Opdrachtencentrale vast ANPR-netwerk

 

ANPR 1ANPR-camera's zijn automatische nummerplaatherkenningscamera's (afgeleid van het Engels Automatic Numberplate Recognition). Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een opdrachtencentrale in de markt geplaatst voor levering, plaatsing en onderhoud (inclusief software) ervan. Andere overheden zullen ook bestellingen kunnen plaatsen via dat contract. De opdrachtencentrale heeft als doel de uniformiteit van dergelijke apparatuur te vergroten binnen het Vlaamse Gewest en de andere overheden (politiezones, steden, gemeenten) te ontlasten van het opmaken van bestekken.

Werking van ANPR-camera's

ANPR-camera's registeren alle voorbijrijdende voertuigen. Heel wat toepassingen maken gebruik van de technologie en hun aard is zeer uiteenlopend. Dat gaat van trajectcontrole in het kader van verkeershandhaving tot kleuranalyse voor politionele doeleinden. Maar de toepassing steunt telkens op de gegevens gegenereerd en geregistreerd door één of meerdere ANPR-camera's.

De verwerking van geregistreerde gegevens gebeurt in een centraal systeem. Het is mogelijk om dat centraal systeem steeds uit te breiden met extra ANPR-camera's volgens de noden die er zijn. Een beschrijving van de mogelijkheden binnen de opdrachtencentrale kan teruggevonden worden in de opdrachtdocumenten. Een korte inleiding is te vinden in het synthesedocument.

Werking opdrachtencentrale

Een opdrachtencentrale is een nog niet zo gebruikelijk type overheidsopdracht en vraagt een vernieuwende manier van denken. In dat geval treedt het Agentschap Wegen en Verkeer op als aanbestedende overheid. Zij heeft een contract afgesloten met de opdrachtnemer en de politiezones, steden en gemeenten in het Vlaams Gewest kunnen er gebruik van maken door op te treden als bestellende overheid.

De nodige acties om een bestelling te plaatsen zijn uitgeschreven in draaiboeken. Een eerste draaiboek is voor nieuwe leveringen en werken en een tweede draaiboek is voor het full omnium onderhoud. Om de administratieve last te beperken kunnen bestellende overheden gebruik maken van de standaardformulieren waarnaar verwezen wordt in de draaiboeken en die ter beschikking gesteld worden via deze webpagina.

De opdrachtencentrale voor vaste ANPR camera's van AWV is afgelopen op 9 januari 2018. 

Bestellende overheden die ANPR camera's wensen te bestellen kunnen dit vanaf begin dit jaar op het federaal contract 'Procurement 2017 R3 043: betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang '