Overslaan en naar de inhoud gaan

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R23

Update 25/08/2020: Wegen en Verkeer stelt in het najaar van 2020 een aannemer aan voor de werken aan de Rennessingel. Ook in het najaar zullen de voorbereidende rooiwerken plaatsvinden. Aansluitend op die rooiwerken zullen enkele nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruikmaken om hun leidingen te vernieuwen en te verplaatsen. Ondertussen zal het agentschap een fasering en planning uitwerken met de aannemer. Omdat die voorbereidende werken meer tijd zullen vragen dan aanvankelijk voorzien was, zullen de werken niet beëindigd kunnen worden tegen het einde van het jaar, zoals te lezen was in de media. Zodra de planning uitgewerkt is, zullen we die bekendmaken op deze webpagina. 

Wat en waarom?

Veiliger fietsen en wandelen langs de Leuvense ring

Wie vandaag via de Brusselsesteenweg (bijv. vanuit Herent) de Leuvense Vesten opfietst naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut, is daarvoor aangewezen op een fietspad naast de rijweg van de Vesten (de Rennessingel). Wegen en Verkeer legt hier in 2020-2021 een nieuw fietspad aan, gescheiden van de rijweg. Het wordt een tweerichtingsfietspad met een voetpad erlangs. Ook het fietspad langs de by-pass van de Brusselsesteenweg naar de Rennessingel wordt heraangelegd - ook daar wordt het een tweerichtingsfietspad, gescheiden van de rijweg. Er komen ten slotte ook veilige oversteekplaatsen voor de fietsers. 

Overzichtskaart met aanduiding van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad Rennessingel en de verbeteringen

Tip: Open via een rechtermuisklik de kaart in een nieuw tabblad. Je kan dan verder inzoomen op de kaart.

Graafwerken aan talud  

Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig. Die ruimte zal Wegen en Verkeer creëren door een stuk van het hoge talud langs de Rennessingel af te graven. Om het talud te verstevigen, wordt een "vernageltechniek" toegepast waarbij wapeningsstaven in het talud worden geboord. Wegen en Verkeer zal ook de trappenpartij die naar het Lemmensinstituut leidt, moeten aanpassen. Alles samen gaat het over ingrijpende werken die wel wat tijd zullen vragen. Zodra Wegen en Verkeer een planning heeft uitgewerkt met de aannemer, zal het die communiceren op deze webpagina.   

Zo fiets je in de toekomst langs de Rennessingel. Op het tabblad 'Situatie na de werken' hiernaast vindt u meer details en toekomstbeelden. 

Timing en impact?

Rooiwerken najaar 2020 / Start werken voorjaar 2021

In het voorjaar van 2019 werd het voorlopige ontwerp voorgelegd aan onder andere de stad Leuven, UZ Leuven en het Lemmensinstituut. Dat ontwerp werd definitief goedgekeurd, waardoor de omgevingsvergunning kon worden aangevraagd en het aanbestedingsdossier werd opgemaakt. Volgens de huidige planning kunnen de voorbereidende rooiwerken starten in het najaar van 2020. Na de rooiwerken zullen ook de nutsmaatschappijen de nodige verplaatsingen moeten uitvoeren. De effectieve aanpassingen van het talud, het dubbelrichtingsfietspad aan de Rennessingel en de aanpassingen aan de verbinding van de Brusselsesteenweg met de Leuvense ring richting Gasthuisberg/Tervuren worden aansluitend voorzien in 2021.