Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

E313

Gefaseerde uitvoering voor minder-hinder

De effectieve infrastructuurwerken zijn 10 maart 2023 gestart. 

Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in fases en voert hij bepaalde werken 's nachts uit. Eerst start hij in de rijrichting van Antwerpen, daarna wordt er gelijktijdig ook richting Lummen gewerkt. 

Voorbereidende werken ‘s nachts (afgerond)

Begin januari 2023 startte de aannemer met nachtelijke voorbereidingswerken zoals bomen rooien en lokaal verhardingen opbreken.

Funderingen portieken dynamische infoborden (afgerond)

Om in de toekomst de spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, komen er op 13 plekken portieken met dynamische infoborden over de snelweg. Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm.

 • De aannemer heeft die fundering al geplaatst tussen Beringen en Ham.
 • Zo kon hij de portieken opmeten en ze op maat laten produceren tijdens de infrastructuurwerken.

Realisatie spitsstroken en pechhavens ingedeeld in fases

Realisatie spitsstroken en pechhavens ingedeeld in fases.

Complex 25a Tessenderlo richting Antwerpen - vanaf 10 maart 2023 - 4 maanden 

 • Vernieuwde invoegstrook komende van het tankstation naar de E313
  • Tijdens de werken is de invoegstrook naar de snelweg tijdelijk korter.
  • De afrit naar de N73 blijft beschikbaar.
  • In de omgeving geldt een snelheidsbeperking. 
 • Vernieuwing afrit 25a richting Antwerpen
  • Het tankstation en de afrit richting Tessenderlo blijven bereikbaar tijdens de werken, zij het met een verkorte afrit. 
 • Vanaf 30 maart: aanleg nieuwe oprit richting Antwerpen, voor het verkeer komende van Beringen-industrie, om netjes aan te sluiten op de spitsstroken.
  • De oude oprit verdwijnt, maar blijft tijdens de werken nog in gebruik. 
  • Op de locatie van de nieuwe oprit moet de aannemer de grond ophogen. Daarna wordt de stabiliteit van die grond enkele maanden gemonitord. 
  • Enkel tijdens het weekend wanneer de N73 wordt aangesloten op die nieuwe oprit is die afgesloten. Je volgt dan een omleiding via complex 26 Beringen. 

Werken aan complex 25a Tessenderlo, rijrichting Antwerpen

Geluidsmilderende maatregelen 

In 3 zones werd het betonnen wegdek in beide richtingen voorzien van fijne groefjes om het rolgeluid te verminderen, volgens de innovatieve techniek ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS). Met een machine worden fijne groefjes van 1 mm en 4 mm aangebracht in het betonnen wegdek. Dankzij deze groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en daardoor ook het rolgeluid.

Vanaf woensdagavond 19 april en de daarop volgende 2 weken werd de 1ste zone tussen het Klaverblad Lummen en de brug van de N717 Gestelstraat/Voorstraat aangepakt. Deze ingrepen zelf zorgden voor aanzienlijke nachtelijke geluidshinder. Later dit jaar volgen ook nog zones in Beringen, Tessenderlo en Ham.

De geluidsreductie bedraagt ongeveer 4 dB(A) bij aanleg en ongeveer 2 dB(A) na 2 jaar. NGCS wordt op volgende oppervlakten aangebracht. Het gaat in totaal over een geluidsreducerende ingreep voor 16,5 kilometer wegdek. 

 • Zone 1 (Lummen): kmpt 59.720 tot 61.715 
 • Zone 2 (Beringen): kmpt 54.760 tot 57.745 
 • Zone 3 (Tessenderlo/Ham): kmpt 49.480 tot 52.730 
 • op- en afritten

Complex 26 Beringen in beide richtingen -  vanaf half maart 2023 - 3 maanden 

 • Door de aanleg van de spitsstrook in de nabijheid van de brug van de Beverlosesteenweg, wordt in Beringen de oprit richting Antwerpen vernieuwd.
  • De nieuwe invoegstrook loopt tot voorbij de brug en sluit dan pas aan op de E313 richting Antwerpen.
  • De werken gebeuren vooral naast de rijweg waardoor de oprit open blijft. Deze werken duren een tweetal maanden.
  • Vanaf dinsdag 2 mei neemt de aannemer de pechstrook in. Op de E313 geldt een snelheidsbeperking. 
  • Opgelet: bij de aansluiting van de oprit met de snelweg wordt de oprit 1 weekend afgesloten en moet verkeer een omleiding volgen via complex 25a Tessenderlo.
 • In april werd de afrit richting Antwerpen vernieuwd. De werken duurden 2 weken en werden ‘s nachts uitgevoerd (afgerond).
 • In de richting Lummen werd de oprit aangepast.
  • De werken werden ‘s nachts uitgevoerd gedurende een tweetal weken.

Aanleg pechhavens (afgerond)  

Omdat de pechstroken straks worden gebruikt als dynamische spitsstroken, wordt elke ± 500 meter een pechhaven voorzien.

 • De aannemer legt de meeste pechhavens aan in de zone van de werken aan de op- en afrittencomplexen.
 • 5 pechhavens vallen buiten deze zones en worden in een aparte fase aangelegd.
 • De pechstrook wordt lokaal ingenomen als werkzone en er zal een snelheidsbeperking gelden. 

Complex 25a Tessenderlo richting Lummen - vanaf 28 mei 2023 - 1 maand 

Deze fase omvat de vernieuwing van de oprit en de afrit van complex 25a in de richting van Lummen.

 • De afrit en de aansluiting met de N73 blijven open tijdens de werken zonder hinder voor het doorgaand verkeer.
 • De werken aan de oprit gebeuren ‘s nachts waarbij het doorgaand verkeer op de linkerrijstrook moet met een snelheidsbeperking.
 • De oprit blijft altijd open en het tankstation bereikbaar.  

VERPLAATSEN GELUIDSSCHERMEN 

Voor de aanleg van de nieuwe pechhavens in de omgeving van de Korkdriesstraat en de Heideveldstraat moeten de geluidsschermen enkele meters naar buiten worden verplaatst. Dit gebeurt op dezelfde dag zodat de hinder voor de buurtbewoners beperkt blijft.

Minderhinder-maatregelen: snelheidsbeperking, verkorte op- en afritten 

 • Overdag blijft de volle capaciteit van de E313 beschikbaar.
 • ‘s Avonds en ‘s nachts worden mogelijk rijstroken ingenomen.
 • De hele periode van de werken geldt er een snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone.
 • De op- en afritten zullen tijdelijk verkort zijn, maar blijven doorgaans open.
  • In het weekend dat ze gesloten zullen zijn, is een omleiding voorzien naar het dichtstbijzijnde complex en de Industrieweg.