Overslaan en naar de inhoud gaan

De rondweg van Asse

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N9k

Wat en waarom?

Ademruimte voor centrum Asse

Vandaag kreunt de gemeente onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Al dat verkeer rijdt over de Stationsstraat, de steenweg die dwars door de handelskern van de gemeente loopt. Tijdens de spitsuren staat er vaak file op de steenweg. De nieuwe rondweg maakt hier een eind aan. In de toekomst halen we al het doorgaande verkeer en de files weg uit het centrum van Asse. 

Doelstellingen

Een autoluw centrum is één stap op weg naar een nieuwe, duurzamere mobiliteit. De rondweg is een onderdeel van een ambitieus plan om Asse groener en leefbaarder te maken.

  • Wegen en Verkeer wil bijdragen tot de ‘modal shift’ en van de de fiets en het openbaar vervoer volwaardige alternatieven maken. Zo laten meer mensen de auto aan de kant staan en nemen ze vaker de fiets of stappen ze op de bus of trein.
  • Ook de leefomgeving in Asse is een belangrijk aandachtspunt. De ruimte rond de rondweg kan zo worden ingericht dat er ruimte is voor groen en vrije tijd. Om die doelstelling waar te maken, rekenen we ook op de ideeën van de Assenaren zelf.
  • We houden in onze ontwerpplannen ook rekening met de klimaatverandering en beperken de bijkomende verharding zoveel mogelijk.

Klik op de kaart om te vergroten.

Waar staan we nu?

Definitief ontwerp in opmaak

Het project van de rondweg moet nog heel wat stappen doorlopen voor de werken van start kunnen gaan. Momenteel werken we aan de projectnota. Die bevat onder andere het definitief ontwerp van de rondweg.

Bij de opmaak van het ontwerp besteden we veel aandacht aan de impact van de rondweg op de omgeving, ook wel milieu-effecten genoemd. Alle disciplines, van biodiversiteit en water tot geluid en trillingen, worden onderzocht. Het studiebureau bekijkt welke maatregelen nodig zijn om de impact te milderen. Denk aan geluidsschermen, ecologische passages of extra groen. Op deze pagina over Milieueffectenrapportage vindt u een reeks video's waarin alle disciplines aan bod komen.

Volgens de huidige planning stellen we in de loop van 2024 het ontwerp aan u voor. Een concrete timing voor de start van de werken is er nog niet.