Herinrichting kruispunt Belgiek in Deerlijk

Huidige knelpunten

Op het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven in de file. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat moeten vrachtwagens gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en links afslaande voertuigen belemmeren vaak het zicht van andere weggebruikers, met als gevolg kop-staartaanrijdingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt herinrichten zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker worden. 

Herinrichting Belgiek

De voorbije jaren werd onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden om dit kruispunt te verbeteren qua doorstroming en verkeersveiligheid. 
Het bestaande kruispunt blijft behouden maar er zullen enkele aanpassingen worden gedaan:

• Voor het verkeer uit de Breestraat richting E17 wordt een bypass aangelegd tussen de Breestraat en de N36 zodat alle verkeer vanuit de Breestraat richting E17 niet langs het kruispunt Belgiek hoeft te passeren. Zo kan het kruispunt Belgiek al voor een groot deel ontlast worden. 
• De Oude Vichtestraat sluit niet langer aan op de N36. Er wordt een nieuwe verbinding voorzien van de Oude Vichtestraat naar de Olekenbosstraat. Door de Oude Vichtestraat niet langer te laten aansluiten op de N36 kan de aparte verkeerslichtenfase voor die straat wegvallen waardoor de lichtregeling vlotter kan gebeuren. De Vichteknokstraat blijft wel aangesloten op de N36 maar komt in dezelfde lichtenregelingfase terecht als het verkeer op de N36 maar krijgt extra ontruimingstijd t.o.v. verkeer op de N36.
• De Breestraat zelf wordt veel haakser aangesloten op de N36 zodat de bochtstraal niet langer een struikelblok is voor vrachtwagens.
• De fietspaden langs de N36 zullen heraangelegd worden (aangepast aan huidige normen).
• De bestaande bushaltes worden verplaatst en heringericht. De bushalte komende van Vichte richting Deerlijk wordt verder weggetrokken van kruispunt en als haltehaven aangelegd (om achterliggend verkeer niet op te houden). De andere bushalte blijft op dezelfde plaats  en wordt ook als haltehaven aangelegd. 

Uitvoering

Vooraleer de herinrichting van het kruispunt kan starten, moeten er nog enkele procedures doorlopen worden. De onteigeningsprocedure is lopende. Het dossier voor de omgevingsvergunning wordt in 2020 ingediend. Wanneer de onteigeningen rond zijn en de omgevingsvergunning verkregen is, kan het dossier aanbesteed worden. De eigenlijke uitvoering zal vermoedelijk in 2021 kunnen starten. Voorafgaand zullen nutswerken worden uitgevoerd.