Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenbeheer

Groenbeheer

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23
Rennessingel Leuven: afwerking van de kasseiwand die varieert tussen de 1 en 5 meter hoog.

Bomen rooien voor aanleg fietspad

Wegen en Verkeer had de voorbije jaren overleg over deze ingreep met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven. Om de nodige ruimte vrij te maken voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad wordt er 3 tot 4 meter in de keermuur ingegraven. In het kader van die werken wordt de volledige beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars langs en bovenop het talud buiten het broedseizoen gerooid. In overleg met een boomdeskundige werden mogelijkheden bekeken om de bomen maximaal te besparen, maar dit bleek na grondig onderzoek niet voor alle bomen haalbaar. Een aantal bomen die zich vandaag op de bovenkant en aan de rand van het talud bevinden kunnen jammer genoeg niet blijven staan. De oude lindebomen die langs de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan het Lemmensinstituut worden zoveel mogelijk behouden. Na de werken aan het 195m lange talud dat handmatig wordt afgewerkt met kasseien, zal er bovenop het talud geen plaats meer zijn voor extra aanplantingen zoals eerder vermeld. De boscompensatie in Oud-Heverlee wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Boscompensatie in Oud-Heverlee

In overleg met de Stad Leuven en Agentschap Natuur en Bos werd beslist om tussen de meander van de Dijle en de spoorlijn, gelegen in een perceel ten zuiden van het tankstation aan de snelweg E40 in Heverlee een volledige boscompensatie te garanderen. De compenserende oppervlakte voor de herbebossing bedraagt ongeveer 2410 vierkante meter. Het perceel wordt hier aangevuld met onder andere de gladde iep, egelantier, wilde lijsterbes, vogelkers, vlier, sleedoorn, zomerlinde, eenstijlige meidoorn, gele kornoelje, kraakwilg en winterlinde.