Kleine ring: verbinding fietslus

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 2019

Sinds begin juni 2018 werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Hasselt aan de aanleg van een doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. 

Veilig fietsen

Momenteel wordt de promenade van de Groene Boulevard op een aantal plekken onderbroken door obstakels en is de fietsroute niet overal even duidelijk. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties. De combinatie met oncomfortabele kasseistroken zorgt ervoor dat veel fietsers het fietspad aan de buitenzijde van de ring ook in tegengestelde richting gebruiken. 

Om een veilige en aangename fietsomgeving te creëren, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur voor alle ontbrekende schakels op de Groene Boulevard een oplossing gezocht. 

De bestaande stukken promenade worden in de loop van de volgende maanden o.a. door een doorlopende, beige, laag asfalt en fietsstraten met elkaar verbonden. Ter hoogte van de ventwegen krijgen de fietsers voorrang zodat een ononderbroken, comfortabele en veilige fietsstrook zal ontstaan. 

Timing 

De zones ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg worden eerst aangepakt. In de loop van de volgende maanden zullen vervolgens de andere locaties volgen. De heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de kanaalzone zullen het project in 2019 afronden. Omdat de werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk om de volledige planning al concreet mee te delen. 

Verkeersmaatregelen

Door een goede afstemming van de werkzaamheden en tijdelijke aanpassingen van verkeerssituaties zullen alle zones, woningen en handelszaken telkens zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Fietsers en voetgangers kunnen sowieso altijd langs de werfzone passeren. 

​ ​​ ​

 

WERKEN VOOR HET BOUWVERLOF 2018

Werkzaamheden t.h.v.  ‘Bibliotheek Hasselt Limburg’ en ‘Maastrichterstraat’ - AFGEROND

Van maandag 4 juni tot vrijdag 15 juni werd gelijktijdig gewerkt in de Martelarenlaan en ter hoogte van de Maastrichterstraat en Guldensporenplein. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Sint-Jozefsstraat’ en ‘Capucienenstraat’ - AFGEROND

Van maandag 18 juni tot vrijdag 6 juli legde de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Schuin tegenover De Gerlachestraat verving hij op het bestaande fietspad de kasseistrook door asfalt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Diesterstraat’ - AFGEROND

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni werd het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de kleine ring doorgetrokken over de Diesterstraat.

Door deze ingreep wijzigt de plaatselijke verkeerssituatie. De doorsteek van de Diesterstraat naar de Schiervellaan is niet langer toegankelijk voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er nog passeren. Ook het plaatselijk traject van De Lijn wijzigt. Meer informatie op de website van De Lijn.

 

Toplaag en wegmarkering (AFGEROND)

Op woensdag 11 juli werd een okerkleurige toplaag aangebracht op de fietsverbindingen ter hoogte van de Maastrichterstraat, Diesterstraat, Sint-Jozefsstraat, Capucienenstraat en bibliotheek. De dag nadien volgden ook de wegmarkeringen en verkeersborden. 

 

WERKEN NA HET BOUWVERLOF 2018

 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Dorpsstraat – H. van Veldeke’ - AFGEROND

Van maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september werkt de aannemer in de Dorpsstraat en in de Thonissenlaan, aan het Hendrik van Veldekeplein. Hij verbindt er het bestaande fietspad langs weerszijden van het plein. Ter hoogte van van Veldeke zijn de Dorpsstraat en de Thonissenlaan daardoor niet bereikbaar.  

 

 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Guffenslaan, Guldensporenplein' - AFGEROND

Van woensdag 5 september tot en met vrijdag 14 september werkt de aannemer in de Guffenslaan, ter hoogte van het Guldesporenplein tegenover de Windmolenstraat. Hij trekt daar het bestaande fietspad over de ventweg door naar het Guldensporenplein, richting Dusartplein.

 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Capucienenstraat’ - AFGEROND

Van maandag 17 september tot en met vrijdag 28 september werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de Capucienenstraat, schuin tegenover De Gerlachestraat. Hij trok er het fietspad door over de ventweg zodat het fietspad niet langer onderbroken wordt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Kunstlaan' - AFGEROND

Van maandag 1 oktober tot en met donderdag 15 november werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de bushalte van De Lijn, schuin tegenover de Kunstlaan. Hij trok er het bestaande fietspad door zodat het niet langer onderbroken wordt.

 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Koning Albertlaan' - AFGEROND

Vanaf maandag 5 november legde de aannemer een nieuw fietspad aan ter hoogte van de Koning Albertstraat, tussen het Leopoldplein en huisnummer 10 (Touring Verzekering) in de Guffenslaan langs de kleine ring. 

 

Vervolg in 2019

De ontbrekende stukken van de fietslus worden in 2019 verder aangepakt.

 

Blijf op de hoogte

Raadpleeg regelmatig deze website voor de meest actuele informatie over de werkzaamheden en verschillende faseringen.
Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via de knop rechts bovenaan inschrijven op de digitale nieuwsbrief.