Overslaan en naar de inhoud gaan

Beeldengalerij

Beeldengalerij

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23

Rennessingel in beeld en cijfers

In deze beeldengalerij met foto’s voor, na en tijdens geven we een ruimer overzicht van de werken. Zeven maanden lang en met 10.350 uren arbeid in totaal is er stevig doorgewerkt voor de aanleg van het tweerichtingsfietspad aan de Rennessingel en Brusselsepoort. Nog een aantal extra cijfers op een rij:

  • 195m lange keermuur tussen 1 en 5 meter hoog
  • 54 veiligheidsstootbanden om fietsers te scheiden van de singel
  • 230 lange ‘nagels’, wapeningsstaven tussen de 4 à 6 meter die de 195m lange keermuur stevig bij elkaar houden
  • 230m3 spuitbeton werd gebruikt om de keermuur na de bevestiging met wapeningsstaven te stabiliseren
  • 43.000 kasseien vormen de afwerking van de keermuur en zijn kassei per kassei handmatig opgebouwd
  • 2410 m2 boscompensatie in Oud-Heverlee met inheemse soorten ter compensatie van de rooiwerken aan de Rennessingel

Beelden voor en na

Werfbeelden van de rooiwerken, afgraving en vernageling van de wand kant Rennessingel

Rooiwerken kant Rennessingel

Beelden afgraving, opbouw talud met vernagelde wand en spuitbeton

Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en wordt een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. De aannemer zorgt ervoor dat die nieuwe keermuur langs het fietspad stevig verankerd wordt. Dat gebeurt door een speciale "vernageltechniek", waarbij grote wapeningsstaven in de talud geboord worden. Dit doen we om verschuivingen, bijvoorbeeld bij regenweer, te voorkomen. Nadien volgt een laag spuitbeton en herhaald de hele cyclus zich.

Beelden opbouw nieuwe kasseimuur

Als laatste afwerking wordt voor die laag spuitbeton een nieuwe wand met kasseien opgebouwd die varieert tussen de 1 en 5 meter hoog. Een afspraak die gemaakt werd met het agentschap onroerend erfgoed, omdat de bestaande kasseien muur door de graafwerken mee afgebroken moet worden.

Beelden werken juli - september

Na bijna 7 maanden lang werken is het oude fietspad en voetpad langsheen de Rennessingel en de verbindingsweg met de Brusselsepoort bijna volledig heraangelegd naar een tweerichtingsfietspad met meer ruimte voor voetgangers en krijgt het kruispunt Rennesingel/Brusselsepoort veiligere fiets- en voetgangersoversteken. In de zomermaanden is er door de aannemer verder gewerkt aan de handmatige opbouw van het 195m lange talud met kasseien. In juli werd er gelijktijdig aan de oprit van de Brusselsesteenweg naar de buitenring van Leuven gewerkt. Tot midden september wordt er door de aannemer langsheen het volledige traject verder gewerkt.