Herinrichting complex A19-R8

Huidige situatie

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

Toekomstige situatie

Ter hoogte van de aansluiting van de A19 met de R8 komt er een volwaardige verkeerswisselaar zodat de beide kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen.  De op- en afrit van de buitenring van de R8 op de A19 blijven bestaan. De aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 gebeurt via een brug over de R8.

Ook de op- en afrit van het op- en afrittencomplex nr. 1 Gullegem/Moorsele (rijrichting Kortrijk en R8) wordt opgeschoven om de weefzone tussen het complex nr. 1 en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken.

Complex A19-R8 en nabijgelegen complex Gullegem 

Herinrichting complex A19-R8

Timing

De afronding van de onteigeningsprocedure voor de inname van de nodige percelen was voorzien in 2019 maar die timing werd niet gehaald. Vermoedelijk zal dit in de loop van 2020 zijn. De omgevingsvergunning zal ook in de loop van 2020 aangevraagd worden. Parallel worden de opdrachtdocumenten voor de werken uitgewerkt. AWV streeft ernaar om de werken aan te besteden  van zodra de vergunning is verleend.