Plannen voor nieuwe Brusselsesteenweg (N2) in Herent voorgesteld

In Herent werden woensdagavond de plannen voor de nieuwe Brusselsesteenweg (N2) voorgesteld aan de omwonenden en handelaars van de steenweg. Op termijn komt er een systeem van ventwegen – of parallelwegen – die een vlottere verkeers-doorstroming combineert met een betere bereikbaarheid voor de vele handelaars en veiligere fietspaden. De plannen moeten nog definitief goedgekeurd worden door de regionale mobiliteitscommissie. Een startdatum voor de werken aan ‘de garageboulevard’ is er nog niet.

Ventwegensysteem voor betere Brusselsesteenweg (N2)

In de plannen die woensdag voorgesteld werden, wordt het verkeer opgesplitst in doorgaand en lokaal verkeer. Doorgaand verkeer is verkeer dat via de Brusselsesteenweg naar zijn bestemming rijdt, terwijl het lokaal verkeer op de Brusselsesteenweg of in de buurt moet zijn. De combinatie van deze verkeersstromen zorgt vaak voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het ventwegensysteem maakt hier een einde aan. Dit systeem wordt aangelegd vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de Terbankstraat.

Niet meer wildparkeren op of naast de Brusselsesteenweg

Op dit moment gebeurt het vaak dat klanten of leveranciers zich op de middelste rijstrook of in de zijbermen parkeren. Dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Leveringen zullen op het terrein van de winkel afgehandeld worden, waardoor de vrachtwagens het verkeer niet meer ophouden. Door het wegnemen van de zijbermen en de middenstrook kunnen bezoekers en leveranciers hier ook niet meer parkeren. Dat moet op het terrein van de handelszaken gebeuren.

Rotondes voor veilige keerbewegingen

Het systeem van ventwegen maakt ook een einde aan wagens die heel de Brusselsesteenweg moeten oversteken om op hun bestemming te geraken. Wie in een winkel aan de overkant van de straat moet zijn, kan die enkel nog bereiken via de ventweg. Het verkeer kan die ventweg bereiken via een van de drie rotondes die aangelegd worden. Bij het verlaten van de handelszaak gebeurt hetzelfde. Het verkeer rijdt verder op de ventweg tot aan een van de rotondes en kan dan terugdraaien of de baan voor het doorgaand verkeer nemen.

Meer veiligheid voor zwakke weggebruikers

Voor de voetgangers en vooral de fietsers wordt de Brusselsesteenweg een pak veiliger. In haar huidige vorm zijn er ongeveer 60 conflictpunten waar fietsers en autoverkeer elkaar kunnen kruisen. Dankzij het ventwegensysteem wordt dit herleid naar 12, een daling van 80%. Fietsers krijgen aparte fietspaden die tussen de hoofdbaan en de parallelbanen komen, afgescheiden met lage struikjes voor een goede zichtbaarheid.

Impact voor bewoners van Diependaalweg en Van Couwenhovelaan

Voor de bewoners van de woningen die via de Diependaalweg en de Van Couwenhovelaan aansluiting hebben op de Brusselsesteenweg, verandert de bereikbaarheid van hun wijk. De Diependaalweg zal uitkomen op de ventweg tussen de rotonde aan de Grote Molenweg en de E314. Hier zal een rechts in-, rechts uit-principe gelden. Dit wil zeggen dat de toegang tot de Diependaalweg enkel via de rotonde aan de Grote Molenweg kan. Wie vanuit de wijk naar de Brusselsesteenweg rijdt, volgt eerst de ventweg tot aan de rotonde aan de E314 en kan daar kiezen om in de richting van Leuven, Brussel of de snelweg te rijden.

De bestaande aansluiting van de Van Couwenhovelaan verdwijnt. De bewoners krijgen een nieuwe toegang via de rotonde aan de Terbankstraat en moeten niet via de ventweg rijden om hun woonwijk te bereiken of te verlaten.

Definitieve beslissing dit voorjaar

De plannen die woensdag voorgesteld werden, worden in de komende maanden nog besproken op een regionale mobiliteitscommissie (RMC) waarin onder andere de gemeenten Herent en Leuven maar ook de politiezone, de provincie, De Lijn en ook AWV zitten. Als zij de plannen voor het ventwegensysteem goedkeuren, worden het concept verder uitgediept. Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet.

Overleg met handelaars

In het voorbije jaar werden de plannen al regelmatig besproken met de handelaars van de Brusselsesteenweg. Omwille van de mogelijke impact op hun handelszaak werd gezocht naar oplossingen die voldoen aan de voorwaarden voor een betere Brusselsesteenweg en de bereikbaarheid van hun handelszaak. Dit overleg wordt ook in de toekomst verder gezet.