  

Werkzaamheden t.h.v. ‘Guffenslaan, Guldensporenplein' (AFGEROND)

Van woensdag 5 september tot en met vrijdag 14 september 2018 werkt de aannemer in de Guffenslaan, ter hoogte van het Guldesporenplein tegenover de Windmolenstraat. Hij trekt daar het bestaande fietspad over de ventweg door naar het Guldensporenplein, richting Dusartplein.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Capucienenstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 17 september tot en met vrijdag 28 september 2018 werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de Capucienenstraat, schuin tegenover De Gerlachestraat. Hij trok er het fietspad door over de ventweg zodat het fietspad niet langer onderbroken wordt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Kunstlaan' (AFGEROND)

Van maandag 1 oktober tot en met donderdag 15 november 2018 werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de bushalte van De Lijn, schuin tegenover de Kunstlaan. Hij trok er het bestaande fietspad door zodat het niet langer onderbroken wordt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Koning Albertlaan' (AFGEROND)

Vanaf maandag 5 november 2018 legde de aannemer een nieuw fietspad aan ter hoogte van de Koning Albertstraat, tussen het Leopoldplein en huisnummer 10 (Touring Verzekering) in de Guffenslaan langs de kleine ring

Werkzaamheden t.h.v. Guffenslaan - Sint-Jozefsstraat (AFGEROND)

Als onderdeel van de aanleg van de doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard in Hasselt, werkte de aannemer sinds midden februari 2019 in de Guffenslaan langs de kleine ring. Voor het stadhuis ’t Scheep werd een nieuw fietspad aangelegd en de rijweg volledig vernieuwd. Hiermee zitten voor AWV de aanpassingswerken aan de fietslus erop. De ontbrekende stukken worden door de Stad Hasselt aangelegd.

Vervolg van het project:

Er volgen nog drie zones, uitgevoerd door de Stad Hasselt:

  • Schiervellaan - Leopoldplein
  • Kolonel Dusartplein
  • Kanaalkom (Blauwe Boulevard - Molenpoortplein)

Zodra de data voor deze fases bekend zijn, kan u meer info terugvinden op www.hasselt.be/openbarewerken.