Overslaan en naar de inhoud gaan

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R23

Update 07/01/2021: Er wordt in drie fasen aan het tweerichtingsfietspad gewerkt tot september 2021. De kap- en snoeiwerken worden op zaterdag 23 januari in één dag uitgevoerd. De wortels van bomen en struiken blijven nog een tijdje zitten tot er kan gestart worden met de graafwerken begin maart. Om veilig te kunnen werken wordt het fietspad zelf afgesloten en geldt er voor fietsers en voetgangers een omleiding langs de Herestraat, het pad tussen het Lemmensinstituut en Gasthuisberg. Verkeer op de ring van Leuven zal tijdens dat weekend op de linkerrijstrook kunnen doorrijden. Het autoverkeer komende van de Brusselsesteenweg (N2) zal de ring niet kunnen oprijden en volgt een omleiding via het op- en afrittencomplex Herent (n°18). Na de rooiwerken wordt de signalisatie weggenomen en is er geen activiteit aan de Rennessingel tot aan de voorbereiding van de werf einde februari. De verdere ruwe planning vanaf februari tot en met september kan u nalezen onder het tabblad actuele hinder. Let op: alle omleidingen worden nog met de politie van Leuven afgetoetst.

Wat en waarom?

Veiliger fietsen en wandelen langs de Leuvense ring

Wie vandaag via de Brusselsesteenweg (bijv. vanuit Herent) de Leuvense Vesten opfietst naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut, is daarvoor aangewezen op een fietspad naast de rijweg van de Vesten (de Rennessingel). Wegen en Verkeer legt hier een nieuw fietspad aan, gescheiden van de rijweg. Het wordt een tweerichtingsfietspad met een voetpad erlangs. Ook het fietspad langs de by-pass van de Brusselsesteenweg naar de Rennessingel wordt heraangelegd - ook daar wordt het een tweerichtingsfietspad, gescheiden van de rijweg. Er komen ten slotte ook veilige oversteekplaatsen voor de fietsers. 

De verbeteringen van het dubbelrichtingsfietspad Rennessingel / Brusselsesteenweg in kaart

Tip: Open via een rechtermuisklik de kaart in een nieuw tabblad. Je kan dan verder inzoomen op de kaart.

Graafwerken aan talud  

Wegen en Verkeer had de voorbije jaren overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven over de aanpak van de werken. Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en wordt een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. De aannemer zorgt ervoor dat de nieuwe keermuur (talud) langs het fietspad stevig verankerd wordt. Dat gebeurt door een speciale "vernageltechniek", waarbij grote wapeningsstaven in de talud geboord worden (zie ook subpagina ‘techniek’)  Voor er vanaf maart (zie fasering hieronder) kan afgegraven worden, moet de volledige beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars langs en bovenop het talud buiten het broedseizoen gerooid worden. Het talud aan de Rennessingel zal er een tijd minder groen uitzien dan gewoonlijk. Na de werken wordt het talud volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing. De oude lindebomen die langs de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan het Lemmensinstituut worden zoveel mogelijk behouden.  Meer info is terug te vinden onder de subpagina Groenbeheer. 

Timing en impact?

Rooiwerken op zaterdag 23 januari 2021

Er wordt in drie fasen aan het tweerichtingsfietspad gewerkt tot september 2021. De rooiwerken nemen maar een weekend in beslag. Het voorbereiden van de werfzone is door de aannemer eind februari gepland. Dan worden er doorsteken gemaakt in de middenberm van de ring van Leuven voor het doorgaande bus- en autoverkeer, zodat men in beide richtingen kan blijven rijden. De rooiwerken en het voorbereiden van de werfzone vormen fase 1 van de werken. Aansluitend start dan begin maart fase 2 waarbij de keermuur 3 tot 4 meter wordt ingegraven aan de kant van de Rennessingel. Pas dan wordt er grotere hinder verwacht voor het verkeer dat via versmalde rijstroken zal kunnen verder rijden op de Leuvense ring. De laatste derde fase gaat in vanaf juli en duurt tot september. Dan zal er gewerkt worden aan de ‘oprit’ van de Brusselsesteenweg, waardoor het bus- en autoverkeer tijdens de zomerperiode zal omgeleid worden.
De verdere ruwe planning vanaf februari tot en met september vindt u onder het tabblad actuele hinder.