Overslaan en naar de inhoud gaan

De operationele huur van een digitale onbemande verkeerscamera: de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera

Het AWV heeft een contract voor de operationele huur van een digitale onbemande verkeerscamera: de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera. Via dit contract kunnen zowel de Federale politie als de lokale politie bestellingen afnemen. Meer informatie en de praktische modaliteiten om af te nemen op deze contracten wordt toegelicht in onderstaand stappenplan.

 

Stappenplan operationele huur van een digitale onbemande verkeerscamera: de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera

Hierbij wordt het stappenplan uiteengezet in verband met het afnemen van bestellingen door de Federale en lokale politie (hierna “derde”) op het MDM/18K03 contract: de operationele huur van een digitale onbemande verkeerscamera: de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera, in beheer van AWV.

Raadpleeg de volledige bestektekst. De opdrachtnemer van MDM/18K03 is de firma SecuRoad nv (hierna “SecuRoad”). 

Het afnemen op het contract gebeurt op eigen budget van de afnemende derde, maar er kan gebruik gemaakt worden van de bepalingen, de afspraken met de opdrachtnemer en de bekomen prijzen van het betrokken contract.

Dit stappenplan bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1: Aanvraagformulier overmaken aan opdrachtnemer;
  • Stap 2: offerte opdrachtnemer
  • Stap 3: Overmaken van formeel akkoord tot bestelling;

De volgende drie stappen dienen verplicht en in volgorde doorlopen te worden om een bestelling te kunnen plaatsen.

Zo kan er bijvoorbeeld niet overgegaan worden tot stap 3 zonder een offerte ontvangen te hebben uit stap 2.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Door het indienen van een aanvraag zal de betrokken derde zich akkoord verklaren om:

  • zich geheel akkoord te verklaren met de bepalingen, de afspraken  en de lasten zoals bepaald in het bestek MDM/18K03.
  • vooraf de nodige afspraken te maken met het betrokken parket m.b.t. de plaatsing van de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera.
  • Een beëdigd politiebeambte af te vaardigen bij de plaatsing van de semi-vaste LiDAR-snelheidscamera waarbij er ook een fotodossier op zal opgemaakt worden die kan aangewend worden bij beroepsprocedures. 

Stap 1

Als een derde, na het doornemen van de bestekteksten eventueel gebruik wenst te maken van het contract MDM/18K03, dienter naar het mailadres Lidars-Vlaanderen@securoad.be een aanvraag verstuurd te worden.

Deze aanvraag omvat reeds zoveel mogelijk relevante informatie zoals bvb de opstellingslocatie incl. signalisatieplan in geval van wegeniswerken, de opstellingsduur, het snelheidsregime, contactgegevens van de aanvrager.

AWV brengt het dienstorder MOW/AWV/2020/11 in herinnering rond het aanvragen van handhavingsinstallaties op gewestwegen (niet van toepassing voor gemeentewegen). Alle installaties op gewestwegen, ook indien er geen financiële tussenkomst is of gevraagd wordt van AWV, dienen via de procedure in het dienstorder aangemeld te worden bij AWV voorafgaand aan enige bestelling.

Stap 2

Op basis aangeleverde gegevens uit stap 1 zal de opdrachtnemer samen met de derde de aanvraag overlopen en een gepaste offerte opmaken.

Indien een plaatsbezoek noodzakelijk zou zijn door de opdrachtnemer alvorens een offerte op te kunnen maken, zullen de kosten ten laste zijn van de derde.

Stap 3

In het geval de derde over wenst te gaan tot bestelling zal een formeel akkoord tot bestelling overgemaakt worden aan de opdrachtnemer. Dit kan per mail op mailadres Lidars-Vlaanderen@securoad.be.

Tot slot

Indien u verdere vragen heeft omtrent dit stappenplan, kan u altijd terecht bij de “FAQ Handhaving” op de website van AWV. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag, stuur dan een e-mail naar awv.handhaving@mow.vlaanderen.be. Wij helpen u graag verder.