Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanmelding installaties zonder vraag tot financiering

Als wegbeheerder wil AWV een duidelijk zicht krijgen en behouden over de installaties die langs de gewest- en snelwegen geplaatst worden. In dat kader dienen alle installaties, voorafgaand aan enige bestelling of concrete realisatiestappen, aangemeld te worden bij het AWV. Dit geldt ook indien u deze installatie volledig op eigen initiatief en met eigen middelen wenst te realiseren. 

De concrete stappen om een installatie aan te melden zijn hieronder te vinden:

 1. De aanmelding gebeurt via deze formulieren (deze vervangen bijlage 1 bij het dienstorder MOW/AWV/2020/11).
  1. Aanmeldformulier roodlicht-, snelheids-, ANPR of CCTV-camera
  2. Aanmeldformulier trajectcontrole of vrachtwagensluis
 2. De aanmelding dient te worden vergezeld van een door alle betrokken politiezone(s) en gemeente(s)/stad(steden)  ondertekende verklaring die onderschrijft dat het project door alle partijen gedragen is en de nodige steun zal krijgen. Deze verklaring kan u hier downloaden en dient na ondertekening mee opgeladen te worden via het online formulier onder punt 1. 

  Gaat uw aanmelding over een dienstverleningscontract (TAAS), dan zal u bij het invullen van het online formulier nog bijkomende informatie moeten aanleveren die u best bij de hand houdt op voorhand. Wat heeft u nodig?

  - De motivering waarom u geen gebruik wil maken van een raamcontract AWV of Federaal contract.

  - De bepalingen uit dat contract die de nodige garanties bieden voor het voldoen aan de minimale bepalingen in het dienstorder.

  - De contractuele bepalingen rond minimum- en eventuele maximumtermijn van opstelling van de installatie

  - De eventuele impact op het gebruik van andere handhavingsinstallaties die door AWV ter beschikking worden gesteld op het grondgebied

  - Een overzicht van de vaststellingen (overtredingsstatistieken) per AWV-installatie van de voorbije 2 jaar op het grondgebied 
 3. Na het indienen van uw aanmelding krijgt u binnen een termijn van 4 weken feedback.
 4. De randvoorwaarden en vervolgstappen voor het plaatsen van installaties langs wegen in beheer van AWV vindt u hier.

De volledige detaillering van de richtlijnen vindt u in het Dienstorder MOW/AWV/2020/11: “Aanvraagprocedure voor plaatsing van een flitspaal (roodlicht-snelheidscamera of snelheidscamera) of een ANPR-camera, al dan niet als onderdeel van een handhavingssysteem (bvb trajectcontrole, vrachtwagensluis, …).” Zie ook volgende bijlagen van dit dienstorder: