Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert onder meer handhavingsinstallaties langs gewest- en snelwegen die geplaatst werden in beheer van AWV. AWV wil ook lokale besturen en lokale politiezones ondersteunen in het realiseren van handhavingsinitiatieven zoals trajectcontrole, flitspalen of voor de realisatie van andere camera-installaties op hun grondgebied. De ondersteuning kan bestaan uit het verlenen van technische expertise en/of een eventuele financieringsbijdrage vanuit AWV voor de realisatie. 

Meer gedetailleerde informatie over de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning is hieronder te vinden.

AWV wil als wegbeheerder een duidelijk beeld hebben op de installaties die langs de wegen in haar beheer worden geplaatst. In dat kader is het belangrijk om mee te geven dat AWV altijd eerst goedkeuring dient te geven vooraleer kan overgegaan worden tot plaatsing van een installatie langs een gewest- of autosnelweg, ongeacht door wie deze wordt gefinancierd. 

ANPR: Automatische nummerplaatherkenning

RLC: roodlicht- snelheidscamera

SNC: snelheidscamera

TC: trajectcontrole

CCTV: closed circuit television (bewakingscamera)

LiDARLaser Imaging Detection And Ranging

Voorafgaand aan enige bestelling van een lokaal bestuur voor de realisatie van een installatie langs een weg in beheer van AWV, dient deze installatie dus eerst aangemeld te worden volgens de procedure die hieronder beschreven wordt.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor een lokaal bestuur voor de realisatie van een trajectcontrole, alsook de mogelijkheden voor de verwerking van de overtredingen.

Realisatie van een trajectcontrole

A. Indien het over een wegsegment gaat dat in beheer is bij het AWV zijn er verschillende mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe installatie:

  1. Het lokaal bestuur kiest om zelf een installatie te plaatsen met eigen financiering. In dit geval dient voorafgaand een aanmelding te gebeuren bij het AWV (de procedure hiervoor is uitgelegd op onze website). De realisatie kan gebeuren op een contract naar keuze. Dit kan een lopend raamcontract zijn (naast dit van de federale politie zijn er nog andere raamcontracten waarop lokale besturen een ANPR-installatie kunnen afnemen), of een eigen contract.
  2. Het lokaal bestuur wenst beroep te doen op de cofinancieringsmogelijkheid van het AWV. Zie hiervoor de procedure op onze website.

B. Het betreft geen wegsegment dat in beheer is bij het AWV zoals bvb. een lokale weg. In dit geval heeft de Vlaamse Overheid geen rol in het proces voor de realisatie, noch de uitbating of verwerking van een handhavingsinstallatie.

Verwerking van overtredingen

Voor de verwerking van de overtredingen zijn er opnieuw twee mogelijkheden, ongeacht of dit gaat over een wegsegment dat in beheer is bij het AWV of niet:

  1. Verwerking door de lokale politiezone die dit al dan niet uitbesteed aan een gewestelijk verwerkingscentrum van de federale politie en waarvoor tussen lokale politie en GVC een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten. De Vlaamse Overheid komt niet tussen in de opmaak van deze verwerkersovereenkomst.
  2. Verwerking via GAS5-decreetindien de installatie gelegen is in een snelheidsregime 30 of 50. Meer informatie hierover op onze website.