Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

E313

Het aantal rijstroken op de E313 op het traject tussen Beringen en Ham wijzigt niet. Voor het invoeren van de spitsstroken gebruiken we de bestaande pechstrook die dynamisch wordt ingezet tijdens de spitsuren. Er is dus zo goed als geen extra verharding nodig langs de snelweg, met uitzondering van de pechhavens. Doordat de bestaande pechstrook als spitsstrook wordt ingericht, worden er 14 pechhavens langs de snelweg aangelegd. In elke rijrichting om de 500 meter komt een pechhaven van ongeveer 100 meter lang en 4 meter breed.

Om alle pechhavens te kunnen aanleggen is het noodzakelijk om de bestaande geluidsschermen langs de E313 in Beringen ter hoogte van de Korkdriesstraat (kmpt 56.3) en daar tegenover ter hoogte van de Tervantstraat (kmpt 55.8) te verplaatsen. De geluidschermen worden plaatselijk over een afstand van enkele honderden meters zo'n 4 meter naar achteren geplaatst, richting de buitenkant van de snelweg.

Complex 25a Tessenderlo

Het belangrijkste werk aan dit complex betreft het aanpassen van de oprit richting Antwerpen. In de huidige situatie loopt deze oprit over de bruggen van de Genebosstraat en de spoorweg. Deze bruggen zijn te smal om hier nog een spitsstrook bij te voegen. De oprit wordt daarom stroomopwaarts verschoven richting Lummen zodat het verkeer ingevoegd is voor de brug over de Genebosstraat. Het verkeer dat komt van het tankstation rijdt dan via een afzonderlijke oprit op de snelweg en de parallelweg wordt ingekort.

Complex 26 Beringen

Omlegging van invoegstrook rond brugpijler

Tussen de bestaande verharding en de brugpijler van de brug Beverlosesteenweg was er onvoldoende ruimte voor een spitsstrook en invoegstrook vanaf complex 26 richting Antwerpen. De invoegstrook vanaf complex 26 richting Antwerpen zal daarom rechts van de brugpijler van de brug Beverlosesteenweg moeten doorgaan. Hiervoor is een bijkomende verharding van 750 meter nodig vanaf de brugpijler.

Complex 25 Ham

Binnen dit project zal de spitsstrook overgaan in de bestaande afrit van het complex Ham.

Op lange termijn zullen er ook aanpassingen gebeuren aan het op- en afrittencomplex 25 Ham. Dit is een apart project, waarover later meer informatie volgt.

Geluidsmilderende maatregelen 

In 3 zones worden de oppervlakkenmerken van beton verbeterd om het rolgeluid te verminderen. Hiervoor gebruiken we een vrij nieuwe techniek: Next Generation Concrete Surface (NGCS). Met een machine worden fijne groeven van 1 mm en 4 mm aangebracht in het betonnen wegdek. Dankzij deze groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en daardoor ook het rolgeluid. 

De geluidsreductie bedraagt 4 dB(A) bij aanleg en 2 dB(A) na twee jaar. NGCS wordt op volgende oppervlakten aangebracht. Het gaat in totaal over een geluidsreducerende ingreep voor 16,5 kilometer wegdek.

Zone 1: kmpt 59.720 tot 61.715 (volledige breedte in beide rijrichtingen)
Zone 2: kmpt 54.760 tot 57.745 (volledige breedte in beide rijrichtingen)
Zone 3: kmpt 49.480 tot 52.730 (volledige breedte in beide rijrichtingen)
op- en afritten
In het voorjaar freest de aannemer zulke groeven frezen in beide rijrichtingen tussen Klaverblad Lummen en de brug met de N717 Gestelstraat/Voorstraat (zone 1) over 2 km. Later dit jaar volgen de werken in zone 2 (Beringen) en zone 3 (Tessenderlo/Ham).

WAT IS NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS)?

De bestaande betonverharding wordt met een machine, voorzien van een horizontale trommel met diamantschijven bewerkt. Er worden fijne groeven van 1 mm en 4 mm diep aangebracht in het wegdek. Dankzij deze groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en daardoor ook het rolgeluid dat geproduceerd wordt.