Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

E313

Gefaseerde uitvoering voor minder-hinder

De effectieve infrastructuurwerken starten eind februari 2023. 

Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in fases en voert hij bepaalde werken 's nachts uit. Eerst start hij in de rijrichting van Antwerpen, daarna wordt er gelijktijdig ook richting Lummen gewerkt. 

Voorbereidende werken ‘s nachts - vanaf januari 2023 - enkele weken

Begin januari 2023 start de aannemer met nachtelijke voorbereidingswerken zoals het rooien van bomen en het lokaal opbreken van verhardingen.

 • Daarbij zal er op de E313 beperkte hinder merkbaar zijn.
 • Mogelijk ondervindt de buurt lokaal wel nachtelijke geluidshinder. 

Funderingen portieken dynamische infoborden - vanaf januari 2023 - tweetal weken 

Om in de toekomst de spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, komen er op 13 plekken portieken met dynamische infoborden over de snelweg. Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm.

 • Vanaf half januari, dus vòòr de infrastructuurwerken, plaatst de aannemer die fundering tussen Beringen en Ham.
 • De fundering worden nu al geplaatst om de portieken op te meten en ze op maat te produceren tijdens de infrastructuurwerken.
 • De werken worden ‘s nachts uitgevoerd waarbij een snelheidsbeperking zal gelden. 

Complex 25a Tessenderlo richting Antwerpen - vanaf eind februari 2023 - 3 maanden 

 • Er wordt een nieuwe oprit aangelegd richting Antwerpen,  voor het verkeer komende van Beringen-industrie, om netjes aan te sluiten op de spitsstroken.
  • De oude oprit verdwijnt. Deze blijft gedurende werken nog open.
  • Enkel tijdens het weekend wanneer de N73 wordt aangesloten op die nieuwe oprit is die afgesloten. Je volgt dan een omleiding via complex 26 Beringen. 
 • Afrit 25a richting Antwerpen wordt vernieuwd.
  • Het tankstation en de afrit richting Tessenderlo blijven te allen tijde bereikbaar tijdens de werken, zij het met een verkorte afrit. 
 • Komende van het tankstation wordt ook de oprit naar de E313 aangepast.
  • Daardoor zal de invoegstrook naar de snelweg tijdelijk korter zijn tijdens de werken.
  • De afrit naar de N73 blijft beschikbaar. In de omgeving geldt een snelheidsbeperking. 

Complex 26 Beringen in beide richtingen -  vanaf eind maart 2023 - 3,5 maand

 • Door de aanleg van de spitsstrook in de nabijheid van de brug van de Beverlosesteenweg, wordt in Beringen de oprit richting Antwerpen vernieuwd.
  • De nieuwe invoegstrook loopt tot voorbij de brug en sluit dan pas aan op de E313 richting Antwerpen.
  • De werken gebeuren vooral naast de rijweg waardoor de oprit open blijft. Deze werken duren een tweetal maanden.
  • Opgelet: bij de aansluiting van de oprit met de snelweg wordt de oprit 1 weekend afgesloten, en moet verkeer een omleiding volgen via complex 25a Tessenderlo.
 • Ook de afrit richting Antwerpen wordt er vernieuwd. De werken duren zo’n tweetal weken en worden ‘s nachts uitgevoerd.
  • Daarbij is op de snelweg enkel de linkerrijstrook beschikbaar is voor doorgaand verkeer aan een beperkte snelheid.
  • Overdag is er geen hinder.
  • Opgelet: de afrit zal één weekend afgesloten zijn met een omleiding via complex 25a Tessenderlo. 
 • In de richting Lummen wordt de oprit aangepast.
  • Ook deze werken worden ‘s nachts uitgevoerd gedurende een tweetal weken, waarbij enkel de linkerrijstrook beschikbaar is voor doorgaand verkeer aan beperkte snelheid.
  • Opgelet: de oprit blijft open, behalve één weekend. Dan wordt het verkeer omgeleid naar complex 25a Tessenderlo. 

Het complex gaat tijdens drie weekends gedeeltelijk dicht, waarbij het verkeer een omleiding moet volgen via de Industrieweg en complex 25a Tessenderlo. We communiceren hierover tijdig. 

Aanleg pechhavens - vanaf half mei 2022 -  één maand  

Omdat de pechstroken straks worden gebruikt als dynamische spitsstroken, wordt elke ± 500 meter een pechhaven voorzien.

 • De aannemer legt de meeste pechhavens aan in de zone van de werken aan de op- en afrittencomplexen.
 • 6 pechhavens vallen buiten deze zones en worden in een aparte fase aangelegd.
 • De pechstrook wordt lokaal ingenomen als werkzone en er zal een snelheidsbeperking gelden. 

VERPLAATSEN GELUIDSSCHERMEN 


Voor de aanleg van de nieuwe pechhavens in de omgeving van de Korkdriesstraat en de Heideveldstraat moeten de geluidsschermen enkele meters naar buiten worden verplaatst. Dit gebeurt op dezelfde dag zodat de hinder voor de buurtbewoners beperkt blijft.

Complex 25a Tessenderlo richting Lummen - vanaf begin juni 2023 - 1 maand 

Deze fase omvat de vernieuwing van de oprit en de afrit van complex 25a in de richting van Lummen.

 • De afrit en de aansluiting met de N73 blijven open tijdens de werken zonder hinder voor het doorgaand verkeer.
 • De werken aan de oprit gebeuren ‘s nachts waarbij het doorgaand verkeer op de linkerrijstrook moet met een snelheidsbeperking.
 • De oprit blijft altijd open en het tankstation bereikbaar.  

Fijne groeven in wegdek voor minder geluidshinder - tegen zomer 2023 - 2,5 maand

AWV treft geluidsmilderende maatregelen.

 • Omdat de E313 een belangrijke transportas is met veel zwaar verkeer bestaat het wegdek in deze zone uit beton.
 • Op verschillende plaatsen gaat de aannemer fijne groeven in het beton frezen.
 • Dankzij die groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en bijgevolg ook het rolgeluid. Dat levert een aanzienlijke geluidsreductie op. 

Minderhinder-maatregelen bij freeswerken

 • De werken worden ‘s nachts uitgevoerd met een mobiele werf. 
 • De rijstrook waar de aannemer de groeven freest is niet beschikbaar, verkeer kan passeren op de andere rijstrook. 
 • Er zal een snelheidsbeperking gelden ter hoogte van de werkzone. 
 • De aannemer neemt geluidsbeperkende maatregelen. 
  • In andere omstandigheden verloopt de communicatie tussen bediener van de freesmachine & de bestuurder vrachtwagen via de claxon. In dit geval zal dat via een walkie gebeuren. 

Minderhinder-maatregelen: snelheidsbeperking, verkorte op- en afritten 

 • Overdag blijft de volle capaciteit van de E313 beschikbaar.
 • ‘s Avonds en ‘s nachts worden mogelijk rijstroken ingenomen.
 • De hele periode van de werken geldt er een snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone.
 • De op- en afritten zullen tijdelijk verkort zijn, maar blijven doorgaans open.
  • In het weekend dat ze gesloten zullen zijn, is een omleiding voorzien naar het dichtstbijzijnde complex en de Industrieweg.