Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

E313

Gefaseerde uitvoering voor minder-hinder

De effectieve infrastructuurwerken zijn 10 maart 2023 gestart. 

Om de hinder te beperken, werkte de aannemer in fases en voerde hij bepaalde werken 's nachts uit. Hij is gestart in de rijrichting van Antwerpen, daarna volgde ook richting Lummen. 

Verkeerstechnieken voor goede werking spitsstroken (afgerond)

AWV heeft in september 2023 de verkeerstechnieken voorzien die zorgen voor goede werking van de toekomstige spitsstroken:

 • 13 portieken
 • 10-tallen camera’s
 • 73 meetlussen in het wegdek.

Spitsstroken in dienst in het najaar 2023

Na de indienstname van de technische installaties, blijven de spitsstroken nog afgesloten.

 • Het Vlaams Verkeerscentrum voerde monitoringstesten uit tussen de meetlussen en de signalisatieborden.
 • Na goedkeuring van het Verkeerscentrum en nadat de NGCS-techniek overal is toegepast, voglde de definitieve wegmarkering.
 • Daarna waren de spitsstroken klaar om in gebruik genomen te worden.

Definitieve wegmarkering aanbrengen is een weersgevoelige ingreep waardoor de planning kan wijzigen.

Geluidsmilderende maatregelen (afgerond)

In 3 zones werd het betonnen wegdek in beide richtingen voorzien van fijne groefjes om het rolgeluid te verminderen, volgens de innovatieve techniek ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS). Met een machine worden fijne groefjes van 1 mm en 4 mm aangebracht in het betonnen wegdek. Dankzij deze groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en daardoor ook het rolgeluid.

De geluidsreductie bedraagt ongeveer 4 dB(A) bij aanleg en ongeveer 2 dB(A) na 2 jaar. NGCS wordt op volgende oppervlakten aangebracht. Het gaat in totaal over een geluidsreducerende ingreep voor 16,5 kilometer wegdek. 

 • Zone 1 (Lummen): kmpt 59.720 tot 61.715 
 • Zone 2 (Beringen): kmpt 54.760 tot 57.745 
 • Zone 3 (Tessenderlo/Ham): kmpt 49.480 tot 52.730 
 • op- en afritten

Voorbereidende werken ‘s nachts (afgerond)

Begin januari 2023 startte de aannemer met nachtelijke voorbereidingswerken zoals bomen rooien en lokaal verhardingen opbreken.

Funderingen portieken dynamische infoborden (afgerond)

Om in de toekomst de spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, komen er op 13 plekken portieken met dynamische infoborden over de snelweg. Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm.

 • De aannemer heeft die fundering al geplaatst tussen Beringen en Ham.
 • Zo kon hij de portieken opmeten en ze op maat laten produceren tijdens de infrastructuurwerken.

Realisatie spitsstroken en pechhavens ingedeeld in fases (afgerond)

Realisatie spitsstroken en pechhavens ingedeeld in fases.

Complex 25a Tessenderlo richting Antwerpen (afgerond) 

 • Vernieuwde invoegstrook komende van het tankstation naar de E313
 • Vernieuwing afrit 25a richting Antwerpen
 • Nieuwe oprit richting Antwerpen, voor het verkeer komende van Beringen-industrie, die aansluiten op de spitsstroken.

Werken aan complex 25a Tessenderlo, rijrichting Antwerpen

Complex 26 Beringen in beide richtingen (afgerond) 

 • Nieuwe oprit richting Antwerpen vernieuwd.
  • De nieuwe invoegstrook loopt tot voorbij de brug van de Beverlosesteenweg en sluit dan pas aan op de E313 richting Antwerpen.
 • Vernieuwde afrit richting Antwerpen
 • Aangepaste oprit richting Lummen

Aanleg pechhavens (afgerond)  

Omdat de pechstroken straks worden gebruikt als dynamische spitsstroken, wordt elke ± 500 meter een pechhaven voorzien.

 • De aannemer legt de meeste pechhavens aan in de zone van de werken aan de op- en afrittencomplexen.
 • 5 pechhavens vallen buiten deze zones en worden in een aparte fase aangelegd.
 • De pechstrook wordt lokaal ingenomen als werkzone en er zal een snelheidsbeperking gelden. 

Complex 25a Tessenderlo richting Lummen (afgerond) 

 • Vernieuwing van de op- en afrit van complex 25a in de richting van Lummen.