Overslaan en naar de inhoud gaan

De rondweg van Asse

De rondweg van Asse

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

De rondweg van Asse: deel van een ambitieus plan

Vandaag kreunt de gemeente onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Al dat verkeer rijdt over de Stationsstraat, de steenweg die dwars door de handelskern van de gemeente loopt. Tijdens de spitsuren staat er vaak file op de steenweg. Met de nieuwe rondweg zullen we het doorgaande verkeer - en dus ook de file - uit het centrum weghalen. De rondweg zal mooi ingebed zijn in het groene landschap, met een dicht netwerk van comfortabele fietspaden en -bruggen. En de Stationsstraat krijgt ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 

Wat gaat er veranderen?

(scroll naar beneden voor een plan van de rondweg met een situering van andere geplande projecten in Asse) 

De belangrijkste kruispunten en knooppunten van de toekomstige rondweg:  

 • de Huinegem
  • de rotonde wordt vervangen door een lichtengeregeld kruispunt. 
  • er komt een doorgang onder de spoorweg. Zo wordt het landschap niet verstoord. 
 • Kalkoven: er komt een gelijkgronds, compact kruispunt aan Kalkoven. Ontwerpers vergeleken verschillende ‘ongelijkgrondse kruisingen’, zoals een korte tunnel of een tunnel met een keerpunt. Het ontwerp van een klassiek, gelijkgronds kruispunt bleek de beste oplossing. Er moet minder ruimte ingenomen worden voor voorsorteerstroken en er is plaats voor het planten van hoge bomen. Bovendien kunnen fietsers en voetgangers conflictvrij oversteken.
 • het kruispunt van de Edingsesteenweg: er komt een gelijkgronds kruispunt met verkeerslichten aan de Edingsesteenweg, met een systeem van ‘vierkant groen’. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers (vanuit de vier takken) tegelijk groen licht krijgen, terwijl de automobilisten moeten wachten. 
 • de Prieelstraat, Koensborre en de Broekeweg: drie fiets- en voetsgangersbruggen. Voor Koensborre wordt ook de mogelijkheid voor een tunnel onderzocht. 
 • Aan de zuidkant van de rondweg wordt het fietspad aangesloten op de fietssnelweg F221 ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang.

Naast de rondweg worden er nog andere grote plannen uitgewerkt voor een aangenamer Asse. De gemeente wil onder andere het centrum autoluw maken met "geschakelde pleinen" en Infrabel en NMBS hebben plannen voor een nieuwe stationsomgeving. Op het plan hieronder zijn de belangrijkste projecten aangeduid.  

 

Klik op het plan om een grotere versie te openen.

Voordelen van de rondweg

 • Vlotter verkeer: vandaag rijdt al het verkeer door het centrum van Asse. Deze baan kan geen hoge verkeerscapaciteit aan, met veel files tot gevolg. De nieuwe rondweg zorgt voor ademruimte en vlot verkeer, met een minimum aan verkeerspunten.  
 • Veiliger en aangenamer fietsen: de fietspaden en fietsverbindingen worden veiliger en comfortabeler. Ook in het verkeersluwe centrum kan je aangenaam fietsen zonder auto’s te kruisen.
 • Gezonder wonen en verblijven: Asse wordt gezonder, omdat het doorgaande verkeer uit de woonkern wordt geweerd. Dit betekent minder fijn stof en minder geluidsoverlast. 
 • Aangenamere woonkern: doordat we het doorgaande verkeer uit het centrum halen, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden.
 • Behoud groene ruimte: de valleien van de Krameibeek en de Broekebeek blijven bewaard. Het fietspad tussen Huinegem en de Prieelstraat komt ten zuiden van de rondweg te liggen, om de impact op de Krameivallei miniem te houden. Door het kruispunt aan Kalkoven gelijkgronds en compact te maken, creeëren we een landschappelijke verbinding tussen de Krameivallei en de Broekevallei.

Timing

Planning zomer / najaar 2021 

Voor we de plannen van de Rondweg goedkeuren, moeten er nog heel wat procedures doorlopen worden.  

 • Grensonderzoeken: nog in de zomer van 2021 doen we metingen en terreinonderzoek om de grens van het openbaar domein en de contouren van het plan exact in kaart te brengen. Sommige eigenaars van percelen dicht bij de toekomstige rondweg, zullen we hiervan per brief op de hoogte brengen. Het is mogelijk dat de landmeters hun privéterrein even moeten betreden om hun werk te kunnen doen. 
 • Opstellen projectnota: de projectnota bevat het ontwerpplan en technische uitleg bij de ontwerpkeuzes. In deze fase is het ontwerpplan al vrij gedetailleerd. De feedback die we in 2019 van de bezoekers van  het informatiemoment ontvingen, werd waar mogelijk verwerkt in de plannen. Zodra de projectnota afgewerkt is en goedgekeurd door de gemeente en het agentschap, kan iedereen het hele document (ook de verkeersimulaties en alle andere bijlagen) inkijken. 
 • Opstellen milieueffectenrapport: ook in het najaar van 2021 analyseren experten de effecten van de nieuwe rondweg op het milieu en de levenskwaliteit van de omwonenden. Deze resultaten worden gepubliceerd in het milieueffectenrapport. Zodra de eerste versie van het milieueffectenrapport afgewerkt is, wordt er gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek georganiseerd. Ook van deze procedure houden we u op de hoogte. 

Start werken nog niet bekend 

Wanneer zullen de werken effectief starten, wanneer gaat de schop in de grond? Voordat de eigenlijke aanleg van de Rondweg kan starten, moeten onteigeningen uitgevoerd worden, moet er een aannemer aangesteld worden en moet het project nog de nodige vergunningsprocedures doorlopen. Daardoor weten we vandaag nog niet wanneer de werken zullen starten.

Wat is er al gebeurd?

 • In 2016 werd de ligging van de toekomstige rondweg vastgelegd in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP). Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant keurde het goed.
 • In 2019 hebben Agentschap Wegen en Verkeer samen met de gemeente een informatieavond georganiseerd voor alle bewoners van Asse om hen te informeren, te luisteren en vragen te beantwoorden. We hebben alle opmerkingen verzameld en een voor een nauwkeurig bekeken. Waar mogelijk houden de ontwerpers er rekening mee bij de verdere uitwerking van de plannen. Bekijk hier de infopanelen die tijdens de informatieavond werden getoond.
 • Het is jammer genoeg onmogelijk om de rondweg aan te leggen zonder onteigeningen. In juni 2019 nodigden we een tweehonderdtal eigenaars uit voor een gesprek met Wegen en Verkeer, om hen te informeren over het project en over het typische verloop van een onteigeningsprocedure. Echter,  zeker niet alle percelen van de eigenaars die uitgenodigd werden voor een gesprek, zullen uiteindelijk verworven worden. Welke percelen juist onteigend zullen worden, weten we pas zodra het definitieve ontwerp klaar is. Wil u graag meer informatie over hoe de onteigeningsvergoeding berekend wordt en wat de voorwaarden zijn? Neem dan een kijkje op deze website van de Vlaamse overheid.