Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie

Participatie

Status

In Studie

Plaats

Weg

Het project van de rondweg heeft al enkele belangrijke stappen achter de rug. Daarbij werden de Assenaren betrokken. Ook in de volgende stappen willen we blijven communiceren en de Assenaar laten meedenken.

Info- en dialoogmarkt op woensdag 29 juni

Er vindt een infomarkt plaats met ruimte voor participatie en dialoog. We willen de Assenaren in de eerste plaats goed informeren over het ontwerp van de rondweg, maar we willen ook in dialoog gaan over afgebakende thema’s zoals:

  • Milderende maatregelen die de impact van de nieuwe weg op de omgeving beperken, zoals geluidsschermen of de aanplanting naast de rondweg. 
  • De infrastructuur voor actieve en duurzame mobiliteit, het aanbod aan deelmobiliteit.
  • Waterbeheer, vergroening en ontharding van de publieke ruimte. 
  • Buurtontwikkeling: hoe kunnen we gemeenschapsvorming bevorderen d.m.v. een aangepaste inrichting van de openbare ruimte? 
  • ... 

De opmerkingen die we tijdens de info- en dialoogmarkt ontvangen, helpen het ontwerp van de rondweg te finaliseren. We nemen de verzamelde input ook mee naar klankbordgroepen, gesprekken met buurten en landbouwers in het najaar.

Wat is een klankbordgroep?

Vanaf september worden er klankbordgroepen georganiseerd over bovenstaande thema’s. In een klankbordgroep denkt Wegen en Verkeer samen met vertegenwoordigers van verschillende belangengroep verder na over de invulling van het projectgebied. Voor Asse onderzoeken we meer diepgaand hoe we de ideeën, bedenkingen en bezorgdheden die we ontvingen tijdens de info- en dialoogmarkt en die via de interactieve kaart werden doorgegeven, meer diepgaand tijdens enkele sessie.

We gaan aan de slag met onder meer milderende maatregelen om de impact van geluid, lucht, water … op mens en milieu te beperken, de landschappelijke invulling van de zone tussen de twee toekomstige fiets-en voetgangerstunnels, de aansluiting van de rondweg op het fietsnetwerk en de ontsluiting van domein Vijverbeek. 

Een klankbordgroep bestaat uit een divers deelnemersveld: de lokale fietsersbond, scholen, handelaars, landbouwers, buurtcomités, natuurverenigingen ... Zij worden uitgenodigd in de loop van de zomer. Ook andere geïnteresseerde Assenaren kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de klankbordgroepen. 

Wat zijn buurtgesprekken?

In de buurtgesprekken gaan we specifiek aan de slag met thema’s die belangrijk zijn voor de buurt. De rondweg verbetert de leefkwaliteit en verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente. Toch zal de aanleg van de nieuwe weg impact hebben op andere wijken in Asse.

In die buurtgesprekken zetelen zowel bewoners als andere belanghebbenden uit die buurt. Denk aan handelaars, scholen, attractiepolen zoals buurtcentra… De aanleg van de nieuwe weg zal voor heel wat wijken in Asse impact hebben maar tegelijk ook kansen bieden. Rondom de rondweg is er ruimte die opnieuw of anders ingericht kan worden. Deze ruime benadering van de rondweg, samen met het mobiliteitsplan van de gemeente, versterken de kansen voor Asse. 

In dialoog met landbouwers

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in het najaar ook in dialoog gaan met landbouwers wiens percelen in het projectgebied vallen. Ook zij worden uitgenodigd in de loop van de zomer.